Aktualności
Teraz czytasz
KNF, mimo opinii ESMA, wprowadza w Polsce dźwignię 1:100
1

KNF, mimo opinii ESMA, wprowadza w Polsce dźwignię 1:100

utworzył Paweł Mosionek1 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu dzisiejszym (tj. 1 sierpnia 2019 r.) podjęła jednogłośną decyzję o wprowadzeniu w życie przepisów, które umożliwią klientom detalicznym uzyskanie dźwigni w wysokości 1:100 dla instrumentów Forex/CFD. Ma to umożliwić wprowadzenie nowej kategorii: doświadczonego klienta detalicznego.

Dźwignia 1:100 w Polsce

W dniu wczorajszym wygasła interwencja produktowa ESMA, która ograniczała dźwignię na terenie Unii Europejskiej do maksymalnie 1:30. Również wczoraj pisaliśmy o negatywnej ocenie pomysłu KNF przez panaeuropejskiego regulatora. Dziś polski nadzór, wbrew niepochlebnej opinii ESMA, zadecydował o wprowadzeniu w życie swoich pomysłów.

Wprowadzone przez KNF ograniczenia polegają na tym, że od dostawcy CFD wymaga się, aby zapewnił klientom detalicznym:

  1. Ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, czyli zastosował limity dźwigni finansowej dla danego rodzaju inwestycji;
  2. Ochronę przez zamknięcie pozycji – dostawca CFD jest zobowiązany do zamknięcia najbardziej stratnych transakcji klienta w przypadku zmniejszenia wartości środków wpłaconych na rachunek poniżej określonego poziomu;
  3. Ochronę przed ujemnym saldem, czyli uniemożliwił poniesienie przez klienta straty przekraczającej wartość wpłaconych środków pieniężnych;
  4. Dostęp wyłącznie do materiałów i reklam dotyczących CFD, które będą zawierać odpowiednie ostrzeżenie o ryzykach związanych z inwestowaniem w CFD oraz nie będzie przekazywał jakichkolwiek bonusów finansowych i niefinansowych w celu zachęcania klientów do inwestowania w CFD.

Wprowadzenie wspomnianych powyżej dodatkowych wymagań przy oferowaniu klientom detalicznym CFD ma na celu zmniejszenie narażenia ich na znaczne straty z tytułu inwestowania we wspomniane instrumenty pochodne. W zakresie ochrony niedoświadczonych klientów KNF podzieliła argumenty ESMA, tj. Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Klient doświadczony

Podjęta przez KNF decyzja wprowadza także kategorię doświadczonego klienta detalicznego. Warunkiem uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego, na pisemny wniosek, jest łączne spełnienie następujących warunków:

1)    klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
b)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
c)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2)    klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a)    uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
b)    odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
c)    potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Na obecny moment nie wiadomo jak będzie wyglądał proces weryfikacji oraz, szczególnie w przypadku punktu 2.a), jakie szkolenia będą uwzględniane przez KNF.

Doświadczonemu klientowi detalicznemu będzie można oferować CFD z wyższym poziomem dźwigni finansowej, przy równoczesnym stosowaniu pozostałych ograniczeń. Dostawca CFD może zastosować jako minimalny początkowy depozyt zabezpieczający 1% wartości nominalnej CFD (dźwignia 1:100), gdy instrumentem bazowym jest:

1.    para walutowa,
2.    jeden z następujących indeksów akcyjnych:

•    Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
•    Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
•    Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
•    Dow Jones Industrial Average (DJIA);
•    Standard & Poors 500 (S&P 500);
•    NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
•    NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
•    Nikkei Index (Nikkei 225);
•    Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
•    EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

3.    złoto.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie KNF tutaj.

Pora otworzyć szampana?

KNF informuje, iż mimo, że decyzja ma charakter bezterminowy, to będzie cały czas monitorować sytuację. Po 12 miesiącach efekt wprowadzonych zmian zostanie oceniony i ewentualnie dostosowany do potrzeb rynku.

Decyzja obejmuje wszystkie podmioty oferujące CFD w Polsce, tj. firmy inwestycyjne, banki, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucje kredytowe oraz podmioty działające transgranicznie w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług. To teoretycznie oznacza, że dźwignia 1:100 będzie dostępna nie tylko dla klientów polskich domów maklerskich, ale także powinno otworzyć drogę do wyższego lewara dla klientów brokerów zagranicznych, które posiadają notyfikację KNF i obsługują polskich traderów.

Pełna treść decyzji KNF wraz z uzasadnieniem została opublikowana w Dzienniku Urzędowym KNF i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jej opublikowania, czyli od piątku 2 sierpnia 2019 r..

Co o tym sądzisz?
Lubię
28%
Interesujące
66%
Heh...
3%
Szok!
3%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.