Towary
Teraz czytasz
Witaminy w portfelu – Jak inwestować w sok pomarańczowy [Poradnik]
0

Witaminy w portfelu – Jak inwestować w sok pomarańczowy [Poradnik]

utworzył Forex Club9 czerwca 2022

Od wieków ludzie handlowali ze sobą towarami. Na początku odbywał się on w barterze, by później przechodzić do wymiany pieniężnej. Jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkość stawała przed coraz większymi problemami. Jednym z nich było zapewnienie sobie dostawy surowca za kilka miesięcy. Wynikało to z potrzeby zgromadzenia zapasów, które miały zapewnić ciągłość działalności operacyjnej. Jednocześnie odbiorcy chcieli zapewnić sobie możliwość ustalenia ceny towaru jeszcze przed jego faktyczną dostawą. Rozwiązaniem były kontrakty na dostawę danego zboża, warzywa czy owocu w określony dzień po z góry określonej cenie. Wraz z rozwojem rynku finansowego takie umowy przybrały formę standaryzowanych kontraktów futures. Obrót nimi odbywa się na wyspecjalizowanych giełdach. Obecnie inwestor ma możliwość zarabiania na zmianie kursu wielu towarów. W dzisiejszym tekście przybliżymy jak inwestować w sok pomarańczowy.

Pomarańcza może być aktywem finansowym

statki handel sok pomarańczowyUprawa drzew pomarańczowych jest znana ludzkości od wieków. Pierwsze wzmianki o słodkich pomarańczach pojawiły się w chińskiej literaturze w 314 roku p.n.e. W Europie uprawa pomarańczy zaczęła się na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to portugalscy i włoscy kupcy nabyli drzewa pomarańczowe w Azji i rozpoczęli uprawę pomarańczy w Basenie Morza Śródziemnego. Warunki w tym obszarze były idealne pod rozwój upraw tego drzewa. Szczególnie dobrze przyjęła się uprawa na Sycylii czy w Hiszpanii. Z kolei uprawy pomarańczy w Ameryce Południowej i Środkowej były możliwe dzięki hiszpańskim podróżnikom, kolonistom i misjonarzom. Uprawy na Florydzie, najważniejszym miejscu wytwarzania tego owocu w Stanach Zjednoczonych datowane są na połowę XVI wieku. Wśród najpopularniejszych odmian pomarańczy jest Valencia oraz Hamlin. Szczególną popularność zyskała odmiana Valencia, która odniosła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. Popularność zawdzięczał pracy Williama Wolfskilla oraz Irvine’a Rancha. Owoc jest uprawiany w celach konsumpcyjnych, ale inwestor może wykorzystywać pomarańcze w celu osiągnięcia zysku. W jaki sposób? Posiadając ekspozycję na sok pomarańczowy. Zapraszamy do lektury.

Sok pomarańczowy jako instrument finansowy

Aby być dokładnym to aktywo finansowe nazywa się FCOJ (frozen concentrated orange juice). Jest to idealny benchmark dla cen soku pomarańczowego ponieważ jest łatwiejszy i tańszy w magazynowaniu i transporcie. Oczywiście samych odmian pomarańczy jest bardzo dużo, ale najpopularniejszą z nich jest cały czas Valencia. Jest ona wykorzystywana w przemyśle spożywczym m.in. do produkcji soku pomarańczowego.

Jak powstaje mrożony koncentrat soku pomarańczowego? W dużym uproszczeniu FCOJ powstaje kiedy gotowy sok pomarańczowy jest podgrzewany w celu odparowania wody. Potem koncentrat jest mrożony i pakowany. Koncentrat jest kupowany przez producenta napojów, który miesza go z wodą w celu wytworzenia soku. Gotowy sok jest pakowany i sprzedawany do detalistów lub hurtowników.

Według danych zebranych przez amerykańską agencję USDA, światowe spożycie soku pomarańczowego maleje. Ma to związek ze zmieniającymi się trendami żywieniowymi (ograniczanie spożycia produktów z dużą ilością cukru).

00 orange juice - sok pomarańczowy

Źródło: USDA Citrus: World Markets and Trade 2022

Według raportu Citrus:World Markets and Trade (2022) największym producentem soku pomarańczowego była Brazylia, która wyprodukowała go 1,1 mln ton. Na kolejnym miejscu znajdowały się Stany Zjednoczone z produkcją na poziomie 0,21 mln ton.

Czemu warto inwestować w sok pomarańczowy?

Jedna z zalet jakie niesie za sobą inwestowanie w surowce jest dywersyfikacja portfela. Korelacja między ceną soku pomarańczowego a akcjami czy obligacjami nie jest zbyt duża. W związku z tym dzięki dołączeniu do portfela tego aktywa finansowego, można spodziewać się większej dywersyfikacji.

Drugim powodem jest skorzystanie z dużej zmienności. Cena soku pomarańczowego jest uzależniona od szeregu czynników, które mogą znacząco wpływać na kurs. Przykładowymi czynnikami mogą być: pogoda, choroby roślin czy spadek popytu. Dzięki dużej zmienności inwestor może zarobić zarówno na wzrostach cen koncentratu jak również na ich spadku.

Co wpływa na cenę soku pomarańczowego?

W poprzedniej części przybliżyliśmy jakie czynniki mogą mieć wpływ na ceny kontraktu terminowego na koncentrat. Jeśli inwestor zamierza inwestować w sok pomarańczowy powinien dokładnie prześledzić jakie czynniki mają największy wpływ na kształtowanie się cen tego towaru.

Podaż 

Duży wpływ na ceny soku pomarańczowego ma podaż surowca. Największym producentem FCOJ jest Brazylia, która odpowiada za około 62% światowej produkcji koncentratu z soku pomarańczowego. Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone z 15% udziałem. Zaburzenia w podaży pomarańczy może mieć znaczny wpływ na ceny koncentratu soku pomarańczowego. Powodem mogą być niepokoje społeczne w Brazylii czy wpływ czynników meteorologicznych.

Pogoda

Na wielkość podaży pomarańczy duży wpływ ma pogoda. Drzewa pomarańczowe średnio znoszą długotrwałe susze oraz kiedy temperatura jest poniżej 10-15 stopni Celsjusza. Ważna jest także jakość ziemi, który ma odpowiednie PH. Z tego powodu przymrozki albo długi okres suszy może spowodować, że podaż pomarańczy znacznie się zmniejszy. Kolejnym powodem ograniczenia podaży jest sezon huraganów, który niszczy uprawy pomarańczy. Z kolei kiedy warunki pogodowe w Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych są idealne, jest ryzyko “klęski urodzaju”, co doprowadza do spadku ceny soku pomarańczowego.

Choroby 

Drzewa pomarańczowe są także wrażliwe na choroby, które mogą znacznie zmniejszyć zbiory pomarańczy. Aby temu przeciwdziałać wielu plantatorów stosuje opryski, aby przeciwdziałać ryzyku wystąpienia np. chorób grzybiczych.

Popyt w krajach rozwiniętych

Największymi konsumentami soku pomarańczowego są rozwinięte kraje. Największy popyt na ten napój jest w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Warto jednak pamiętać, że spożycie soku pomarańczowego z koncentratu znajduje się pod presją spadającego popytu. Jednym z powodu jest wysoki poziom cukru, który nie jest wskazany dla diabetyków. Z drugiej strony sok pomarańczowy jest zalecany jako jedno ze źródeł witaminy C.

Popyt w krajach rozwijających się 

Bogacenie się społeczeństw w krajach rozwijających się powoduje, że wzrasta spożycie soku pomarańczowego. Szczególnie dużymi rynkami dla soku są Chiny oraz Brazylia. Wzrastający popyt na sok pomarańczowy w krajach rozwijających się jest czynnikiem wspierającym wzrost cen tego produktu.

Regulacje 

W 2012 roku FDA (Food & Drug Administration) zakazało importu soku pomarańczowego z Brazylii z powodu używania przez tamtejszych plantatorów zakazanych środków ochrony roślin, które miały chronić przed grzybem i pleśnią. 

Jak inwestować w sok pomarańczowy?

Jeśli zastanawiacie się jak inwestować w sok pomarańczowy to od razu uspokajamy – inwestor nie musi tworzyć własnej plantacji, aby móc zarabiać na pomarańczach. O wiele prostszym sposobem jest skorzystanie z aktywów finansowych, które dają ekspozycję na sok pomarańczowy. Rozwiązaniem jest zainwestowanie w:

  • ETF/ETN na sok pomarańczowy
  • Kontrakty terminowe na sok
  • Opcje na sok pomarańczowy
  • Akcje spółek związanych z tym sektorem
  • Handel instrumentami typu CFD

ETN

Na samym początku należy odróżnić czym jest ETN, a czym ETF. ETN to inaczej Exchange Traded Notes. W wolnym tłumaczeniu można to tłumaczyć jako noty (tj. dług) handlowanie na giełdzie. ETN to instrument dłużny, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych. Nabywając taki produkt, inwestor po prostu pożycza pieniądze emitentowi, który inwestuje środki na określonym rynku. W zamian emitent wycenia certyfikat w oparciu o określony benchmark. ETN nie ma gwarancji stopy zwrotu, więc nie jest to typowa obligacja korporacyjna. ETN ma zatem zaszyte w sobie ryzyko inwestycyjne (niepewność co do osiągnięcia określonej stopy zwrotu) oraz ryzyko kredytowe (upadek emitenta ETN-u).

ETF z kolei jest to fundusz notowany na giełdzie, gdzie nie występuje ryzyko kredytowe, ponieważ środki nie są pożyczane ale przekazywane w celu nabycia określonych aktywów (i przetrzymywane przez oddzielny podmiot – depozytariusza).

Niestety nie ma czystego ETN-u, który dawałby ekspozycję na sam sok pomarańczowy. Rozwiązaniem może być kupienie Elements Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETN, który posiada ekspozycję na dużą liczbę surowców rolnych. Sam sok pomarańczowy posiada zaledwie 1,9% udziału w indeksie RICA.

Kontrakt terminowy na sok pomarańczowy

Inwestować w sok pomarańczowy można za pomocą kontraktów typu futures. Daje to możliwość korzystania z dźwigni finansowej, ponieważ minimalny depozyt jest znacznie mniejszy niż wartość nominalna kontraktu terminowego.

Każdy kontrakt terminowy ma wartość 15 000 funtów koncentratu.

Kontrakty są rozliczane fizyczną dostawą. Jeśli inwestor poczeka do wygaśnięcia kontraktu, to będzie musiał odebrać koncentrat w jednym z licencjonowanych magazynów umiejscowionych na Florydzie, New Jersey i Delaware.

Na giełdzie The Ice notowany jest kontrakt terminowy FCOJ-A, który jest benchmarkiem dla światowego rynku koncentratu soku pomarańczowego. Dostarczany koncentrat jest stworzony z soku klasy A (nadawane przez U.S. Department of Agriculture). Sok może być wytwarzany z pomarańczy hodowanych w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kostaryki i Meksyku. Handel tymi kontraktami terminowymi odbywa się w Nowym Jorku, Londynie i Singapurze. Kontrakty wygasają 6 razy w roku. Na rynku handlowane są serie: styczniowa, marcowa, majowa, lipcowa, wrześniowa i listopadowa.

Akcje spółek notowanych na giełdzie

Jednym z pomysłów na jakie wpaść może inwestor jest poszukanie spółek zajmujących się produkcją koncentratu pomarańczowego albo firmy zajmującej się uprawą pomarańczy. Niestety na największych i najpłynniejszych rynkach nie można znaleźć spółki, która działa tylko w takiej branży. Oczywiście jest dużo producentów napojów na bazie pomarańczy, jednak nie jest to dobry sposób na ekspozycję na rynku skoncentrowanego soku pomarańczowego.

CFD

Handel kontraktami CFD na sok pomarańczowy jest możliwy dla inwestorów posiadających rachunki u brokerów z dostępem do szerokiej gamy instrumentów towarowych. Stosunkowo niewiele firm oferuje CFD na sok pomarańczowy ale możemy je znaleźć u kilku wiodących brokerów na świecie. Kontrakty CFD zapewniają większą elastyczność co do wielkości pozycji w porównaniu do futures. Warto jednak pamiętać o punktach swapowych oraz rolowaniu przy wygasaniu serii kontraktów.

Brokerzy Forex / CFD oferujący sok pomarańczowy

Broker icmarkets admiral markets vantage markets
Kraj Australia / Seszele / Cypr Cypr Australia / UK / Vanuatu / Kajmany
Symbol soku pomarańczowego OJ_(data kontraktu) ORANGE.JUICE ORANGE-C
Min. depozyt 200 USD 1 USD / EUR / GBP 200 USD
Min. wartość lota 1.0 lot (wartość kontraktu x 20) 1000 lbs 15000 lbs
Prowizja
Platforma MT4, MT5, cTrader MT4, MT5 MT4, MT5, Trading View

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Opcje na sok pomarańczowy

Jest to inny sposób ze skorzystania z instrumentów pochodnych w swoim portfelu. Instrumentem bazowym tego typu opcji jest kontrakt terminowy na skoncentrowany sok pomarańczowy. Dzięki opcjom inwestor może budować strategie, które pozwalają zarabiać zarówno podczas spadków, wzrostów jak i konsolidacji. W przypadku inwestycji w tego typu instrument warto najpierw poznać strategie inwestycyjne (spread byka, spread niedźwiedzia, stelaż, krótki stelaż, motyl) jak i współczynniki greckie (delta, vega, gamma, theta, rho).

Więcej na temat handlu opcjami piszemy w tym dziale.

Uwaga na raporty USDA

Ceny soku pomarańczowego w dużej mierze zależą od poziomów produkcji w Brazylii i na Florydzie. Z tego powodu warto śledzić poziomy produkcji pomarańczy w tych regionach. Bardzo istotny jest raport USDA (The US Department of Agriculture), który co miesiąc informuje o poziomach amerykańskiej produkcji pomarańczy typu Valencia. Z kolei w styczniu oraz czerwcu publikowane są obszerne raporty na temat światowego rynku pomarańczy. W raportach półrocznych znajdują się informacje o podaży pomarańczy, popytu na nie oraz poziomach zapasów. Daje to więcej informacji, które pomogą stworzyć pełniejszy obraz sytuacji panującej na światowym rynku pomarańczy. 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
17%
Interesujące
83%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.