Regulacje
Teraz czytasz
ASIC – Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji
0

ASIC – Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji

utworzył Natalia Bojko10 lipca 2019

Australian Securities and Investments Commission (w skrócie ASIC), to Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji. Czym jest ASIC? Podmiot ten jest niezależnym od rządu organem najmniejszego kontynentu na świecie. Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim regulacja funkcjonujących w Australii spółek akcyjnych. Istotną rolę Australian Securities and Investments Commission odgrywa także w  nadzorze działania przedsiębiorstw na rodzimym rynku oraz w tworzeniu przepisów dotyczących rynków finansowych. ASIC obarczony jest także odpowiedzialnością za ich egzekwowanie. W przeciągu kilku ostatnich lat ASIC zatrudniał ok. 2 tysięcy pracowników.

Australian Securities and Investments Commission swoim działaniem obejmuje nie tylko Australię. Jego jurysdykcja sięga całego Związku Australijskiego (Tasmania oraz mniejsze wyspy leżące na Oceanie Spokojnym oraz Oceanie Indyjskim). Jej funkcjonowanie określają ramy prawne zawarte w Australian Securities and Investments Commission Act 2001. ASIC w związku z tym odpowiada za egzekwowanie przepisów wynikających z kilku ustaw. Są to między innymi Corporations Act 2001, Insurance Contract Act 1984 oraz National Consumer Credit Protection Act 2009.

ASIC jest jedyną instytucją w Australii odpowiedzialną za utrzymywanie rejestrów firm. Obejmują one szereg informacji dotyczących historii spółek, poprzednich adresów, wszelkich danych rejestracyjnych i numerów identyfikacyjnych. Całość dostępna jest dla każdego w wersji online.


Przeczytaj koniecznie: Szwajcarski Bank Narodowy (Swiss National Bank)


Krótka Historia ASIC

Australijska Komisja Papierów Wartościowych swoją działalność prowadzi stosunkowo niedługo. Czy to znaczy, że przed nią nie  było żadnego regulatora odpowiedzialnego, za jej obecne zadania? Za regulację rynku przed powstaniem Australian Securities and Investments Commission (w dniu 1 lipca 1998 roku) odpowiadała Australian Securities Commission (ASC). Organ ten powstał 1 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy ASC Act 1989.

Głównym motywatorem do utworzenia Australian Securities Commission było unormowanie dotychczas funkcjonujących podmiotów. Na rynku rosło zapotrzebowanie na podmiot odpowiedzialny za kwestie regulacji funkcjonowania spółek w Australii. Zadania obecnego ASIC i poprzedzającego go ASC do tej pory były mocno rozproszone na kilka urzędów państwowych. Zmiany wyparły między innymi National Companies and Securities Commission (Narodowa Komisja Spółek i Papierów Wartościowych) oraz Corporate Affairs offices of the states and territories (Stanowe i terytorialne Biura do Spraw Korporacyjnych).

Z dniem 1 lipca 1998 roku Australijska Komisja Papierów Wartościowych wyparła i zastąpiła ASC. Od lipca wszelkie kwestie nadzorowane i regulowane do tej pory przez Australian Securities Commission zostały przejęte przez nowego regulatora. Warto dodać, że od 2002 roku ASIC otrzymała kilka dodatkowych uprawnień. Dzięki nim komisja stała się jednym z ważniejszych regulatorów na rynku kredytów. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Australian Securities and Investments Commission 2009 roku było otrzymanie pozwolenia na sprawowanie pieczy nad Australijską Giełdą Papierów Wartościowych. Od tego czasu działalność giełdy znajduje się pod stałą opieką ASIC.

Struktura ASIC

james shipton asic

James Shipton, przewodniczący ASIC

Obecnym przewodniczącym Australijskiej Komisji (od 2018 roku) jest James Shipton. Zajmuje stanowisko prezesa ASIC. W skład struktur tego organu wchodzą także wiceprzewodniczący i komisarze. Ich rola sprowadza się głównie do roli władz wykonawczych. Są między innymi powołani do kontrolowania pracy ASIC w każdym obszarze jego działalności. W skład kierownictwa wyższego szczebla wchodzą także Dyrektorzy Wykonawczy poszczególnych departamentów. Są oni podzieleni głównie na tych odpowiedzialnych za rynki finansowe, ubezpieczenia, regulacje korporacji, sprawozdawczość finansową i audyt, likwidatorów rynkowych czy licencjobiorców (różnych dziedzin związanymi z finansami). Dość sporą grupę w strukturach ASIC sprawują także główni urzędnicy nadzorujący. Ich rola sprowadza się do kontrolowania regulacji rynku, inwestycji ASIC, monitorowaniu największych instytucji finansowych na obszarze ich działania, czy egzekwowania przepisów w zakresie usług finansowych (w tym szeroko pojętych inwestycji i zarządzania kapitałem).

struktura asic

Struktura ASIC, źródło: Asic.gov.au

Cele, zadania i obszary funkcjonowania ASIC

ASIC posiada szereg obowiązków nadanych przez odpowiednie akty prawne (wyżej wymienione ustawy). Należą do nich kwestie związane nadzorem i regulacjami związanymi głównie ze spółkami akcyjnymi. Australian Securities and Investments Commission swoim działaniem obejmuje ład korporacyjny, usługi finansowe, ubezpieczenia, papiery wartościowe i instrumenty pochodne, bardzo szeroko pojętą ochronę konsumenta (w tym także akcjonariuszy, inwestorów, kredytodawców), a także działania edukacyjne, mające na celu poszerzanie wiedzy finansowej i ekonomicznej społeczeństwa. Ponadto ASIC odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru doradców finansowych. Odpowiedzialny jest za kontrolę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw notowanych na australijskiej giełdzie papierów wartościowych. Na jego stronie możemy znaleźć liczne rejestry spółek, które w ramach potrzeb inwestycyjnych można swobodnie przeszukiwać.

Przy wspomnianych wyżej działaniach edukacyjnych warto zaznaczyć tu, że ASIC prowadzi pod swoim skrzydłem portal o nazwie Money Smart. Zamieszcza tam publikacje przydatne w podejmowaniu dobrych decyzji finansowych. Idea powstania serwisu internetowego miała na celu przede wszystkim pomoc początkującym inwestorom. Money Smart cieszy się ciągłym, rosnącym zainteresowaniem. Funkcjonuje od pierwszej połowy 2011 roku. Znajdziemy tam między innymi wiedzę z zakresu inwestowania, kredytów, ubezpieczeń czy emerytur. Mamy również możliwość przeczytania kompendium dotyczącego zarządzania finansami własnymi. Jest też dział dedykowany oszustwom na rynku finansowym i bieżącym ostrzeżeniom, wypuszczonym w komunikatach regulatora. ASIC oferuje także wiedzę i wsparcie w zakresie likwidacji zadłużenia oraz porad w zakresie budowania bogactwa na rynku (duża baza wiedzy między innymi o lokatach kapitału w spółkach dywidendowych). Obecna strona Smart Money wyparła wcześniejsze serwisy – między innymi FIDO oraz Understanding Money.

Ciekawostką jest, iż ASIC prowadzi także program studiów podyplomowych. Trzeba przy tym spełnić kilka formalnych wymogów (między innymi być obywatelem Australii z wykształceniem wyższym).

Co o tym sądzisz?
Lubię
50%
Interesujące
50%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Natalia Bojko
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu w Białymstoku. Na rynku walutowym i akcyjnym aktywnie handluje od 2016 roku. Wychodzi z założenia, że najprostsze analizy przynoszą najlepsze efekty. Zwolenniczka swing tradingu. Dobierając spółki do portfela kieruje się ideą inwestowania w wartość. Od 2019 roku posiada tytuł analityka finansowego. Obecnie sprawuje rolę co-CEO & Founder w czeskiej firmie proptradingowej SpiceProp. Współtwórczyni projektu Podlaskiej Akademii Giełdowej (III i IV edycji).