Systemy inwestycyjne
Teraz czytasz
Carry trade – strategia walutowa na średni i długi termin
0

Carry trade – strategia walutowa na średni i długi termin

utworzył Daniel Kostecki1 marca 2019

Carry trade to strategia wykorzystująca różnice w stopach procentowych występujących w różnych krajach. Od stóp procentowych banku centralnego danego kraju zależy wysokość oprocentowania depozytów oraz pożyczek denominowanych w krajowej walucie. Czym stopy procentowe wyższe, tym wyższa wartość oprocentowania ulokowanych środków na depozytach, ale także i droższy kredyt. A czym niższe, tym tańszy kredyt i mniejsze oprocentowanie na depozytach.

Czym jest carry trade

Najprościej carry trade można zdefiniować, jako wzięcie pożyczki w walucie nisko oprocentowanej (np. na 0,5 proc.) i wymianę jej na rynku na walutę wyżej oprocentowaną (np. na 3,5 proc.). Następnie „składamy” depozyt w tej walucie. Jest to oprocentowanie oczywiście w skali roku. Zatem dla przykładu po upływie tego czasu inwestor zamyka depozyt, otrzymując o 3,5 proc. środków więcej niż wpłacił na początku. Następnie przewalutowuje środki na walutę pożyczoną i spłaca kredyt na 0,5 proc. Na czysto bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych i zmiany kursu walutowego inwestor zarabia 3 proc.

To są założenia czysto teoretyczne, ponieważ carry trade jest obarczone dwoma kluczowymi ryzykami. Zmianą kursu walutowego, który może podążać w stronę przeciwną o więcej niż wyniesie dodatnia różnica wynikająca ze stóp procentowych. Drugie ryzyko, to ryzyko stóp procentowych i ich niekorzystnych zmian w czasie trwania transakcji.

Z tego względu dla carry trade istotne są dwa parametry. Pierwszym z nich jest miara oczekiwanej zmienności na kursów par walut, a drugim oczekiwania odnośnie stóp procentowych w przyszłości.

STOPY PROCENTOWE NA ŚWIECIE

W najlepiej dobranych walutach do carry trade można pożyczać walutę, dla której oczekuje się spadku stóp procentowych lub braku ich zmian w długim terminie i lokować środki w walutę, która oczywiście dziś jest wyżej oprocentowana i są szanse na dalsze podwyżki w przyszłości (lub stopy się nie zmienią).

W przypadku, gdy dziś oprocentowanie dla waluty YYY jest wyższe, a dla ZZZ niższe, a oczekuje się, że oprocentowanie dla ZZZ wzrośnie, a dla YYY spadnie, to najprawdopodobniej taka strategia nie będzie funkcjonować poprawnie.

Z kolei w przypadku oczekiwanej zmienności, czym będzie ona niższa, tym lepiej dla carry trade. Wynika to z faktu, że wtedy ryzyko niekorzystnej zmiany kursu jest mniejsze, ponieważ ogólny przewidywany zakres ruchów jest niższy. Wtedy też rosną szanse, że coraz większa ilość inwestorów zacznie interesować się carry trade. To natomiast doprowadzi do korzystnej zmiany kursu walutowego, co przyniesienie potencjalne większe zyski niż sama różnica oprocentowania.

Swapy są kluczowe

Na rynku walutowym forex inwestorzy / spekulanci mają możliwość sprzedaży i kupna walut w tym samym czasie na podstawie par walutowych. Różnica oprocentowania dla walut w parze jest z kolei widoczna w tzw. punktach swapowych, które powinny być dodatnie dla pozycji, w której kupujemy walutę wyżej oprocentowaną, a sprzedajemy niżej oprocentowaną i odwrotnie. Warto sprawdzić u swojego brokera, jak nalicza punkty swapowe i czy przypadkiem nie narzuca dodatkowej marży. Będzie to widać w momencie, gdy jedna waluta w parze jest wyżej oprocentowana, druga niżej. Obojętnie czy dla długiej czy krótkiej pozycji swap będzie ujemny. Wtedy jasno można stwierdzić, że broker ma dodatkowy narzut stanowiący jego zysk i zniechęcający do handlu w średnim czy długim terminie.

Warto również pamiętać, że dla carry trade ważne jest również podejście do ryzyka. Główne gospodarki świata mają podobny, bardzo niski, stopień ryzyka inwestycyjnego. Niemniej jednak w ostatnich latach różnica w stopach procentowych między nimi znacząco zmalała. Stąd część inwestorów spogląda na gospodarki rynków wschodzących, gdzie stopy są wyższe, ale ryzyko również. Takie podejście trzeba zawsze dobrze skalkulować nim podejmie się jakąkolwiek decyzję.

Co o tym sądzisz?
Lubię
50%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
50%
Szkoda
0%
O Autorze
Daniel Kostecki
Główny Analityk CMC Markets Polska. Prywatnie na rynku kapitałowym od 2007 roku, a na rynku Forex od 2010 r.