Akcje
Teraz czytasz
Jak inwestować w spółki dywidendowe – akcje i ETF [Poradnik]
0

Jak inwestować w spółki dywidendowe – akcje i ETF [Poradnik]

utworzył Forex Club18 maja 2022

Inwestowanie w spółki dywidendowe ma wiele odsłon. Niektórzy inwestorzy skupiają się na wysokości dywidendy w stosunku do bieżącego kursu akcji (tzw. dividend yield – stopa dywidendy). Inni skupiają się na tym, aby wybrać spółki dywidendowe i o stabilnym modelu biznesowym oraz niskim payment ratio (wielkość wypłaconej dywidendy w stosunku do zysków netto firmy). Oddzielną grupą inwestorów są tacy, którzy skupiają się na inwestowaniu w spółki o rosnącej dywidendzie. Z reguły wypłacana dywidenda rośnie zarówno w wartości nominalnej, jak i przy spojrzeniu na wskaźnik DPS (dividend per share). 

Tego typu spółki są z reguły dojrzałymi przedsiębiorstwami, które generują duże ilości FCF (wolne przepływy pieniężne) i nie mogą po przyzwoitej stopie ROIC reinwestować ich w biznes. W efekcie, dzielą się nadwyżkową gotówką ze swoimi akcjonariuszami. Dla inwestującego długoterminowo tego typu spółki są ciekawym pomysłem inwestycyjnym. W celu zobrazowania posłużmy się przykładem: Inwestor nabył 100 akcji spółki ABC za 100$ za sztukę. Spółka w pierwszym roku wypłaciła 3$ dywidendy na akcję (DPS) i zwiększyła wielkość dywidendy na akcję o 5% rocznie. Tak będzie wyglądać tabela płatności w ciągu kolejnych lat. Im dłużej trwa okres podnoszenia dywidendy, tym silniejszy efekt procentu składanego.

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 20 rok
DPS (dividend per share) 3$ 3,15$ 3,31$ 3,47$ 3,65$ 7,58$
stopa dywidendy po cenie zakupu 3% 3,15% 3,31% 3,47% 3,65% 7,58%

Jak inwestować w spółki dywidendowe

Spółki, które regularnie zwiększają poziom dywidendy na akcję (DPS) przez co najmniej 25 lat są nazywane Dywidendowymi Arystokratami. Z kolei spółki, które potrafią podnosić dywidendę od co najmniej 50 lat są nazywane Dywidendowymi Królami. Aby inwestor nie musiał sam dokonywać wyboru jakie spółki są najlepsze dla jego portfela rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty ETF-ów. Przykładem takiego rozwiązania jest iShares Core Dividend Growth ETF, który daje ekspozycję na amerykańskie spółki dywidendowe.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF został założony w połowie 2014 roku Według danych na dzień 11 maja, ETF posiadał aktywa pod zarządzaniem na poziomie 22,3 mld$. Jest to więc ETF, który cieszy się dosyć dużą popularnością u inwestorów. Warto wspomnieć, że koszty tego ETF-a są bardzo małe i wynoszą 0,08% rocznie. Benchmarkiem dla funduszu jest Morningstar US Dividend Growth Index. Aby zrozumieć dlaczego konkretne spółki znalazły się w portfelu funduszu trzeba przyjrzeć się uważniej metodologii wyboru spółek do wspomnianego indeksu.

Morningstar US Dividend Growth Index

Właścicielem indeksu jest notowana na amerykańskiej giełdzie spółka Morningstar. Sam indeks powstał w kwietniu 2014 roku i posiada dane historyczne od 2003 roku. 

Wspomniany indeks daje ekspozycję na amerykańskie spółki z historią nieprzerwanego wzrostu dywidendy. Indeks powstał w oparciu o Morningstar US Market Index, który reprezentuje około 97% amerykańskiego rynku akcji (pod względem kapitalizacji). Aby spółka mogła dołączyć do Morningstar US Dividend Growth Index musi:

 • płacić dywidendę,
 • posiadać minimum 5-letnią historię nieprzerwanego podnoszenia dywidendy (rok do roku),
 • mieć znaczny bufor do kontynuowania wypłaty wyższej dywidendy.

Ostatni podpunkt oznacza, że oprócz samej historii dywidendowej, badane są zdolności spółki do dalszego podnoszenia wielkości wypłacanej dywidendy. W indeksie jako filtr stosowany jest wskaźnik payout ratio. Musi on wynosić nie więcej niż 75%. Oznacza to, że wielkość wypłacanej dywidendy nie może przekroczyć 75% zysku netto przedsiębiorstwa. 

Co więcej, indeks nie zawiera w sobie spółek, które mają największe szanse na zmniejszenie dywidendy. Z tego powodu wykluczane są z indeksu spółki o najwyższym dividend yield (DY). Wykluczenie dotyczy 10% spółek z największym wskaźnikiem dividend yield. DY jest to wynik podzielenia wypłaconej dywidendy przez kapitalizację spółki. Im większa dywidenda w stosunku do kapitalizacji, tym wyższy dividend yield (stopą dywidendy).

Indeks stawia także na dywersyfikację. Z tego powodu żaden z komponentów indeksu nie może mieć większej wagi niż 3% (po okresowej rekonstrukcji indeksu). Ma to na celu niedopuszczenie do zbytniej koncentracji indeksu. Zmiany w składzie indeksu są dokonywane raz w roku (grudzień). Z kolei korekty udziałów komponentów indeksu są dokonywane cztery razy w roku (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Poniżej lista top 10 komponentów indeksu (stan na 12 maja 2022):

 • Johnson & Johnson – 3,01%,
 • Pfizer – 2,89%,
 • Microsoft – 2,76%,
 • Procter & Gamble – 2,67%,
 • Apple – 2,58%,
 • JP Morgan Chase – 2,55%,
 • Merck – 2,53%,
 • Coca-Cola – 2,22%,
 • Broadcom – 2,01%,
 • PepsiCo – 2,00%.

Wybrane spółki dywidendowe

Johnson & Johnson (JNJ)

Jest to firma, której początki sięgają 1886 roku. Obecnie firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą sprzętu medycznego, farmaceutyków oraz produktów konsumenckich. Jest to jeden z komponentów jednych z najbardziej znanych indeksów na świecie: S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average 30. Jest to także jedna z nielicznych spółek, które utrzymały rating na najwyższym poziomie (AAA). Johnson & Johnson prowadzi działalność operacyjną w 60 krajach, gdzie zatrudnionych jest 141 700 pracowników. Swoje produkty JNJ sprzedaje do ponad 175 krajów. Firma działa w trzech segmentach: “Consumer Health”, “Pharmaceutical” oraz “Medical Devices”. W segmencie Consumer Health znajdują się produkty pielęgnacyjne używane przez konsumentów. Wśród marek należących do Johnson & Johnson znajdują się Johnson’s czy Listerine. Oprócz tego w tym segmencie znajdują się produkty pomagające z rzuceniem palenia (Nicorette) czy opatrunki (BAND-AID). W 2021 roku ten segment odpowiadał za 14,6 mld$ sprzedaży. W segmencie Pharmaceutical znajduje się szerokie portfolio leków. Johnson & Johnson skupia się na rynku leków onkologicznym, immunologicznym, leczącym infekcje (np. COVID-19, AIDS), leki nasercowe czy metaboliczne. W 2021 roku przychody tego segmentu wyniosły 52,1 mld$. W przypadku “Medical Devices” JNJ sprzedaje urządzenia medyczne pomocne w ortopedii (marka DePuy Synthes) czy chirurgii ogólnej (Ethicon). Przychody segmentu wyniosły w ostatnim roku 27,1 mld$. W listopadzie 2021 roku spółka ogłosiła, że zamierza wydzielić działalność “Consumer Health”.

mln$ 2018 2019 2020 2021
przychody 81 581 82 059 82 584 93 775
zysk operacyjny 21 175 20 970 19 914 24 547
marża operacyjna 25,96% 25,55% 24,11% 26,18%
zysk netto 15 297 15 119 14 714 20 878
01 JNJ

Wykres Johnson&Johnson, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Microsoft

Firma została założona w 1975 roku przez Billa Gatesa. Z czasem przedsiębiorstwo stało się synonimem systemu operacyjnego dla komputerów osobistych. Na koniec roku obrotowego 2021 firma zatrudniała 181 000 pracowników, z tego 103 000 w samych Stanach Zjednoczonych. Microsoft w ostatnich latach przeszedł przeobrażenie. Z nudnej spółki, skupionej na odcinaniu kuponów z dawnych sukcesów, Microsoft stał się jednym z wiodących graczy na rynku chmury. Obecnie firma działa w trzech segmentach: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, More Personal Computing. Segment Productivity and Business Progress skupia się na najbardziej znanych produktach spółki związanych z pracą biurową i komunikacją (m.in. Office 365, LinkedIn, Outlook, OneDrive, Skype, Dynamics). Wspomniany segment wygenerował w 2021 roku przychody na poziomie 53,9 mld$ (+16% r/r). Największe przychody generuje segment chmury. Produkt Microsoft należy do Wielkiej Trójki tego rynku (z wyłączeniem Chin). W 2021 roku Intelligent Cloud osiągnął sprzedaż na poziomie 60 mld$ (+24% r/r). W skład tego segmentu wchodzą produkty takie jak Azure, SQL Server, Windows Server, GitHub czy Visual Studio. Równie istotnym segmentem jest More Personal Computing. W 2021 roku sprzedaż tego segmentu wygenerowała przychody na poziomie 54 mld$ (+12% r/r). Wspomniany segment można scharakteryzować jako “reszta działalności”. W skład indeksu wchodzi system operacyjny Windows, produkty z marki Surface (laptopy), akcesoria oraz Xbox oraz subskrypcja Xbox Game Pass.

mln$ 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY
przychody 110 360 125 843 143 015 168 088
zysk operacyjny 35 058 42 959 52 959 69 916
marża operacyjna 31,77% 34,14% 37,03% 41,59%
zysk netto 16 571 39 240 44 281 61 271
02 Microsoft

Wykres Microsoft, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Procter&Gamble

Jest to firma, której początki sięgają 1837 roku. Właśnie wtedy William Procter and James Gamble założyli fabrykę mydła w Cincinnati w stanie Ohio. Na przestrzeni lat rozszerzała portfel produktów. Dzięki temu jest obecnie jedną z największych firm oferujących szybkozbywalne produkty konsumpcyjne (FMCG). Warto wspomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu firma posiadała w swojej ofercie również przekąski (m.in. chipsy Pringles). Sama marka chipsów została przejęta przez Kellogg’s za około 2,7 mld$. Procter & Gamble sprzedaje swoje produkty w ponad 180 krajach na świecie. Firma ma zdywersyfikowaną geograficznie działalność operacyjną. Pozwala to P&G efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw.. Na koniec 2021 roku P&G działał w 70 krajach. Produkty spółki są sprzedawane za pośrednictwem kanałów online (e-commerce) oraz tradycyjnym (supermarkety, sklepy osiedlowe, apteki, dystrybutorzy, hurtownie). Najważniejszym odbiorcą produktów spółki jest Walmart Inc., który odpowiada za około 15% sprzedaży P&G. 10 największych klientów Procter & Gamble wygenerowało 39% przychodów w 2021 roku. Wśród marek należących do spółki można wymienić: Pampers, Oral-B, Always, Head & Shoulders, Braun, Gillette, Old Spice czy Mr. Clean. Najważniejszym segmentem spółki jest Fabric & Home Care (m.in. proszek Ariel, środki czyszczące Mr. Clean), który wygenerował w ostatnim roku 34% przychodów. Drugim pod względem wielkości jest Baby, Feminine & Family Care (m.in. Pampers, Always, Tampax), który odpowiada za jedną czwartą przychodów.

mln$ 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY
przychody 66 832 67 684 70 950 76 118
zysk operacyjny 13 711 13 832 15 706 17 986
marża operacyjna 20,52% 20,44% 22,14% 23,63%
zysk netto 9 750 3 634 12 764 14 035
03 P&G

Wykres Protect&Gamble, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Apple

Spółka – symbol, która w swojej giełdowej historii miała swoje wzloty i upadki. Ikoną stał się były prezes spółki – Steve Jobs. Apple stał się sławny dzięki swoim kultowym produktom, takim jak komputer osobisty – Macintosh (obecnie Mac), iPhone, iPod, iPad czy smart watch. Rozwój produktów oraz usług wymaga dużego zatrudnienia. Na koniec roku obrotowego 2021 firma zatrudniała ponad 154 000 pracowników. To co udało się spółce zrobić, to stworzyć społeczność fanów, których udaje się monetyzować. Oczywiście Apple to nie tylko produkty fizyczne, ale również usługi, które są już istotnym segmentem działalności spółki. W usługach Apple znajdują się m.in. opłaty pobierane na App Store, rozwiązania płatnicze Apple Card i Apple Pay. W usługach znajdują się również opłaty wygenerowane przez Apple Music czy Apple TV. Kluczowym produktem dla spółki jest iPhone. W 2021 roku firma na sprzedaży produktów spod tej marki wygenerowała 52,5% przychodów ogółem (191,97 mld$). Kolejnym segmentem pod względem wielkości są usługi, które osiągnęły poziom 60,43 mld$ (+27% r/r). Mimo tego, że produkty i usługi Apple są znane na całym świecie, to 41,9% przychodów pochodziło z Ameryki Północnej i Południowej (większość obrotu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych).

mln$ 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY
przychody 265 595 260 174 274 515 365 817
zysk operacyjny 70 898 63 930 66 288 108 949
marża operacyjna 26,69% 24,57% 24,15% 29,78%
zysk netto 59 531 55 256 57 411 94 680
04 Apple

Wykres Apple, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Home Depot

Home Depot to największa na świecie sieć marketów budowlanych i sklepów ogrodniczych. Na koniec roku obrotowego 2021 sieć posiadała 2317 sklepów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Średnia powierzchnia jednego sklepu wynosi 104 000 stopy kwadratowe, w tym 24 000 stóp kwadratowych ma powierzchnia zewnętrznego ogrodu. W jednym sklepie znajduje się od 30 000 do 40 000 przedmiotów. Zakres oferty jest niezwykle szeroki: od materiałów budowlanych po uszczelki do kranu. Dzięki temu, ze sklepów korzystają zarówno profesjonalne ekipy budowlane, jak i zwykli konsumenci, którzy chcą dokonać np. naprawy we własnych zakresie. Home Depot sprzedaje swoje produkty zarówno kanałem tradycyjnym (własna sieć sklepów), jak i online. Oczywiście większość przychodów generowana jest z sieci stacjonarnych sklepów. W latach 2019 – 2021 średnia wielkość zakupów rosła o ponad 10% (CAGR). W ostatnim roku obrotowym średnia transakcja klienta wynosiła 83,04$. Z kolei średnia sprzedaż na stopę kwadratową w tym czasie rosła o 15,5% rocznie, osiągając poziom 604,74$. Home Depot jest prawdziwą maszyną do generowania gotówki. Pozwala to spółce hojnie dzielić się zyskami z akcjonariuszami. W samym 2021 roku spółka wypłaciła 7 mld$ dywidendy oraz skupiła akcje własne za 15 mld$. W raportach rocznych spółki widać również, że zarząd spółki skupia się także na efektywności operacyjnej, regularnie mierząc ROIC, czyli rentowność zainwestowanego kapitału.

mln$ 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY
przychody 108 203 110 225 132 110 151 157
zysk operacyjny 15 777 15 843 18 278 23 040
marża operacyjna 14,58% 14,37% 13,84% 15,24%
zysk netto 11 121 11 242 12 866 16 433
05 Home Depot

Wykres Home Depot, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Brokerzy Forex oferujący ETF i akcje

Jak inwestować w spółki dywidendowe? Oczywiście najprostszą opcją jest zakup samych akcji, ale dla osób, które chcą dobrze zdywersyfikować i zbilansować swój portfel lepszym wyborem będzie inwestowanie w spółki dywidendowe poprzez całe ETF-y. Coraz większa liczba brokerów forexowych posiada całkiem bogatą ofertę akcyjną, ETF oraz CFD na te instrumenty. Dla przykładu na XTB znajdziemy na dzień dzisiejszy ponad 300 ETF-ów, a Saxo Bank prawie 3000.

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Ilość giełd w ofercie 16 giełd 37 giełd 24 giełdy
Ilość akcji w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
ok. 3 000 – CFD na akcje
Ilość ETF w ofercie 194 – ETF
112 – CFD na ETF
3000 – ETF
675 – CFD na ETF
ok. 100 – CFD na ETF
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Platforma Plus500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
33%
Interesujące
67%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.