Indeksy
Teraz czytasz
Indyjska giełda – Jak inwestować w indeks Nifty 50 [Poradnik]
0

Indyjska giełda – Jak inwestować w indeks Nifty 50 [Poradnik]

utworzył Forex Club27 lipca 2022

O tym, że kraje Azji znaczą coraz więcej w światowej gospodarce nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jednak z reguły utożsamiane jest to z rosnącą pozycją polityczno-gospodarczą Chin. Azja to jednak nie tylko Państwo Środka. W cieniu Chin dynamicznie rozwija się kolejny kolos gospodarczy – Indie. Kraj posiada zdrową sytuację demograficzną oraz jest obecnie 5 największą gospodarką na świecie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki przełożył się na gwałtowny wzrost kursów wielu chińskich spółek. Możliwe, że w najbliższych dekadach na rynku hinduskim znajdzie się dużo ciekawych okazji inwestycyjnych. Jednak dla amerykańskich i europejskich inwestorów często wspomniany rynek to inwestycyjna terra incognita. W dzisiejszym tekście postaramy przybliżyć się czym dokładnie jest jeden z najważniejszych benchmarków rynku akcji w Mumbaju – indeks NIFTY 50. Zapraszamy do lektury.

National Stock Exchange (NSE)

Inwestorom rynek azjatycki kojarzy się przede wszystkim z giełdami w Tokio, Hong-Kongu czy Singapurze. Jednak jednym z kluczowych rynków jest NSE. National Stock Exchange jest zlokalizowany w Mumbaju. Sama giełda powstała w 1992 roku w celu sprofesjonalizowania rynku kapitałowego w Indiach. Od 2000 roku na giełdzie jest możliwość handlowania derywatami. W 2021 roku giełda NSE została uznana przez Futures Industry Association (FIA) za największą giełdą derywatów na świecie pod względem liczby zawartych kontraktów w jednym roku. W tym samym roku World Federation of Exchanges (WFE) sklasyfikowała NSE na 4 miejscu pod względem liczby transakcji na rynku akcyjnym. Rok temu National Stock Exchange został sklasyfikowany na 9 miejscu pod względem rynkowej kapitalizacji, która przekroczyła 3 700 miliardów dolarów. Indeksem, który skupia w sobie akcje typu blue chip jest NIFTY 50.

Co to jest NIFTY 50?

NIFTY 50 jest to benchamrk dla największych i najpłynniejszych spółek notowanych na National Stock Exchange. Indeks został założony w 1996 roku. Wartość bazowa dla indeksu została wyliczona na 1000 punktów a indeks ma dane historyczne sięgające 3 listopada 1995 roku.

Indeks to najważniejsza „baza” do najważniejszych instrumentów finansowych na giełdzie NSE. Kontrakty terminowe na NIFTY 50  są najchętniej tradowane na świecie (pod względem liczby zawartych kontraktów). Dodatkowo indeks jest benchmarkiem dla wielu produktów finansowych (ETF-ów, funduszy inwestycyjnych itp.). NIFTY 50 jest to indeks wyliczany za pomocą „free float market capitalisation weighted”. Oznacza to, że udziały w indeksie są oparte o kapitalizację spółek, pomniejszoną o wskaźnik akcji w wolnym obrocie. Wspomniana metodologia jest wyliczana od połowy 2009 roku, zastąpiła ona kalkulację opartą wyłącznie o kapitalizację. Warto wspomnieć, że skład indeksu jest zmieniany co pół toku. 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku najważniejszymi sektorami w indeksie NIFTY 50 były:

 • Usługi finansowe – 35,1%
 • IT – 15,9%
 • Oil, Gas oraz inne paliwa – 14,8%
 • Dobra szybkozbywalne (FMCG) – 8,4%
 • Motoryzacja – 6,0%

Z kolei najważniejszymi komponentami indeksu NIFTY 50 były:

 • Reliance Industries – 12,9%
 • HDFC Bank – 8,6%
 • Infosys – 7,7%
 • ICICI Bank – 7,1%
 • Housing Development Finance Corporation – 5,7%
 • Tata Consultancy Services – 4,9%
 • Kotak Mahindra Bank – 3,5%
 • ITC – 3,5%
 • Hindustan Unilever – 2,9%
 • Larsen & Toubro – 2,7%
00 NIFTY

Wykres indeksu IND 50 (CFD na indeks NIFTY 50), interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Jak można inwestować w NIFTY 50?

Ekspozycję na indeks NIFTY 50 można uzyskać za pomocą różnych rozwiązań. Inwestor może skorzystać z indywidualnego doboru spółek z indeksu, albo skorzystać z instrumentów zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne, ETF-y). Oprócz tego inwestor może wykorzystać do tego celu pochodne gdzie instrumentem bazowym jest indeks NIFTY 50. 

Każde z rozwiązań ma swoje wady oraz zalety. W przypadku indywidualnego doboru spółek inwestor może wybrać „najlepsze” komponenty indeksu. Jednak wadą jest ilość poświęconego czasu oraz ryzyko postawienia na „nieodpowiednie konie”. W przypadku pomyłki osiągnięta stopa zwrotu może być znacznie gorsza niż wygenerowana przez indeks.

Skorzystanie z oferty ETF-ów to zgoda na kupno całego indeksu. Stopa zwrotu będzie nieco niższa niż indeksu, ponieważ wartość ETF-u jest pomniejszana o opłaty za zarządzanie. Plusem jest niewątpliwa prostota inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych problemem mogą być wysokie opłaty za zarządzanie.

W przypadku instrumentów pochodnych inwestor musi pamiętać o dźwigni finansowej, co przy nieodpowiednim użyciu (zbyt wysoka dźwignia) może znacznie uszczuplić konto inwestującego. Dodatkowo konieczne jest zaznajomienie się z niuansami rynku pochodnych (np. co to jest cena terminowa, cena spotowa czy zmienność implikowana).

Wybrane komponenty indeksu NIFTY 50

W tej części artykułu pokrótce scharakteryzujemy wybrane komponenty indeksu NIFTY 50.

Reliance Industries

Jest to konglomerat, który został założony w 1973 roku przez Dhirubhaia Ambaniego. Spółka działa w wielu branżach. Wśród najważniejszych można wymienić: energetyczną, petrochemiczną, handlową, telekomunikacyjną, tekstylną i mediową. Struktura firmy jest nieco skomplikowana ponieważ Reliance ma ponad 300 zależnych przedsiębiorstw. W 2021 roku Reliance zatrudniał ponad 230 000 pracowników. Jest to jedna z największych firm na świecie. W 2021 roku zajęła 155 miejsce na liście Fortune Global 500. Najważniejszym segmentem dla spółki jest O2C (oil-to-chemicals), który w roku obrotowym 2022 odpowiadał za około 63% przychodów spółki. Do tego segmentu zalicza się m.in. zakłady przetwórstwa ropy naftowej czy przedsiębiorstwa chemiczne. Kolejnymi istotnymi segmentami dla spółki jest Digital Services czy branża handlowa. Reliance posiada około 12,7 tys. Sklepów rozsianych po Indiach. W branży technologicznej Reliance posiada większościowy udziała w spółce Jio Platforms do której należy m.in. firma telekomunikacyjna Jio. 

Mld INR 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 5 671,4 5 967,4 4 669,2 6 999,6
Zysk operacyjny 630,7 662,7 541,7 806,6
Marża operacyjna 11,12% 11,11% 11,60% 11,52%
Zysk netto 395,9 393,5 491,3 607,1

Źródło: opracowanie własne

HDFC Bank

Bank został założony w 1994 roku jako spółka zależna Housing Development Finance Corporation (HDFC), które obecnie posiada jeszcze 25% udziałów w banku. Obecnie HDFC Bank jest największym prywatnym bankiem w Indiach oraz jednym z największych banków na świecie (pod względem kapitalizacji). Jest to także jeden z największych pracodawców w Indiach, ponieważ zatrudnia ponad 140 000 pracowników. Działalność spółki koncentruje się na udzielaniu pożyczek konsumpcyjnych, kredytów samochodowych, mieszkaniowych, firmowych oraz oferowaniem produktów inwestycyjnych. Bank posiada około 70 mln klientów, których obsługuje ponad 6 300 placówek i 15 000 outletów bankowych. Ponad 9% wszystkich depozytów w Indiach jest przetrzymywanych przez HDFC Bank.

Mld INR 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 667,6 791,7 936,7
Zysk netto 220,1 260,3 325,9

Źródło: opracowanie własne

01 HDFC Bank

Wykres akcji HDFC Bank, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Infosys

Jest to indyjska firma, która działa w branży IT. Jest to jeden z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się konsultingiem oraz outsourcingiem IT. Firma jest jedną z dwóch największych firm w Indiach działających w branży IT (razem z Tata Consultancy Services). Firma została założona w 1981 roku przez 7 inżynierów, którzy z kapitałem zakładowym równym 250$ utworzyli Infosys. Debiut spółki na giełdzie miał miejsce w 1993 roku i nie zakończył się wielkim sukcesem. Z powodu małego zainteresowania Morgan Stanley musiał dokonać „bail out” nabywając 13% udziałów w spółce. Firma na koniec roku obrotowego 2022 zatrudniała około 314 000 pracowników. Większość przychodów firma generuje w Ameryce Północnej (62%), na drugim miejscu znajduje się Europa z 25% udziałem. Infosys posiada 14 centrów innowacji, z czego aż 9 w Stanach Zjednoczonych.

Mln USD 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 11 799 12 780 13 561 16 311
Zysk operacyjny 2 731 2 748 3 350 3 778
Marża operacyjna 23,15% 21,50% 24,70% 23,16%
Zysk netto 2 199 2 331 2 631 2 963

Źródło: opracowanie własne

02 Infosys

Wykres akcji InfoSys, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Tata Consultancy Services

Jest to część Tata Group. Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej, Tata Consultancy Services firma zatrudnia ponad 600 000 pracowników, w tym 215 000 kobiet. Podobnie jak Infosys, TCS zajmuje się konsultingiem oraz outsourcingiem IT. Początki firmy sięgają 1968 roku kiedy powstał Tata Computer Services. W 2004 roku spółka zadebiutowała na giełdzie. Obecnie spółka działa w prawie 50 krajach na świecie. Około połowy przychodów TCS generuje z krajów Ameryki Północnej, około 32% to przychody z Wielkiej Brytanii oraz kontynentalnej Europy. Tata Consultancy Services dostarcza swoje usługi dla wielu branż ale dominuje BFSI (32%), czyli spółki z sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele itp.). Na kolejnym miejscu znajdują się przedsiębiorstwa z branży żywności pakowanej oraz retailowej (15% przychodów). Firma jest „maszynką do produkcji gotówki”, którą w ostatnich 17 latach w większości przekazała do akcjonariuszy (73%). Warto wspomnieć, że większość wzrostu przedsiębiorstwa dokonano organicznie.

Mld INR 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 1 464,6 1 569,5 1 641,8 1 917,5
Zysk operacyjny 374,5 385,8 426,8 485,9
Marża operacyjna 25,57% 24,58% 26,00% 25,34%
Zysk netto 314,7 323,4 324,3 383,3

Źródło: opracowanie własne

Hindustan Unilever

Jest to jedna z największych firm działających w branży dóbr konsumpcyjnych w Indiach. Hindustan jest spółką zależną brytyjskiej korporacji Unilever. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1931 roku jako Hindustan Vanaspati Manufacturing jako spółka-córka Unilever. Sama nazwa Hindustan Unilever jest stosowana od 2008 roku. Warto wspomnieć, że w 2020 roku przedsiębiorstwo połączyło się ze spółką-córką GSK (dawniej GlaxoSmithKline). Obecnie w skład portfolio Hindustan Unilever wchodzi 64 marki (m.in. Cif, Domex, Dove, Taj Mahal, Hellmann’s, Knorr czy Lipton). Firma dzieli swoje przychody na trzy kategorie F&R (Food & Refreshment), chemię domową oraz produkty pielęgnacyjne i ochronne. Tak więc spółka sprzedaje od lodów, poprzez środki czystości aż po dezodoranty i kremy. Firma zatrudnia ponad 21 000 pracowników.

Mln INR 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 389 810 394 930 468 070 521 570
Zysk operacyjny 83 150 88 590 105 520 117 660
Marża operacyjna 21,33% 22,43% 22,54% 22,56%
Zysk netto 60 540 67 480 79 950 88 790

Źródło: opracowanie własne

Co może wpływać na wartość indeksu NIFTY 50?

Kondycja indyjskiej oraz światowej gospodarki

W skład indeksu wchodzą zarówno spółki działające głównie na rynku indyjskim (Hindustan Unilever, HDFC Bank) jak i międzynarodowe korporacje, których produkty sprzedawane są głównie na rynkach zagranicznych (Infosys, TCS). Z tego powodu wpływ na indeks ma zarówno stan światowej gospodarki (w przeważającej części), jednak część spółek jest bardziej narażona na krajową kondycję gospodarki.

Inflacja oraz wpływ kursu walutowego

Kolejnym czynnikiem jaki ma wpływ na wycenę kursów akcji jest inflacja oraz kurs walutowy rupii indyjskiej. Inflacja jest problemem dla firm mających trudność z przeniesieniem rosnących kosztów na klientów. Z kolei firmy posiadające „pricing power” mogą z łatwością przerzucić rosnące koszty na swoich klientów. Kolejnym czynnikiem jest kurs walutowy. Osłabienie kursu walutowego jest szczególnie korzystne dla eksporterów, ponieważ ich produkty stają się „tańsze” na światowym rynku, jednak wadą spadku kursu walutowego jest obniżenie rentowności inwestycji w walucie krajowej.

Wyniki finansowe spółek

W długim terminie najważniejsze są poprawiające się wyniki finansowe spółki. Wzrastające przychody, zyski oraz wolne przepływy gotówki (FCF) są solidnymi argumentami za długoterminowym wzrostem cen akcji. Z tego powodu warto śledzić wyniki finansowe spółek wchodzących w skład indeksu. Szczególnie tych, które mają największy wpływ na zmianę wartości indeksu.

Napływ kapitału zagranicznego

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wartość indeksu są globalne przepływy kapitału. W przypadku kiedy rynki rozwijające są „w modzie” następuje napływ kapitału co podnosi wyceny spółek i przekłada się na wzrost wartości indeksu. 

Kontrakt terminowy na NIFTY 50

Jednym ze sposobów na zainwestowanie w indeks NIFTY 50 jest kupno kontraktu terminowego futures na ten indeks. Wadą takiego rozwiązania jest to, że nie wszyscy brokerzy oferują bezpośredni dostęp do kontraktu terminowego na NIFTY 50. 

Kontrakty CFD

Nieznacznie popularniejszym ale za to znacznie bardziej przystępnym rozwiązaniem, jest spekulacja na kontraktach na różnice kursowe (CFD). Indeks NIFTY 50 bardzo rzadko występuje w ofertach brokerów Forex ale posiada go w ofercie np. polski Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A.. Dźwignia finansowa na tym CFD wynosi 1:10.

Broker xtb 2
Kraj Polska
Symbol NIFTY 50 IND50cash
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
Min. wartość lota Cena * 10 USD
Prowizja
Platforma xStation

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

ETF na NIFTY 50

Jednym z najważniejszych ETF-ów z ekspozycją na największe spółki indyjskie jest iShares India 50 ETF (INDY). Benchmarkiem dla ETF-u jest indeks NIFTY 50. Emitentem ETF-u jest BlackRock. Na dzień 26 lipca 2022 roku aktywa pod zarządzaniem (AUM) wynosiły 556 mln$. TER (total expense ratio) wynosi 0,90% rocznie. 

Brokerzy oferujący akcje i ETF

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Akcje w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
16 giełd
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
37 giełd
ok. 3 000 – CFD na akcje
23 giełdy
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
platforma Plus500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
50%
Interesujące
50%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.