Początkujący
Teraz czytasz
Dane makroekonomiczne a zmienność na rynku Forex
0

Dane makroekonomiczne a zmienność na rynku Forex

utworzył Paweł Adamczyk15 kwietnia 2019

Rynek walutowy niewątpliwie zyskuje coraz większą popularność. Jednym z głównych aspektów, dla których jest tak interesujący dla inwestorów, jest wysoka zmienność jaka na nim panuje, relatywnie większa niż np. na rynku giełdowym. Każdego dnia zawierana jest na nim niezliczona ilość transakcji. Można spotkać się z opinią, że rynek dyskontuje wszystko, jednak niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników, powodujących wahania kursów par walutowych, są również dane makroekonomiczne. Wystarczy wspomnieć pamiętne „uwolnienie kursu franka szwajcarskiego”, czy choćby pierwsze głosowania w sprawie Brexitu, aby przypomnieć sobie jak spektakularnie wtedy reagowały dane waluty. W tym artykule przedstawimy charakterystykę najważniejszych danych, oraz ich wpływ na rynki.

Najważniejsze dane w jednym miejscu

Wszystkie najważniejsze dane makroekonomiczne, podawanie są do publicznej wiadomości. Narzędziem, które pozwala zebrać wszystkie w jednym miejscu, jest kalendarz makroekonomiczny. Kalendarze dostępne są na wielu stronach branżowych, przykładowy można znaleźć np. na stronie Investing.com. Ciekawą opcją jest również Tradays od Metaquotes – więcej o tej aplikacji można znaleźć pod TYM linkiem.

Najważniejsze, na co powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor to:

  • czas publikacji,
  • waluta: kraj, którego dotyczą określone dane,
  • waga: wpływ danego wskaźnika na rynek. W przykładowym kalendarzu: jeden byk to dane mało istotne, dwa byki – dane średnio istotne, trzy byki – najbardziej istotne dane,
  • wydarzenie: nazwa danego wskaźnika makroekonomicznego,
  • prognoza: przewidywania co do wartości danego odczytu,
  • poprzedni: wartość wcześniejszego odczytu.
kalendarz makroekonomiczny

Przykładowy kalendarz makroekonomiczny, Investing.com

W praktyce, najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wagę, najważniejsze dane powodują z reguły największą zmienność na rynku, oraz na różnicę podanej aktualnej wartości względem prognozy. W teorii wartość większa od prognoz, powinna spowodować aprecjację, czyli umocnienie danej waluty, natomiast sytuacja odwrotna jej osłabienie, czyli deprecjację.

Przeczytaj koniecznie: Czy warto inwestować w czasie danych makroekonomicznych

Dane makroekonomiczne – Charakterystyka

Decyzje dotyczące stóp procentowych jedne z najważniejszych danych, które mają bezpośredni wpływ na notowania kursów walutowych na rynku forex. Wiadomo nie od dziś, że wysokość stopy procentowej, wpływa na atrakcyjność danej waluty. Jeżeli waluta jest wysoko oprocentowana, inwestorzy bardzo chętnie lokują w niej swoje oszczędności. Powoduje to napływ kapitału/depozytów do danego kraju i wzrost popytu na daną walutę. Niska stopa procentowa jest z kolei atrakcyjna dla osób, które np. planują zaciągnąć kredyt w danej walucie.

Sprzedaż detaliczna sprzedaż detaliczna odnosi się do zmian w sprzedaży, czyli wydatków wszystkich konsumentów. Wydatki konsumentów powiązane są z zyskami przedsiębiorstw. Relacja jest prosta, jeżeli konsumenci wydadzą więcej, zyski przedsiębiorstw/firm wzrosną a to z kolei oznacza, że przynajmniej teoretycznie przedsiębiorstwa więcej środków przeznaczą na inwestycje. Jeżeli chodzi typowo o odczyty, to z reguły wartość wyższa od oczekiwanej prognozy, powinna umocnić walutę danego kraju.

PKB inaczej produkt krajowy brutto. PKB jest to nic innego, jak wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Jest ono swego rodzaju wyznacznikiem wielkości gospodarki. Jeżeli chodzi o interpretację, to z reguły wzrost dynamiki PKB w stosunku do poprzedniego odczytu, powinien spowodować umocnienie waluty danego kraju.

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych bardzo ważne dane dot. rynku pracy. Informują one o liczbie osób, które pierwszy raz zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia. Świadczą one również o ogólnej kondycji rynku pracy, dlatego z reguły większe odczyty (większa liczba zasiłków), negatywnie wpływają na walutę danego kraju.

Indeks cen konsumentów/producentów (CPI, PPI) jedne z najbardziej popularnych „mierników” inflacji. Są to ważne dane dla inwestorów, ponieważ banki centralne ustalając stopy procentowe, biorą pod uwagę wielkość inflacji. Wysoka inflacja, może być impulsem do podwyżki stóp procentowych co w konsekwencji, może spowodować wzrost kursu waluty danego kraju.

Indeks PMI ważne dane obrazujące sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Wartości indeksu bazują na ankietach, które wypełniane są w firmach działających w branżach  usługowych i produkcyjnych. Jeżeli chodzi typowo o odczyty, to bardzo ważna jest wartość 50 punktów, ponieważ jest ona uważana za wartość graniczną, pomiędzy spowolnieniem a wzrostem. Analogicznie wartość powyżej 50, powinna skutkować  umocnieniem danej waluty, wartość poniżej 50, jej osłabieniem.

Stopa bezrobocia dane dot. stopy bezrobocia są niejako powiązane z zasiłkami dla bezrobotnych, ponieważ również odnoszą się do „siły” rynku pracy danego kraju. Można założyć, że większa liczba osób bezrobotnych negatywnie wpłynie na PKB, ponieważ mniej osób pracujących = mniejsza konsumpcja. Odczyty można interpretować podobnie jak dane dot. zasiłków dla bezrobotnych, czyli jeżeli odczyt będzie większy (wyższa stopa), powinno to mieć negatywne przełożenie na kurs walutowy danego kraju.

Bilans handlowy w najprostszych słowach bilans handlowy, dotyczy różnicy między eksportem a importem danego kraju. Jeżeli eksport przewyższa import wówczas mówimy, że mamy tzw. nadwyżkę handlową. Sytuacja odwrotna, nazywana jest deficytem handlowym. Nadwyżka handlowa powoduje, że wzrasta popyt na walutę danego kraju i tym samym może to spowodować jej umocnienie.

Zmiana zatrudnienia dane informują o liczbie nowych osób, które znalazły zatrudnienie w danym okresie czasu. Większa ilość miejsc pracy świadczy o tym, że gospodarka jest w „dobrej kondycji”, co pozytywnie przekłada się na walutę danego kraju. Najważniejsze dla inwestorów dane tego typu, to tzw. zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (USA), czyli popularne Non-farm Payrolls

Co o tym sądzisz?
Lubię
60%
Interesujące
40%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Adamczyk
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od czasów studenckich, pasjonat rynku walutowego, giełdy, oraz szeroko pojętych inwestycji. Aktywny trader na rynku Forex od 2013 roku. W podejmowaniu codziennych decyzji inwestycyjnych, na pierwszym miejscu stawia kluczowy aspekt rynku, cenę. Miłośnik motoryzacji, podróży i sportów ekstremalnych.