Zaawansowani
Teraz czytasz
Opcje: Iron Condor – zarabianie na niskiej zmienności
0

Opcje: Iron Condor – zarabianie na niskiej zmienności

utworzył Forex Club4 stycznia 2022

Opcje dzięki niesymetrycznemu podziałowi ryzyka pozwalają na budowanie ciekawych strategii inwestycyjnych. Część z nich oferuje zysk w przypadku gwałtownej zmiany ceny (np. strategia długiego stelaża). W przypadku takiej strategii inwestor zarobi w sytuacji kiedy instrument bazowy albo mocno wzrośnie albo spadnie. Inwestor będzie więc beneficjentem wysokiej zmienności. Inną grupą strategii są te budowane pod okres niskiej zmienności. Przykładem takiej strategii jest krótki motyl albo strategii krótkiego stelaża. W przypadku takiej strategii inwestor zarobi tylko jeśli cena instrumentu bazowego (w momencie wygasania opcji) pozostanie na mniej więcej podobnym poziomie jak w momencie otwarcia pozycji.

W tym artykule przybliżymy strategię Iron Condor, która mimo teoretycznej nieciekawej relacji zysku do ryzyka oferuje duże prawdopodobieństwo zakończenia transakcji z zyskiem. Konieczne jest jednak „polubienie” statystyki.


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: CZYM SĄ OPCJE? WPROWADZENIE


Czym jest Iron Condor

Wspomniana strategia jest znacznie oparta na analizie ryzyka, do którego wykorzystuje się statystykę. Z reguły zakłada się, że ruchy cen na giełdzie respektują prawa rozkładu normalnego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo aby cena instrumentu bazowego gwałtownie wzrosła lub spadła jest mniejsza niż pozostanie ceny blisko obecnej ceny rynkowej. Jednak im więcej czasu jest do wygaśnięcia opcji, tym większe są szanse na znaczny wzrost lub spadek ceny instrumentu bazowego. Z tego można wysnuć wniosek, że im więcej czasu do wykonania opcji, tym jej cena rośnie. Z kolei wraz ze zmniejszaniem się czasu do rozliczenia opcji, potencjalny zakres zmian ceny (w oparciu o rozkład normalny) jest coraz mniejszy. Inwestor powinien zarządzać ryzykiem w taki sposób, aby brać ryzyko, kiedy prawdopodobieństwo wygranej jest wyższe niż zakończenie strategii ze stratą.  

Budowa strategii Iron Condor

Iron Condor nie jest prostą strategią. Wymaga otworzenia czterech pozycji opcyjnych, które razem tworzą rozwiązanie oferujące z góry określony maksymalny zysk oraz maksymalną stratę. Strategię polubią więc inwestorzy, którzy lubią z góry wiedzieć ile mogą stracić. Jak wyglądają zatem szczegóły?

Iron Condor powstaje w wyniku wystawienia dwóch spreadów (call oraz put). Opcje o wyższej premii są wystawianie, z kolei „tańsze” są kupowane. Kupione opcje put oraz call są ubezpieczeniem od zrealizowania się skrajnie negatywnego ale prawdopodobnego scenariusza gwałtownej zmiany ceny w dowolnym kierunku. Jest to zatem koszt, który pozwala ograniczyć potencjalne straty. Dzięki takiej konstrukcji strategii inwestor otrzymuje premie, które są maksymalnym zyskiem z transakcji. Inwestor aż do wygaśnięcia opcji stara się „obronić” otrzymane premie. 

Przykładowa transakcja

Dnia 5 listopada inwestor postanowił stworzyć Iron Condora na akcjach Coca-Cola. Akcje spółki były wtedy handlowana po około 57$. Inwestor spodziewał się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy kurs akcji spółki pozostanie mniej więcej na podobnym poziomie. Z tego powodu skorzystano z opcji wygasających 18 marca 2022 roku. Dokonano następujących transakcji:

 • Wystawiono opcję call z ceną wykonania 60$. Inwestor otrzymał za to 85$.
 • Kupiono opcję call z ceną wykonania 65$. Inwestor musiał zapłacić 14$.
 • Wystawiono opcję put z ceną wykonania 55$. Inwestor otrzymał 177$.
 • Kupiono opcję put z ceną wykonania 50$. Inwestor zapłacił za to 66$.

Podsumowując:

Inwestor otrzymał 262$ z wystawionych opcji call oraz put. Do ochrony przed dużymi stratami skorzystano z kupna opcji call i put będących głęboko poza pieniądzem (OTM). Za ochronę inwestor musiał zapłacić 80$. W efekcie maksymalny zysk z transakcji wynosi 182$ (otrzymana premia). W efekcie inwestor ustanowił zyskowności transakcji w następującym przedziale:

55$-1,82$ ; 60$+1,82$, czyli 53,18$ – 61,82$

Z kolei maksymalna strata ze strategii wynosi 318$. Oznacza to, że relacja zysku do potencjalnej straty wydaje się niekorzystna, ponieważ inwestor ryzykuje 174% potencjalnego zysku. 

Iron Condor

Źródło: opracowanie własne

Dnia 30 grudnia 2021 roku ceny opcji kształtują się następująco:

 • Wystawiona opcja call z ceną wykonania 60$ ma obecnie wartość 120$
 • Kupiona opcja call z ceną wykonania 65$ ma obecnie wartość 16$ 
 • Wystawiono opcję put z ceną wykonania 55$ ma obecnie wartość 67$ 
 • Kupiono opcję put z ceną wykonania 50$ ma obecnie wartość 25$

Jeśli inwestor chciałby wtedy zamknąć pozycję musiałby odkupić wystawioną opcję call po 1,2$ (za akcję). Oznaczałoby to stratę 35$. Musiałby także odkupić wystawioną opcję put, płacąc za nią 0,67$ (67$). W efekcie zanotowałby zysk na poziomie 110$, ponieważ wystawił ją po 1,77$ (177$). Jednocześnie zamknie długą pozycję w opcji call po 16$, co oznacza zysk 2$. Z kolei zamknięcie opcji put z ceną wykonania 50$, wygenerowała 41$ straty, ponieważ cena opcji spadła do 0,25$ (25$). Podsumowując: zamknięcie iron condora przy obecnej cenie spowodowała zysk w wysokości 36$.

Poniżej tabelka podsumowująca:

18.03.2022 Coca-Cola Cena otwarcia Cena zamknięcia Wynik na transakcji
Short call 60$ 0,85$ 1,20$ -0,35$
Long call 65$ 0,14$ 0,16$ +0,02$
Short put 55$ 1,77$ 0,67$ +1,10$
Long put 50$ 0,66$ 0,25$ -0,41$

Źródło: opracowanie własne

Zarządzanie Iron Condor

Nie zawsze wspomniana strategia przynosi zyski, należy pamiętać, że potencjalna strata jest znacznie większa niż możliwy do uzyskania zysk.  Z tego powodu kilka stratnych transakcji na IC, może zniwelować wiele zyskownych transakcji. Z tego powodu należy bardzo uważnie podchodzić do zarządzania stratnymi pozycjami. Co można zrobić, jeśli pozycja zaczyna przynosić straty?

 1. Nie ingerować w transakcję – jeśli kurs instrumentu bazowego niebezpieczne zbliża się do granicy poziomu rentowności to inwestor może zastosować podejście pasywne. Może założyć, że obecny wzrost lub spadek jest typową fluktuacją rynkową i nie zagraża pozycji. Z racji tego, że wystawione opcje są bardziej czułe na upływ czasu (theta), to jeśli kurs instrumentu bazowego rozpocznie konsolidację, inwestor skorzysta na tzw. time decay. 
 2. Rolowanie kierunkowe – jest to strategia, która polega na jednoczesnym zamknięciu stratnego spreadu (call lub put) i otwarcie nowego po wyższej lub niższej cenie. Wspomniane rozwiązanie nie jest najbardziej polecanym, ponieważ nowy spread będzie zbudowany po niższej premii. Jest więc to zapewnienie sobie większego „obszaru zysku” kosztem potencjalnie niższego zysku.
 3. Rolowanie do przodu – jest to rozwiązanie, które polega na zamknięciu obecnego Iron Condor oraz otwarcie nowego, z takimi samymi cenami wykonania, ale z dłuższym terminem wykonania. Pozwala to zgarnąć wyższe premie z wystawionych opcji oraz zyskać dodatkowy czas. Jednak jeśli rynek nadal będzie poruszać się w silnym trendzie, to inwestor powiększy stratę.
 4. Rolowanie kierunkowe i do przodu – strategia polega na zamknięciu spreadu, otwarcia nowego z innymi cenami wykonania (wyższymi lub niższymi) w opcjach o dłuższym okresie do ich wygaśnięcia. 

Podsumowanie

Strategia Iron Condor może być bardzo ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów szukających zarobku na rynku cechującym się niską zmiennością. Jednak należy pamiętać, że jest to strategia, która wymaga poświęcenia dużej uwagi wyboru odpowiednich „komponentów” strategii. Inwestor powinien zdecydować się na kompromis między potencjalnym zyskiem a wystawieniem się na ryzyko gwałtownej zmiany ceny. Oznacza to, że inwestor musi wybrać:

 • Jak bardzo rozpięty ma być Iron Condor,
 • Wybrać okres wygaśnięcia opcji,
 • Jak bronić strategii,
 • Kiedy otworzyć Iron Condor (sytuacja rynkowa).

Saxo Bank logo 2020

Czy wiesz, że…?

Saxo Bank jest jednym z nielicznych brokerów Forex, posiadającym w swojej ofercie opcje waniliowe. Inwestor ma do dyspozycji łącznie ponad 1200 opcji (waluty, akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce). SPRAWDŹ

 

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.