Wyłączenie odpowiedzialności

Handel na rynku walutowym niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Wysoka dźwignia może działać zarówno na jego korzyść, jak i niekorzyść. Przed podjęciem decyzji o handlu walutami inwestor powinien starannie rozważyć swoje cele, doświadczenie i poziom ryzyka. Istnieje możliwość straty części lub całego zainwestowanego kapitału początkowego. Dlatego też nie powinno inwestować się pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z handlem walutami i w razie wątpliwości starać się poszukać pomocy u niezależnego doradcy finansowego.

Istnieje także ryzyko związane z używaniem opartego o internet systemu wykonywania transakcji, łącznie z awarią sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego. Żaden z brokerów nie kontroluje mocy sygnału, konfiguracji Państwa sprzętu lub niezawodności jego połączeń, nie mogą być odpowiedzialni za awarie w komunikacji, zniekształcenia lub opóźnienia w czasie handlu przez internet. Brokerzy posiadają systemy archiwizowania i plany awaryjne w celu zminimalizowania możliwości awarii systemu po ich stronie.

Platforma handlowa zapewnia wyrafinowany sposób wprowadzania zleceń oraz śledzenia tychże zleceń. Brokerzy znajdujący się na naszej stronie dokładają wszelkich starań, aby Państwa zlecenia zostały wykonane po żądanych cenach. Handel on-line, bez względu na jego wygodę i skuteczność, niekoniecznie zmniejsza ryzyko związane z handlem walutami. Wszystkie notowania i transakcje są przedmiotem warunków i postanowień zawartych w umowie z klientem.

Forex Club nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nie prowadzi doradztwa finansowego, nie wydaje rekomendacji, nie przyjmuje zleceń ani wpłat klientów, nie pośredniczy też w ich realizacji, nie wykonuje też żadnych innych czynności wymagających posiadania specjalnych licencji. Forex Club nie jest też pośrednikiem ani agentem firmy inwestycyjnej. Serwis Forex Club nie jest stroną umowy – Klienci podpisują umowę bezpośrednio z wybranym brokerem. Forex Club nie ponosi też  odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, analiz, komentarzy zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Są to jedynie poglądy wyrażone przez twórców serwisu, osoby i firmy współpracujące.

Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku walutowym. Otwierając rachunek inwestycyjny klient potwierdza, iż zaznajomił się z treścią niniejszego serwisu i posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.