Aktualności
Teraz czytasz
Ministerstwo Finansów: Dźwignia ograniczona do 1:50. Co na to ESMA?
0

Ministerstwo Finansów: Dźwignia ograniczona do 1:50. Co na to ESMA?

utworzył Paweł Mosionek25 czerwca 2018

Kolejne wieści w sprawie dźwigni finansowej. Tym razem z Polski. 12 czerwca pojawił się projekt ustawy zakładający zmianę pierwotnych założeń Ministerstwa Finansów, który zakłada redukcję lewarowania na rynku Forex do wysokości 1:50. Wcześniejszy pomysł zakładał ograniczenie tego mechanizmu do 1:25 z 1:100, które obowiązuje od lipca 2016 roku.

Dźwignia 1:100 dla profesjonalistów

Projekt wspomnianej ustawy z 12 czerwca miałby wprowadzić zmianę w artykule 73, dokładniej w podpunkcie 2a:

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b–2c.”

Projekt zakłada także możliwość ubiegania się o dźwignię 1:100 przez osoby, które wykażą się pewnym doświadczeniem w inwestycjach lewarowanych. Warunek jest prosty – wystarczy wykazać, iż w ciągu ostatnich 24 miesięcy zrealizowaliśmy przynajmniej 40 transakcji na rynku OTC. Mówi o tym punkt 2ba i 2bb:

„2ba. W przypadku klienta detalicznego, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i, w terminie 24 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 2a lub 2b, na żądanie tego klienta, depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego lub wartość o jaką powiększana jest premia opcyjna, jest nie mniejsza niż 1% wartości nominalnej odpowiednio tego instrumentu finansowego lub opcji.

2bb. W celu potwierdzenia ilości zawartych transakcji, o których mowa w ust. 2ba, klient przekazuje firmie inwestycyjnej kopię historii transakcji zawartych w innych firmach inwestycyjnych.”

Pozostałe zapisy, czyli m.in. te dotyczące podwyższenia kar finansowych dla instytucji naruszających zapisy ustawy, jak i blokowania dostępu do stron internetowych firm działających nielegalnie, pozostały w niezmienionej formie.

Polska ustawa a wytyczne ESMA

Polski trader może wpaść w niemałą konsternację. Po co Ministerstwo Finansów dokonuje zmian w ustawie i zapisach dot. lewara w Polsce, skoro nowe wytyczne ESMA mają obowiązywać już od 1 sierpnia? Ograniczenie dźwigni do 1:50 na szczeblu krajowym i tak nie sprawi, że będziemy mogli z niej skorzystać przy ograniczeniu do 1:30 na poziomie unijnym.

Na ten moment nie znamy stanowiska KNF i MF w tej sprawie. Są jednak pewne przypuszczenia, iż może chodzić o redukcję dźwigni dla klientów profesjonalnych do poziomu 1:100, a nie tylko dla detalistów, jak jest obecnie.

Inną kwestią jest, iż przepisy ESMA mają charakter tymczasowy i na ten moment mają obowiązywać przez pierwsze 3 miesiące licząc od 1 sierpnia 2018 r.. Oczywiście, niewykluczone jest przedłużenie tego okresu o kolejne 3 miesiące, jednak jeśli unijny regulator tego nie zrobi, to przepisy mają wrócić poprzedniego stanu. Czy nowa ustawa to forma zabezpieczenia na taką ewentualność?

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
60%
Heh...
20%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
20%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.