Zaawansowani
Teraz czytasz
MTF vs Giełda vs ECN?
0

MTF vs Giełda vs ECN?

utworzył Paweł Mosionek2 stycznia 2014

Co raz więcej enigmatycznych skrótów pojawia się w świecie rynków finansowych, a technologia postępuje cały czas na przód. Aby nie pogubić się w czeluściach informacji warto cały czas zgłębiać techniczne pojęcia i analizować zachodzące zmiany. Kilka lat temu mało kto interesował się tym w jakim modelu działa nasz broker, choć sama realizacja zleceń miała znaczenie. Jednak świadomość, jak i potrzeby inwestorów, wyraźnie ewoluowały, po czym z jednego worka brokerów nagle wyróżniły się trzy podziały – Market Maker (MM), STP i ECN. Przyszedł czas, że na tym podział się nie kończy.

Kilka słów o LMAX

LMAX Exchange (London Multi Asset Exchange), jest regulowany przez FCA (Financial Conduct Authority) jako MTF* (Multilateral Trading Facility), dostarczając giełdowy model realizacji zleceń, całkowitą przejrzystość obrotu, bezpieczeństwo oraz jednakowe warunki handlowe dla wszystkich uczestników rynku. Otwarty arkusz zleceń zapewnia dostęp do solidnej płynności tworzonej jedynie przez zlecenia z limitem. Pochodzą one od wiodących banków światowych oraz firm proptradingowych.

Czym jest MTF?

*MTF (Multilateral Trading Facility) zgodnie ze zrozumieniem II Dyrektywy MiFID – to wielostronny system obrotu instrumentami finansowymi, organizowany przez firmy inwestycyjne lub podmioty prowadzące rynek regulowany, zgodnie z określonymi z góry przez operatora tego systemu zasadami, w ramach którego kojarzone są oferty nabycia i zbycia instrumentów finansowych w sposób skutkujący zawarciem transakcji. Obok wymagań typowych dla firm inwestycyjnych, przepisy Dyrektywy nakładają na podmioty prowadzące MTF dodatkowe kryteria, których celem jest zagwarantowanie sprawnego i bezpiecznego procesu zawierania i finalizacji transakcji.


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Brokerzy Forex, zawsze aktualne zestawienie ofert


MiFID nakłada na operatorów MTF obowiązek zapewnienia następujących elementów:

  • całkowitej przejrzystości obrotów (‘pre and post-trade transparency’),
  • przejrzystych i z góry ustalonych zasady prowadzenia działalności, w tym procedury,
  • gwarantującej uczciwy i uporządkowany obrót,
  • przejrzystych kryteriów określających instrumenty finansowe mogące stanowić przedmiot obrotu,
  • przejrzystych kryteriów dostępu do systemu dla potencjalnych użytkowników,
  • dostęp do rzetelnych informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej,
  • odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz plany awaryjne zapewniąjące wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowników,
  • mechanizmów gwarantujących sprawne i prawidłowe rozliczanie zawartych transakcji.

Czy LMAX Exchange jest podobny do giełdy? Jakie są różnice?

MTF został określony jako „exchange lite” ponieważ zapewnia podobny lub konkurujący serwis oraz posiada podobną strukturę, zbiór zasad członkowskich a także podlega komisji nadzoru rynkowego. Większość giełd operuje na rynkach akcji oraz kontraktów terminowych oferując dodatkowe serwisy jak listing oraz centralny model rozliczeniowy. Główna różnica polega na tym, że MTF nie posiada możliwości wprowadzania w obrót giełdowy oraz nie oferuje centralnego modelu rozliczeń.

realizacja zleceń - lmax mtf

Lmax MTF. Schemat realizacji zleceń.

Jakie są różnice pomiędzy LMAX Exchange a ECN?

ECN-y, są elektronicznymi systemami handlowymi, które automatycznie dopasowują oferty kupna i sprzedaży po określonych cenach. Większość ECN-ów jest zarejestrowana w SEC w USA, jako broker-dealers. ECN-y operują różnymi klasami aktywów, włączając akcje np. Nasdaq market oraz waluty. ECN-y pobierają prowizję od transakcji lub modyfikują cenę instrumentu.

LMAX Exchange posiada przejrzysty arkusz zleceń zawierający jedynie wiążące zlecenia z limitem. Dostawcy płynności nie posiadają ‘last look’, co odbiera im możliwość rekwotowania ceny, praktyką nie jest także rozszerzanie spreadu, ani routing po sieci w celu znalezienia odpowiedniej ceny. LMAX Exchange pobiera jedynie prowizje od zawartych transakcji.W rezultacie, możliwość realizacji transakcji po cenie widocznej na platformie ograniczona jest jedynie prawami fizyki, zapewniając precyzyjną i konsekwentną jakość egzekucji.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby ECN-y działały w ten sam sposób co LMAX Exchange, niestety wiele ECN-ów wciąż posiada last-look, ingeruje w spread, dodajęc element nieprzewidywalności do handlu na FX. Wymagania regulacyjne dla ECN-ów są również mniej przejrzyste w porównaniu do regulacji dotyczących MTF, które nie podlegają negocjacjom.

Pokrewne artykuły:

Co o tym sądzisz?
Lubię
17%
Interesujące
83%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.