Początkujący
Teraz czytasz
Opcje – jak inwestować z ich użyciem? [Wprowadzenie]
0

Opcje – jak inwestować z ich użyciem? [Wprowadzenie]

utworzył Forex Club2 marca 2021

Opcje posiadają opinię skomplikowanego i „nieuczciwego” instrumentu pochodnego. Powodem są skomplikowane wzory, jak również „afera opcyjna” z lat 2008-2010 oraz specyficzne słownictwo używane przez finansowych profesjonalistów. Jednak wbrew pozorom, opcje to bardzo proste oraz użyteczne instrumenty w „palecie inwestycyjnej”. Dzięki temu instrumentowi można stosować strategie trudne do stworzenia przy pomocy innych instrumentów finansowych.

W Polsce jest to instrument pochodny, który jest traktowany po „macoszemu” przez krajowych inwestorów. Na polskiej giełdzie istnieje tylko opcje na indeks WIG 20. Jest to żałośnie mało w porównaniu do rynku amerykańskiego (opcje na akcje, indeksy, ETF-y, waluty, kontrakty terminowe na surowce, obligacje itp.). Nawet lokalne rynki kapitałowe (np. szwedzki) mają większą liczbę dostępnych instrumentów o zadowalającej płynności (dla inwestora indywidualnego).

Opcje, ze względu na swoją konstrukcję (m.in. profil wypłat), dają szerokie możliwości inwestycyjne. Można zarabiać zarówno na spadkach, wzrostach, jak i konsolidacji instrumentu finansowego w określonym przedziale wahań. Jednocześnie ten instrument pochodny posiada wiele dostępnych wariantów inwestycyjnych (poziom wykonania, data wygasania). W efekcie, jest to ciekawy instrument zarówno dla krótkoterminowych spekulantów, jak i długoterminowych inwestorów. Szczególnie dużą zaletą opcji jest możliwość  łączenia ich w strategie o specyficznym profilu wypłat. Strategii jest tak dużo, że znajdą coś dla siebie zarówno inwestorzy stroniący od ryzyka, jak i traderzy „z żyłką hazardzisty”.

Wystawienie oraz kupienie opcji

Inwestor handlujący na rynku opcji może dokonać czterech różnych transakcji, które mają inną relację zysku do ryzyka.

Można wyróżnić:

 • Kupno opcji call,
 • Wystawienie opcji call,
 • Kupno opcji put,
 • Wystawienie opcji put.

Nabywca opcji call

Nabywa prawo (nie obowiązek) do kupienia instrumentu bazowego (akcji, ETF). W zamian płaci „premię opcyjną”. Jako przykład można podać opcje na akcje Coca-Cola wygasające w 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 50$, a premia opcyjna 1,94$. Ponieważ jedna opcja odpowiada  100 akcjom spółki, to wartość nominalna kontraktu wynosi 5000$. W zamian, inwestor zapłaci 194$. Jeśli cena akcji, w dniu wykonania wyniesie 55$, to inwestor nabywający opcję m prawo do kupna akcji po 50$ za sztukę. W efekcie zysk z transakcji wynosi 306$ (55$-50$-1,94$ = 3,06$ na każdej akcji). W przypadku spadku kursu w dniu wykonania do 45$, nabywający opcję traci tylko zapłaconą premię (1,94$ na 1 akcję), która wynosi 194$. Można więc potraktować nabycie opcji call do „wykupienia” polisy na akcje spółki. Maksymalny zysk jest teoretycznie nieograniczony (ale tylko teoretycznie), natomiast potencjalna strata jest z góry ustalona (zapłacona premia).

01 Opcje Long call

Wystawca opcji call

To sprzedawca opcji. Wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowej sprzedaży instrumentu bazowego (akcja, ETF) po cenie, która jest z góry określona. W zamian otrzymuje premię opcyjną. Jeśli inwestor wystawi opcję call z ceną wykonania na poziomie 50$ i wygaśnięciem 18 czerwca 2021 roku otrzymuje 1,8$ na każdej akcji (180$). Jeśli cena akcji spadnie do 45$ to opcja wygaśnie bez wartości. W efekcie wystawca opcji zgarnie 180$ premii. W przypadku wzrostu kursu do 55$ strata z transakcji wyniesie 320$ (50-55+1,8). Maksymalny zysk wynosi 180$ (premia opcyjna) natomiast potencjalna strata (teoretycznie) jest nieograniczona.

02 opcje short call

Nabywca opcji put

Otrzymuje prawo (nie obowiązek) sprzedaży instrumentu bazowego (akcja, ETF) po określonej cenie. W zamian za to prawo, nabywca opcji musi zapłacić premię. W przypadku opcji put na akcje Coca-Cola wygasające w czerwcu 2021 roku, premia wynosi 3,55$. Cena wykonania wyniosła 50$. W przypadku spadku kursu akcji do poziomu 45$, inwestor ma prawo sprzedać akcje na poziomie 50$. W efekcie, zysk z transakcji wyniósł 1,45$ na akcję (50$-45$-3,55$), co daje zysk na transakcji na poziomie 145$. W przypadku wzrostu kursu do poziomu 55$, strata na transakcji wynosi zapłaconą premię (355$). Maksymalny zysk wynosi cenę wykonania pomniejszoną o premię (cena akcji nie może spaść poniżej 0), a maksymalna strata wynosi zapłaconą premię (355$).

03 opcje long put 

Wystawca opcji put

Nakłada na siebie obowiązek bezwarunkowego kupna instrumentu bazowego (akcji, ETF-u), po z góry ustalonej cenie. W zamian za zobowiązanie wystawca (sprzedawca) opcji otrzymuje premię opcyjną. Jeśli inwestor wystawi opcję put z ceną wykonania na poziomie 50$ i wygaśnięciem 18 czerwca 2021 roku otrzymuje 3,25$ na każdej akcji (325$). Jeśli cena akcji spadnie do 45$, to strata netto z transakcji wyniesie 175$ (1,75$ na każdej akcji). W przypadku wzrostu kursu akcji do 55$, to opcja wygasa bez wartości, co oznacza zysk dla wystawcy opcji na poziomie 325$. Maksymalny zysk wynosi 325$ (premia opcyjna) natomiast potencjalna strata wynosi cenę wykonania opcji (cena akcji nie może spaść poniżej 0) pomniejszoną o otrzymaną premię.

04 opcje short put 

Dzięki zastosowaniu opcji inwestor może z chirurgiczną precyzją określić swoją maksymalną stratę czy potencjalny zysk. Jest to duża zaleta w porównaniu do takich instrumentów jak akcje czy kontrakty terminowe typu futures.

Opcje są instrumentem, który można wykorzystać m.in. do:

 • Kupowania i sprzedawania akcji czy ETF-ów,
 • Używania dźwigni,
 • Zabezpieczania pozycji,
 • Dodatkowego źródła przychodów z posiadania akcji,
 • Grania na spadki ze z góry określonym poziomem straty,
 • Zarabiania na braku zmienności,
 • Zarabiania na zmienności.

Kupowanie i sprzedawanie akcji czy ETF-ów

Dzięki inwestowaniu za pomocą opcji można nabyć akcje danej spółki. Można dokonać tego zarówno: 

 • kupując opcję call lub, 
 • wystawiając opcję put. 

Wszystko zależy od tego, jaką inwestor ma strategię i czego oczekuje od wypłaty. Chociaż wspomniane rozwiązania mogą wydawać się nieintuicyjnie. Z tego powodu warto posłużyć się przykładem zainwestowania w 100 akcji spółki Coca-Cola. Cena akcji Coca-Cola na zakończenie piątkowej sesji wynosiła 49$. Inwestor chcący nabyć 100 akcji spółki może dokonać transakcji poprzez:

 • Standardowego nabycia akcji,
 • Wystawienia opcji put,
 • Nabycia krótkoterminowej opcji call,
 • Nabycia LEAPS.

Inwestor nabywający w „standardowy” sposób akcje musi zapłacić za 100 akcji 4900$. Jednak istnieją alternatywy. 

Można skorzystać z wystawienia opcji put wygasającej 12 marca 2021 roku. Inwestor w takim wypadku otrzymuje 0,91$ za każdą akcję zobowiązując się do bezwarunkowego kupna 49$. W efekcie inwestor może nabyć akcje po cenie 48,09$. W przypadku wzrostu akcji powyżej 49$ inwestor zatrzyma premię. 

05 Opcja put CocaCola

Źródło: yahoofinance

Innym rozwiązaniem jest kupienie opcji call na akcje Coca-Cola. Opcja wygasa 12 marca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 45$. Premia opcyjna wyniosła 4,85$. Efektywna cena nabycia akcji Coca-Cola wynosiła 49,85$ (o 85 centów powyżej ceny rynkowej). Plusem takiego rozwiązania jest ograniczenie potencjalnej straty w przypadku gwałtownej przeceny akcji. 

06 Opcja call CocaCola

Źródło: yahoofinance

Można również skorzystać z długoterminowych opcji (LEAPSLong-Term Equity Anticipation Securities) na akcje Coca-Cola. Przykładem może być nabycie opcji wygasającej w styczniu 2021 roku. Cena wykonania wynosi 42,5$, a wartość premii wynosi 8,15$. Efektywna cena zakupu takich akcji wynosi 50,65$. Plusem takiej strategii jest „gwarancja maksymalnej straty”, która wynosi 8,15$.

07 LEAPS Coca-Cola

Źródło: yahoofinance

Używanie dźwigni

Dzięki kupowaniu opcji, można w miarę bezpieczny sposób skorzystać z dźwigni finansowej. W efekcie inwestor z góry wie ile może stracić. Jednocześnie inwestor może sprzedać opcję przed wygaśnięciem. W efekcie inwestujący może otworzyć pozycję znacznie przewyższającą dostępny kapitał. Przykładem może być nabycie opcji call na SPDR S&P 500 ETF. Jego wartość nominalna wynosi 40 000$. Jednak tygodniowa opcja ma wartość 300$. Jeśli kurs ETF-a wzrośnie w ciągu tygodnia do 600$, to zysk z transakcji wyniesie 300$ (100% z transakcji).

 Zabezpieczanie pozycji

Opcje mogą stanowić ciekawą alternatywę do tworzenia transakcji zabezpieczających pozycje. Jest to narzędzie szczególnie interesujące dla długoterminowych inwestorów. Zamiast „sprzedawać zwycięzców” w sytuacji realizacji strategii obronnej, można nabyć opcję put (sprzedaży). I zabezpieczyć na dowolny okres (dzień, miesiąc, kwartał, rok). W takiej sytuacji opcja put będzie pokrywała straty wynikające ze spadku kursu. Zarobione środki mogą zostać wykorzystane albo do powiększenia pozycji na akcjach, które chwilowo straciły na wartości, albo można przeznaczyć wygenerowaną gotówkę na inne aktywa.

Opcje mogą być także strategią zabezpieczającą dla posiadaczy krótkich pozycji. Pozwala to na ograniczenie „potencjalnie nieograniczonej” straty z krótkiej pozycji. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie przed „short squeeze”. Ostatnio nabycie opcji call na akcje GameStop mogło zabezpieczyć wielu posiadaczy krótkich pozycji przed gwałtownym wzrostem kursu akcji.

Dodatkowe źródło przychodów z akcji

To zastosowanie opcji może wydawać się „dziwnym” pomysłem na wykorzystanie tego instrumentu pochodnego na rynku akcji czy ETF-ów. Jednak jest to bardzo popularne „zastosowanie” opcji przez profesjonalnych inwestorów. Mowa tutaj o strategii covered call, która jest prostym sposobem na wygenerowanie z długoterminowej pozycji, dodatkowych zysków podczas panowania trendu spadkowego, bocznego oraz niewielkich wzrostów. Regularne stosowanie tej strategii może pomóc w osiągnięciu dodatkowego źródła gotówki generowanej z akcji lub ETF-a („opcyjna dywidenda”). Oczywiście nie ma darmowych obiadów, tak więc wystawienie opcji call powoduje zgodę na „oddanie” zysków powyżej ceny wykonania z opcji call.

„Bezpieczne” granie na spadki

 Jest to wariancja na zabezpieczenie pozycji z krótkiej sprzedaży. Zamiast zajmować krótką pozycję i zabezpieczać transakcję opcją call, można nabyć opcję put. W takim przypadku maksymalna strata to premia zapłacona za opcję. Natomiast potencjalny zysk to wartość ceny wykonania opcji, pomniejszona o prowizję. Nabywając opcję put ma się „gwarancję maksymalnej straty”, która pomaga w zarządzaniu ryzykiem portfela.

Zarabianie na braku zmienności

Jest to kolejna zaleta inwestowania w opcje, której nie dają kontrakty terminowe czy akcje. Tworząc strategię krótkiego stelaża (jednoczesne wystawienie opcji call oraz opcji put) inwestor osiąga zysk w przypadku niewielkiej zmiany ceny instrumentu bazowego.

Zarabianie na zmienności

Inwestor może również zbudować strategię, która zarabia na dużej zmienności. Twórca strategii zarabiającej na wzroście zmienności nie ma pewności, w którą stronę podąży rynek.  Jest natomiast pewny, że rynek wykona dynamiczny ruch w górę lub w dół. W tym celu konieczne jest nabycie długiego stelaża (kupo opcji put oraz opcji call). W takiej sytuacji maksymalną stratą jest „premia”, jaką zapłacił twórca strategii. W przypadku dynamicznego ruchu ceny inwestor zarobi najczęściej wielokrotność zainwestowanej kwoty. 

Kto oferuje opcje

Instrumenty opcyjne nie goszczą zbyt często w ofertach brokerów Forex. Są jednak sprawdzone firmy, które oferują zarówno opcje waniliowe na waluty, jak i opcje giełdowe na pozostałe klasy aktywów. Do tego grona zalicza się np. Saxo Bank.

Broker Saxo Bank
Kraj Dania
Ilość opcji w ofercie 44 – opcje waniliowe FX
ok. 1200 – opcje giełdowe (akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce)
Min. depozyt 2 000 USD
Platforma SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Podsumowanie

Opcje stanowią bardzo ciekawy, jednak  „zapomniany” instrument finansowy. Wynika to z jego „skomplikowanego” charakteru oraz łatki „toksycznego instrumentu”. Jest to smutne, ponieważ przy odrobinie poświęconego czasu inwestor albo trader otrzymuje szeroką paletę możliwości przy niewielkim nakładzie sił. Dzięki temu „opcjonariusz” uzyska zdolność do tworzenia dopasowanych pod własne potrzeby strategii.

Oczywiście nic nie jest tak proste oraz tak skomplikowane jak się początkowo wydaje. W tym artykule pominięte zostały „greki” opcji, wpływ zmienności czy wpływ spreadów na rentowność transakcji. O tym powiemy sobie w kolejnych częściach cyklu już niebawem!

Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.