Narzędzia
Teraz czytasz
Kalkulatory forex
0

Kalkulatory forex

utworzył Janusz Ekert1 czerwca 2011

Dukascopy jest autorem kilku prostych i bardzo przydatnych narzędzi dla każdego inwestora:

 • Forex Calculator – foreksowy kombajn wyliczający wartość pipsa wyrażoną w w wybranej walucie, koszt spreadu, prowizję oraz swapy.
 • Margin Level Calculator – narzędzie pomocne w ustaleniu bilansu pozycji, stopnia użycia dźwigni oraz poziomu przy którym nastąpi Margin Call (wezwanie do uzupełnienia depozytu).
 • Pips Calculator – wylicza bilans pozycji w wybranej walucie w zależności od pary walutowej, wolumenu i ilości zarobionych/straconych pipsów.

Forex Calculator

Wprowadź wartości:

 • Currency Pair – para walutowa, której dotyczyć będą wyliczenia,
 • Contract size – wolumen transakcji wyrażony w milionach. 0.1 oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej, czyli równowartość 1.0 klasycznego lota,
 • Select Deposit Currency – waluta depozytowa konta,
 • Deposit levarage – wielkość dźwigni na rachunku (standardowo jest to 100),
 • Commission per 1 mio – wartość prowizji za obrót 1 miliona USD. Można wpisać nierówne wartości np. 28.5.

Wartości prowizji znajdują się TUTAJ.

Można wpisać wartość prowizji uwzględniając już rabat Forex Clubu, jednak należy pamiętać, że różnica jest zwracana na rachunek inwestora dopiero na początku następnego miesiąca.
 • Spread Size – wielkość spreadu wyrażona w pipsach. 1 oznacza 1.0 pips, można wprowadzić nierówną wartość np. 1.2. Proszę pamiętać, że spread na platformie Dukascopy jest zmienny i zależy od płynności rynku.
 • Rollovers – wybór swapu między stadardowym (regular), a instytucjonalnym (institutional).
 • Other broker’s rollovers – zaznaczając tę opcję można wpisać wartości swapów innego brokera dla pozycji długiej i krótkiej.

Wyniki:

 • Contract size – wielkość pozycji,
 • Margin requirement in deposit currency – wymaganie depozytowe do otwarcia pozycji w walucie konta,
 • Pip value in deposit currency – wartość jednego (1.0) pipsa w walucie depozytowej konta,
 • Spread in deposit currency – wartość (koszt) spreadu wyrażona w walucie depozytowej konta,
 • Commission in deposit currency – prowizja od transakcji w walucie depozytowej konta,
 • Rollovers – wartości swapów dla pozycji długiej i krótkiej wyrażone w walucie depozytowej konta i w pipsach.

Pips Calculator

Wprowadź wartości:

 • Pip Amount – ilość pipsów. 10 oznacza 10.0 pipsów, czyli w przypadku kwotowań EUR/USD 0.0010. Można wprowadzić nierówną wartość np. 10.3, a to też zostanie wyliczone (oddziel kropką),
 • Currency Pair – para walutowa, której dotyczyć będą wyliczenia,
 • Contract Size – wielkość wolumenu. 100 000 oznacza sto tysięcy jednostek waluty bazowej, czyli równowartość 1.0 klasycznego lota,
 • Results in – wynik wyrażony w wybranej walucie.

Po kliknięciu Calculate w oknie Results wyświetlony zostanie wynik wyliczeń.

Margin Level Calculator

Wprowadź następujące dane:

 • Account Balance – bilans konta w jednostkach pieniężnych,
 • Currency – waluta depozytowa konta,
 • Leverage – dźwignia finansowa (domyślnie 100),
 • Select CCY – para walutowa,
 • Action – strona transakcji,
 • Amount – wolumen transakcji wyrażony w milionach, czyli 1.0 oznacza 1 mln, a 0.1 jest równe 100 000 jednostek, czyli odpowiednik 1.0 klasycznego lota,
 • Open price – kurs otwarcia transakcji,
 • Market price – cena rynkowa, można ją zaimportować automatycznie klikając niżej “Load market prices”,
 • P&L – zysk lub strata, jest wyliczane automatycznie.

Przycisk Remove służy do usunięcia pozycji z kalkulatora. Przycisk Add Position służy do dodania nowej pozycji.

Calculate wylicza wartości:

 • Use of leverage – poziom wykorzystania dźwigni,
 • Margin Call Rate – poziom kursu pary walutowej przy którym nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu oraz brak możliwości zawierania kolejnych transakcji,
 • Total P&L – całkowity zysk lub strata wyrażony w walucie depozytowej konta.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Janusz Ekert
Janusz Ekert
Prywatny inwestor z 15-letnim doświadczeniem na rynku inwestycyjnym, specjalista rynku walutowego. Przedkłada skuteczność analizy fundamentalnej nad techniczną, stawiając przede wszystkim na prostotę i konsekwencję. Prezes OnTrade Sp. z o.o., właściciela marki Forex Club. Pasjonat snookera.