Początkujący
Teraz czytasz
Jak polityka wpływa na rynek Forex i wycenę walut?
0

Jak polityka wpływa na rynek Forex i wycenę walut?

utworzył Forex Club2 maja 2024

Forex to rynek globalny, na którym osoby fizyczne, instytucje finansowe, organizacje, przedsiębiorstwa i rządy ze wszystkich zakątków świata wymieniają waluty. Dzienny wolumen obrotu na rynku forex przekracza według ostatnich statystyk 6 bilionów dolarów, co czyni go największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Z uwagi na globalny charakter handlu, na rynek FX wpływają różne czynniki. Można je ogólnie podzielić na dwie kategorie:

  • Czynniki makroekonomiczne: obejmują stopę procentową, inflację, bilans handlowy, bilans płatniczy i dług publiczny.
  • Czynniki pozamakroekonomiczne: obejmują politykę (stosunki dyplomatyczne, wybory, zabójstwa), ważne wydarzenia (olimpiady, pandemie), klęski żywiołowe, akty terroryzmu, spekulacje i nastroje.

Czy czynniki polityczne mają większy wpływ na rynek Forex niż publikacje ekonomiczne?

Zazwyczaj czynniki makroekonomiczne związane z danym krajem mają większe znacznie i bezpośredni wpływ na jego lokalną walutę. Jednak ich wpływ jest zwykle krótkotrwały. Dzieje się tak, ponieważ eksperci z całego świata korzystają z masy zaawansowanych wskaźników i analiz, aby przewidywać publikacje gospodarcze. Co więcej, istnieją wskaźniki pokazujące, jak dobre lub złe mogą być dane.

Weźmy na przykład raport NFP (ang. non-farm payroll) z USA. To najbardziej istotna informacja ekonomiczna na rynku publikowana regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Na kilka dni, a nawet tygodni przed premierą eksperci z każdego zakątka świata przedstawiają swoje prognozy dotyczące wyniku NFP. Co więcej, wstępny raport o liczbie bezrobotnych wskazuje na siłę lub słabość kolejnej głównej wartości NFP. Załóżmy, że pomimo tego wszystkiego raport nie spełnia oczekiwań lub przekracza je. Dzięki postępowi technologicznemu traderzy ekstremalnie szybko reagują na raport. Początkowo z reguły występują duże wahania ceny, ale po kilku godzinach tak dużej zmienności rynek ponownie się uspokoi i czeka na kolejną publikację danych ekonomicznych.


Partner Edukacyjny – FP Markets z rabatem prowizji do -30%

fpmarkets logo vps

Broker FP Markets jest partnerem serwisu Forex Club. Nasi Klubowicze otrzymują aż o -30% niższe spready i o -25% niższe prowizje względem standardowych stawek.


Jak polityka wpływa rynek Forex?

Chociaż istnieje kilka czynników, które wpływają na zmienność walut i powodują istotne wahania ich wartości, inwestorzy często ignorują to, jaki polityka może mieć wpływ na rynek FX. Polityka może powodować wielką niepewność wśród traderów i inwestorów na całym świecie. Dzieje się tak dlatego, że wydarzenia polityczne są zazwyczaj:

  • Długotrwałe – tygodniami, miesiącami, a nawet latami (zdecydowanie więcej niż kilka godzin!),
  • W dużej mierze nieprzewidywalny – ze względu na dużą liczbę zmiennych w grę,
  • Zaangażowanie większej liczby krajów – nawet wybory w jednym kraju mają konsekwencje dla sojuszników i przeciwników.

Niektóre wydarzenia geopolityczne, takie jak zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich, wybory we Francji, wojna handlowa między USA a Chinami i Brexit, spowodowały większe wahania cen na rynku walutowym niż nawet najważniejsze dane gospodarcze publikowane przez dany kraj.

Stabilność polityczna

Kraje o niskim ryzyku niepewności politycznej są bardziej atrakcyjne dla podmiotów zagranicznych do inwestowania. Z tego powodu stabilność polityczna zwiększa popyt na walutę narodową i ma znaczący wpływ na kursy walut. Na przykład Szwajcaria znana jest ze swojej stabilności politycznej, utrzymywania neutralnego stanowiska i trzymania się z daleka od konfliktów z innymi narodami. Z tego powodu frank szwajcarski cieszy się statusem bezpiecznej przystani i jest wykorzystywany również do zabezpieczania ryzyka w innych walutach.

Z drugiej strony protesty, spółdzielnie i chaos polityczny mają destabilizujący wpływ na gospodarkę i osłabiają lokalną walutę. Zmniejsza to popyt na daną walutę krajową i zwiększa ryzyko jej utrzymania.

Zaangażowanie rządu w gospodarkę

Stopień, w jakim rząd kontroluje gospodarkę, może mieć znaczący wpływ na stabilność waluty. Rządy zazwyczaj bardzo ściśle zarządzają swoją walutą. Biorąc jednak pod uwagę zwiększoną mobilność kapitału w wysoce zglobalizowanym świecie, rządy muszą podejmować coraz silniejsze środki w celu kontrolowania gospodarki, co skutkuje większą niepewnością, a co za tym idzie dużą zmiennością na rynku forex.

Polityka fiskalna rządu

Polityka fiskalna obejmuje plany rządu dotyczące wydatków w określonym okresie. Rząd pobiera podatki i zaciąga długi, aby sfinansować różne projekty. Wyższe wydatki rządowe pobudzają wzrost gospodarczy, ponieważ do gospodarki napływają pieniądze, które napędzają działalność gospodarczą i służą do płacenia wynagrodzeń i zakupu innych produktów. Dlatego wzrost wydatków rządowych podnosi wartość waluty kraju.

Korzyści ze zwiększenia wydatków rządowych są krótkotrwałe, jeśli są one finansowane z wyższego długu publicznego, a nie z poboru podatków. Wzrost długu publicznego zmniejsza popyt na lokalną walutę i wywiera presję na jej kurs. Duży dług publiczny jest także oznaką nadchodzącej niestabilności, gdyż istnieje większe ryzyko niewypłacalności, co odstrasza inwestorów zagranicznych i ogranicza popyt na walutę.

Z drugiej strony niski dług publiczny sugeruje bardziej odpowiedzialną fiskalnie rząd i większą stabilność gospodarczą. Na przykład dług publiczny Australii zwykle pozostaje niski w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi, co stanowi wsparcie dla dolara australijskiego.

Covid-19

Pandemia koronawirusa jest niezwykle wyjątkowym wydarzeniem o charakterze pozamakroekonomicznym. Zamknięcie granic i spadek nakładów pracy spowodowały spadek produktu krajowego brutto (PKB) większości krajów na całym świecie. Oczekiwanie na blokady mogło spowodować krótkoterminowy wzrost sprzedaży detalicznej i wydatków konsumenckich, ale długoterminowe trendy wyglądały ponuro. Sektor usług finansowych musiał wzmocnić swoje strategie zarządzania ryzykiem, a spadek akcji kredytowej banków odczuł rynek nieruchomości. Wszystkie te czynniki wpływają na rynek walutowy i podkreślały wyjątkowy zestaw warunków politycznych, z jakimi borykają się rządy.

Wybory

Chociaż są to regularne wydarzenia, które odbywają się w prawie każdym kraju, niektóre wybory przyciągają większe zainteresowanie inwestorów. Podczas każdego wyścigu wyborczego duży nacisk kładzie się na politykę gospodarczą partii i potencjalny wpływ, jaki będzie ona miała na gospodarkę kraju. Ponadto rząd ma znaczący wpływ na stosunki dyplomatyczne z innymi krajami. Na przykład rząd utrzymujący stosunki dyplomatyczne może podpisywać umowy handlowe z innymi krajami, co wzmacnia gospodarkę i zwiększa popyt na lokalną walutę. Uznaje się to za pozytywny wskaźnik kondycji gospodarczej, gdyż minimalizuje ryzyko zawirowań politycznych.

Ostro kwestionowane wybory, w których biorą udział kandydaci o całkowicie odmiennych ideologiach gospodarczych i transgranicznych, mogą powodować dużą niepewność. Przekłada się to na dużą zmienność na rynku forex w okresie poprzedzającym wyniki wyborów. Przykładowo wybory we Włoszech w 2018 r. spowodowały znaczną zmienność i tendencję spadkową kursu euro, biorąc pod uwagę perspektywy powstania populistycznego rządu i możliwego starcia z UE. Panuje przekonanie, że Donald Trump i Joe Biden oferują drastycznie różne wizje gospodarki Stanów Zjednoczonych. Bezpośredni wpływ na handel na rynku Forex jest nieunikniony, ponieważ w przypadku każdej pary walutowej, w tym dolara amerykańskiego, oczekuje się zauważalnie wyższych wolumenów obrotu niż normalnie.

Polityka pieniężna rządu

Oprócz polityki fiskalnej rząd ma wpływ na politykę pieniężną banku centralnego. Nawet kraje opowiadające się za płynnymi kursami walutowymi starają się kontrolować popyt i podaż pieniądza. Bank centralny kraju wpływa na podaż pieniądza poprzez zmiany stóp procentowych. Obniżając stopę procentową, kraj może obniżyć wartość swojej waluty, próbując uczynić swój eksport bardziej konkurencyjnym cenowo.

Zwiększanie podaży pieniądza w gospodarce

Rząd może podjąć decyzję o drukowaniu banknotów, aby zwiększyć podaż pieniądza. Wysiłki takie nazywane są luzowaniem ilościowym i stały się popularną w USA i Europie metodą walki z kryzysem finansowym z 2008 roku.

W okresach spowolnienia gospodarczego lub recesji rządy mogą wspomóc gospodarkę, a nawet rynki finansowe. Na przykład rząd USA w marcu 2020 r. zasilił gospodarkę kwotą 2 bilionów dolarów, a następnie w maju w odpowiedzi na pandemię Covid-19 otrzymał kolejny pakiet o wartości 3 bilionów dolarów. Dzieje się tak dlatego, że duża część środków została rozdana wszystkim dorosłym Amerykanom, a część została przeznaczona na podwyższenie zasiłków dla bezrobotnych. Wiele osób wykorzystywało te fundusze do spekulacji na rynkach akcji, forex oraz kryptowalut. Następnie rząd przekazał fundusze organizacjom opieki zdrowotnej i firmom farmaceutycznym w celu zapewnienia bezpłatnych testów na obecność wirusa i leczenia oraz prowadzenia badań nad szczepionkami. Część środków przekazano małym firmom na pokrycie wynagrodzeń i kosztów ogólnych, próbując ograniczyć upadłość.

Ogólnie rzecz biorąc, stabilność polityczna, przyjazne stosunki dyplomatyczne i dyscyplina fiskalna to wskaźniki wzrostu gospodarczego, które pomagają wzmocnić wartość waluty. Z drugiej strony niepokoje polityczne, konflikty z innymi krajami i złe decyzje fiskalne mogą mieć szkodliwy wpływ na krajową gospodarkę i jej prawny środek płatniczy. Sojusznicy i wrogowie danego kraju również mogą mieć znaczący wpływ na kurs walutowy. Silny sojusznik może zwiększyć inwestycje zagraniczne w danym kraju, silny wróg może zwiększyć ryzyko dla inwestorów.

Ze względu na wszystkie te czynniki ważne jest, aby inwestorzy na rynku Forex byli na bieżąco z wiadomościami politycznymi. Traderzy powinni skoncentrować się na najważniejszych światowych wydarzeniach politycznych, takich jak wybory w USA, i uwzględnić je w swojej długoterminowej strategii inwestycyjnej. Co ważniejsze, należy położyć dodatkowy nacisk na wiadomości, które mają wpływ na waluty w ich portfelu. Jeżeli duży procent portfela inwestorów dotyczył dolara amerykańskiego, powinni oni być dobrze poinformowani o nowościach politycznych i gospodarczych dotyczących Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to świadomość dotyczącą indeksu Dow Jones i znaczących wydarzeń politycznych, takich jak wybory w USA w 2020 r.

Jak polityka między USA i Chiny wpływają na rynek Forex?

Wojna handlowa między USA a Chinami to miecz obosieczny dla rynku forex. Pogarszające się stosunki dyplomatyczne pomiędzy obydwoma krajami odbijają się na ich walutach. Do tego dochodzi fakt, że konflikt USA-Chiny ma związek z handlem, który ma znacznie głębszy wpływ na rynek forex.

Przeciąganie liny między administracją Trumpa a Chinami zaczęło się od takich kwestii, jak kradzież własności intelektualnej, wymuszony transfer technologii, ograniczenie przez Chiny dostępu do swojego rynku oraz preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych tego narodu azjatyckiego.

Do lipca 2018 r. Stany Zjednoczone nałożyły cła na chiński import o wartości 34 miliardów dolarów. Chiny zabezpieczyły się przed tą sytuacją, dewaluując juana, aby zanegować wpływ ceł. Dewaluacja waluty jest powszechną strategią przyjmowaną przez kraje borykające się z wojną handlową. Jest to logiczna odpowiedź na agresywne cła i nie jest zjawiskiem nowym.

Dlaczego jest to logiczne? Wysokie cła nałożone przez kraj A na kraj B zwiększają ceny produktów eksportowanych przez kraj B do kraju A. Jest to polityka protekcjonistyczna, która sprawia, że produkty kraju B są mniej konkurencyjne cenowo na rynku krajowym kraju A. Próbując zwalczyć ten wzrost pod względem ceny Kraj B może zastosować dewaluację waluty, co polega na obniżeniu kursu wymiany pomiędzy jego walutą lokalną a walutą Kraju A. Ponieważ waluta kraju B jest teraz tańsza, jego eksport do kraju A odzyskuje konkurencyjność cenową.

Wpływ na dolara amerykańskiego

Dolar amerykański rozpoczął 2018 rok od trendu spadkowego, głównie za sprawą wzrostu w innych wiodących gospodarkach świata, zwłaszcza w Europie. Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy wartość dolara w stosunku do koszyka głównych walut, spadł 15 lutego do najniższego poziomu 88,59.

Początek wojny handlowej z Chinami spowodował ogromną zmienność kursu dolara amerykańskiego. Następnie dolar rozpoczął trend wzrostowy, choć pozostawał zmienny w obliczu niepewności związanej z konsekwencjami wojny handlowej między USA a Chinami. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął swój szczyt w 2018 r. 12 listopada, osiągając poziom 97,54, a kończąc rok na poziomie 96,17.

Dolar amerykański umocnił się w pierwszej połowie 2019. W rzeczywistości przez pierwsze sześć miesięcy tego roku dolar amerykański wykazywał wyraźną tendencję wzrostową w ujęciu miesięcznym, czemu sprzyjały podwyżki stóp procentowych dokonane przez Rezerwę Federalną, silny wzrost gospodarczy oraz niską stopę bezrobocia.

Dolar kontynuował wzrost, choć w wolniejszym tempie, przez kilka następnych miesięcy. 3 września 2019 r. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat i był bardzo blisko przekroczenia poziomu 100. Następnie przyszedł okres nasilających się napięć związanych z wojną handlową, w wyniku których doszło do osłabienia dolara amerykańskiego.

Wpływ na inne waluty

Chiny zintensyfikowały walkę w wojnie handlowej poprzez dalszą dewaluację swojej waluty. W sierpniu 2019 r. juan spadł o prawie 4% w stosunku do dolara amerykańskiego, co stanowi największy miesięczny spadek od ponad dwóch dekad. Napięcia geopolityczne wpłynęły nie tylko na dolara amerykańskiego i chińskiego juana. Miało to wpływ na prawie wszystkie waluty na świecie. Tym, co sprawiło, że wpływ był bardziej wyraźny i powszechny, była wojna handlowa pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

Gdy Chiny zdewaluowały swoją walutę, inne kraje, takie jak Nowa Zelandia i Tajlandia, wprowadziły politykę pieniężną w celu osłabienia swoich walut, tak aby ich eksport pozostał konkurencyjny cenowo. Spadły także peso argentyńskie, real brazylijski i lira turecka.

Najbardziej zmienne były waluty Ameryki Łacińskiej, ponieważ ich gospodarki są w dużym stopniu uzależnione od handlu. Wszelkie informacje związane z konfliktem pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem powodowały duże wahania cen tych walut. Spośród walut G-10 dolar kanadyjski wykazywał największą zmienność w obliczu napięć politycznych między USA a Chinami, ponieważ jest walutą towarową. Dolar australijski nie pozostał daleko w tyle za Loonie w reakcji na takie wiadomości. Dzieje się tak głównie dlatego, że napięcia odbiły się na gospodarce Chin, które są największym partnerem handlowym Australii.

W grudniu 2019 r. prezydent USA powiedział, że pierwszy etap umowy handlowej z Chinami zostanie podpisany w styczniu 2020 r. Pomimo niepewności co do szczegółów takiej umowy funt, euro i inne waluty wrażliwe na handel zyskały na wartości, wysyłając Dolar amerykański do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Było to spowodowane wzrostem apetytu inwestorów na ryzyko w związku z perspektywą złagodzenia napięć politycznych na linii Waszyngton–Pekin.

Waluty, które najbardziej skorzystały na napięciach geopolitycznych, to te, które pełnią rolę bezpiecznych przystani, a mianowicie frank szwajcarski i jen japoński. Jak widać, istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy polityką a rynkiem forex.

Jak wpływa polityka Brexitu na rynek Forex?

Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miało znaczący i długotrwały wpływ na rynek forex. Poniżej opisujemy spojrzenie na różne wydarzenia związane z Brexitem i ich wpływ na funta brytyjskiego, co doprowadziło do bezprecedensowej spirali spadkowej trwającej ponad trzy lata. Oto jak do tego doszło:

23 czerwca 2016 r. Wielka Brytania głosowała za wyjściem z UE. Theresa May utworzyła rząd w lipcu, po czym rozpoczęły się negocjacje w sprawie wystąpienia. Wywołało to falę uderzeniową na rynkach, powodując panikę i wyprzedaże. Światowa giełda straciła 2 biliony dolarów w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników. Funt brytyjski spadł, a para GBP/USD straciła prawie 8%, co oznaczało największą jednodniową wyprzedaż od czasów II wojny światowej.

Funt stracił 15% do euro i 17% do dolara australijskiego. W miarę utrzymywania się niepewności funt nadal spadał przez następne sześć miesięcy, tracąc prawie 20% w stosunku do dolara amerykańskiego. 29 marca 2017 r., kiedy premier May uruchomiła artykuł 50, który wyznaczał datę formalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dokładnie dwa lata później, funt gwałtownie spadł. Para GBP/USD osiągnęła tego dnia minimum na poziomie 1,2441.

Umowa o wystąpieniu z Brexitu została opublikowana 14 listopada 2018 r., a następnie państwa członkowskie UE ją zatwierdziły. Perspektywa Brexitu bez umowy trafiła na pierwsze strony gazet, wywołując szaleństwo na rynku. Funt stracił około 2% w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

W miarę zbliżania się uzgodnionej daty Brexitu (29 marca 2019 r.) funt stał się bardzo zmienny, choć ogólny kierunek w dalszym ciągu był spadkowy. 10 kwietnia Wielka Brytania i UE27 zgodziły się przedłużyć datę Brexitu do 31 października 2019 r.

W maju 2019 r. funt zaczął odrabiać straty. Było to spowodowane innym wydarzeniem politycznym, które odegrało kluczową rolę we wsparciu funta zarówno wobec dolara amerykańskiego, jak i euro. Theresa May zrezygnowała z funkcji liderki Partii Konserwatywnej, ustępując miejsca Borisowi Johnsonowi na stanowisku premiera. Chociaż rynki początkowo powitały premiera Johnsona wzrostem funta brytyjskiego, wkrótce inwestorów ogarnął strach, gdy jego retoryka w sprawie Brexitu zaostrzyła się, a nadzieje na zawarcie przez Wielką Brytanię porozumienia z UE osłabły. Funt spadł 28 lipca, osiągając najniższy poziom od 28 miesięcy na poziomie 1,2242 dolara. Funt szterling również stracił na wartości w stosunku do euro, osiągając 1,1004 euro.

Do października 2019 funt pozostawał w większości w konsolidacji, ponieważ przywódcy UE zatwierdzili umowę brexitową premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i ustalili datę wejścia porozumienia w życie na 1 listopada. Jednak brytyjska waluta wzrosła w grudniu, osiągając najwyższy poziom od ponad roku, po wiadomościach o zwycięstwie Borisa Johnsona w wyborach.

Wreszcie 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła UE, a funt brytyjski zakończył miesiąc znacznymi wzrostami w stosunku do innych głównych walut. Chociaż powinien to być czynnik stabilizujący, zmienność utrzymywała się. Kilka miesięcy po brexicie Wielka Brytania i UE nadal negocjowały porozumienie, w głównych kwestiach „nie było ani załamania, ani przełomu”. W rzeczywistości w marcu 2020 r. para GBP/USD odnotowała nowe minimum w okolicach 1,16.

Brexit jest świetnym przykładem tego, jak polityka może wpłynąć na rynek forex oraz jak znaczący i długotrwały ma wpływ.

Podsumowanie

Krajobraz polityczny kraju i jego stosunki z resztą świata odgrywają kluczową rolę dla ogólnej kondycji gospodarczej i perspektyw kraju, a co za tym idzie, jego waluty. Nawet inwestorzy na rynku Forex, którzy korzystają z analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji, muszą rozważyć monitorowanie wiadomości politycznych i być świadomi najważniejszych wydarzeń, aby rozeznawać się w sytuacji długoterminowej. Konieczność bycia na bieżąco z polityką jest tym większa w okresach spowolnienia gospodarczego, gdy wzrasta jej zdolność do wywoływania wahań na rynku.

Polityka może mieć bardziej znaczący wpływ na rynek forex niż czynniki ekonomiczne. Dzieje się tak dlatego, że wydarzenia polityczne nie są jednorazowymi przypadkami, a ich skutki są często trudniejsze do przewidzenia niż publikacje gospodarcze. Co więcej, ideologie polityczne mogą wpływać na to, jak ściśle rząd kontroluje gospodarkę i wpływać na wzrost poprzez swoją politykę fiskalną i monetarną.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek forex preferuje okresy pokoju w kraju i braku konfliktów między narodami. Wartość waluty jest wspierana przez prowzrostową i fiskalną odpowiedzialność rządu kraju. Wydarzenia polityczne i niepewność prowadzą do zmienności, która dla wielu inwestorów Forex jest postrzegana jako korzystna. Uważają bowiem zmienność za narzędzie tworzenia możliwości handlowych i starają się je wykorzystać w swoich strategiach tradingowych.


FP Markets – Twój Partner w edukacji


Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.