Zaawansowani
Teraz czytasz
Korelacje rynkowe
0

Korelacje rynkowe

utworzył Paweł Mosionek26 sierpnia 2013

Korelacje rynkowe? A co to takiego? Korelacja z języka łacińskiego oznacza „współzależność”, ” wzajemny związek”…

Czym są więc korelacje rynkowe?

Przekładając to na kontekst finansowy oznacza to, że rynki finansowe są jak naczynia połączone, gdzie jeden jej segment jest zależny od drugiego i te wzajemne związki rzutują na siebie w pewnym stopniu. Stopień i kierunek korelacji wyraża się za pomocą współczynnika korelacji, który oscyluje w przedziale (-1;1), gdzie wartości -1 i 1 oznaczają silną, ujemną i dodatnią zależność.

Dla przykładu, wartość 1 oznacza, że jedna cecha jest całkowicie zależna od drugiej i wywołuje zmianę w tę samą stronę (wzrost – wzrost) np. kwotowania USD/JPY rosną o 2%, kwotowania EUR/JPY rosną również o 2% w tym samym czasie.

Wartość -1 będzie oznaczała sytuację odwrotną, czyli taka silna, ujemna korelacja wystąpi, gdy np. kwotowania EUR/USD wzrosną o 2%, a w tym samym czasie kwotowania USD/CHF spadną o 2%.


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Filtrowanie sygnałów – jak dobrze wybierać okazję do wejścia w pozycję


Stosunek korelacyjny wynoszący 0 opisuje sytuację, gdy nie będzie można odczytać żadnej zależności, czyli np. kwotowania EUR/GBP rosną o 2%, a kwotowania USD/PLN nie zmieniły się.

Zależności na rynku

Na rynkach finansowych w przypadku większości instrumentów finansowych (i wskaźników makroekonomicznych) zachodzą korelacje w mniejszym lub większym stopniu. Można to skwitować zdaniem – wszystko może wpływać na wszystko. Jednak nie dajmy się zwariować i zwróćmy uwagę na to co warto, czyli na najważniejsze zależności.

Waluty

Na rynku Forex handlujemy walutami, gdzie wartość jednej zawsze jest wyrażona względem drugiej, przy czym jedna waluta występuje w kwotowaniach wielu innych par. Dla przykładu, zmiana kwotowań EUR/USD wpływa zarówno na wartość waluty euro, jak i dolara amerykańskiego. Oznacza to, że taka fluktuacja ceny może w pewnym stopniu wywołać zmianę w kwotowaniach zarówno na parach np. EUR/JPY, jak i USD/CHF. Jaki to będzie stopień zależy już od samej tendencji na rynku, np. inwestorzy mogą masowo wyprzedawać głównie dolara, co spowoduje mocną zmianę na USD/CHF, a niewielką na EUR/JPY.

korelacje rynkowe - waluty

Występują także bardziej globalne zależności, gdzie zmiana na jednym rynku wywołuje zmianę na drugim. Zdarza się też, że wywołuje ją jedynie w długim horyzoncie czasowym lub tylko w określonych warunkach.

Złoto

Powszechnie uznaje się, że cena złota jest uzależniona od nastrojów na globalnych rynkach. Jeśli sytuacja jest niepewna (kryzys lub zagrożenie kryzysem) to inwestorzy wycofują środki z bardziej ryzykownych aktywów i lokują je w złoty kruszec, który postrzegany jest jako bezpieczna lokata na ciężkie czasy (złoto jest ograniczonym zasobem o określonej wartości). Mówimy tu zatem o ujemnej korelacji między złotem a sentymentem rynkowym.

korelacje rynkowe - surowce

Inne czynniki

Akcje

Na rynek akcji, podobnie jak obligacji, trzeba zawsze spojrzeć w szerszej perspektywie. Występuje tu długoterminowa zależność ze stopami procentowymi. Jeśli stopy procentowe regularnie zostają obniżane to zwiększa się szansa na wzrost indeksów i cen akcji. Wynika to z faktu, iż mniejsze oprocentowanie przekłada się na mniejszy dochód z lokat (i pokrewnych instrumentów), a jednocześnie spada koszt rat kredytowych. W związku z tym inwestorom coraz mniej opłaca się trzymać środki w banku i coraz bardziej opłaca się wziąć kredyt. To zmierzać może do zwiększenia zaangażowania inwestorów na rynku akcyjnym w celu osiągnięcia zadowalających ich stóp zwrotu. Analogicznie działa wzrost stóp procentowych, który zniechęca do przenoszenia aktywów na ten rynek.

Obligacje

Istnieje odwrotna zależność między cenami obligacji a stopami procentowymi. Najlepiej przedstawić to na przykładzie. Jeśli nabędziemy obligacje z oprocentowaniem 4%, a stopy procentowe wzrosną o 0,5% to cena naszych obligacji spadnie z racji, że nowe obligacje będą już oprocentowane o 4,5% (teoretycznie). Sytuacja odwrotna będzie miała miejsce przy spadku oprocentowania.

Stopy procentowe

Co prawda, mało który broker daje możliwość gry na tym instrumencie (aczkolwiek niektórzy oferują futures na LIBOR i pokrewne) jednak występuje tu szereg ciekawych korelacji.

Zmiana inflacji w długim terminie także wpływa na wysokość stóp procentowych. Jeśli inflacja zaczyna dynamicznie rosnąć to można oczekiwać, że bank centralny zacznie podnosić stopy procentowe, aby zwiększyć raty kredytów, co wpłynie na zmniejszenie skali inwestycji, a to powinno przełożyć się na ustabilizowanie cen.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy ujemne stopy procentowe pomagają gospodarkom?


Zmiana stóp procentowych powoduje też zmianę w kursach walut (więc pośrednio wpływa też na to inflacja – patrz wyżej). Przykładowo, zwiększenie stopy procentowej w danym kraju powoduje wzrost wartości waluty krajowej. Wynika to z faktu, iż wraz z tą zmianą zwiększa się oprocentowanie lokat w tej walucie. To zachęca zagranicznych inwestorów do przeniesienia aktywów właśnie do danego kraju (lub choćby wymiany waluty).

Podsumowanie

Powyższe punkty to tylko przykłady występujących korelacji. Zależności rynkowych jest znacznie więcej i gorąco zachęcamy do ich samodzielnego badania. Nie zawsze wszystko działa idealnie wg teoretycznego schematu. Rynki finansowe to cały szereg czynników, które są ściśle powiązane ze sobą i zmiana jednego może wpłynąć na drugi ale zmiana trzeciego może prowokować efekt przeciwny.

Narzędzia

Skala stosunków korelacyjnych cały czas ulega zmianie więc warto monitorować te tendencje na bieżąco. Do badania korelacji mogą posłużyć nam poniższe narzędzie.

  1. Wskaźnik CORRELATION (dostępny na naszym forum) – dzięki niemu można sprawdzić stosunki korelacyjne między dowolnymi instrumentami na platformie MetaTrader.
  2. Wbudowana opcja na platformie JForex, która pozwala nałożyć kilka wykresów różnych instrumentów na siebie.

Literatura

Więcej szczegółowych informacji na temat korelacji i zależności rynkowych znajdą Państwo w książce John J. Murphy – „Międzyrynkowa analiza techniczna”.

Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.