Aktualności
Teraz czytasz
Po konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów
1

Po konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów

utworzył Janusz Ekert29 września 2017

28 września 2017, w Ministerstwie Finansów, odbyła się konferencja, której celem było uzgodnienie treści projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Wraz z Marcinem Wenusem uczestniczyliśmy w spotkaniu z ramienia Fundacji FxCuffs.

Projektowana ustawa przede wszystkim zakłada podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez platformy internetowe. Wprowadza rozwiązania mające na celu zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym przez podmioty nieregulowane i nieuprawnione do świadczenia usług finansowych. W praktyce oznaczać będzie to m.in. obniżenie dźwigni do 1:25 oraz możliwość blokowania domen internetowych.

Sprawdź: Dźwignia dla polskich traderów ograniczona do 1:25? Pomysł rządu bardzo realny

Konsultacje w tym zakresie trwały do 27 lipca, czego efektem jest aż 180 zgłoszonych uwag, w tym również Fundacji FxCuffs: oficjalne stanowisko.

Dźwignia 1:25 – Środowisko podzielone

Od kilku lat obserwujemy rosnącą skalę różnego rodzaju nadużyć na rynku. Wprowadzone w ub. roku regulacje przyczyniły się do znacznego zahamowania tego procederu, lecz nie wyeliminowały problemu. Nadal zdarzają się incydenty oferowania wysoce ryzykownych inwestycji niedoświadczonym klientom przez firmy i osoby nie objęte żadną kontrolą. Fundacja FxCuffs więc z zadowoleniem przyjęła propozycję rozszerzenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie posiadanych instrumentów prewencji i możliwości ich stosowania:

Oferty takie często spotykane są na hostowanych za granicą stronach internetowych, na których próżno szukać jakichkolwiek danych teleadresowych. Możliwość interwencji w takiej sprawie, poprzez wczesne ostrzeganie, a w konsekwencji ustaleń blokady domeny, pozwoli zminimalizować straty klientów, poniesione w wyniku działań nieuczciwych dostawców usług. Skuteczność takiego rozwiązania, wraz z zaostrzeniem odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, wydaje się bezdyskusyjna.

Wprowadzenie skutecznych rozwiązań w tym zakresie nie będzie jednak proste, co dobitnie pokazuje rozbieżność stanowisk i propozycji rozwiązań.

Najwięcej emocji w projekcie wywołuje jednak planowane ustalenie depozytu zabezpieczającego wymaganego dla danego instrumentu finansowego na poziomie 4%. Fundacja, podobnie jak inni obecni na konferencji uczestnicy rynku (m.in. Trading Jam, Izba Domów Maklerskich), nie dostrzega w przedstawionych przepisach realnej poprawy bezpieczeństwa i ochrony inwestorów.

Izba zwraca uwagę, iż zaproponowane w projekcie zmiany są przedwczesne. Zgodnie z komunikatem ESMA z dnia 29 czerwca 2017 r. w chwili obecnej trwają konsultacje w tym organie w przedmiocie przyjęcia jednolitych zasad świadczenia usług OTC przez wszystkie podmioty na rynku europejskim dot. m.in. wysokości oferowanej klientom detalicznym dźwigni.

i dalej

Ze względu na planowane przez ESMA działania projekt wytycznych FCA ograniczających dźwignię, które miały być wprowadzone w 2017 r., został zawieszony w oczekiwaniu na wydanie jednolitych wytycznych dotyczących rynku przez ESMA. Tym samym projekt ustawy jest przedwczesny, biorąc pod uwagę planowane działania europejskiego regulatora i może ograniczyć pozycję konkurencyjną polskich firm na wspólnotowym rynku.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje ponadto, iż:

Projektowane dalsze ograniczenie dźwigni finansowej oferowanej przez firmy inwestycyjne klientom detalicznym na rynku instrumentów pochodnych OTC, jak wyżej wskazano, należy ocenić pozytywnie. Mając jednak na uwadze utrzymujące się negatywne tendencje na tym rynku, które wskazują na niedostosowanie wybranych instrumentów finansowych do profilu klienta detalicznego, KNF proponuje uzupełnienie przepisów o możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, wyższego poziomu wymaganego depozytu zabezpieczającego niż 4% dla zleceń nabycia lub zbycia poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych oraz w zależności od instrumentu bazowego, biorąc pod uwagę ryzyko związane z rodzajem instrumentu finansowego oraz instrumentu bazowego.

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje także “rozważenie wprowadzenia zakazu dystrybucji i sprzedaży tzw. opcji binarnych, które są instrumentami o bardzo wysokim poziomie ryzyka i charakterze zbliżonym do gier losowych.

Za sukces konsultacji należy uznać jednogłośny niemal postulat wprowadzenia zapisów, zmierzających do realnej poprawy bezpieczeństwa kapitału klienta, tj. ochrony przed ujemnym saldem rachunku.

Lista wszystkich uwag dostępna jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Na tę chwilę trudno cokolwiek przesądzić. W sprawie dźwigni możliwe są 3 scenariusze: uchwalenie zapisów jak w obecnym projekcie, wstrzymanie prac do czasu decyzji ze strony ESMA, wycofanie się z tego pomysłu, choć ten ostatni wydaje się najmniej prawdopodobny. Niemniej jednak prace nadal trwają, a Ministerstwo Finansów w najbliższych dniach opublikuje sprawozdanie z konferencji. O efektach będziemy informować na bieżąco.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
67%
Heh...
0%
Szok!
7%
Nie lubię
0%
Szkoda
27%
O Autorze
Janusz Ekert
Prywatny inwestor z 15-letnim doświadczeniem na rynku inwestycyjnym, specjalista rynku walutowego. Przedkłada skuteczność analizy fundamentalnej nad techniczną, stawiając przede wszystkim na prostotę i konsekwencję. Prezes OnTrade Sp. z o.o., właściciela marki Forex Club. Pasjonat snookera.