Aktualności
Teraz czytasz
Nowe przepisy i regulacje kryptowalut w Polsce. Przewidziane kary do 100 tys. zł
3

Nowe przepisy i regulacje kryptowalut w Polsce. Przewidziane kary do 100 tys. zł

utworzył Michał Sielski14 stycznia 2021

Nie, nikt kompleksowo nie zajął się rynkiem cyfrowych aktywów, bo władze Polski – podobnie jak wielu innych krajów – wciąż nie rozumieją technologii blockchain i myślą, że to chwilowa moda. Ale znamy projekt zmian prawa, który przyjęła Rada Ministrów. Wątek kryptowalut znalazł się – a jakże – w części dotyczącej prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 12 stycznia 2021 roku. Jest w niej fragment, który dotyczy podmiotów zajmujących się sprzedażą, handlem, oferowaniem i przechowywaniem walut wirtualnych. 

Regulacje kryptowalut w Polsce

Regulacja będzie dotyczyć przede wszystkim konieczności wpisu wszystkich podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami do rejestru. To jednak nie wszystko. Będzie trzeba też udowodnić, że osoby fizyczne zajmujące się tym tematem, mają odpowiednie kompetencje.


SPRAWDŹ: GIEŁDY KRYPTOWALUT – ZESTAWIENIE 2021


W polskim prawie jest już bowiem definicja działalności na rynku kryptowalut. Dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się wymianą walut wirtualnych na waluty fiducjarne (nie tylko na złotówki), a także wymianą kryptowalut na kryptowaluty. Dotyczy to także pośredników.

Według nowych przepisów, obowiązki te zostaną rozszerzone także na dostawców portfeli sprzętowych oraz wirtualnych, które są w ustawie nazywane „rachunkami szczególnego typu”. Zapoznając się jednak z definicją tego zwrotu, mamy pewność, że chodzi o portfele, bo czytamy w niej m.in., że jest to „prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany”.

Przedsiębiorcy w rejestrze, wymóg niekaralności

Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał zajmować się tym rynkiem, będzie musiał uzyskać wpis do rejestru. Brak tego wpisu będzie wiązał się z wysoką karą finansową, sięgającą 100 tys. zł, więc można założyć, że ustawodawca chce, by rynek zdominowali duzi gracze. 

Oprócz wpisu do rejestru Ministra Finansów, w nowelizacji ustawy są też dodatkowe wymogi. Wprawdzie dopuszczono możliwość działalności na rynku osób fizycznych, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale będą one musiały spełnić wymóg niekaralności (brak skazania m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów i obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi). 

To jednak dopiero początek. Będą też musiały udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie na rynku walut wirtualnych. Jak? W ustawie czytamy m.in. o potwierdzonych dokumentami szkoleniach lub kursach, ale także o wykonywaniu przez okres co najmniej jednego roku czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

KNF nadal ostrzega przed kryptowalutami

To kolejny rządowy dokument, jaki pojawił się w ostatnich tygodniach i dotyczy kryptowalut. Na początku grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego po raz kolejny wydała dokument, w którym ostrzega przed rynkiem kryptowalut oraz ryzykiem z nim związanym. 

W dokumencie czytamy m.in.:

“Z uwagi na nieuregulowany wprost status prawny kryptoaktywów, emisja, nabycie, korzystanie, a także obrót nimi może wiązać się z różnego rodzaju ryzykami, w tym w szczególności brakiem możliwości egzekucji roszczeń związanych z nabyciem danego kryptoaktywa, ryzykiem utraty do niego dostępu, czy też znacznego spadku wartości kryptoaktywa, niezależnie od oceny tego rodzaju działalności w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję.”

KNF podkreślała, że w Polsce nie ma standaryzacji oraz pewności prawa w podejściu do wykorzystania kryptoaktywów. Stanowisko komisji dotyczy jednak wyłącznie kryptoaktywów, do których z uwagi na siedzibę emitenta, fizycznej lokalizacji (w tym serwerów), siedzibę właściciela platformy obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców lub też inne okoliczności formalnoprawne uzasadnione jest zastosowanie przepisów prawa polskiego.

Co o tym sądzisz?
Lubię
14%
Interesujące
12%
Heh...
7%
Szok!
10%
Nie lubię
48%
Szkoda
10%
O Autorze
Michał Sielski
Zawodowy dziennikarz od ponad 20 lat. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, ostatnio związany z największym portalem regionalnym - Trojmiasto.pl. Na rynku finansowym obecny od 18 lat, zaczynał na GPW, gdy na rynek dopiero trafiały akcje PKN Orlen, TP SA. Ostatnio inwestycyjnie skupiony wyłącznie na rynku Forex. Prywatnie skoczek spadochronowy, miłośnik polskich gór oraz mistrz Polski w karate.