Słownik
0

Słownik Inwestora

utworzył Paweł Mosionek3 stycznia 2012

Przed rozpoczęciem przygody z rynkiem forex czy giełdą warto poznać kilka istotnych pojęć. Wiesz czym jest dźwignia, datafeed, margin? Wiesz kim jest broker? Na wszystkie pytania odpowie słownik inwestora. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze definicje ze świata inwestycji i rynków kapitałowych.

A
A

ADP – firma przygotowująca comiesięczne raporty dot. zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA

Aprecjacja – wzrost ceny waluty w stosunku do innych walut

Arbitraż – strategia oparta na wykorzystywaniu różnicy w kursie tego samego instrumentu na różnych rynkach lub na tym samym rynku lub pod inną postacią

Ask – cena po której realizowane są zlecenia sprzedaży

Aussie – w slangu potocznym o kreślenie pary AUD/USD

B
B

Bad tick – tick (ruch) na wykresie, który jest spowodowany błędem platformy (bądź data feedu), podczas gdy w rzeczywistości takiego kursu na rynku nie było

Bank Centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie system bankowego danego państwa. Zajmuje się także polityką pieniężną np. poprzez regulację podaży pieniądza oraz ustalanie wysokości stóp procentowych

Bear – Inwestor bądź spekulant, który zakłada spadek kursu danego instrumentu finansowego

Beige Book –  beżowa księga, dokument wydawany przez Bank Rezerwy Federalnej USA opisujący stan amerykańskiej gospodarki

Ben Bernanke – były przewodniczący banku centralnego USA (FED)

Bessa –  nazywana także rynkiem niedźwiedzia. Termin ten jest przeciwieństwem pojęcia hossa. To okres długotrwałego spadku cen na danym rynku.

Bid – cena po której realizowane są zlecenia kupna

BoC – Bank of Canada; Bank Centralny Kanady

BoE – Bank of England; Bank Centralny Anglii

BoJ – Bank of Japan, Bank Centralny Japonii

Break Even Point – próg zyskowności pozycji, czyli kurs przy którym pozycja ma bilans zerowy z uwzględnieniem spreadu i/lub prowizji

Broker – osoba bądź instytucja, która realizuje zlecenia przekazane przez inwestorów; pośrednik w transakcji

Bull – analogicznie do Bear, jest to inwestor bądź spekulant zakładający wzrost kursu danego instrument finansowego

Buy Limit – zlecenie oczekujące kupna, gdzie poziom aktywacji znajduje się poniżej obecnej ceny rynkowej

Buy Stop – zlecenie oczekujące kupna, gdzie poziom aktywacji znajduje się powyżej obecnej ceny rynkowej

C
C

Cable (kabel) – potoczne określenie pary walutowej GBP/USD

Carry Trade – jest to strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu różnicy w poziomie stóp procentowych. Pożyczamy pieniądze w kraju, w którym stopy procentowe są niższe i nabywamy walutę lokując nasze środki w kraju, w którym stopy procentowe są na wyższym poziomie.

CBOT – Chicago Board of Trade; chicagowska i jednocześnie najstarsza na świecie giełda futures i opcji

CFD – Contracts For Difference; kontrakty różnic kursowych

CME – Chicago Mercantile Exchange (The Merc); chicagowska, największa giełda towarowa na świecie

Commission – z ang. prowizja, czyli stawka jaką płaci się za nabycie/zbycie instrumentu finansowego, najczęściej wyrażona w procencie od wartości transakcji

Commodities – angielskie określenie surowców, towarów, metali szlachetnych, produktów zbożowych

CPI – Consumer Price Index; inflacja konsumencka

Cross Rate – tzw. kursy krzyżowe, czyli pary walutowe nieobejmujące dolara amerykańskiego

D
D

Datafeed – źródło danych z którego dostarczane są notowania

Daytrading – technika inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu danej pozycji tego samego dnia

Depozyt zabezpieczający – środki, które są zamrażane na rachunku klienta na poczet otwartych pozycji

Deprecjacja – spadek wartości waluty względem innych walut

Dostępny margin – dostępne środki na rachunku, które możemy wykorzystać do otwarcia pozycji

Dźwignia finansowa – narzędzie oferowane przez brokera, dzięki któremu angażując mniejszą ilość środków, niż normalnie, możemy kontrolować kontrakt opiewający na znacznie większą wartość

E
E

ECB – European Central Bank; Europejski Bank Centralny

ECN – Electronic Communications Network; broker ECN tworzy swoisty rynek, gdzie gromadzi zlecenia od brokerów typu Market Maker, banków, innych instytucji finansowych oraz inwestorów profesjonalnych. Nie ma tu dealing desku, a zlecenia realizowane są bezpośrednio na rynku. Od każdego zlecenia broker pobiera dodatkową prowizję.

Edek – w potocznym slangu para EUR/USD

Equity – Bilans na rachunku uwzględniający także wartość otwartych pozycji

Expert Advisor (EA) – zuatomatyzowana strategia wykonująca dane operacje lub zawierająca transakcje na rachunku

F
F

FEDFederal Reserve; Bank Rezerwy Federalnej, czyli Bank Centralny USA

Figura – inaczej 100.0 pips

Fiscal cliff – termin, który oznacza redukcję deficytu budżetowego za pomocą podwyżki podatków i jednoczesnego cięcia w wydatkach budżetowych aby zredukować deficyt budżetowy

FOMC – Federal Open Market Committee; Odpowiednik polskiej Rady Polityki Pieniężnej; komitet ten ustala wielkość podaży pieniądza oraz wysokość stop procentowych w USA.

Fundamenty – dane makroekonomiczne wpływające na kursy instrumentów finansowych

Futures – kontrakty terminowe bez dostawy instrumentu na który opiewają

G
G

GDP (Gross Domestic Product) – Produkt Krajowy Brutto

GNP (Gross National Product) – Produkt Narodowy Brutto

GTC – Good till Cancelled, czyli zlecenie ważne do odwołania przez inwestora

G7 – grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata w skład których wchodzą USA, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Japonia i Kanada

H
H

Hossa – inaczej zwana rynkiem byka. Okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Najczęściej ten termin używamy w odniesieniu do giełd, gdzie jako hossę interpretujemy długotrwały wzrost danego waloru (np. akcji, towarów, par walutowych, kryptowalut).

I
I

IMF – International Monetary Fund; Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Indykator/Indicator – inaczej wskaźnik analizy technicznej

Interbank – sieć w której dokonywane są transakcje walutowe między największymi bankami świata

J
J

JForex – autorska platforma transakcyjna brokera Dukascopy

K
K

Kabel – para GBP/USD

Kiwi – slangowe określenie pary walutowej NZD/USD

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, centralny organ administracji państwowej nadzorujący rynek finansowy w Polsce

L
L

LEI (Leading Economic Indicators) – jest zbiorem 10 różnych wskaźników. Są to: średnia długość tygodnia pracy, nowo zarejestrowani bezrobotni, nowe zamówienia, osiągi sprzedawców (wyniki sprzedaży), nowe zamówienia na dobra kapitałowe nie uwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego, pozwolenia na budowę, poziom indeksu S&P500, wskaźnik M2 skorygowany o inflacje, różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i fed funds rate, indeks oczekiwań konsumentów.

Lewar (Leverage) – patrz Dźwignia Finansowa

LIBOR – London Interbank Offered Rate – stopa procentowa depozytów oferowanych przez banki londyńskie

Long – pozycja długa zakładająca wzrost kursu danego instrumentu

Lot (1.0) – ogólnie jest przyjęte, że to 100 000 jednostek waluty bazowej

M
M

MACD (Moving Averages Convergence/Diver) – wskaźnik konwergencji i dywergencji średnich kroczących. Najpopularniejszy wskaźnik służący identyfikacji kierunku panującego trendu. Wskaźnik składa się z histogramu, którego wartość odzwierciedla różnicę dwóch średnich kroczących wykładniczych (standardowo 12 i 26-cio okresowej) oraz z linii sygnału (9-cio okresowa średnia krocząca wartości MACD). Sygnały kupna generowane są w momencie przecięcia opadającej linii sygnału z histogramem przyjmującym ujemne wartości. Analogicznie sygnał sprzedaży występuje, gdy rosnąca linia sygnału przecina histogram znajdujący się na dodatnich poziomach. Możliwa jest także analiza dywergencji oraz wartości skrajnych. Dywergencje w trendzie wzrostowym występują, gdy nowy szczyt na wykresie cenowym nie jest potwierdzony przez analogiczny szczyt na wykresie wskaźnika MACD. W trendzie spadkowym z kolei ceny wyznaczają nowe minimum, natomiast dołek na wykresie MACD położony jest powyżej poprzedniego. Takie zachowanie wskaźnika stanowi wyraźny sygnał możliwości zmiany dotychczasowego trendu.

Margin – ilość środków, która została zamrożona przez brokera na poczet otwartej pozycji

Margin Call – wezwanie do uzupełnienia depozytu; następuje, gdy na rachunku powstanie znaczna strata i broker będzie wymagał dopłacenia środków na rachunek w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami gwałtownych i niekorzystnych zmian kursu

Margin Level – stosunek Equity do Margin wyrażony w procentach / Margin Level = Equity/Margin *100%

Market Maker – typ brokera, który nie realizuje zleceń klientów bezpośrednio na rynku międzybankowym ale sam może zabezpieczyć się pozycją na tym rynku, kojarzy zlecenia swoich klientów lub sam jest stroną transakcji. Nie pobiera żadnych prowizji poza spreadem.

Mini lot – wolumen transakcji, dziesiąta część pełnego lota (0.1 lota)

Mikro lot – wolumen transakcji, setna część pełnego lota (0.01 lota)

Minimum Bid Rate – decyzja ECB ws. stóp procentowych. Oficjalna strona wskaźnika: http://www.ecb.int/

Momentum – wskaźnik określa siłę panującego trendu. Najczęściej używanymi parametrami przy konstrukcji wskaźnika momentum są 10, 14 oraz 25. Wartości powyżej 100% mówią o trendzie wzrostowym, natomiast poniżej tego poziomu sygnalizują trend spadkowy. Zmiany wskaźnika idące zgodnie z trendem potwierdzają jego siłę. Sygnały kupna lub sprzedaży generowane są w momencie przebicia linii równowagi umiejscowionej przy poziomie 100%. Należy również zwrócić uwagę na pojawiające się dywergencje obrazujące osłabienie dotychczasowego trendu i mogące sugerować jego zmianę. Ponadto częstym sposobem analizy tego wskaźnika jest badanie poziomów ekstremalnych. Ze względu na brak standaryzacji wskaźnika momentum (ścisłego ograniczenia w zakresie przyjmowanych wartości) wyznaczenie poziomów ekstremalnych następuje na podstawie historycznych wartości.

Mortgage Approvals – zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny

MQL – MetaQuotes Language, język programowania wykorzystywany w platformie MetaTrader 4 przy tworzeniu automatów, wskaźników i skryptów

MT4 – skrót od MetaTrader 4, czyli najbardziej popularnej platformy transakcyjnej Forex

N

O
O

Opcje – instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty; prawo, ale nie obowiśzek zakupu lub sprzedaży aktywów takich jak waluty, przed lub dokładnie w wyznaczonym dniu

Over The Counter (OTC) – transakcja bądź rynek pozagiełdowy

P
P

Pips (1.0 pips) – jest to najmniejsza zmiana kursu pary walutowej (dla pary EUR/USD 1.0 pips to 0.0001, natomiast dla USD/JPY jest to 0.01)

PMI – wskaźnik przedstawiający aktywność w sektorze produkcyjnym USA, sporządzany co miesiąc przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM)

PPI – Producer Price Index; inflacja producentów

Price Action – technika analizowania instrumentów finansowych wykorzystująca czysty wykres i zachowanie kursów

R
R

RBA – Reserve Bank of Australia, czyli bank centralny Australii

Rekwotowanie – ponowne zapytanie o cenę przez brokera

Repo – skup przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych w celu poprawy płynności na rynku

Resistance – opór; górny poziom kursu przy którym można spodziewać się znacznej wyprzedaży danej waluty

Rolowanie – przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut

RPI – Retail Price Index; Inflacja cen detalicznych

S
S

Short – pozycja krótka zakładająca spadek kursu danego instrumentu

Sell Limit – zlecenie oczekujące sprzedaży, gdzie limit aktywacji jest powyżej obecnej ceny rynkowej

Sell Stop – zlecenie oczekujące sprzedaży, gdzie limit aktywacji jest poniżej obecnej ceny rynkowej

Skalpowanie – technika polegająca na częstym i szybkim zawieraniu wielu transakcji dziennie nawet z niewielkim zyskiem; nie ma jednoznacznej definicji do jakiego poziomu zysku oraz w jakim czasie pozycja musi być zawarta by zostać uznaną za scalping

Slippage – inaczej poślizg cenowy, czyli wielkość odchylenia się ceny, którą jesteśmy w stanie zaakceptować by nasza transakcja została zawarta bez ponownego zapytania o cenę

SNB – Swiss National Bank; Bank Centralny Szwajcarii

Spot – transakcja spot jest realizowana w trybie natychmiastowym, a sam przepływ funduszy zajmuje zazwyczaj 2 dni robocze od jej przeprowadzenia

Spread – różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego; zysk brokera

Sterling – starodawne określenie funta brytyjskiego

Stop Loss – zlecenie oczekujące mające za zadanie ucięcie strat w przypadku, gdy sytuacja na rynku rozwinie się nie po naszej myśli

Stop-out level – poziom po którego osiągnięciu broker zamyka najbardziej stratną pozycję, lub po którego przekroczeniu zamyka wszystkie otwarte pozycje na rachunku klienta, z powodu znacznej utraty środków

STP – Straight Through Processing, model rynkowy brokera, w oparciu o który zlecenia jego klientów są przekazywane bezpośrednio do jego partnerów dostarczających płynność

Support – wsparcie, dolny poziom kursu w obrębie którego można oczekiwać masowych zakupów danej waluty

Swap (punkty swapowe) – punkty te obciążają lub wzbogacają bilans pozycji w przypadku, gdy jest ona przetrzymywana na następny dzień; ich wielkość wynika z wysokości stóp procentowych dla walut w danym kraju

Swissy – potoczne określenie pary USD/CHF

T
T

Take Profit – zlecenie oczekujące mające na celu realizację określonego zysku w przypadku osiągnięcia ustalonego kursu

Time Frame – interwał czasowy wyświetlania wykresu

TKO (Teoretyczny kurs otwarcia) – przed otwarciem sesji giełdowej pojawiają się nowe zlecenia w centralnym arkuszu zleceń. Na ich podstawie kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia i jego ostatnia wartość staje się kursem otwarcia danego waloru.

Trailing Stop – tzw. stop kroczący, odpowiednik zlecenia Stop Loss, który jest automatycznie przesuwany za ceną we wskazanej odległości od kursu wraz z powiększającym się zyskiem pozycji

U
U

Unemployment rate – z ang. stopa bezrobocia

V
V

Volatility – z ang. zmienność, odnosi się często do zakresu wahań rynku w danym okresie czasu

W
W

Waluta bazowa – pierwsza waluta, która jest kwotowana, czyli np. w EUR/USD walutą bazową jest euro

Waluta kwotowana – druga waluta, która jest kwotowana, czyli np. w EUR/USD walutą kwotowaną jest dolar amerykański

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) – referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym

Y
Z
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
88%
Heh...
0%
Szok!
13%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.