Encyklopedia AT
Teraz czytasz
Wskaźniki analizy technicznej
1

Wskaźniki analizy technicznej

utworzył Paweł Mosionek24 lutego 2014

Wskaźniki analizy technicznej to matematyczne formuły, które bazują na cenie (czasem także wolumenie) instrumentów finansowych oraz jej pochodnych. Dzielą się na wiele rodzajów np. wskaźniki trendu, oscylatory czy bazujące na wolumenie transakcji. Inwestorzy wykorzystują je w swoich systemach transakcyjnych w celu wyznaczenia punktu wejścia lub wyjścia z rynku, określenia tendencji kierunkowej lub mierzenia potencjalnego zakresu ruchów. Rzadko kiedy pojedynczy wskaźnik stanowi system. Popularnym sposobem jest tworzenie ich zestawów, gdzie wygenerowanie sygnałów (lub tzw. potwierdzeń) z kilku formuł jednocześnie decyduje o podjęciu akcji przez inwestora.

ATR (Average True Range)

ATR jest wskaźnikiem do mierzenia zmienności ceny. Im większe wartości przyjmuje wskaźnik tym większa zmienność na rynku natomiast niskie wartości mogą świadczyć o stabilizacji lub nawet konsolidacji. Zazwyczaj jest używany do wyłapywania lokalnych szczytów i dołków, gdzie ekstremum wskaźnika może sugerować miejsce zwrotne.

Wskaźniki analizy technicznej: ATR (Average True Range)

Bollinger Bands

Wskaźnik bazujący na zmienności kursu, który wyznacza kanał w jakim powinien się on teoretycznie poruszać. W momencie, gdy kurs w trendzie bocznym nagle zaczyna wykraczać poza te ograniczenia jest to sygnał, iż może wystąpić krótkoterminowe odwrócenie tego ruchu.

Sygnał kupna następuje w momencie, gdy cena wykracza poniżej dolnego ograniczenia wstęgi bądź się do niej zbliża. Natomiast sygnał sprzedaży występuje kiedy kurs wybija się nad górną wstęgę lub zbliża się do niej. Sygnały te mają zastosowanie tylko w momencie, gdy rynek porusza się w trendzie bocznym.

Bollinger Bands

CCI (Commodity Channel Index)

Wskaźnik Indeksu Kanału Towaru ma dwa zastosowania. Pierwszym jest funkcja oscylatora, czyli wyznaczanie rejonów wykupienia i wyprzedania. Wybicie ponad poziom 100 (poniżej -100) oznacza sytuację, gdzie ceny są nadmiernie wysokie. Mamy więc do czynienia z wykupieniem (analogicznie dla wartości ujemnej jest to poziom wyprzedania). Druga funkcja bazuje na dywergencji wskazań CCI oraz kursu instrumentu. W momencie, gdy kurs przyjmuje coraz wyższe wartości przy jednoczesnym spadku wartości CCI oznacza to dywergencję spadkową i sygnał do zajęcia pozycji krótkiej (analogicznie dla pozycji długiej).

Wskaźniki analizy technicznej: CCI (Commodity Channel Index)

MACD

Jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej, który bazuje na różnicy między dwiema eksponencjalnymi średnimi ruchomymi (EMA) o innych okresach. Linią, która generuje sygnały otwarcia pozycji jest średnia z wartości MACD. Przebicie od dołu linii o większej okresowości przez drugą o mniejszej poniżej wartości 0,00 generuje sygnał kupna. Przebicie z drugiej strony w górnej części wartości MACD daje sygnał sprzedaży. Histogram w MACD pokazuje rozbieżność między dwiema średnimi kroczącymi.

Wskaźniki analizy technicznej: MACD

Na platformie MT4 standardowo dostępne jest MACD tylko z jedną średnią kroczącą.

Momentum

Wskaźnik impetu, który mierzy skalę zmiany ceny we wskazanym okresie. Sygnałem kupna jest sytuacja w której Momentum wybija nowe minimum, a następnie zaczyna rosnąć. Sygnał sprzedaży generowany jest w sytuacji analogicznej kiedy wskaźnik ustala nowe maksimum i zaczyna spadać. Drugim rodzajem sygnałów jest dywergencja między wartością wskaźnika a ceną instrumentu.

Momentum

Moving Average (MA)

Średnia krocząca jest jednym z najbardziej popularnych i najprostszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej. Ich główną funkcją jest wygładzenie kursu instrumentu finansowego za pomocą dodania do siebie cen (otwarcia, zamknięcia, maksimum, minimum lub ich kombinacji) ze wskazanego okresu i podzielenia ich przez ilość cen wziętych pod uwagę.


ZOBACZ TAKŻE: Wskaźniki analizy technicznej dla MT4 i MT5 [POBIERZ]


Średnie kroczące mają szerokie zastosowanie i mogą być interpretowane na kilka sposobów. Mogą generować sygnał kupna/sprzedaży w momencie przecięcia się z kursem instrumentu lub w przypadku kombinacji więcej niż jednej MA o różnych okresach lub rodzajach w momencie przecięcia się ich nawzajem. Często także służą jedynie do wygładzania wykresu bądź identyfikowania trendu na rynku (głównie średnie o wydłużonym okresie).

Istnieje kilka podstawowych rodzajów średnich:

  • Prosta średnia krocząca (SMA – Simple Moving Avarage),
  • Eksponencjalna średnia krocząca (EMA – Exponential Moving Average),
  • Ważona średnia krocząca (WMA – Weight Moving Avarage).

Moving Average (MA)

SMA (niebieska) jest wyliczana w najprostszy możliwy sposób, czyli za pomocą średniej arytmetycznej. Suma cen z wybranego okresu dzielona jest przez ilość okresów wziętych pod uwagę.

EMA (brązowa) przypisuje coraz wyższą wagę świeższym cenom w sposób wykładniczy, dzięki czemu średnia szybciej reaguje na zachowanie ceny.

WMA (fioletowa) bazuje na wzorze średniej ważonej. Podobnie jak EMA, przypisuje większą wagę najnowszym cenom jednak bierze dane jedynie z wyznaczonego okresu i pomija starsze kwotowania.

Oscylator stochastyczny 

(STS – Stochastic Oscilator) – wskaźnik służy do monitorowania zmiany kursu zamknięcia od punktu minimalnego w stosunku do zakresu pomiędzy kursem minimalnym a maksymalnym przy jednoczesnym uśrednianiu tych zmian za pomocą średniej ruchomej. Oscylator stochastyczny składa się z trzech parametrów na których bazuje: liczby okresów do obliczenia %K, liczby okresów wykorzystywanych do wyliczenia linii sygnałowej %D oraz czynnika wygładzającego linii %K. Dzięki temu otrzymujemy dwie linie: %K, która jest linią główną (niebieska ciągła) oraz %D, czyli wygładzonej postaci %K nazwanej linią sygnałową.

Oscylator stochastyczny 

STS generuje trzy rodzaje sygnałów wejścia w rynek:

  1. przecięcie linii %D przez %K (wybicie od dołu oznacza kupno, od góry sprzedaż),
  2. przecięcie przez wskaźnik poziomów wyprzedania (20.0) lub wykupienia (80.0),
  3. dywergencja między wskaźnikiem a ceną.

Parabolic SAR

Autorem wskaźnika jest Wellesa Wilder, twórca RSI i DMI. Najczęściej wykorzystuje się go do wyznaczania miejsca zamykania pozycji. Pozycje Buy zamyka się w chwili, gdy kurs schodzi poniżej Parabolic SAR. Natomiast pozycje Sell w sytuacji, gdy kwotowania wchodzą powyżej wskazań SAR. Po nastąpieniu przebicia wskaźnik dalej porusza się w kierunku tego ruchu, a pod uwagę brana jest jedynie bezwzględna zmiana kursu. Dopiero, gdy nastąpi przebicie, następuje zwrot ruchu na wskaźniku.

Parabolic SAR

Pivot Points

Punkty zwrotne, czyli inaczej Pivot Points są niczym innym jak formułą matematyczną na podstawie której wyznaczane są wsparcia i opory. Wykorzystuje się tu maksima i minima we wskazanym okresie, gdzie wyznaczane są potencjalne punkty zwrotne w danym przedziale czasu w jakich będzie poruszał się rynek. W przypadku Forexu najczęściej jako jednostkę czasu wykorzystuje się jedną dobę.

Wskaźniki analizy technicznej: Pivot Points

Ilość technik handlu na których bazuje Pivot Points jest bardzo dużo, jednak zazwyczaj fundamentem jest wchodzenie w pozycję po przebiciu założonego wsparcia (S) lub oporu (R) oraz realizacja zysków przy kolejnych poziomach natomiast SL ustalane są w przeciwnych punktach zwrotnych.

Wskaźnik Pivot Points nie jest dostępny w standardzie MT4 jednak można go pobrać z naszego forum. Na platformie JForex Dukascopy jest on wbudowany do platformy.

RSI (Relative Strenght Index)

Jeden z najpopularniejszych oscylatorów w AT. Jego wartości wahają się w przedziale od 0 do 100. Główną funkcją RSI jest badanie stanu wyprzedania i wykupienia instrumentu. Kiedy przybiera wartości powyżej 70.0 oznacza to, że rynek jest wykupiony. W przypadku wartości poniżej 30.0 sygnalizowane jest wyprzedanie rynku. Wyjście z tych skrajnych rejonów może być traktowane jako sygnał otwarcia pozycji.

RSI (Relative Strenght Index)

Wskaźnik jest wykorzystywany także do poszukiwania dywergencji między RSI a ceną instrumentu.

Williams Percent Range

Idea tego wskaźnika jest dość zbliżona do STS. Główną funkcją jest wyłapywanie sytuacji w których kurs instrumentu jest w stanie wykupienia lub wyprzedania. Najbardziej wyraziste sygnały generowane są w sytuacji, gdy walor znajduje się w trendzie bocznym. Towarzyszy mu przy tym duża amplituda wahań. Rejonem wykupienia jest poziom od 80 do 100% (sygnał sprzedaży w momencie wyjścia z tego rejonu) natomiast wyprzedania od 0 do 20% (sygnał kupna w chwili wybicia nad 20%).

Williams Percent Range

Volume (Wolumen)

Wolumen to skumulowana wartość transakcji wyrażona w walucie bazowej, które zostały zrealizowane w danym okresie czasu. Na rynku Forex jego interpretacja jest trochę inna niż na giełdzie akcji i trudno otrzymać wiarygodne źródło dot. wolumenu z racji, że rynek walutowy jest zdecentralizowany. U brokerów ECN otrzymamy dostęp do transakcji, które odbywają się w obrębie zapewnianej przez nich płynności (im większy broker i płynność tym bardziej wiarygodny wolumen).


PRZECZYTAJ TAKŻE: Czym jest wolumen na rynku Forex?


Wolumen potwierdza wiarygodność formacji analizy technicznej (jego wzrost w kluczowych momentach) oraz może sugerować przyszłe zmiany w trendzie.

Volume (Wolumen)

Gdy kurs waloru systematycznie utrzymuje daną tendencję i nagle następuje wyraźny wzrost wolumenu, może wystąpić jedna z dwóch sytuacji:

  • zmiana kierunku ruchu (najczęściej),
  • przyspieszenie wzrostu (rzadko).

Uwaga!

Na platformach MT4 nie występuje rzeczywisty wolumen transakcji. Jest to ilość ticków, czyli ilości zmiany ceny w danym okresie.

Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.