Aktualności
Teraz czytasz
Dźwignia 1:100 zostaje. Ale nie dla wszystkich… Znamy projekt ustawy MF
0

Dźwignia 1:100 zostaje. Ale nie dla wszystkich… Znamy projekt ustawy MF

utworzył Paweł Mosionek14 grudnia 2017

W połowie tego roku nowelizacja ustawy Ministerstwa Finansów zapowiadała ograniczenie dźwigni na rynku Forex do 1:25. Ale plany się zmieniły, i to na zdecydowaną korzyść dla polskich traderów. Nowy projekt zakłada możliwość korzystania z lewara w wysokości 1:100. Pod jednym warunkiem…

1:50 dla niedoświadczonych traderów

Po wyjściu na jaw planów zredukowania lewarowania 4-krotnie względem obecnego limitu, w branży FX zawrzało. Pojawiły się głosy sprzeciwu ze zdecydowanej części środowiska. Ministerstwo Finansów zaproponowało w związku z tym konsultacje społeczne na których m.in. przedstawiciele Forex Club oraz Fundacji FxCuffs także byli obecni. Jednak na tamten moment nadzieje na pozostawienie dźwigni na poziomie 1:100 było mało prawdopodobne. Jaki jest nowy pomysł ministerstwa?

Przeczytaj: Oficjalne stanowisko Fundacji FxCuffs

Obecny projekt zakłada, iż standardowa dźwignia będzie ograniczona do wysokości 1:50, czyli broker będzie wymagał minimum 2% depozytu zabezpieczającego do zawarcia transakcji. Będzie jednak furtka, aby móc ubiegać się o podniesienie lewarowania do 1:100 (wymóg 1% zabezpieczenia). MF proponuje, aby o wyższą dźwignię mogli starać się traderzy, którzy zawarli już w swojej „karierze inwestycyjnej” minimum 40 transakcji na rynku Forex w ciągu 24 miesięcy. Aby udowodnić swój „staż” będzie można posłużyć się historią transakcji z dowolnego rachunku inwestycyjnego Forex. To oznaczałoby, że zmiany w ogóle nie dotkną doświadczonych traderów.

Wymóg 40 transakcji w 2 lata ma być rodzajem „okresu przejściowego”, podczas którego początkujący trader powinien zdążyć zgłębić odpowiednią wiedzę na temat rynków lewarowanych i działania dźwigni przy odgórnym ograniczeniu ryzyka.

Poniżej wybrane fragmenty projektu ustawy:

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta
detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego
instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego
instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b–2c.

2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji
wymagany depozyt zabezpieczający jest nie mniejszy niż wartość premii
obliczonej, z zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji podanego do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 2% wartości nominalnej tej opcji.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2ba i 2bb w brzmieniu:
2ba. W przypadku klienta detalicznego, który zawarł przynajmniej 40
transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i,
w terminie 24 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 2a lub 2b, na żądanie tego klienta, depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego lub wartość o jaką powiększana jest premia opcyjna, jest
nie mniejsza niż 1% wartości nominalnej odpowiednio tego instrumentu
finansowego lub opcji.”

Sukces traderów czy tylko światełko w tunelu?

Czy proponowane zmiany wpłyną na ograniczenie strat początkujących inwestorów? Na ten moment trudno powiedzieć. Natomiast sprzeciw branży był niemal jednogłośny i apelowano o realne podejście do tematu. My chcemy myśleć, że to nasza zasługa – małe zwycięstwo polskich traderów w walce o warunki na jakich będziemy mogli kontynuować swój handel walutami i instrumentami CFD. Morale w górę. Ale są dwa problemy.

Pamiętajmy, że to tylko projekt ustawy, który w dalszym ciągu może ulec zmianie – w większym lub mniejszym stopniu. Jednak większe obawy budzić mogą plany europejskiego regulatora ESMA, do którego będzie należeć ostateczny głos. Dyrektywa MIFID II ma zostać ogłoszona 3-go stycznia 2018 r..

Projekt ustawy (PDF)

Co o tym sądzisz?
Lubię
67%
Interesujące
33%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.