Aktualności
Teraz czytasz
Raport ‚Polska i Europa 2021 – nowe rozdanie gospodarcze’
0

Raport ‚Polska i Europa 2021 – nowe rozdanie gospodarcze’

utworzył Forex Club7 września 2021

W 2021 roku wciąż zmagamy i będziemy zmagać się z pandemią COVID-19, a rozwój gospodarczy w kolejnym roku będzie w dużej mierze zależał od rozwoju i skali zakażeń. Pandemia odcisnęła spore piętno w wielu obszarach, również w sektorze bankowym. Raport „Polska i Europa – nowe rozdanie gospodarcze” to zestawienie najważniejszych danych gospodarczych za ostatni rok oraz przedstawienie prognoz na kolejne lata.

W 2020 i 2021 roku walka z pandemią COVID-19 stała się priorytetem dla wszystkich państw świata. Przeciwdziałanie jej skutkom to także zmagania z kryzysem gospodarczym, który w 2020 roku przybrał największą prognozowaną skalę. Mimo że gospodarki wielu krajów powracają na przedpandemiczną ścieżkę rozwoju to konsekwencje tego gwałtownego spowolnienia gospodarczego będą odczuwalne co najmniej przez kilka kolejnych lat.

W 2021 roku pandemia będzie wciąż ogromnym zagrożeniem gospodarczym, ale większa świadomość oraz lepsze przygotowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do jej ograniczeń, a także wsparcie ze strony państwa, sprawia, że jako społeczeństwo potrafimy radzić sobie z tego typu wyzwaniami. Nauczyliśmy się funkcjonować w obliczu licznych ograniczeń, dzięki czemu spadki aktywności gospodarczej nie są tak drastyczne.

Według prognoz Komisji Europejskiej do końca 2021 roku gospodarka Unii Europejskiej wzrośnie z poziomu -6,1% do +4,2%. Warto zaznaczyć, że prawie każdy z 27 krajów UE zakończył 2020 rok na minusie. Prognozy na 2021 przewidują natomiast, że wszystkie kraje UE zakończą go z dodatnim poziomem PKB, a Polska odnotuje wzrost na poziomie 4,0%. Powody do optymizmu dają również przewidywania co do dynamiki zmian PKB w 2022 roku. Według prognoz wszystkie państwa UE mogą liczyć na wzrost gospodarczy.

Inflacja – prognozy na 2021 i 2022 rok

Raport Związku Banków Polskich przewiduje, że w 2021 roku inflacja osiągnie rekordowy poziom. Prognoza dla Unii Europejskiej wynosi 1,9%. Kraje z najwyższym prognozowanym poziomem inflacji to Węgry (4%) oraz Polska (3,5%). W 2022 roku te dwa państwa wciąż pozostaną liderami wzrostu cen. Jeśli prognozy okażą się trafne, to w ciągu trzech lat ceny wzrosną o blisko 10,1% w przypadku Polski oraz o 10,6% na Węgrzech. W całej Unii Europejskiej ceny w 2022 roku wywindują w górę o 1,5%.

Stopa bezrobocia

Jak wynika z raportu „Polska i Europa – nowe rozdanie gospodarcze” głównymi czynnikami, które wpłyną na stan bezrobocia w kolejnych latach są: tempo ożywienia gospodarczego, relokacje pracowników między sektorami i firmami, ale również termin wycofania wsparcia publicznego. Średni poziom bezrobocia w Unii Europejskiej w 2020 roku wyniósł 7,1%. Mając na uwadze wszystkie zmienne, prognozuje się, że w 2021 roku wskaźnik ten zwiększy się i wyniesie 7,6% w Unii Europejskiej oraz aż 8,4% w strefie euro. Prognozy na 2022 rok wskazują, że w sporej większości krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia ulegnie obniżeniu. Wskaźnik bezrobocia spadnie dla całej UE z 7,6% do 7,0%, a w strefie euro z 8,4% do 7,8%.

Eksport i import

Światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa w wielu krajach na świecie zaburzył globalny łańcuch dostaw. W 2020 roku obserwowaliśmy wyraźny spadek globalnego poziomu eksportu i importu. Jak podają analitycy Związku Banków Polskich, w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku zanotowano z kolei odbicie i wzrost poziomu eksportu względem analogicznego okresu w 2020 roku.

Polska znalazła się wśród 9 państw, w których wzrost eksportu r/r był najwyższy. Wartość eksportu dla Polski wyniosła od stycznia do czerwca 2021 roku 136,9 milionów euro – wzrost o 24%. Analogicznie wzrostowi uległ również poziom importu w UE. Dane Eurostat wskazują, że największy wzrost tego wskaźnika przypisywany jest Estonii (30%). Polska odnotowała wzrost na tym samym poziomie co Rumunia, który wynosi 26%.

Deficyt budżetowy

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ze względu na pandemię oraz liczne programy pomocowe najbliższe lata upłyną pod znakiem większego poziomu zadłużania się̨ europejskich gospodarek. Jak wskazują̨ prognozy średni deficyt budżetowy dla krajów Europy w 2021 roku wyniesie 102,4 proc. w strefie euro i 94,4 proc. w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostat deficyt budżetowy w Polsce urośnie do 57,1%. To wartość zbliżona do poziomu Holandii (58%) i Słowacji (59,5%). Z kolei prognozy na 2022 rok mówią o deficycie na poziomie 92,9% w UE i 100,8% w strefie euro.

Sektor bankowy w Europie

Raport „Polska i Europa – nowe rozdanie gospodarcze” pod lupę bierze również rynek finansowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmiany gospodarcze wywołane pandemią bardzo dotkliwie na niego wpływają. Pierwszym wyznacznikiem kryzysu od zawsze był rynek kapitałowy, a ogromne spadki światowych giełd z ubiegłego roku potwierdziły nadejście recesji. W sektorze bankowym, tak jak i w wielu innych sektorach gospodarki, skutki pandemii zaobserwowano dopiero z pewnym opóźnieniem i obecnie należy prognozować, iż zmiany wywołane kryzysem będą odczuwalne w kilkuletniej perspektywie.

Raport poddaje analizie kondycję europejskiego i polskiego sektora bankowego, oraz prezentuje jego wpływ na rozwój gospodarki. Więcej szczegółów w prezentacji badania „Polska i Europa – nowe rozdanie gospodarcze 2021” na stronach www Związku Banków Polskich.

Źródło: materiały prasowe ZBP

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.