Regulacje
Teraz czytasz
FOMC – Czym jest Federal Open Market Committee
0

FOMC – Czym jest Federal Open Market Committee

utworzył Forex Club29 września 2021

Jedną z najważniejszych na świecie instytucji jest System Rezerwy Federalnej (FED). Amerykański bank centralny ma duży wpływ na kształt światowej polityki pieniężnej. Za politykę pieniężną banku centralnego USA odpowiada Federal Open Market Committee (FOMC). W artykule przybliżona zostanie czym dokładnie zajmuje się FOMC.

Czym jest Federal Open Market Committee

Federal Open Market Committee jest organem Systemu Rezerwy Federalnej. Odpowiada on za kształtowanie polityki pieniężnej (monetarnej). Członkowie FOMC spotykają się osiem razy w roku aby przedyskutować jak powinna wyglądać polityka pieniężna w najbliższym okresie. Z reguły polityka banku centralnego zależy od sytuacji gospodarczej, stopy bezrobocia czy poziomu inflacji. Ważnym czynnikiem kształtującym politykę tego organu są przekonania członków tego komitetu. Z reguły dzieli się członków na trzy grupy: jastrzębie, gołębie oraz centrum. Jastrzębie preferują bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. Oznacza to, że zwykle są niechętni obniżkom stóp procentowych czy zwiększaniu sumy bilansowej banku centralnego. Z kolei członkowie o „gołębim” nastawieniu sugerują bardziej ekspansywną politykę banku centralnego (np. poprzez luzowanie ilościowe) oraz sceptycznie odnoszą się do podwyższania stóp procentowych. Członkowie uważani za centrum nie mają jednoznacznej opinii na bieżącą sytuację i w niektórych tematach podzielają opinię gołębi, w innych są za jastrzębiami.

Członkowie FOMC

Federal Open Market Committee składa się z 12 członków. W ich skład wchodzą:

  • Członkowie Rady Gubernatorów
  • Prezes Regionalnego oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku
  • 4 z 11 prezesów innych regionalnych oddziałów Rezerwy Federalnej

Rada Gubernatorów ma za zadanie zarządzanie Rezerwą Federalną (FED). Jej członkowie nominowani są na 14-letnie kadencje przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rada Gubernatorów składa się z 7 członków. Co dwa lata upływa kadencja jednego z Gubernatorów. Taka konstrukcja powoduje, że rada jest zmieniana płynnie i ograniczone jest ryzyko aby FED był upolityczniony za pomocą „ekspresowej zmiany” wszystkich członków Rady Gubernatorów. Radą kieruje przewodniczący, który wybierany jest na 4-letnią kadencję. 

00 FOMC Caroll Wiliams

John C. Wiliams

Prezes regionalnego oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku ma stałe miejsce w FOMC. Wynika to z tego, że jest to największy regionalny oddział FED. Federal Reserve Bank of New York jest jednym z 12 regionalnych oddziałów FED. Jego historia sięga 1914 roku. Przez pierwsze 14 lat prezesem był Benjamin Strong Jr. Obecnie prezesem nowojorskiego oddziału FED jest John Caroll Wiliams, który pełni tą funkcję od 2018 roku.

Pozostałe cztery miejsca są przydzielane rotacyjnie między pozostałych 11 prezesów regionalnych oddziałów FED. Warto jednak wspomnieć, że wszyscy prezesi regionalnych oddziałów Rezerwy Federalnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach FOMC. Jednak głos ma tylko 5 z 12 prezesów (Nowy Jork + czterech rotacyjnych).

Czym zajmuje się FOMC?

W dużym uproszczeniu FOMC zajmuje się kształtowaniem polityki pieniężnej FED. Komitet ma za zadanie regulowanie za pomocą specjalnych operacji poziomu pieniądza w obiegu oraz realizacji podstawowych celów polityki pieniężnej – wspieranie osiągnięcia pełnego zatrudnienia oraz stabilizację cen. 

Przed zebraniem się FOMC przygotowywane są raporty dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej, kondycji rynku finansowego. Jednocześnie przygotowywane są pisemne raporty o perspektywach gospodarczych amerykańskiej gospodarki.  Przygotowywane są także raporty dotyczące operacji otwartego rynku przeprowadzonych od ostatniego spotkania. 

Po zapoznaniu się z materiałami podczas spotkania poruszane są zazwyczaj tematy dotyczące cen, płac, zatrudnienia, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Oprócz tego „na tapecie” znajduje się analiza agregatorów pieniężnych, polityki monetarnej istotnych banków centralnych oraz polityki fiskalnej w Stanach Zjednoczonych.

Finalnie podczas dyskusji dochodzi do konsensusu między członkami FOMC. Po nim pojawia się komunikat z posiedzenia FOMC, który określi krótkoterminową politykę banku centralnego. Drugim komponentem komunikatów FOMC jest „wykres kropkowy”, który określa przewidywania FED dotyczące kształtu zmian stopy procentowej w kolejnych latach. Zmiany w tym wykresie mogą wywołać ruchy na rynkach akcji, obligacji i walut.

Należy jednak zauważyć, że sam FOMC nie przeprowadza operacji otwartego rynku, zadania nakreślone przez Federal Open Market Committee wykonuje FED .

Czym są operacje otwartego rynku

Jest to jeden z instrumentów polityki pieniężnej, który służy do regulowania wielkości pieniądza w obiegu. Operacje polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny. W przypadku dokonania skupu papierów wartościowych, bank centralny zwiększa płynność banków komercyjnych. W przypadku sprzedaży papierów następuje „ściągnięcie płynności” z sektora bankowego. Operacje otwartego rynku można podzielić na bezwarunkowe oraz warunkowe.

W przypadku bezwarunkowych operacji otwartego rynku bank centralny odkupuje albo odsprzedaje papiery wartościowe bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Warunkowe operacje otwartego rynku zakładają wystąpienie transakcji odwrotnej w przyszłości. Przykładem takich transakcji jest repo oraz reverse repo. 

  • Transakcja typu repo oznacza porozumienie odkupu (repurchase agreements). Bank centralny odkupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe pod warunkiem ich późniejszego odkupu przez banki komercyjne. Oznacza to, że operacja repo to udzielenie przez bank cetralny krótkoterminowej pożyczki pod zastaw papierów wartościowych.
  • Transakcja typu reverse repo (reverse repurchase agreements) oznacza, że bank centralny sprzedaje do banków komercyjnych papiery wartościowe pod warunkiem ich późniejszego odkupu przez bank centralny. Oznacza to, że operacja reverse repo to udzielenie przez banki komercyjne pożyczki bankowi centralnemu pod zastaw papierów wartościowych.

Wpływ FOMC na rynki finansowe

W dniu posiedzenia FOMC inwestorzy czekają na oficjalny komunikat. Po jego opublikowaniu inwestorzy starają się odkryć jakie jest nastawienie FED-u na kolejne tygodnie i miesiące. Jeśli komunikat jest bardziej gołębi niż oczekiwania rynkowe to z reguły akcje i obligacje powinny drożeć a dolar powinien się osłabiać. W przypadku bardziej „jastrzębiego” komunikatu rynek z reguły reaguje przeceną akcji i obligacji oraz umocnieniem dolara.

Należy jednak pamiętać, że na rynku finansowym liczy się też tzw. „narracja”. Jeśli rynek będzie chciał rosnąć to nawet w jastrzębim komunikacie znajdzie powód do wzrostu rynku akcji. Może być nim np. potwierdzenie silnego i stabilnego wzrostu gospodarczego, który daje bankowi centralnemu przestrzeń do zaostrzania polityki pieniężnej.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.