Aktualności
Teraz czytasz
Statystyki polskich traderów za IV kwartał 2018. Wyraźna poprawa wyników!
0

Statystyki polskich traderów za IV kwartał 2018. Wyraźna poprawa wyników!

utworzył Paweł Mosionek16 stycznia 2019

Polskie domy maklerskie świadczące usługi pośrednictwa handlu na rynku Forex i instrumentów CFD przedstawiły wyniki swoich klientów za IV kwartał 2018 r. (zobacz wyniki za III kwartał 2018). To pierwsze zestawienie, które całkowicie obejmuje okres handlu z ograniczoną dźwignią po interwencji produktowej ESMA (zmiany weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.).

Zaledwie kilka dni temu prezentowaliśmy komunikat Izby Domów Maklerskich, która jednoznacznie wskazywała na odpływ inwestorów europejskich do brokerów spoza UE. Można więc przypuszczać, że niniejsze zestawienie cechuje się mniejszą próbą statystyczną. Trudno jednak określić poziom jej zmian. Ale czy pomimo to, regulacje ESMA przyniosły faktycznie zamierzony skutek?

Zgodnie z wytycznymi KNF, które weszły w życie we wrześniu 2016 roku polskie DM mają obowiązek raportować statystyki dot. odsetka zarabiających i tracących klientów z podziałem na klasy aktywów. Dane muszą zostać przedstawione na stronie brokera do 10-go dnia miesiąca otwierającego nowy kwartał za poprzednie 3 miesiące.

Wyraźna poprawa na walutach i towarach

W poniższych tabelach prezentujemy wyniki traderów z podziałem na instrumenty finansowe wyrażone w procentach, którzy zawierali transakcje u polskich domów maklerskich oferujących handel Forex/CFD. W czwartym wierszu znajduje się zmiana wartości procentowych w odniesieniu do danych przedstawionych w III kwartale, dzięki czemu możemy zobaczyć postępy (lub ich brak) w ujęciu krótkoterminowym.

Niebieskim kolorem zostały oznaczone wartości największe (zysk/strata) względem wszystkich brokerów w zestawieniu.

Forex

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 41,75 48,97 52,02 53,2 47,24 46,5
Strata 58,23 50,97 47,92 46,8 52,68 53,5
Zmiana do ub. kw. +5,93 +6,43 +11,7 +10,8 +10,79 +5,6

CFD na towary

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 41,30 43,42 50,43 45,4 48,20 41,8
Strata 58,55 55,10 49,57 53,8% 52,68 58,2
Zmiana do ub. kw. +7,94 +2,33 +12,25 -0,8 +11,45 +3,1

CFD na indeksy

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 34,12 46,15 43,42 38,6 42,52 40,2
Strata 65,83 53,85 56,58 61,4 57,48 59,8
Zmiana do ub. kw. -8,30 -2,44 -8,55 +7,9 -1,42 -3,8

CFD na obligacje i stopy procentowe

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 41,67 32,20 80 52,94 60
Strata 57,05 67,80 20 47,06 40
Zmiana do ub. kw. -1,28 -10,88 +24,44 +19,61 +2,9

CFD na akcje

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 26,63 38,14 26,4
Strata 73,04 61,86 65,3
Zmiana do ub. kw. -7,47 +17,98 -8,3

Kryptowaluty

Ponownie TMS Brokers jako jedyny polski broker przedstawił statystyki dotyczące wyników klientów spekulujących na CFD opartych o kryptowaluty. Odsetek zarabiających traderów wyniósł 23,3%, a stratnych 76,7%. Względem III kwartału jest to wynik o -1% gorszy.

Podsumowanie tabeli

To historyczny moment. W przypadku wybranych brokerów klienci, którzy odnotowali zysk na walutach stanowili większość. Barierę 50% zarabiających na rynku Forex przekroczyli traderzy handlujący w Alior Banku i Noble Securities. Ale i reszta nie pozostała w tyle, wyraźnie zbliżając się do tego poziomu. W całym zestawieniu najgorzej wypadli klienci XTB (lekko ponad 41%). Co interesujące, wszyscy brokerzy odnotowali wzrost o przynajmniej 5%.

Na towarach także mamy powiew optymizmu, gdzie statystyki uległy poprawie wszędzie poza Alior Bankiem. Ponad 50% zarabiających było w Noble Securities. Najgorszy wynik ponownie zanotowało XTB, ale mimo to, skutecznych okazało się ponad 40% traderów.

W przypadku indeksów widać odwrotną tendencję. Większość brokerów zaraportowała dużo gorsze wyniki, niż w III kw.. Najlepiej wypadli klienci BossaFX, gdzie odsetek zarabiających wyniósł 46,15% deklasując konkurencję. Na końcu stawki ponownie klienci XTB.

Dla instrumentów opartych o stopy procentowe i obligacje dane zazwyczaj cechują się niską próbą statystyczną, co widać w dużych skokach statystyk. Tym razem liderem okazał się Noble Securities, gdzie 80% traderów zarobiło. Na ostatnim miejscu BossaFX. Jedynym brokerem, który nie opublikował danych z tej klasy aktywów to Alior Bank – prawdopodobnie z uwagi braku dokonanych jakichkolwiek transakcji w tym okresie przez jego klientów.

Dla CFD na akcje ponowni na pierwszym miejscu jest BossaFX, na ostatnim, trzecim – XTB. Pomijając mało wiarygodne wyniki na instrumentach ze stopami procentowymi/obligacjami, CFD na akcje wypadły zdecydowanie najgorzej z całego zestawienia.

Komentarz Forex Club

forex clubBez dwóch zdań, w IV kwartale najgorzej wypadli klienci XTB, gdzie odsetek zarabiających był najniższy w czterech z pięciu kategorii. Warto jednak pamiętać, że jest to broker posiadający największą grupę klientów, dzięki czemu same statystyki są też najbardziej wiarygodne. Widać wyraźną poprawę na walutach i towarach – trzeba też zauważyć, że poprzeczka cały czas idzie w górę. W przypadku walut, w III kw. 2018 r. także wszyscy brokerzy odnotowali wyraźny wzrost zyskowności od ok. 3% do 8%.

Doczekaliśmy momentu, gdzie co drugi polski trader zarabia na walutach. Trudno powiedzieć czy możemy oczekiwać dalszej poprawy w kierunku 60-70%. Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce to raczej pobłażliwe życzenie. W przypadku indeksów widać, że rynek okazał się mniej sprzyjający, ale to prawdopodobnie efekt niezdecydowania – przez prawie cały IV kwartał główne indeksy giełdowe poruszały się w trendzie bocznym.

Czy rewelacyjne wyniki na walutach i towarach to znak, że ograniczenie dźwigni faktycznie zdało egzamin? Tak naprawdę ciężko przyznać to z całą stanowczością, bo regulacje ESMA skutecznie „wypędziły” wielu traderów, szczególnie tych z mniejszym kapitałem, poza regulacje Unii Europejskiej w poszukiwaniu większego lewarowania. Z pewnością mamy zatem do czynienia z redukcją próby statystycznej – nie wiemy tylko o ile.

Egzekucja zleceń – czas i poślizgi

czas forexPo raz kolejny grupa trzech polskich brokerów przedstawiła dodatkowe raporty, które dotyczą egzekucji zleceń pod kątem czasu wykonania, a w przypadku XTB dodatkowo pod względem skali poślizgów cenowych i odnotowanych średnich spreadów.

W przypadku Bossa standardowy czas egzekucji w IV kw. 2018 r. wyniósł 82 milisekund i był to wynik o 6 ms gorszy względem III kw.. Średni czas obejmuje „zlecenia klientów” rozumiane jako zlecenie oczekujące, po cenie rynkowej, a także anulacje i modyfikacje parametrów tych zleceń.

Broker Noble Securities przekazał w komunikacie informacje dot. standardowego czasu wykonania zleceń klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach). Względem III kwartału, w IV kwartale 2018 r. wyniósł on 379.53 milisekund, czyli po raz kolejny odnotowano poprawę, która w tym przypadku wyniosła 17,1 milisekundy.

Średni czas wykonania zleceń w XTB wyniósł w IV kwartale 59 milisekund i jest to identyczny wynik jak w poprzednio badanym okresie. Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czaswykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń, wyniósł 251 milisekund.

Poślizgi przy egzekucji zleceń w XTB

Największy polski broker jako jedyny opublikował dane dotyczące poślizgów cenowych. Dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 61.91% transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 18.72% z pozytywnym, a 19.37% zpoślizgiem negatywnym dla klienta. Dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 61.22% zostało wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia, 19.42% z odchyleniem pozytywnym oraz 19.36% z odchyleniem negatywnym dla klienta.

XTB ponownie przedstawiło średnią wartość spreadów z podziałem na przedziały wolumenów:

  1. od 0.0 do 1.0 lota,
  2. od 1.01 do 5.0 lotów,
  3. od 5.01 do 15.0 lotów,
  4. od 15.01 do 30.0 lotów,
  5. od 30.0 lotów w górę.

Zagraniczni brokerzy Forex

Mimo, iż obowiązek publikowania cokwartalnych statystyk nałożony jest przez KNF tylko na polskie domy maklerskie, to do akcji przyłączyły się z własnej woli dwaj brokerzy zagraniczni – Admiral Markets oraz CMC Markets. Jak wypadli traderzy korzystający z usług tych firm? Wyniki prezentujemy w poniższych tabelach.

CMC Markets

Brytyjski broker drugi raz pierwszy z rzędu przedstawił dodatkowo wyniki dotyczące kryptowalut. Okazały się one jednak gorsze o 2%. Spadek widać także na indeksach i CFD na akcje (po -6%). Wyraźny wzrost widać na towarach (aż 19%) i na walutach (+7%), co całkiem realnie wpisuje się w statystyki zaprezentowane przez polskich brokerów.

Waluty Towary Indeksy Obligacje i stopy % CFD na Akcje Kryptowaluty
Zysk 43 47 32 45 29 34
Strata 57 53 68 55 71 66
Zmiana względem ub. kw. +7 +19 -6 +1 -6 -2

 

Admiral Markets

W tym przypadku popularnego AM przedstawione wyniki dotyczą tylko czterech grup instrumentów. Zmiany względem III kwartału 2018 r. są mieszane. Wyraźny wzrost zanotowano na walutach i towarach. W przypadku indeksów i CFD na akcje, podobnie jak u klientów CMC, widać gorsze wyniki o ok. 6%. Warto jednak zaznaczyć, iż w poprzednim kwartale zanotowano wzrost odsetka zyskownych klientów dla wszystkich klas aktywów w wysokości od ok. 4% do 10%. Dzięki temu w IV kwartale więcej niż co drugi klient zarobił handlując na walutach i towarach.

Waluty Towary Indeksy CFD na Akcje
Zysk 51,20 50,20 39,12 40,98
Strata 48,72 49,00 60,88 57,38
Zmiana względem ub. kw. +9,39 +16,06 -5,83 -6,39

Admiral Markets, jako jedyny broker regularnie publikuje szczegółowe dane dotyczące egzekucji zleceń swoich klientów on-line.

Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.