Narzędzia
Teraz czytasz
Kalkulatory forex
0

Kalkulatory forex

utworzył Janusz Ekert1 czerwca 2011

Dukascopy na potrzeby inwestorów stworzyło przydatne kalkulatory Forex, które mogą ułatwić trading szczególnie początkującym adeptom rynku. Zestaw składa się z trzech kalkulatorów:

 • Forex Calculator – foreksowy kombajn wyliczający wartość pipsa wyrażoną w w wybranej walucie, koszt spreadu, prowizję oraz swapy.
 • Margin Level Calculator – narzędzie pomocne w ustaleniu bilansu pozycji, stopnia użycia dźwigni oraz poziomu przy którym nastąpi Margin Call (wezwanie do uzupełnienia depozytu).
 • Pips Calculator – wylicza bilans pozycji w wybranej walucie w zależności od pary walutowej, wolumenu i ilości zarobionych/straconych pipsów.

Forex Calculator

Wprowadź wartości:

 • Currency Pair – para walutowa, której dotyczyć będą wyliczenia,
 • Contract size – wolumen transakcji wyrażony w milionach. 0.1 oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej, czyli równowartość 1.0 klasycznego lota,
 • Select Deposit Currency – waluta depozytowa konta,
 • Deposit levarage – wielkość dźwigni na rachunku (standardowo jest to 100),
 • Commission per 1 mio – wartość prowizji za obrót 1 miliona USD. Można wpisać nierówne wartości np. 28.5.

Wartości prowizji znajdują się TUTAJ.

 • Spread Size – wielkość spreadu wyrażona w pipsach. 1 oznacza 1.0 pips, można wprowadzić nierówną wartość np. 1.2. Proszę pamiętać, że spread na platformie Dukascopy jest zmienny i zależy od płynności rynku.
 • Rollovers – wybór swapu między stadardowym (regular), a instytucjonalnym (institutional).
 • Other broker’s rollovers – zaznaczając tę opcję można wpisać wartości swapów innego brokera dla pozycji długiej i krótkiej.

Wyniki:

 • Contract size – wielkość pozycji,
 • Margin requirement in deposit currency – wymaganie depozytowe do otwarcia pozycji w walucie konta,
 • Pip value in deposit currency – wartość jednego (1.0) pipsa w walucie depozytowej konta,
 • Spread in deposit currency – wartość (koszt) spreadu wyrażona w walucie depozytowej konta,
 • Commission in deposit currency – prowizja od transakcji w walucie depozytowej konta,
 • Rollovers – wartości swapów dla pozycji długiej i krótkiej wyrażone w walucie depozytowej konta i w pipsach.

Pips Calculator

Wprowadź wartości:

 • Pip Amount – ilość pipsów. 10 oznacza 10.0 pipsów, czyli w przypadku kwotowań EUR/USD 0.0010. Można wprowadzić nierówną wartość np. 10.3, a to też zostanie wyliczone (oddziel kropką),
 • Currency Pair – para walutowa, której dotyczyć będą wyliczenia,
 • Contract Size – wielkość wolumenu. 100 000 oznacza sto tysięcy jednostek waluty bazowej, czyli równowartość 1.0 klasycznego lota,
 • Results in – wynik wyrażony w wybranej walucie.

Po kliknięciu Calculate w oknie Results wyświetlony zostanie wynik wyliczeń.

Margin Level Calculator

Wprowadź następujące dane:

 • Account Balance – bilans konta w jednostkach pieniężnych,
 • Currency – waluta depozytowa konta,
 • Leverage – dźwignia finansowa (domyślnie 100),
 • Select CCY – para walutowa,
 • Action – strona transakcji,
 • Amount – wolumen transakcji wyrażony w milionach, czyli 1.0 oznacza 1 mln, a 0.1 jest równe 100 000 jednostek, czyli odpowiednik 1.0 klasycznego lota,
 • Open price – kurs otwarcia transakcji,
 • Market price – cena rynkowa, można ją zaimportować automatycznie klikając niżej „Load market prices”,
 • P&L – zysk lub strata, jest wyliczane automatycznie.

Przycisk Remove służy do usunięcia pozycji z kalkulatora. Przycisk Add Position służy do dodania nowej pozycji.

Calculate wylicza wartości:

 • Use of leverage – poziom wykorzystania dźwigni,
 • Margin Call Rate – poziom kursu pary walutowej przy którym nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu oraz brak możliwości zawierania kolejnych transakcji,
 • Total P&L – całkowity zysk lub strata wyrażony w walucie depozytowej konta.

Wszystkie kalkulatory Forex są dostępne na stronie brokera TUTAJ.

Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Janusz Ekert
Prywatny inwestor z 15-letnim doświadczeniem na rynku inwestycyjnym, specjalista rynku walutowego. Przedkłada skuteczność analizy fundamentalnej nad techniczną, stawiając przede wszystkim na prostotę i konsekwencję. Prezes OnTrade Sp. z o.o., właściciela marki Forex Club. Pasjonat snookera.