Akcje
Teraz czytasz
BlackRock – król rynku ETF. Jak inwestować w tę spółkę? [Poradnik]
0

BlackRock – król rynku ETF. Jak inwestować w tę spółkę? [Poradnik]

utworzył Forex Club5 lutego 2021

BlackRock jest jedną z najbardziej znanych firm związanych z branżą zarządzania aktywami. Na koniec grudnia 2019 roku posiadał 7,43 biliona dolarów (ang. Trillion) aktywów pod zarządzaniem (AUM). Spółka działa w ponad 100 krajach na świecie i zatrudnia 16 200 pracowników (w 30 krajach). Swoim klientom BlackRock oferuje produkty z rynku akcji, dłużnych papierów wartościowych, alternatywnych inwestycji oraz rynku pieniężnego. Jednak dla szerokiego grona klientów jest najbardziej znana z funduszy ETF spod marki iShares®. Do maja 2020 roku największym akcjonariuszem BlackRock był PNC Bank (jeden z największych banków w USA), który posiadał ponad 22% udziałów w firmie. W maju poprzedniego roku PNC sprzedał swoje udziały w BlackRock za 14,4 mld$. Obecna kapitalizacja spółki wynosi 111 mld$.

Oprócz zarządzania aktywami BlackRock dostarcza również rozwiązania związane z zarządzaniem inwestycjami i ryzykiem. W swojej ofercie ma produkty Aladdin®, Aladdin Wealth, eFront, Cachematrix oraz FutureAdvisor. Poboczną działalnością są usługi doradcze dla klientów instytucjonalnych.

Spółka posiada bardzo szerokie grono klientów. Są nimi fundusze emerytalne, fundacje, instytucje charytatywne, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze narodowe, jednostki rządowe czy ubezpieczyciele. Warto również wspomnieć o inwestorach indywidualnych, którzy ochoczo korzystają z tanich sposobów inwestowania (fundusze ETF).

01 Blackrock wykres

Wykres spółki BlackRock, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Historia BlackRock

BlackRock powstał w 1988 roku. Założycielami spółki było kilkanaście osób z doświadczeniem w finansach. Wśród twórców BlackRock byli m.in. Larry Fink, Robrt S. Kapito, Susan Wagner, Ralph Schlosstein, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater czy Keith Anderson. Wielu z założycieli nadal posiada eksponowane stanowiska w spółce.

Spółka ze względu na swoją reputację stale zwiększała wartość aktywów pod zarządzaniem. Firma na początku swojej historii była związana z bankiem PNC. BlackRock zadebiutował na giełdzie w 1999 roku sprzedając 14% udziałów po cenie 14$ za akcje. Na koniec 1999 roku spółka posiadała 165 mld$ aktywów pod zarządzaniem. Głównym akcjonariuszem było PNC, które posiadało 70% udziałów w spółce. 16% udziałów należało do pracowników BlackRock. 

W rozwoju firmy pomagały również rozsądne akwizycje. Ważnym krokiem było połączenie się BlackRock z MLIM (Merrill Lynch Investment Managers). Transakcja doszła do skutku w 2006 roku. W jej wyniku powstała spółka zarządzająca ponad 1 bilionem aktywów. W wyniku trakcji w akcjonariacie pojawił się Merill Lynch z 45% udziałem w spółce, natomiast PNC posiadał 38% akcji BlackRock. Bardzo ważny w rozwoju spółki był 2009 rok, kiedy to Barclays sprzedał udziały w BGI (Barclays Global Investor) za 13,5 mld$. Dzięki tej transakcji Barclays miał około 20% udział w BlackRock. W kolejnych latach zwiększała się wartość aktywów pod zarządzaniem. Kolejnym ważnym przejęciem było nabycie eFront za 1,3 mld$. Przejęta firma zajmuje się zarządzaniem alternatywnymi aktywami. Spółka oprócz przejęć zwiększa także rodzaje swoich inwestycji. Przykładem jest mocniejsze wejście w „zrównoważone inwestowanie”, czyli w firmy spełniające normy ESG (Enviromental, social and corporate governance).

W sierpniu 2020 roku miało miejsce wydarzenie, które może mieć wpływ na długoterminowy wzrost spółki w Azji. BlackRock dostał zgodę CSRC (China Securities Regulatory Commision) na założenie własnego oddziału odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami. BlackRock nie musi wchodzić w Joint Venture z chińskimi partnerami. 

Kadra zarządzająca

Nawet najlepsza spółka nic nie znaczy jeśli nie ma dobrej kadry zarządzającej. BlackRock ją posiada. Wiele czołowych stanowisk jest zajęte przez twórców spółki, co pozwala kontynuować politykę rozwoju BlackRock. Jednocześnie marka spółki pozwala przyciągać talenty z zewnątrz i pozwalać całej organizacji rosnąć.

larry fink

Larry Fink

Larry Fink jest osobą zajmującą stanowisko CEO. Jest jednym z twórców BlackRock. Od założenia spółki jest jednym z głównych architektów sukcesu. Pod jego przywództwem BlackRock z małego butiku stał się jedną z największych firm zarządzających aktywami. Jest jedną z najbardziej wpływowych osób w branży zarządzania aktywami. Przed założeniem BlackRock pan Fink był przez 12 lat dyrektorem zarządzającym w FBC (First Boston Corporation). Larry Fink ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA). Posiada także tytuł MBA.

Ben Golub – również był jednym z założycieli BlackRock. Jest od ponad 20 lat członkiem stowarzyszenia PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association). Od początku pracy w BlackRock jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. W BlackRock jest zatrudniony na stanowisku CRO (Chief Risk Officer). Przed założeniem spółki był m.in VP (Vice President) w The First Boston Corporation (FBC). Ben Golub ukończył MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Rob Kapito – jest to kolejny współzałożyciel, który zajmuje czołowe stanowisko (President) w BlackRock. Do 2007 roku Rob Kapito był szefem departamentu Zarządzania Portfelem. Przed założeniem BlackRock pełnił funkcję VP w FBC odpowiedzialny za produkty hipoteczne. Rob Kapito posiada MBA (na Harvard Business School). Ukończył Uniwersytet w Pensylwanii.

Geraldine Buckingham – jest zatrudniona na stanowisku Head of Asia Pacific (od lutego 2019 roku). Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój działalności na rynku chińskim, japońskim, australijskim, indyjskim, koreańskim i singapurskim. Wcześniej przez 5 lat była odpowiedzialna za rozwój strategii korporacyjnej. Między 2012-2014 pracowała na stanowisku Partnerki w McKinsey & Company.

Edwin N. Conway – pracuje w BlackRock od 2011 roku. Od 2019 roku posiada stanowisko Global Head of BlackRock Alternative Investors. Odpowiada za rozwój produktów z inwestycji alternatywnych (nieruchomości, infrastruktura, hedge fund, private equity). Wcześniej odpowiadał za rozwój produktów dla klientów biznesowych. Między 2005 a 2011 rokiem Edwin pracował w Blackstone Group jako szef Relacji Inwestorskich i Biznesowych.

Aktywa pod zarządzaniem BlackRock

Na koniec 2019 roku spółka posiadała ponad 7,4 bilionów (ang. Trillion). Największy udział mają aktywa związane z rynkiem akcji 3,82 bln $ (51,4%). Co nie dziwi drugą największą kategorią aktywów są instrumenty o stałym oprocentowaniu (31,2% ogółu). 

02 AUM 2019 Blackrock

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Warto również spojrzeć na ofertę aktywów rynku pieniężnego, które wzrosły między 2015 a 2019 rokiem z poziomu 300 mld$ do poziomu 546 mld$. 

03 Blackrock aktywa pod zarzadzaniem

Źródło: raport roczny spółki

Przyrost aktywów pod zarządzaniem ma dwa źródła pochodzenia. Pierwszym były napływ nowych aktywów, czyli sytuacja kiedy inwestorzy powierzają nowe środki pod zarządzanie. Kolejnym wpływem była zmiana wartości aktywów pod zarządzaniem. Spowodowane to było hossą na rynku akcji oraz obniżeniem stóp procentowych (wzrost cen instrumentów dłużnych). Poniżej tabela przedstawiający wpływ wymienionych czynników:

04 Blackrock zmiany AUM

Źródło: raport roczny spółki

Spółka większość aktywów ma zgromadzonych na rynku amerykańskim. Segment „Americas” (Ameryka Północna i Południowa) odpowiada za 66% aktywów pod zarządzaniem. Rynek zaliczany do Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) odpowiada za 27% AUM. Warto zauważyć, że BlackRock ma bardzo małą ekspozycję na rynku Azja – Pacyfik. W długim terminie jest to rynek bardzo perspektywiczny.

05 AUM geografia

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

W zależności od klasy aktywów istnieje różny podział geograficzny. Rynek amerykański dominuje pod względem AMU na rynku akcyjnym (71% ogółu AUM akcyjnego), Multi-assets (68%) oraz rynku pieniężnego (74%). Na rynku azjatyckim całkiem nieźle spółka sobie radzi na rynku inwestycji alternatywnych (14% ogółu segmentu). Rynek EMEA jest mocny na rynku dłużnym (34%) oraz inwestycji alternatywnych (34%). Warto odnotować, że inwestycje alternatywne mają około 4-krotną wyższą opłatę za zarządzanie od portfeli akcyjnych.

2019 Americas EMEA Asia-Pacific
Equity 71% 23% 6%
Fixed income 57% 34% 10%
Multi-asset 68% 27% 5%
Alternatives 52% 34% 14%
Cash management 74% 25% 2%
Advisory 86% 14% 0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

BlackRock systematycznie zwiększa skalę biznesu. Widać to po wzrastającym poziomie aktywów pod zarządzaniem. Między 2015 a 2020 rokiem aktywa spółki wzrosły o ponad 13,3% rocznie. Z istotnych aktywów najmocniej rosły produkty związane z rynkiem pieniężnym (+17,3%) oraz inwestycjami alternatywnymi (+15,8% rocznie). Najsłabiej rosły aktywa związane z inwestycjami typu multi-assets (+11,9%) oraz rynku akcji (+12,8%).

06 Blackrock aum struktura

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

 Klienci BlackRock

BlackRock dzieli swoich klientów na indywidualnych, instytucjonalnych oraz nabywców ETF. Z tego powodu w nabywcach ETF-ów znajdują się zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni.

Klienci indywidualni

Aktywa pod zarządzaniem klientów indywidualnych stanowią 714 mld$ (z wyłączeniem ETFów). Najwięcej środków klienci zgromadzili w aktywach długoterminowych (703 mld$). Co ciekawe w 2019 roku najwięcej aktywów napłynęło do rozwiązań dłużnych (21 mld$). Z kolei odpływ był widoczny z funduszy akcyjnych (-652 mln$) oraz multi-assets (-9,2 mld$). Na koniec 2019 roku ponad 43% aktywów długoterminowych było zgromadzonych w instrumentach dłużnych (305 mld$). O około 53 mld$ mniej inwestorzy indywidualni zgromadzili w funduszach akcyjnych.

Klienci indywidualni nabywają fundusze za pomocą pośredników, takich jak banki, biura maklerskie, ubezpieczyciele, firmy doradcze czy trusty.

Należy wspomnieć, że BlackRock pod względem AUM dominują klienci amerykańscy, którzy odpowiadają za około 70% aktywów pod zarządzaniem. Jedna czwarta jest zgromadzona przez inwestorów pochodzących z EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Zaledwie 5% stanowią aktywa inwestorów z regionu Azji-Pacyfik. Szczególnie duży potencjał wydaje się mieć rynek azjatycki z rosnącą klasą średnią, która będzie chciała dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne.

Z racji struktury klientów detalicznych to ruchy wśród amerykańskich inwestorów mają największy wpływ na krótkoterminowe wahanie AUM. Na rynku amerykańskim BlackRock zaraportowało 23,4 mld$ napływów netto. Główną składową były inwestycje w rozwiązania dłużne (+22,7 mld$ r/r/) oraz napływ do funduszy akcji (+3,9 mld$ r/r). Pokryło to z nawiązką duży odpływ od rozwiązań multi-assets (-5,9 mld r/r) głównie z powodu rezygnacji klientów z rozwiązań opartych o strategię globalnej alokacji. 2,7 mld$ napłynęło do rozwiązań zaliczanych do “alternatywnych”.

Wśród klientów zagranicznych 2019 rok charakteryzował się dużym odpływem środków (-7,6 mld$ r/r). Głównym powodem był odpływ środków z rynku akcji (-4,5 mld$), rozwiązań multi-assets (-3,4 mld$) oraz rynku dłużnego (-1,5 mld$ r/r). Odpływy częściowo pokryły  napływy do rozwiązań alternatywnych (+1,8 mld$ r/r).

ETF-y

Rynek ETF w ciągu ostatniej dekady święci triumfy. Duża hossa panująca na rozwiniętych rynkach spowodowała, że inwestowanie w indeksy było bardzo trafną strategią. Co ciekawe na rynku ETF-ów dominują strategie zaliczane do “agresywnych”. Z 2 240 mld$ zgromadzonych w ETF-ach aż 72,9% (1 633 mld$) to inwestycje w ETF-y rynku akcyjnego. Znacznie mnie środków trafia do ETF-ów rynku dłużnego (565 mld$).


Przeczytaj koniecznie: ETF-y – Replikacja fizyczna czy syntetyczna?


Spoglądając na napływy, to w 2019 roku udało się pozyskać 183,5 mld$ do rozwiązań ETF. Aż 61,2% środków (112,3) trafiło na rynek instrumentów dłużnych. Głównie do produktów na bazie długu skarbowego oraz MBS-ów (mortgage-backed securities). Do ETF-ów rynku akcji w 2019 roku napłynęło 64,7 mld$. Środki napłynęły głównie do ETF-ów stworzonych pod jurysdykcją amerykańską (+117,9 mld$). Do “zagranicznych ETF-ów” napłynęło 65,6 mld$.

Klienci Instytucjonalni

Aktywa pod zarządzaniem klientów instytucjonalnych stanowią ponad połowę całego AUM. Do tej grupy klientów zalicza się fundusze emerytalne, fundacje, instytucje rządowe i finansowe. Spośród około 3 938,5 mld$ aktywów zgromadzonych od inwestorów instytucjonalnych dominują rozwiązania pasywne (indeksowe).

07 inwestorzy instytucjonalni

Źródło: raport roczny spółki

Kategoria “indeksy” zgromadziła około 2 600 mld$ AUM tj. 66% ogółu. Dominują dwie grupy aktywów, które stanowią około 99,5% AUM. Mowa tutaj o rozwiązaniach akcyjnych (1 793,8 mld$) oraz rozwiązaniach indeksowych opartych o instrumenty dłużne (793,0 mld$). Rozwiązania multi-assets oraz alternatywne inwestycje to 13,1 mld$. W 2019 roku napływy były bardzo skromne. Wszystkie kategorie pozyskały 36,9 mld$. Spowodowane to było sporym napływem do rozwiązań dłużnych (+75 mld$ r/r), który pokrył odpływy z rynku akcji (-37,6 mld$).

Rozwiązania aktywne na koniec 2019 roku miały AUM na poziomie 1 338,7 mld$. Co ciekawe dominowały produkty związane z rynkiem instrumentów dłużnych (651,4 mld$) oraz multi-assets (434,2 mld$). Zdecydowanie mniejszy udział mają pozostałe dwie grupy aktywów: akcyjne (141,1 mld$) oraz rozwiązania alternatywne (112 mld$). Do rozwiązań aktywnych napłynęło niespełna 99,5 mld$. Inwestorzy instytucjonalnie stronili od rozwiązań opartych o rynku akcji. W tej grupie aktywów napływ środków w ciągu roku wyniósł zaledwie 1,8 mld$. Duże napływy były do funduszy dłużnych (+55 mld$ r/r) oraz Multi-assets (+28,8 mld$). W multi-assets duży wpływ miała dobra sprzedaż rozwiązania LifePath(r). W przypadku rozwiązań alternatywnych napływ 13,8 mld$ był spowodowany dobrą sprzedażą funduszy bazujących na inwestycjach w infrastrukturę, REIT-y oraz kategorię Private Equity.

Usługi technologiczne od BlackRock

BlackRock oferuje również systemy zarządzania ryzykiem, zarządzaniem inwestycjami. Przychody z tego segmentu wzrosły w 2019 roku o 24% r/r osiągając poziom 974 mln$. Flagowym produktem spółki jest platforma Aladdin , która pozwala firmom inwestycyjnym lepiej zarządzać ryzykiem i portfelem inwestycyjnym. Produkt dzieli się na Aladdin Risk, Aladdin Provider oraz Aladdin Wealth. 

Oprócz produktów spod nazwy Aladdin, BlackRock oferuje również FutureAdvisor (platforma pomagająca w zarządzaniu inwestycjami) oraz Cachematrix (uproszczenie zarządzania gotówką w banku). Spółka rozszerzyła także swoją ofertę o zarządzanie inwestycjami alternatywnymi przejmując eFront za 1,3 mld$. Transakcja miała miejsce w maju 2019 roku. Oferta spółki skierowana jest do klientów instytucjonalnych, zarządzających aktywami.

Spółka zamierza inwestować coraz bardziej zgodnie z ESG oraz kładzie nacisk aby inwestycje były bardziej neutralne dla klimatu. To oznacza, że duża część środków zgromadzonych przez BlackRock będzie omijać branże z negatywnym wpływem na środowisko.

Wyniki finansowe spółki

Między 2015 a 2020 rokiem przychody spółki rosły o 7,3% rocznie. Ciążyła niska dynamika opłaty stałej, której przyrost wynosił 5,1% rocznie. Bardzo szybko rosły przychody w segmencie „Techology services”, które wzrosły 16,6% rocznie.

Spółka zarabia również pieniądze na wypożyczaniu papierów wartościowych innym instytucjom finansowych. Pożyczone papiery wartościowe są zabezpieczone albo gotówką albo zastawem na aktywach pożyczkobiorcy. Zwykle zabezpieczenie wynosić od 102% do 112% wartości pożyczonych papierów wartościowych. Przychody uzyskane przez spółkę z tego tytułu dzielone są miedzy BlackRock a fundusze które wypożyczają akcje. Na koniec 2019 roku spółka miała wypożyczone 290 mld$.

08 Blackrock struktura przychodow

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Spółka znajduje się pod narastającą presją na obniżki opłat za zarządzanie. Widać to zarówno w aktywach akcyjnych, multi-assets jak i najbardziej marżowych inwestycjach alternatywnych. 

09 Black rock opłaty za zarzadzanie

 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Opłaty za zarządzane są również różne ze względu na sposób inwestowania. Nie może dziwić, że opłaty w funduszach aktywnych są z reguły stanowią ponad dwukrotność prowizji pobieranych przez fundusze pasywne.

10 oplaty akcje

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Rozwój rynku zarządzania aktywami powoduje, że wzrasta skala działalności spółki. Powoduje to wzrost przychodów oraz zysków spółki. Spółka prowadzi bardzo dochodową działalność. Marża operacyjna znacznie przekracza poziom 30%.

BlackRock 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody 11,155 mld$ 13,600 mld$ 14,198 mld$ 14,539 mld$ 16,205 mld$
Zysk operacyjny 4,565 mld$ 5,254 mld$ 5,457 mld$ 5,551 mld$ 5,695 mld$
Marża operacyjna 40,92% 38,63% 38,43% 38,18% 35,14%
Zysk netto 3,168 mld$ 4,952 mld$ 4,305 mld$ 4,476 mld$ 4,932 mld$
EPS 19,02$ 30,12$ 26,58$ 28,43$ 31,85$

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Spółka jest maszynką do generowania gotówki. W ciągu lat 2016-2019 BlackRock wygenerował 11,331 mld$ wolnych środków pieniężnych. Gotówka została wydana na przejęcia, wypłaty dywidendy oraz skupy akcji.

BlackRock 2016 2017 2018 2019
OCF* 2 154 mln$ 3 950 mln$ 3 075 mln$ 2 884 mln$
CAPEX -119 mln$ – 155 mln$ – 204 mln$ – 254 mln$
FCF** 2 035 mln$ 3 795 mln$ 2 871 mln$ 2 630 mln$
Akwizycje -30 mln$ -102 mln$ -699 mln$ – 1 510 mln$
Dywidenda -1 545 mln$ -1 662 mln$ -1 968 mln$ – 2 096 mln$
Skup akcji -1 339 mln$ -1 421 mln$ -2 087 mln$ -1 911 mln$

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektu spółki;

*OCF – przepływy z działalności operacyjnej, **FCF = OCF – CAPEX

Strategia spółki

BlackRock jest po nieustającą presją na obniżkę opłat za zarządzanie. Wojna cenowa jest korzystna dla klientów ale „zabójcza” dla rentowności firm zarządzających aktywami. Inwestorzy przyzwyczajeni do niskich opłat źle zareagują na próbę ich podwyżki. Zwiększanie przychodów w segmencie ETF może odbywać się tylko poprzez wzrost AUM. Jednocześnie niskie opłaty i przyzwoite wyniki ETF-ów odciągają środki od bardziej marżowych rozwiązań aktywnych. Jest to niekorzystny długoterminowy czynnik dla branży pod względem rentowności. Z tego powodu spółka stara się cały czas zwiększyć dywersyfikację produktową. Z tego powodu rozsądne są zabiegi dotyczące zwiększania aktywów w bardziej marżowych kategoriach inwestycyjnych. Szczególnie dotyczy to aktywów inwestujących w oparciu o strategię Multi-assets oraz inwestowaniu alternatywnemu. Z tego powodu nie dziwi ostatnie plany stworzenia funduszów inwestujących w kryptowaluty. 

BlackRock stara się także tworzyć produkty, które nie są „dla mas”. Można tu wymienić mniej płynne strategie bazujące na private equity, które wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy co niesie za sobą większe opłaty za zarządzanie. Innym rodzajem produktów, jakie spółka zamierza rozwijać są aktywa dłużne o podwyższonym ryzyku (high-risk fixed income assets). Innym źródłem przychodów są pożyczki akcji, które przynoszą kilkaset milionów dodatkowych przychodów dla spółki. Jednak z racji skali działalności opłaty za pożyczanie akcji nie zamortyzują wpływu „wojny cenowej”.

Wojna cenowa odbija się nie tylko na branży zarządzania aktywami. Pośrednią ofiarą jest branża dostarczycieli indeksów, które są benchmarkami dla funduszy aktywnych i pasywnych. Mniejsze opłaty powodują, że firmy muszą zejść ze swoich marż oraz zacząć optymalizować koszty. W efekcie wielka trójka dostawców indeksów (MSCI, S&P DJI oraz FTSE Russell) znajdują się pod presją cenową.

Z drugiej strony obniżenie opłat za zarządzanie utrudnia wejście na rynek nowym podmiotom w branży pasywnego zarządzania aktywami co lekko „betonuje” rynek. Ponieważ obecnie opłaty za ETF-y i fundusze pasywne są niskie, w efekcie nowi gracze mają trudniej w wyróżnieniu swojej oferty. Muszą szukać swoich nisz, ponieważ „najłatwiejsze” produkty są już zdominowane przez głównych graczy. Na rynku przewagi mają firmy posiadające „markę”. Tak jest w przypadku BlackRock (iShares®), Vanguard oraz StateStreet (SPDR®). Wspomniane 3 firmy kontrolują około 80% rynku ETF na świecie. Niewiele mniej niż 14 lat temu.

BlackRock stara się również rozszerzyć swoją ofertę usług o specjalistyczne usługi. Przykładem może być rynek SMA (Separately Managed Accounts). Czyli usługi dopasowanej dla inwestorów mogących zainwestować z reguły przynajmniej sześciocyfrowe kwoty. Rozwiązania tego typu są dopasowane do preferencji inwestora (np. podatkowych). Jednocześnie inwestor ma z reguły bieżący wgląd w portfel inwestycyjny. Jest to więc usługa inna od klasycznego funduszu akcji. BlackRock przejął w listopadzie 2020 roku firmę działającą we wspomnianym obszarze za 1 mld$. W efekcie aktywa pod zarządzaniem w tym segmencie wzrosły o 30% do 160 mld$. Z reguły opłaty za zarządzanie tego typu rozwiązaniami mieszczą się w przedziale 1-3%. Rynek SMA rośnie w tempie 15% rocznie. Obecnie amerykański rynek SMA jest szacowany na 1 700 mld$. Znacznie szybciej niż sam rynek zarządzania aktywami.

Ciekawą kwestią jest nacisk BlackRock na rozwój oprogramowania służącego do zarządzania ryzykiem i inwestycjami przez instytucje finansowe. Pod koniec 2020 roku ogłoszono wprowadzenie nowego rozwiązania pod nazwą Aladdin Climate, które udostępnia użytkownikom ponad 1200 miar ESG. Dzięki temu narzędziu użytkownik będzie mógł precyzyjniej wytypować spółki, które spełniają określone założenia polityki inwestycyjnej oparte o ESG. W efekcie jest to ciekawy kierunek dywersyfikacji, który w długim terminie nie musi być związany wyłącznie z branżą zarządzania aktywami. 

Konkurencja spółki

O ile rynek ETF-ów jest mocno skoncentrowany, to rynek zarządzania aktywami jest bardzo rozdrobniony. Największym konkurentem jest amerykański Vanguard Group, który w 2019 roku zgromadził aktywa pod zarządzanie przekraczające poziom 6 100 mld$. Kolejni konkurenci mają już mniejszy poziom AUM. State Street Group (segment spółki) w 2019 roku zarządzał 3 bilionami dolarów. Podobny poziom aktywów miało Fidelity Investments. Wśród konkurentów znajdują się także departamenty amerykańskich banków. Przykładem może być JP Morgan (2,4 biliona$) czy Goldman Sachs (1,9 biliona$). Konkurentami są także firmy specjalizujące się w wybranych kategoriach aktywów. Przykładem może być PIMCO, które skupia się na zarządzaniu aktywami dłużnymi. PIMCO w 2019 roku zarządzało 1,9 bln$.

Amundi

Jest to francuska firma zarządzająca aktywami. Głównym akcjonariuszem jest francuski bank Credit Agricole, który na koniec 2019 roku posiadał ponad 69% udziałów w spółce. Amundi posiada ponad 1 600 mld€ aktywów pod zarządzaniem. Dominują aktywa dłużne (788 mld€) oraz multi-asset (266 mld€). Kapitalizacja spółki przekracza 13 mld€.

Amundi 2016 2017 2018 2019
Przychody 1 694 mln€ 2 257 mln€ 2 510 mln€ 2 636 mln€
Zysk operacyjny 816 mln€ 949 mln€ 1 123 mln€ 1 259 mln€
Marża operacyjna 48,17% 42,05% 44,74% 47,76%
Zysk netto 568 mln€ 681 mln€ 855 mln€ 959 mln€
11 Amundi wykres

Wykres spółki Amundi, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

DWS Group

Jest to spółka wyłączona z Deutsche Bank. Spółka zajmuje się zarządzaniem aktywami. Na koniec III Q 2020 roku DWS zarządzał 752 mld€ aktywów. Dominują aktywa dłużne (240 mld€), rozwiązania pasywne (145 mld€) oraz inwestowanie alternatywne (93 mld€). Spółka jest komponentem indeksu sDAX. Kapitalizacja spółki przekracza 7,3 mld€.

DWS Group 2017 2018 2019
Przychody 2 391 mln€ 2 181 mln€ 3 402 mln€
Zysk operacyjny 865 mln€ 721 mln€ 1 068 mln€
Marża operacyjna 36,18% 33,05% 31,39%
Zysk netto 633 mln€ 391 mln€ 511 mln€

Jak inwestować w BlackRock – ETF-y i akcje

Coraz większa liczba brokerów forexowych posiada całkiem bogatą ofertę akcyjną, ETF oraz CFD na te instrumenty.

Dla przykładu na XTB znajdziemy na dzień dzisiejszy ponad 3500 instrumentów akcyjnych i 400 ETF-ów, a Saxo Bank ponad 19 000 spółek i 3000 funduszy ETF.

Broker xtb 2 saxo bank logo male plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Ilość giełd w ofercie 16 giełd 37 giełd 24 giełdy
Ilość akcji w ofercie ok. 3500 - akcje
ok. 2000 - CFD na akcje
19 000 - akcje
8 800 - CFD na akcje
ok. 3 000 - CFD na akcje
Ilość ETF w ofercie ok. 400 - ETF
ok. 170 - CFD na ETF
3000 - ETF
675 - CFD na ETF
ok. 100 - CFD na ETF
Prowizja 0% prowizji do 100 000 EUR obrotu / miesiąc wg cennika Spread zależny od instrumentu
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł lub 500 USD, EUR)
0 zł / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Platforma Plus500
 

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Podsumowanie

BlackRock to z pewnością dobrej jakości spółka zarządzająca aktywami. Przesunięcie się popytu na rozwiązania „pasywne” jest wiatrem w żagle dla spółki. Na razie trend odchodzenia od droższych rozwiązań aktywnych wydaje się mieć charakter strukturalny. Nawet sytuacja powrotu do rozwiązań aktywnych nie jest dla spółki problemem, ponieważ opłaty z tego segmentu są znacznie wyższe niż portfele pasywne. Spółka może być także beneficjentem bogacących się społeczeństw azjatyckich, które część swojego portfela inwestycyjnego mogą powierzyć pod zarządzanie BlackRock. Wynika to z marki jaką spółka wyrobiła sobie w świecie zarządzania aktywami.

Kolejnym megatrendem, który może zostać wykorzystany przez spółkę jest większe skupienie na inwestycjach biorących pod uwagę strategie ESG. Spółka już widzi większe zainteresowanie tymi produktami, co pomoże dotrzeć do coraz zamożniejszych młodych generacji. Młodsze generacje deklarują, że przywiązują znacznie większą uwagę do środowiska i zrównoważonego rozwoju niż pokolenie „boomersów”. Spółka podała, że w grudniu 2020 miała 152 mld$ aktywów zainwestowanych według zasad zrównoważonego inwestowania (sustainable investing). BlackRock deklaruje, że ta grupa aktywów na koniec obecnej dekady wzrośnie do 1 000 mld$ AUM.

Zagrożeniem jest długa bessa na światowym rynku akcji, która może zadziałać w dwa filary rozwoju spółki – obecny poziom aktywów pod zarządzaniem oraz napływy do funduszy. Potencjalna, długa bessa zmniejszyłaby wielkość aktywów co poskutkuje zmniejszonymi przychodami (opłaty w większości składają się z prowizji od wielkości aktywów). Z kolei spadek wycen odbije się negatywnie na historycznych stopach zwrotu, co będzie czynnikiem osłabiającym napływy (szczególnie u inwestorów detalicznych).

Warto również zauważyć, że jest to spółka cały czas rosnąca. Co prawda dynamika przychodów znacznie odbiega od „gorących” spółek technologicznych. Jednak nadal jednocyfrowy wzrost przychodów jest możliwy. Ponieważ spółka „topi się” od nadmiaru gotówki stara się ją użyć na trzy sposoby. Jednym z nich jest wypłata dywidendy (która od 2010 roku systematycznie się zwiększa). Kolejnymi pomysłami jest reinwestycja gotówki w biznes oraz akwizycje. 

BlackRock wydaje się ciekawym pomysłem na dywidendową spółkę w portfelu. Warto również spojrzeć na strategię realizowaną przez zarząd. Dominuje długoterminowe podejście o czym wspomniano na konferencji Goldman Sachs US Financial Services. Spółka stara się nie skupiać na wynikach z najbliższego kwartału, ale ma na względzie dłuższy horyzont.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
8%
Interesujące
92%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.