Aktualności
Teraz czytasz
Klient doświadczony i dźwignia 1:100. Sprawdzamy procedurę
1

Klient doświadczony i dźwignia 1:100. Sprawdzamy procedurę

utworzył Paweł Mosionek7 sierpnia 2019

Klient doświadczony to nowa grupa kategoryzacji traderów w Polsce wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 sierpnia 2019 r.. Od tego dnia polscy rezydenci mogą ubiegać się o zmianę statusu i tym samym otrzymanie dostępu do preferencyjnych warunków handlu (m.in. dźwigni 1:100). Wystarczy spełnić 2 warunki. Postanowiliśmy sprawdzić jak to wygląda w praktyce.


Przykładowe pytania testowe na klienta doświadczonego – SPRAWDŹ PYTANIA


Kim jest klient doświadczony

Przepisy ESMA wygasły z dniem 31 lipca 2019 r. po równo 12 miesiącach obowiązywania. To jednocześnie otworzyło możliwości dla krajowych regulatorów z UE do zaoferowania własnych rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym. Zdecydowana większość zdecydowała się powielić w niezmienionej formule regulacje ESMA. Wyjątkiem okazał się polski KNF, który co prawda utrzymał dźwignię 1:30 dla klienta detalicznego, ale jednocześnie wprowadził nową kategorię – klienta doświadczonego – który ma definiować inwestora z wiedzą i umiejętnościami oraz wypełnić lukę pomiędzy niedoświadczonym detalistą a profesjonalistą.

Dźwignia 1:100 i warunki handlu

Co zyskujemy przechodząc na doświadczonego detalistę? Wyższą dźwignię finansową – tylko tyle i aż tyle. Reszta warunków i restrykcji dotyczących detalistów są identyczne jak za czasów interwencji ESMA, tj. nadal obowiązuje obowiązkowa ochrona przed ujemnym saldem, 50% poziom Stop-out, limity związane z promocją usług i ujednolicone ostrzeżenia o ryzyku.

Depozyt zabezpieczający w wysokości 1% (tj. dźwignia 1:100) obowiązuje na wszystkich parach walutowych, złocie oraz wybranych indeksach (lista dostępna tutaj). Dla pozostałych instrumentów zastosowanie mają wartości dźwigni z wytycznych ESMA (szczegóły tutaj). Należy pamiętać, że wyższa dźwignia wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Warunki handlu dla klientów doświadczonych

Max. dźwignia na walutach 1:100
Max. dźwignia na głównych indeksach i złocie 1:100
Max. dźwignia na mniej popularnych indeksach, towarach innych, niż złoto (np. ropa, srebro) 1:10
Max. dźwignia na kryptowalutach 1:2
Max. dźwignia na CFD na akcje, obligacje, stopy procentowe 1:5
Ochrona przed ujemnym saldem TAK
Segregacja środków pieniężnych TAK
Poziom Stop-Out 50%
Zakaz oferowania bonusów i zachęt TAK

 

Na tej nowości mogą zyskać nie tylko traderzy detaliczni, ale także i brokerzy działający w Polsce, a więc nie tylko polskie domy maklerskie.

Warunki do spełnienia

Regulator wskazuje, choć nie do końca w 100% przejrzyście, warunki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o zmianę statusu.

I. Warunek obrotu. Klient musi w ciągu ostatnich 24 miesięcy wykonać:

a)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
b)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
c)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

II. Warunek wiedzy. Klient musi posiadać udokumentowaną wiedzę o CFD popartą:

a)    uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
b)    odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
c)    potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

O ile warunek obrotowy jest dość klarowny i łatwy do udowodnienia (wystarczy historia z konta brokerskiego od dowolnego brokera), to drugi punkt wydaje się być bardziej kontrowersyjny.

Warunek wiedzy został konkretnie zdefiniowany tylko w punkcie a), choć można tylko przypuszczać co będzie spełniało kryteria w wymogu „wykształcenie kierunkowe”. Na ten moment brokerzy definiują wykształcenie kierunkowe jako uzyskanie tytułu licencjata lub magistra lub ukończenie studiów podyplomowych na uczelni wyższej, w zakresie i o tematyce umożliwiającej zdobycie wiedzy odnośnie ryzyka i transakcji, których przedmiotem są lewarowane instrumenty finansowe.

Nie jest dostępna lista konkretnych zawodów, które byłyby brane pod uwagę w punkcie c), aczkolwiek taki zapis daje pewną elastyczność przy weryfikacji.

Najciekawszym punktem jest punkt b). Praktycznie każdy broker posiada w swojej ofercie szkolenia, kursy, czy webinary. Rzadko jednak kiedy decydował się na certyfikację swoich uczestników. Teraz zapewne się to zmieni. Czy zatem wcześniej odbyte, niecertyfikowane szkolenia, ale takie w których uczestnictwo potrafimy udowodnić, będą brane pod uwagę? Wygląda na to, że wszystko zależeć będzie od podejścia danego brokera i sposobu w jaki udowodnimy, że faktycznie braliśmy w nich udział.

Jak otrzymać lewar 1:100 w praktyce (XTB)

Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda procedura otrzymania statusu klienta doświadczonego z perspektywy tradera skategoryzowanego jako detalista w X-Trade Brokers S.A..

Procedura zmiany statusu na Doświadczonego Klienta Detalicznego:

  • KROK 1 – prośba o wniosek: Poproś o wysłanie do Ciebie wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego,
  • KROK 2 – wypełnienie wniosku: Wniosek otrzymasz na skrzynkę mailową. We wniosku musisz potwierdzić, że spełniasz kryteria.
  • KROK 3 – odesłanie wniosku: Wypełniony wniosek odeślij mailem na adres pomoc@xtb.pl wraz z niezbędnymi dokumentami. Po rozpatrzeniu wniosku broker poinformuje Cię o decyzji zmiany statusu.

W przypadku, gdy korzystamy już z usług XTB i spełniamy jeden z warunków obrotowych to nie ma potrzeby przesyłania historii transakcji. Cały proces zmiany statusu zamyka się maksymalnie w ciągu 48 godzin (tylko w dni robocze).

Warto zaznaczyć, że dostawca CFD ma obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku weryfikacji, czy klient nadal spełnia wskazane w decyzji kryteria. Należy pamiętać, że klient niespełniający wymogu transakcyjnego w kwartałach następujących po uzyskaniu tytułu doświadczonego klienta detalicznego utraci uzyskany wcześniej status.

Przy warunku obrotowym brana pod uwagę równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.

Szkolenia i test wiedzy

Broker zapowiedział już, iż przygotowuje specjalną platformę edukacyjną, dzięki której będzie można odbyć wymagane szkolenia online i zdać testy, które zweryfikują zdobytą wiedzę. Z dużym prawdopodobieństwem w ślady XTB podążą pozostali brokerzy obecni w Polsce.


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Co o tym sądzisz?
Lubię
73%
Interesujące
27%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.