Aktualności
Teraz czytasz
Klient doświadczony – Przykładowe pytania egzaminacyjne
2

Klient doświadczony – Przykładowe pytania egzaminacyjne

utworzył Paweł Mosionek18 lutego 2020

Klient doświadczony to nowa kategoryzacja inwestora, która umożliwia polskim traderom m.in. otrzymanie wyższej dźwigni finansowej niż 1:30 na rynku Forex/CFD. Została wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku sierpnia 2019 roku i ma stanowić „łagodniejszą” alternatywę dla opcji wprowadzonej przez ESMA, tj. klienta profesjonalnego.

Ciekawostką jest, że nie tylko polskie domy maklerskie pozwalają na uzyskanie tego statusu, mimo, że regulacje weszły tylko na poziomie krajowym. Klientem doświadczonym można stać się także u wybranych zagraniczych brokerów, którzy spełnią określone standardy. Tak jest m.in. w Tickmill i CMC Markets.

Klient doświadczony – Warunki

Co trzeba zrobić, aby udowodnić swoje doświadczenie? Regulator przewidział tu konieczność spełnienia określonych kryteriów. Szerzej opisujemy je w osobnym artykule. Największe wątpliwości budził początkowo warunek odbycia 50 godzin szkoleń i zaliczenia testu wiedzy. Osoby, które mają już spore doświadczenie w tradingu, aby do takiego testu przystąpić, niestety także muszą przejść, a ten fakt musi zostać odpowiednio udokumentowany.

Z pomocą pospieszyła Izba Domów Maklerskich, która od razu zaczęła prace i pod koniec zeszłego roku wprowadziła tzw. standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dot. rynku instrumentów CFD. Dzięki temu każdy klient doświadczony w dowolnym domu maklerskim będzie cechował się statystycznie podobnym stanem wiedzy (przynajmniej z punktu widzenia testu i odbytego szkolenia).

Standard został już wdrożony wśród polskich DM (członków IDM), ale każdy zagraniczny broker także może do niego przystąpić.

Jak wygląda test

Test składa się z pięciu bloków tematycznych z podziałem na zagadnienia prawno-regulacyjne, ogólną charakterystykę rynku CFD, ryzyko i zlecenia w tradingu na tych instrumentach, analizę techniczną oraz analizę fundamentalną. Łącznie w puli znajduje się 180 pytań (aktualizowane raz na rok), z których losowanych jest 40 pytań. Wymagana ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi to 26, czyli potrzebna jest skuteczność na poziomie minimum 65%. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądać może egzamin, to poniżej przedstawiamy po 3 pytania z każdego bloku, oczywiście, bez zaznaczonej poprawnej odpowiedzi :-).

Przykładowe pytania – klient doświadczony

Blok 1. Zagadnienia prawno – regulacyjne

1. Kto może świadczyć usługi maklerskie na terenie Polski (w tym wykonywania zleceń na rynku Forex)?

a. Każda spółka akcyjna lub spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, bez dodatkowych zezwoleń.
b. Dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską posiadający odpowiednie zezwolenie KNF.
c. Zagraniczna firma inwestycyjna, bez konieczności notyfikowania KNF.

2. W przypadku niewypłacalności polskiej firmy inwestycyjnej, objętej System Rekompensat prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), inwestorowi gwarantowana jest wypłata środków do wysokości:

a. 100 000 EUR
b. 100 000 PLN
c. 100% do 3 000 EUR i 90% powyżej 3 000 EUR do równowartości w złotych 22 000 EUR

3. Odpowiedź na reklamacją złożoną przez klienta powinna zostać rozpatrzona przez firmę inwestycyjną:

a. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania, lub 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach
b. W ciągu 5 dni od jej otrzymania
c. W ciągu 90 dni od jej otrzymania

Blok 2. Ogólna charakterystyka rynku CFD

1. W jakiej sytuacji rynkowej instrumenty CFD pozwalają osiągać zyski (jak również grożą ponoszeniem strat)?

a) Zarówno w przypadku wzrostów cen, jak i w razie ich spadków
b) Tylko w przypadku wzrostów cen
c) Tylko w przypadku wzrostów cen oraz w wyjątkowych przypadkach na rynku skonsolidowanym

2. Jak nazwać zlecenie, którego podstawowym zadaniem jest ograniczenie wartości potencjalnej straty dla transakcji?

a) Stop Loss
b) Buy Stop lub Sell Stop – w zależności od strony zajętej w transakcji
c) Limit

3. Pierwsza waluta w parze walutowej to waluta:

a) Bazowa
b) Kwotowana
c) Depozytowa

Blok 3. Ryzyko i zlecenia na rynku CFD

1. Nawykiem dobrego tradera nie jest:

a) używanie stop lossów
b) prowadzenie dziennika transakcji
c) piramidowanie strat

2. Inwestor zasilił rachunek inwestycyjny kwotą 10.000 zł, otworzył pozycję o depozycie zabezpieczającym 5000 zł i nie ustawił stop lossa. Cena podążała w niepożądanym kierunku, aż pozycja została zamknięta przez mechanizm stop out. Podczas realizacji zamykania pozycji płynność była wystarczająca i nie było luk cenowych. Jaka orientacyjna kwota pozostanie na rachunku inwestora bo zamknięciu pozycji ?

a) 5 000zł
b) 3 000zł
c) 2 500zł

3. Przygotowane materiały edukacyjne zawierające informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki:

a) nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości
b) gwarantują osiągnięcie zysków w przyszłości
c) gwarantują osiągniecie zysków pomniejszonych o prowizję brokera

Blok 4. Analiza techniczna

1. Formacja świecowa charakteryzująca się długim dolnym knotem i stosunkowo krótkim korpusem nazywana jest:

a) Młotem
b) Czarne Marubozu
c) Harami

2. Wskaż średnią kroczącą najbardziej wrażliwą na bieżące wahania ceny:

a) Prosta średnia 20-okresowa
b) Wykładnicza średnia 20-okresowa
c) Wykładnicza średnia 10-okresowa

3. Wskaż poziom nie należący do zniesień wewnętrznych Fibonacciego:

a) 61,8%
b) 75,5%
c) 38,2%

Blok 5. Analiza fundamentalna

1. Cena Produktu A na półce sklepowej wynosiła rok temu 5 EUR za kilogram. Media podały informację, że w wskaźnik inflacji wyniósł 5% r/r. Jakiej ceny produktu A możemy się aktualnie spodziewać ?

a) 4,75 EUR;
b) 5,25 EUR;
c) 4,50 EUR.

2. Współczynnik korelacji waluty X i Y na poziomie 0,2 świadczy o:

a) bardzo słabej zależności między walutą X i Y;
b) bardzo silnej zależności między walutą X i Y;
c) odwrotnej korelacji między walutą X i Y.

3. Co oznacza zwrot „forward guidance”?

a) zapowiedź Banku Centralnego jaką politykę monetarną zamierza prowadzić w przyszłości
b) „wskazówki” Banku Centralnego co do kursu waluty krajowej
c) Informacje dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia


Co o tym sądzisz?
Lubię
93%
Interesujące
7%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.