Polityka prywatności

Forex Club nie udostępnia, ani nie wykorzystuje w celach marketingowych automatycznych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.forexclub.pl oraz jej podstron podczas jej użytkowania (zwanej dalej “Stroną Forex Club”).

W przypadku danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w trakcie wypełniania formularza rejestracji, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do przesłania na wskazany adres e-mail informacji o otrzymanej wiadomości na forum lub komunikatów i innych treści ściśle związanych z tematyką strony, na których otrzymywanie Użytkownik wyraził zgodę.

Administratorem danych osobowych jest OnTrade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000383806, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342779923, REGON: 241913018.

OnTrade Sp. z o.o. stosuje w zakresie ochrony danych osobowych zasady określone w przepisach prawa, w szczególności:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) z późn. zm., /do 24 maja 2018/
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 229, poz. 1536),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /od 25 maja 2018/

Na Stronie Forex Club wykorzystywana jest ponadto technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Tę informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną Forex Club z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej o cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem. Mogą zostać również udostępnione na wezwanie odpowiednich służb, w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie Forex Club jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: administrator@forexclub.pl.