Początkujący
Teraz czytasz
CEO Confidence Index, czyli zaufanie wśród dyrektorów generalnych
0

CEO Confidence Index, czyli zaufanie wśród dyrektorów generalnych

utworzył Forex Club4 stycznia 2024

We wcześniejszym tekście opisaliśmy wskaźnik Customer Confidence Index, który został opracowany kilkadziesiąt lat temu przez The Conference Board. Wspomniana organizacja stworzyła jeszcze wiele innych narzędzi. Jednym z nich jest CEO Confidence Index. Jak można się domyślić po nazwie, dotyczy on zaufania Dyrektorów Generalnych wielkich firm. Jednak nie są oni pytani o ich prywatne plany zakupowe, ale oczekiwania co do kształtowania się koniunktury gospodarczej. Czy warto go śledzić? W tym artykule opiszemy wady i zalety wspomnianego wskaźnika.

Czym jest CEO Confidence Index?

Jest to wskaźnik sporządzany na podstawie ankiet przeprowadzanych na 100 dyrektorach generalnych (CEO). Wspomniani CEO pracują w firmach z różnych branż.  Dane zebrane z ankiet są agregowane, analizowane oraz publikowane przez The Conference Board. Wielu analityków uważnie śledzi CEO Confidence Index, ponieważ uważają, że indykator może informować o nastrojach, jakie panują w wyższej kadrze zarządzającej w amerykańskich firmach.

Sam wskaźnik jest najważniejszą miarą określająca nastroje amerykańskiej kadry zarządzającej. Warto prześledzić samą ankietę, która składa się z pytań dotyczących zapatrywań na bieżącą i przyszłą sytuację w gospodarce czy branży. CEO muszą odpowiedzieć czy są bardziej pozytywnie (“byczo”), czy też negatywne (“niedźwiedzio”).

Pytania dotyczą:

 • oczekiwań dotyczących kondycji gospodarki i porównania względem prognozy 6 miesięcy temu;
 • obecnej sytuacji gospodarczej i porównaniem jej do oczekiwań sprzed 6 miesięcy;
 • oczekiwania co do branży vs 6-miesięczne prognozy;
 • obecnej sytuacji w branży vs 6-miesięczne prognozy.

Ankieta jest wysyłana elektronicznie do wyselekcjonowanych CEO. Ważny jest odpowiedni dobór respondentów, aby nie było zbyt dużej koncentracji określonej branży.

Na każde z pytań CEO może odpowiadać na 5 sposobów:

 • zdecydowanie lepiej – 100;
 • nieco lepiej – 75;
 • tak samo – 50;
 • nieco gorzej – 25;
 • Zdecydowanie gorzej – 0.

Pytanie odnośnie oczekiwań co do koniunktury w całej gospodarce jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na ocenę, jak zarządzający ważnymi firmami działającymi w USA zapatrują się na sytuację gospodarczą. Jeśli oczekiwania są znacznie lepsze niż 6 miesięcy temu, wtedy można oczekiwać, że firmy będą w najbliższym czasie więcej inwestować i możliwe, że będą potrzebować więcej pracowników. To może oznaczać przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego (w czasie ekspansji), albo spowolnienie lub nawet zatrzymanie się dekoniunktury na rynku (np. w czasie recesji). Jeśli oczekiwania są bardziej negatywne niż pół roku temu, można spodziewać się pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Oznaczać to będzie najprawdopodobniej mniejsze inwestycje oraz nawet redukcję zatrudnienia.

Kolejnym pytaniem jest spojrzenie na obecną sytuację gospodarczą i porównanie z tą sprzed 6 miesięcy. Ten wskaźnik jest znacznie mniej istotny niż poprzedni, ponieważ mówi o tym co jest obecne. Dla inwestora najważniejsze jest spojrzenie na to jak będzie wyglądać koniunktura gospodarcza w przyszłości. Dlatego ten wskaźnik może przydać się jako szukanie skrajnego pesymizmu lub optymizmu. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że zbliżamy się do końca recesji lub boomu gospodarczego.

Następne dwa pytania dotyczą prognoz oraz sytuacji bieżącej w branży, w której działa firma ankietowanego CEO. Dla inwestorów może to być podpowiedź co do przyszłych wyników spółek. Ekstremalne wskazania tej części indeksu mogą pomóc w podjęciu decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji lub ETF-ów z ekspozycją na dany sektor. Najlepszy czas na kupno akcji to okres ekstremalnego pesymizmu, natomiast najgorszy okres na kupno akcji, to ekstremalny optymizm (który zazwyczaj zwiastuje odwrócenie trendu). Oczywiście, nie warto opierać decyzji inwestycyjnej wyłącznie na odpowiedziach CEO.

Dlaczego warto spojrzeć na CEO Confidence Index?

Managerowie wyższego szczebla podejmują kluczowe decyzji odnośnie alokacji zasobów firmy. Biorąc pod uwagę, że respondentami są CEO wielkich, amerykańskich firm, to ich opinie na temat zagadnień związanych z kondycją branży czy całej gospodarki mogą być wartościowe.

Pesymizm CEO może spowodować, że firmy zmniejszą poziom inwestycji, co odbije się na PKB. To z kolei może przełożyć się na wielkość przychodów i zysków w innych branżach. W przypadku podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia spadnie także konsumpcja w gospodarce oraz pogorszy się budżet państwa (mniejsze przychody podatkowe i większe wydatki socjalne).

Jakie wady ma wskaźnik?

Nie ma osób nieomylnych, również CEO nie wiedzą wszystkiego. Bycie dobrym managerem czy właścicielem firmy nie oznacza, że takie osoby naprawdę “czują” gospodarkę. Z pewnością są specjalistami w swojej branży, ale również i tutaj mogą popełniać błędy. Gdyby CEO naprawdę potrafili przewidzieć przyszłość, to najprawdopodobniej w biznesowej historii USA nie byłoby nieudanych projektów inwestycyjnych czy akwizycji. Dlatego nie można podchodzić do wskazań wskaźnika w sposób bezkrytyczny. Zawsze lepiej podejść do wyników ankiet z delikatnym sceptycyzmem.

Kluczowe wnioski:

 • Ankiety są zbierane od 100 CEO pracujących w amerykańskich firmach z różnych branż;
 • W raportach można znaleźć opinie dotyczących oczekiwań CEO co do przyszłej koniunktury gospodarczej;
 • Wskaźnik może być wykorzystywany do prognoz gospodarczych na najbliższe miesiące;
 • Wspomniany indeks może być dla wielu analityków ważnym źródłem danych potrzebnych do przeprowadzania prognoz dotyczących najbliższej koniunktury w gospodarce.
Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.