Indeksy
Teraz czytasz
SMI 20 – jak inwestować we szwajcarskie spółki blue chip [Poradnik]
0

SMI 20 – jak inwestować we szwajcarskie spółki blue chip [Poradnik]

utworzył Forex Club21 maja 2021

Szwajcaria jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Potwierdza to m.in. wskaźnik PKB na osobę po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (PPP). Rozwinięty rynek kapitałowy, stabilne otoczenie prawne oraz waluta będąca „bezpieczną przystanią” powoduje, że inwestor powinien śledzić zachowanie się szwajcarskich spółek. 

Szwajcaria jest jedną z bardziej istotnych gospodarek kontynentu, która kojarzy się głównie z bankami, czekoladą oraz zegarkami. Jednak nie jest to prawdziwa opinia. W Szwajcarii notowane są spółki zarówno powiązane z sektorem nowych technologii, medycyną czy branżą chemiczną. 

Najbardziej istotnym indeksem pozwalającym śledzić kondycję szwajcarskich firm jest SMI 20 (Swiss Market Index). Indeks grupuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek, które wchodzą w skład SPI (Swiss Performance Index). Warto pamiętać, że SMI w przeciwieństwie do indeksu DAX nie wlicza reinwestycji dywidendy, z tego powodu nie należy bezpośrednio porównywać wspomnianych dwóch indeksów. Spółki wchodzące w skład indeksu SMI odpowiadają za około 70% kapitalizacji szwajcarskiego rynku (free-float market capitalisation) oraz generują około 85% obrotu na całym rynku. W ciągu ostatnich 3 lat średnia roczna stopa zwrotu z indeksu wyniosła 8,35%. Po uwzględnieniu reinwestycji dywidend (indeks total return) średnia 3-letnia stopa zwrotu wyniosła 12,07%.

Swiss Market Index został wprowadzony 30 czerwca 1988 roku z wartością bazową wynoszącą 1500 punktów. SMI jest liczony w oparciu o free float market capitalization. Maksymalna wartość jednej spółki została ograniczona do 20%. Ma to na celu ograniczyć wpływ największych komponentów na ruch indeksu. Dzięki temu indeks lepiej naśladuje zmiany wszystkich spółek.

Indeks SMI 20 pokazuje kondycję największych, szwajcarskich spółek. Z tego względu wyniki finansowe spółek uzależnione są bardziej od kondycji światowej gospodarki. Z reguły te spółki mają zdywersyfikowane geograficznie biznesy, co pozwala uniezależnić się tylko od kondycji szwajcarskiej gospodarki.


Kontrakty terminowe na SMI 20

Inwestor może uzyskać ekspozycję na indeks za pośrednictwem kontraktów terminowych. SMI 20 jest to jeden z najbardziej płynnych europejskich kontraktów terminowych na indeksy akcyjne.

Wartość jednego punktu wynosi 10 CHF. Przy obecnej wartości indeksu – 11 150 punktów daje to nominalną wartość kontraktu na poziomie 111 500 CHF.

Można handlować indeksami wygasającymi w najbliższych 4 kwartałach (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Indeksy wygasają w trzeci piątek miesiąca realizacji kontraktu. Dostawa jest realizowana gotówkowo.

Od 2021 roku wprowadzono również wersję „micro” wspomnianego indeksu. Wynikało to z tego, że wielu początkujących inwestorów nie miało odpowiedniego kapitału aby handlować „normalnym” kontraktem. Wartość 1 punktu wynosi 1 CHF, oznaczało to, że wartość kontraktu przy obecnej cenie wynosił 11 150 CHF. Nie jest to jednak zbyt popularny kontrakt terminowy. Na dzień 7 maja liczba otwartych kontraktów (LOP) na majową serię wynosi 18. Dla porównania „normalny” majowy kontrakt ma LOP na poziomie 165 tys. sztuk.

Opcje na SMI 20

Możliwe jest również handlowanie opcjami na indeks SMI 20. Mają one europejski styl wykonania oraz ich wartość nominalna jest równa wartości kontraktu futures na SMI 20 (mnożnik 10 CHF). Możliwy jest handel zarówno opcjami z miesięcznym terminem wykonania (3 najbliższe) jak i wygasającymi co kwartał (obecnie do czerwca 2022). Jednocześnie są dostępne opcje wygasające w grudniu w latach 2023, 2024 i 2025.

Kompozycja indeksu

Według danych przedstawionych przez SIX (SIX Swiss Exchange), indeks SMI 20 ma 40 komponentów. Na koniec lutego 2021 roku największy komponent indeksu SMI miał kapitalizację po oczyszczeniu o free float na poziomie 181,1 mld CHF. Mediana wartości spółek wchodzących w skład indeksu wynosiła 30,0 mld CHF. Z kolei średnia kapitalizacja miała wartość 52,3 mld CHF.

Indeks jest dosyć skoncentrowany. 10 największych komponentów indeksu odpowiadało za ponad 80% wagi całego indeksu. Największym komponentem jest Roche z 17,0% udziale w całym indeksie.

Indeks jest bardzo skoncentrowany pod względem sektorów. Największy udział mają spółki związane z branżą opieki zdrowotnej (40,7%). Kolejny pod względem wielkości jest branża dóbr konsumpcyjnych (19,1%) oraz branża finansowa (17%).

Na koniec I Q 2021 roku największymi komponentami indeksu są następujące spółki:

  • Roche
  • Nestle
  • Novartis
  • Zurich Insurance
  • ABB Ltd.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka kilku spółek wchodzących w skład indeksu SMI 20.

Nestle

Początki firmy sięgają lat 60-tych XIX wieku. Nestle to szwajcarski koncern spożywczy, który jest jednocześnie jednym z największych przedsiębiorstw na świecie. Spółka zajmuje się m.in produkcją w takich kategoriach jak żywność dla dzieci, woda butelkowana, kawa, herbata, żywność dla zwierząt, przekąski, lody, słodycze czy produkty mleczne. Wśród marek należących do koncernu Nestle należy m.in. Gerber, Nespresso, Nescafe, Kit Kat, Nesquik, Maggi, woda Perrier, płatki Cheerios czy Purina. Spółka sprzedaje swoje produkty w ponad 180 krajach na świecie. Największe przychody spółka generuje a rynku AMS (Ameryka Północna, Środkowa i Południowa). Największy udział w przychodach spółki mają napoje oraz jedzenie dla zwierząt. Ten region odpowiadał za 37,7% przychodów spółki. Nestle zatrudnia około 273 tys. pracowników. Obecna kapitalizacja spółki przekracza 311 mld CHF.

Mln CHF 2017 2018 2019 2020
Przychody 90 121 91 750 92 865 84 681
Zysk operacyjny 14 890 15 461 16 190 14 434
Marża operacyjna 16,52% 16,85% 17,43% 17,05%
Zysk netto 7 183 10 135 12 609 12 232

Źródło: opracowanie własne

01 Nestle

Wykres akcji Nestle, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Novartis

Spółka powstała w 1996 roku w wyniku fuzji między Ciba-Geigy z Sandoz. Szwajcarska spółka jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. W I Q 2021 roku największe przychody generowały takie leki jak:

  • Cosentyx (1,05 mld$), który zmniejsza objawy łuszczycy plackowatej,
  • Entresto (790 mln$), używany przez osoby z długotrwałą niewydolnością serca.

Warto wspomnieć, że 23 preparaty odpowiadały za 48% przychodów spółki w I Q 2021 roku. Spółka zatrudnia ponad 110 tys. pracowników. Kapitalizacja Novartis przekracza 177 mld franków szwajcarskich.

Mln$ 2017 2018 2019 2020
Przychody 50 135 53 166 48 677 49 898
Zysk operacyjny 8 629 8 169 9 086 10 152
Marża operacyjna 17,21% 15,37% 18,67% 20,35%
Zysk netto 7 703 12 611 11 732 8 072

Źródło: opracowanie własne

02 Novartis

Wykres akcji Novartis, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Richemont

Jest to szwajcarska firma, która koncentruje się na rynku produktów luksusowych. Oprócz rynku SIX spółka jest także notowana na południowoafrykańskiej giełdzie JSE. Richemont jest jedną z największych firm z branży dóbr luksusowych. Spółka produkuje oraz sprzedaje biżuterię, zegarki, ubrania, akcesoria (m.in. pióra) czy galanterię skórzaną. Wśród marek jakie należą do spółki są m.in. Montblanc, Buccallati, Azzedine Alaia, Cartier czy Roger Dubuis. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2021 roku największy udział w przychodach miał rynek Azji i Pacyfiku (47%). Kolejnymi istotnymi rynkami są Europa (22%) oraz Ameryka Północna i Południowa (16%). Około 73% sprzedaży była generowana z segmentu biżuterii oraz zegarków. Kapitalizacja spółki wynosi nieco ponad 53,5 mld CHF.

Mln€ 2018 2019 2020
Przychody 10 979 13 989 14 238
Zysk operacyjny 1 843 1 941 1 516
Marża operacyjna 16,79% 13,88% 10,65%
Zysk netto 1 221 2 784 933

Źródło: opracowanie własne

03 Richmont

Wykres akcji Richemont, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Geberit

Spółka została założona w 1874 roku przez Caspara Melchiora Geberta w Rapperswil. Geberit jest europejskim liderem w segmencie sanitarnym. Wśród oferty spółki można wyróżnić produktów ceramicznych (np. Geberit One), sedesy, umywalki, spłuczki, baterie do umywalek, systemy wodociągowe czy kanalizacyjne. Spółka posada także marki regionalne, które uzupełniają ofertę Geberit. Przykładem może być działająca na polskim rynku KOŁO. Na koniec 2020 roku firma zatrudniała ponad 11 500 pracowników w około 50 krajach. Kapitalizacja szwajcarskiej spółki wynosi 22,5 mld CHF.

Mln CHF 2017 2018 2019 2020
Przychody 2 908 3 081 3 083 2 986
Zysk operacyjny 622 708 757 772
Marża operacyjna 21,39% 22,98% 24,55% 25,85%
Zysk netto 527 597 647 642

Źródło: opracowanie własne

04 Geberit

Wykres akcji Geberit, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Givaudan

Przedsiębiorstwo zostało założona w 1895 roku w Lyonie przez Xaviera Givaudana. Po trzech latach firma przeniosła się do kantonu Genewy gdzie stworzyła fabrykę w miejscowości Vernier. Givaudan jest jednym z największych na świecie producentów zapachów, aromatów i aktywnych składników w kosmetykach. Produkty spółki są wykorzystywane w branży spożywczej, kosmetycznej i pielęgnacyjnej. W 2020 roku 36% sprzedaży zostało wygenerowane w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód oraz Afryka). Drugim największym rynkiem jest Ameryka Północna (28%). Kapitalizacja spółki wynosi niespełna 37mld€.

Mln CHF 2017 2018 2019 2020
Przychody 5 051 5 527 6 203 6 322
Zysk operacyjny 865 876 939 1 027
Marża operacyjna 17,13% 15,85% 15,14% 16,24%
Zysk netto 720 663 702 743

Źródło: opracowanie własne

05 Givaudan

Wykres akcji Givaudan, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Co może wpływać na wartość indeksu SMI 20?

Kondycja światowej gospodarki

Indeks SMI 20 grupuje największe spółki notowane na szwajcarskiej giełdzie. Większość przedsiębiorstw jest bardzo dobrze zdywersyfikowana geograficznie. Nie dziwi więc, że od wyników szwajcarskiej gospodarki ważniejsza jest kondycja światowej gospodarki. Wzrost światowego PKB oraz bogacenie się światowej ludności wspiera rozwój wielu przedsiębiorstw, które będą w stanie zwiększyć swoją skalę działalności. Przykładem takich spółek są Nestle, Richemont czy Geberit.

Wyniki finansowe spółek

Im lepsze wyniki finansowe tym większa wewnętrzna wartość przedsiębiorstw komponentów indeksu SMI 20. Należy pamiętać, że to właśnie poprawa wyników finansowych oraz skali działania ma wpływ na długoterminową wartość spółek. To z kolei przekłada się na wzrost wartości akcji oraz indeksu.

Polityka banków centralnych

Obniżenie wartości franka szwajcarskiego poprawa wyniki finansowe wielu szwajcarskich przedsiębiorstw. Wynika to z tego, że komponenty indeksu SMI działają z reguły na wielu rynkach. Osłabienie CHF powoduje, że sprzedaż zagraniczna jest warta więcej we frankach szwajcarskich. W przypadku umocnienia franka znacznie gorzej radzą sobie przedsiębiorstwa nastawione na eksport. To m.in. z tego powodu przestanie bronienia „podłogi” przełożyło się na gwałtowne spadki szwajcarskich spółek.

W przypadku podniesienia stóp procentowych odbija się negatywnie na „mnożnikach” spółek wchodzących w skład indeksu. Z tego powodu rynek akcji jest beneficjentem ultra niskich stóp procentowych jakie są w Szwajcarii.

Należy jednak pamiętać, że dla długoterminowego inwestora krótkoterminowe wahnięcia w wycenach ma marginalne znaczenie.

Jak można inwestować w indeks SMI 20

Inwestor może uzyskać ekspozycję na indeks SMI 20 poprzez nabycie kontraktu terminowego futures na wspomniany indeks. Może nabyć zarówno standardowy indeks (o wartości nominalnej przekraczającej 100 000 CHF) albo z wersji micro o wartości 1/10 kontraktu podstawowego. Należy jednak pamiętać, że mniejszy kontrakt terminowy ma znacznie mniejszą płynność.

CFD na SMI 20

Inwestorzy mogą również spekulować ceną indeksu SMI 20 na platformach brokerskich, kupując i sprzedając kontrakty CFD (na różnicę w cenie) w czasie rzeczywistym. Kontrakty CFD oferują inwestorom dźwignię, dzięki której można zaangażować jedynie część (w przypadku tego instrumentu zazwyczaj 10% / dźwignia 1:10) wymaganego depozytu.

Popularni brokerzy oferujący SMI20

Poniżej przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych brokerów Forex oferujących najlepsze warunki dla CFD na szwajcarski indeks giełdowy.

Broker xtb 2 Admiral Markets etf tickmill forex
Kraj Polska Wielka Brytania / Cypr Wielka Brytania
Symbol SMI20 SUI20 SMI20 FRANCE40
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
200 USD 100 zł
Min. wartość lota cena * 20 USD cena * 1 CHF cena * 1 EUR
Prowizja
Platforma xStation MT4, MT5 MT4, MT5

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

ETF-y

Ekspozycję na SMI 20 można również uzyskać nabywając ETF-y z ekspozycją na najważniejszy szwajcarski indeks. Przykładem może być iShares SMI® ETF. Aktywa pod zarządzaniem ETF-u wynoszą około 2 006 mln CHF. Benchmarkiem dla ETF-u jest Swiss Market Index. TER (total expense ratio) wynosi 0,35%. ETF dokonuje replikacji fizycznej, z tego powodu komponentami indeksu jest 20 największych szwajcarskich spółek.

Brokerzy oferujący akcje i ETF

Broker xtb 2 Saxo Bank logo 2020 plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Akcje w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
16 giełd
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
37 giełd
ok. 3 000 – CFD na akcje
23 giełdy
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
platforma Plus500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.