Początkujący
Teraz czytasz
Wskaźniki makroekonomiczne: Niemiecki Indeks ZEW
0

Wskaźniki makroekonomiczne: Niemiecki Indeks ZEW

utworzył Forex Club23 kwietnia 2021

Dla wielu traderów informacje o indeksie ZEW są jednymi z ważniejszych indeksów makroekonomicznych dotyczących bieżącej koniunktury panującej w niemieckiej gospodarce. Indeks ZEW, oparty jest na nastrojach oraz opiniach specjalistów dotyczących sytuacji gospodarczej w Niemczech. W poniższym artykule pokrótce zostanie scharakteryzowany wspomniany indeks. Wyjaśnione zostanie jak jest liczony oraz jakie korzyści można uzyskać w wyniku regularnego śledzenia odczytów ZEW.


Przeczytaj koniecznie: Wskaźniki makroekonomiczne: Sprzedaż detaliczna – Puls gospodarki


Czym jest indeks ZEW?

Indeks ZEW jest bardzo często nazywany miernikiem sentymentu. Wynika to z tego, że indeks stara się zagregować nastroje profesjonalistów dotyczące sytuacji gospodarczej w największej gospodarce Europy. Jest to obok IFO, jeden z najbardziej znanych indeksów dotyczących kondycji niemieckiej gospodarki. Przedmiotem badania instytutu ZEW są oczekiwania dotyczące najważniejszych wskaźników: stopa inflacji, stopy procentowe, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ceny ropy. Indeks ZEW został stworzony przez niemiecki instytut Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung w Mannheim. Wskaźnik jest publikowany od 1991 roku.


Sprawdź: Niemcy – Rynek kapitałowy i możliwości inwestycyjne


Proces tworzenie indeksu ZEW

Indeks ZEW tworzy się poprzez przeprowadzenie badań na grupie około 350 ekspertów (m.in. banków, ubezpieczycieli, departamentów finansowych czy dużych firm). Wspomnieni profesjonaliści przedstawiają swoje prognozy dotyczące średnioterminowej koniunktury w gospodarce oraz kształtowania się sytuacji na rynku finansowym, a także w biznesie w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Indeks wyliczany jest jako różnica między pozytywnymi, a negatywnymi opiniami. 

01 germany zew economic sentiment index

Źródło: https://www.zew.de/

Z racji tego, że wskaźnik bada nastroje profesjonalistów odnośnie najbliższej przyszłości, można wspomniany wskaźnik traktować jako prognozy specjalistów dotyczące koniunktury w ciągu najbliższych kwartałów. Wśród zwolenników analizy indeksu ZEW pojawia się argument, że koniunktura „podąża” za indeksem ZEW. Z drugiej strony przeciwnicy argumentują, że ZEW bardzo rzadko wykrywa punkty zwrotne w gospodarce i jest raczej narzędziem pomocniczym w analizie kondycji gospodarki.

Publikacja wskaźnika i jego analiza

Wskaźnik ZEW jest publikowany raz na miesiąc i datę opublikowania można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym dotyczącym Europy. Jego podstawowa interpretacja jest bardzo prosta. Jeśli indeks ZEW rośnie oznacza, że nastroje w niemieckiej gospodarce poprawiają się. Z racji tego, że profesjonaliści mają lepszą wiedzę dotyczącą „niuansów” sektorów gospodarczych można zakładać, że poprawa nastrojów profesjonalistów jest pozytywnym aspektem na najbliższe dwa kwartały. Z drugiej strony spadanie wskaźnika powoduje, że należy spodziewać się pogorszenia koniunktury gospodarczej. Z tego powodu podstawowy wniosek jest prosty: im wyższy wskaźnik ZEW, tym lepiej. Oprócz samej wartości ZEW ważny jest również „trend” indeksu (ZEW). Szczególnie istotne jest poprawianie ZEW kiedy jest na skrajnie niskich wartościach. Może być to zwiastunem poprawy koniunktury.

Należy jednak pamiętać, że dla inwestorów najważniejsza jest reakcja rynków finansowych na publikacje wyników. Jeśli dobre wyniki są ignorowane, jest to negatywny sygnał, jeśli ujemny ZEW powoduje wzrost cen można wnioskować poprawę rynkowych nastrojów.

Historia wskaźnika

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający zachowanie się indeksu ZEW na przestrzeni lat 1991 – 2021. Jak widać w okresach dobrej koniunktury profesjonaliści są optymistycznie nastawieni co do przyszłej koniunktury. Z kolei w okresach mocnego spadku koniunktury indeks ZEW przyjmował wartości poniżej -50. W efekcie niektórzy inwestorzy traktują ten wskaźnik czasami „przeciwtrendowo”. Szczególnie dotyczy to bardzo wysokich i niskich odczytów wskaźnika ZEW.

02 Indeks ZEW

Wspomniana zależność między ZEW i koniunkturą gospodarczą jest dobrze widoczna na poniższym wykresie. Niskie odczyty wskaźnika znajdują się w okolicy dołka koniunktury. Wynika to z tego, że podczas szczytu spowolnienia profesjonaliści nadal mają „recesyjne nastawienie”. Jednak z każdym kolejnym miesiącem ZEW poprawia się (wraz z poprawą kondycji poszczególnych sektorach). Z kolei wysokie wartości wskaźnika są widoczne w czasach dobrej koniunktury gospodarczej.

03 ZEW Situation

Podsumowanie

Indeks ZEW jest ciekawym wskaźnikiem ekonomicznym, który agreguje opinie profesjonalistów dotyczące koniunktury w niemieckiej gospodarce. Szczególnie warto analizować wskaźnik w przypadku wchodzenia indeksu w „skrajne” poziomy. Nie jest to jednak wskaźnik, który pozwala wyznaczać koniec cyklu koniunkturalnego. Jest natomiast wartościowym wskaźnikiem dla analizujących koniunkturę gospodarczą największej gospodarki Europy.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.