Indeksy
Teraz czytasz
Inwestowanie pasywne w indeks mWIG 40 – to prostsze niż myślisz [Poradnik]
0

Inwestowanie pasywne w indeks mWIG 40 – to prostsze niż myślisz [Poradnik]

utworzył Forex Club1 grudnia 2021

Polski rynek kapitałowy przez wiele lat był niezbyt otwarty na rozwój produktów inwestowania pasywnego dającego ekspozycję na rynek polskich, średnich spółek. Jeszcze do niedawna inwestowanie w spółki wchodzące w indeks mWIG 40 były możliwe tylko poprzez:

 • kupno jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
 • handel kontraktami terminowymi,
 • indywidualny wybór akcji. 

Wspomniane sposoby inwestowania miały swoje wady. Były albo kosztowne albo wymagały poświęcania wolnego czasu.

Fundusze inwestycyjne

W przypadku inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych, inwestor powierza swoje pieniądze specjalistom, jednak musi za tą usługę słono zapłacić. Nabywca jednostek inwestycyjnych funduszu często musi zapłacić opłatę dystrybucyjną, która dochodzi nawet do kilku procent oraz opłatę za zarządzanie funduszem. Teoretycznie zarządzający funduszami powinni wygenerować stopę zwrotu wyższą od całego indeksu (benchamrku). Jednak niewielki odsetek funduszy potrafi pobić rynek w okresie 5-10 lat. Przeszkodą są wysokie opłaty, które obniżają realny zwrot z inwestycji.

Kontrakty terminowe

Handel kontraktami terminowymi jest drugim sposobem na inwestowanie na rynku średnich spółek. Wydaje się, że ten sposób jest wyjątkowo prosty. Wystarczy kupić kontrakt terminowy, co kwartał go rolować i otrzymuje się „pasywny portfel” dający ekspozycje na spółki z indeksu mWIG40.

Jednak problemy jaki napotykają tacy inwestorzy to m.in.:

 • niepodzielność kontraktu terminowego,
 • niewielka płynność,
 • różnica między ceną bazową oraz terminową.

Niepodzielność kontraktu terminowego jest problemem dla inwestorów posiadających niewielki portfel inwestycyjny. Wartość nominalna kontraktu terminowego na mWIG40 wynosiła 15 listopada 56 860 zł. Dla inwestora, który chce zainwestować 10 000 zł to skorzystanie z oferty kontraktu terminowego na mWIG40 jest nie do zaakceptowania. Na polskiej giełdzie nie ma możliwości skorzystania z handlu ułamkami kontraktów terminowych. Z tego powodu skorzystanie z futures na mWIG40 nie jest wygodnym rozwiązaniem.

Niewielka płynność jest kolejnym problemem jaki mogą spotkać inwestujący w kontrakty na mWIG40. Niezbyt duża liczba uczestników rynku powoduje, że spread między ceną kupna a sprzedaży jest znacznie wyższy niż ma to miejsce w przypadku kontraktów futures na WIG20. Podwyższa to koszty założenia pozycji.

Kolejnym problemem inwestującego w kontrakty terminowe jest różnica między ceną terminową a kasową (spot). Bardzo często cena terminowa jest znacznie wyższa od ceny spotowej. Występuje wtedy efekt contango, co znacznie obniża rezultat stopę zwrotu z długich pozycji na kontraktach terminowych.

Indywidualny wybór akcji

Inwestowanie na własny rachunek może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo ekscytujące. To inwestor decyduje jaką strategię chce stosować. Może na przykład inwestować w oparciu o analizę fundamentalną czy techniczną. Indywidualny wybór akcji daje inwestorowi elastyczność. To on decyduje jaką spółkę kupić, po jakiej cenie oraz kiedy sprzedać. Jednak wadą takiego rozwiązania jest ilość poświęconego czasu jaki inwestor musi poświęcić na dobór spółek do portfelu. W przypadku stosowania przez inwestora analizy technicznej, konieczne jest monitorowanie rynku, aby otworzy pozycję o korzystnej relacji zysku do ryzyka. Wymaga to poświęcenia swojego czasu. Podobnie jest w stosowaniu analizy fundamentalnej. Inwestor musi przeczytać sprawozdania finansowe (raporty roczne, kwartalne) oraz prześwietlić mikro oraz makrootoczenie firmy (np. relacje z dostawcami i odbiorcami czy bariery wejścia na rynek). 

Kolejnym problemem jaki mają inwestujący na własny rachunek jest brak konsekwencji. Inwestorzy podczas naturalnego okresu obsunięcia kapitału (spadek wartości aktywów) starają się dokonać korekty strategii, która ma poprawić osiągane rezultaty. W efekcie inwestor „skacze” ze strategii na strategię. Innym rodzajem braku konsekwencji jest brak podążania za własną strategią. Dotyczyć to może „naginania” momentów otwarcia i zamknięcia pozycji jak również wielkości transakcji (zbyt mała lub zbyt duża pozycja).

Inwestowanie pasywne w mWIG40

Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy kupić ETF, który daje ekspozycję na polskie średnie spółki. Wydaje się to proste, jednak przez wiele lat polscy inwestorzy nie mieli możliwości inwestowania w tego rodzaju ETF. Z pomocą przyszedł Beta Securities, który we wrześniu 2019 roku wprowadziły Beta mWIG40 TR. Dzięki temu inwestor nawet posiadający niewielki kapitał, może uzyskać ekspozycję na rynek polskich średnich spółek. ETF jest indeksem reinwestującym dywidendę z tego powodu za swój benchmark wziął indeks mWIG40 TR (Total Return). 

Indeks mWIG 40

Dla wielu inwestorów duże okazje do osiągnięcia ponadnormatywnych stóp zwrotu znajdują się wśród spółek małych i średnich. Flagowymi indeksami reprezentującymi ten segment rynku to sWIG80 (małe spółki) oraz mWIG40 (średnie spółki). W dalszej części artykułu przybliżymy czym jest indeks mWIG40 oraz krótko scharakteryzujemy wybrane komponenty.

Indeks został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 21 września 1998 roku. Data bazowa została wprowadzona na 31 grudnia 1997 roku, gdzie wartość bazowa została ustanowiona na 1000 punktów. mWIG40 jest indeksem cenowych. Dodatkowo do jego obliczania nie wlicza się dochodów z tytułu dywidend.

Indeks zawiera 40 komponentów, które spełniają następujące kryteria:

 • Liczba akcji w wolnym obrocie większe od 10%,
 • Wartość akcji w wolnym obrocie przekracza 1 milion euro,
 • Na akcjach musi być zawarta minimum jedna transakcja, w okresie ostatnich 3 miesięcy,
 • Spółka nie może być zakwalifikowana do Listy Alertów,
 • Komponent nie może znajdować się w „Strefie Niskiej Płynności”,
 • Nie może być zagraniczną spółką (dual-listed), której kapitalizacja jest większa od mediany spółki z WIG20.

W skład indeksu mWIG40 wchodzi 40 kolejnych (po WIG20) spółek mieszczących się w rankingu, które wyznaczane są w oparciu o dane po sesji w trzeci piątek lutego, maja, sierpnia oraz listopada.

Warto dodać, że udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%. Udziały spółek w indeksie są wyliczane w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie i zaokrąglane do pełnych tysięcy. Korekty w indeksie dokonują się po sesjach w trzeci piątek czerwca, września oraz grudnia. Z kolei rewizja roczna dokonuje się w trzeci piątek marca.

Poniżej 10 największych komponentów indeksu mWIG40 na dzień 17 listopada 2021 roku:

Nazwa spółki Udział w indeksie
ING Bank Śląski 10,88%
mBank 8,67%
Kęty 7,11%
Kruk 6,95%
Alior 6,55%
Millenium 5,89%
Intercars 4,55%
Kernel 3,72%
Budimex 3,63%
Wirtualna Polska 3,30%

Wirtualna Polska

Spółka działa w dwóch segmentach: Online oraz TV. Największym segmentem jest Online, który generuje 95,8% przychodów firmy. W skład segmentu wchodzą strony internetowe czy usługi e-mail. Wirtualna Polska jest właścicielem takich stron internetowych jak Money.pl, WP, WP Sportowe Fakty. Wirtualna Polska ma także serwis o tematyce gamingowej – Polygamia.pl. Pozostałe przychody generuje segment telewizyjny (Telewizja WP). Wirtualna Polska posiada także ofertę WP Pilot, która umożliwia odbieranie tradycyjnej telewizji w wersji online. Telewizję można oglądać poprzez stron internetową oraz aplikację. Kapitalizacja spółki wynosi około 4 miliardów złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 465,6 567,3 708,7 632,3
zysk operacyjny 78,6 107,3 129,9 121,7
marża operacyjna 16,88% 18,91% 18,33% 19,25%
zysk netto 40,0 76,0 71,1 81,7
01 Wirtualna Polska

Wykres spółki Wirtualna Polska, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Budimex

Firma jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce działające na rynku usług budowlano-montażowych. Budimex działa w systemie generalnego wykonawstwa. Grupa Budimex zajmuje się m.in. budową dróg krajowych, kolei, czy budynki kubaturowe. Wśród klientów Budimexu jest m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, MPWiK czy PKP. Firma prowadzi również działalność deweloperską, która wygenerowała w 2020 roku 673 mln złotych przychodu (sprzedaż 1672 mieszkań). W ramach swojej działalności Grupa Budimex zajmuje się również usługami komunalnymi, utrzymaniem dróg czy obsługą techniczną budynków. Większość przychodów spółka generuje w Polsce (95,5% sprzedaży). Pozostałe rynki na których działa spółka to Niemcy, Litwa oraz Norwegia. Kapitalizacja spółki wynosi około 6 miliardów złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 6 369 7 387 7 570 8 382
zysk operacyjny 588,3 417,0 318,4 638,6
marża operacyjna 9,24% 5,65% 4,21% 7,62%
zysk netto 464,4 305,4 228,8 471,4
02 Budimex

Wykres spółki Budimex, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Amrest

Jest masterfranczyzobiorcą znanych restauracji. Jest jednym z największych przedsiębiorstw tego typu w Europie. Na koniec III kwartału 2021 roku firma miała 2 395 restauracji. Według sprawozdania finansowego 1 892 restauracje spółka posiadała na własny rachunek a 503 franczyzowała innym podmiotom. AmRest jest operatorem takich marek jak KFC, PizzaHut, BurgerKing czy Starbucks. Firma działa w 25 krajach. Największymi rynkami dla spółki jest Polska, Hiszpania, Rosja, Francja, Niemcy oraz Czechy. Kapitalizacja spółki przekracza 6 miliardów złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 5 266 6 652 8 353 7 028
zysk operacyjny 266,9 307,9 449,7 -657,6
marża operacyjna 5,07% 4,63% 5,38% -9,36%
zysk netto 181,3 177,6 284,9 -847,7
03 Amrest

Wykres spółki Amrest, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

LiveChat

Jest to spółka, która jest producentem rozwiązań, które służą do komunikacji online dla biznesu. Najważniejszą usługą spółki jest LiveChat, która wspiera komunikację między firmą a klientami (chat online). Aplikacja generuje około 94% przychodów firmy. Z usług korzysta ponad 34000 klientów m.in. Bosch, Samsung, Philips. Firma działa w modelu SaaS i ponad 40% przychodów jest generowana w Stanach Zjednoczonych. Obecna kapitalizacja spółki przekracza 3 miliardy złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 89,4 109,3 130,9 179,0
zysk operacyjny 61,3 70,8 81,9 107,1
marża operacyjna 68,57% 64,78% 62,57% 59,8%
zysk netto 48,3 57,2 76,1 100,2
04 LiveChat

Wykres spółki LiveChat, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Dom Dvelopment

Jest to jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Dom Development działa na rynku warszawskim, trójmiejskim oraz wrocławskim. W 2020 roku firma sprzedała 3 756 mieszkań (+3% r/r). W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku Dom Development sprzedał 2 972 mieszkań (+13% r/r). W 2021 roku firma sprzedała ponad 40% mieszkań po cenie przekraczającej 650 000 zł za mieszkanie. Dla porównania w 2020 roku ten odsetek wynosił 31%. Spółka była jednym z beneficjentów boomu na polskim rynku mieszkaniowym. Obecna kapitalizacja spółki wynosi około 2,8 miliardów złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 1 405 1 654 1 662 1 815
zysk operacyjny 235,4 282,0 320,7 386,3
marża operacyjna 16,75% 17,05% 19,30% 21,28%
zysk netto 190,7 227,0 256,0 302,2
05 Dom Development

Wykres spółki Dom Development, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Amica

Jest jednym z największych producentów AGD w Europie. W ofercie spółki są m.in. lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe czy małe AGD. Amica większość przychodów generuje na rynkach krajów Zachodniej Europy. Według raportu za III kwartał 2021 roku 46% przychodów zostało sprzedane „na zachód”. Rynek polski odpowiada za około 24% przychodów grupy. Obecna kapitalizacja spółki wynosi około 900 milionów złotych.

mln PLN 2017 2018 2019 2020
przychody 2 654 2 928 3 023 3 069
zysk operacyjny 143,5 152,0 167,2 200,5
marża operacyjna 5,41% 5,19% 5,53% 6,53%
zysk netto 151,1 114,6 109,6 150,7
06 Amica

Wykres spółki Amica, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Beta mWIG40 TR

Od ponad dwóch lat inwestor indywidualny może nabyć jednostki ETF-u, który daje ekspozycję na indeks polskich średnich spółek. ETF rozpoczął działalność 31 lipca 2019 roku. Benchmarkiem dla funduszu jest WIG40 TR (Total Return). Oznacza to, że dywidenda zbierany z komponentów indeksu jest reinwestowana ponownie w indeks. Jest to rozwiązanie efektywniejsze podatkowo, ponieważ inwestorzy nie ponoszą dodatkowego podatku od zysków kapitałowych od wypłaconej dywidendy. ETF replikuje indeks fizycznie, oznacza to, że nabywają fizycznie akcje, nie stosują transakcji swapowych (syntetycznych). Opłata za zarządzanie Beta mWIG40 TR wynosi rocznie 0,8%. 

Warto wspomnieć, że polski ETF działa jako Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest notowany na giełdzie. Nabywcy certyfikatów na giełdzie nie ponoszą opłat subskrypcyjnych. Z kolei posiadacze certyfikatów nie ponoszą opłaty za wykup jeśli sprzedają swoje certyfikaty poprzez giełdę. Według danych umieszczonych na stronie agiofunds.pl, aktywa pod zarządzaniem wynoszą 190 mln zł. 

07 mWIG40

Wykres ETF Beta mWIG40 TR, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Brokerzy oferujący akcje i ETF

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Akcje w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
16 giełd
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
37 giełd
ok. 3 000 – CFD na akcje
23 giełdy
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
platforma Plus500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.