Zaawansowani
Teraz czytasz
Jak zarządzać stratną pozycją na rynku opcji
0

Jak zarządzać stratną pozycją na rynku opcji

utworzył Forex Club12 września 2022

Inwestowanie w opcje dla wielu wydaje się bardzo proste. Przecież wystarczy kupić opcję, właściwie wytypować kierunek zmiany ceny i setki procent zysku są na wyciągnięcie ręki. Z tego powodu wielu początkujących inwestorów skupia się na kupowaniu “tanich” opcji będących głęboko poza pieniądzem (DOTM czyli Deep Out of The Money) w nadziei na osiągnięcie trzycyfrowej stopy zwrotu w bardzo szybkim czasie. Jednak zarządzanie pozycją opcyjną nie jest wcale takie proste jak się to początkowo wydaje. Na cenę opcji duży wpływ mają współczynniki greckie, które mogą powodować wzrost lub spadek wartości danej opcji. Z tego powodu należy dokładnie rozważyć jak zarządzać swoją pozycją. W dzisiejszym artykule przybliżymy podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem stratną pozycją na rynku opcji. Zapraszamy do lektury!


PRZECZYTAJ: Inwestowanie w opcje a zarządzanie zyskowną pozycją


Podstawowe zagadnienia

Jak zawsze “analiza wsteczna jest zawsze skuteczna”. Z tego powodu wielu początkujących inwestorów na rynku opcji przegląda wykresy historyczne i “analizuje” pozycję z punktu widzenia historycznego rezultatu. Wtedy zawsze inwestor “wie” jak należy się zachować, czyli “ciąć straty a pozwolić zyskom rosnąć”. Jednak jest to bardzo trudne, a stosowanie tej złotej sentencji na rynku opcji zdaje się być jeszcze trudniejsze. Szczególnie dotyczy to strat na krótkich pozycjach na rynku opcji, gdzie potencjalna strata może wynosić nawet kilkunasto krotność potencjalnego zysku. Analizując wykres z perspektywy przeszłości, można byłoby zaznaczyć “idealne” miejsce na zajęcie i zamknięcie pozycji. Jednak zarządzanie pozycją w czasie rzeczywistym, a stosowanie “analizy wstecznej”, to zupełnie dwie inne dyscypliny. W dalszej części artykułu zajmiemy się przedstawienie najpopularniejszych strategii zarządzania stratną pozycją.

Zarządzanie stratną pozycją jest przez wielu traktowane po macoszemu. Przecież należy “ciąć straty”. Jednak nic nie jest czarno białe. Z tego powodu wraz ze strategią wejścia należy opracować strategię wyjścia lub zabezpieczania stratnej pozycji na rynku opcji. W dzisiejszym artykule przedstawimy jak wygląda zarządzanie stratną pozycją w przypadku posiadania:

 • długiej pozycji w opcji call,
 • krótkiej pozycji w opcji call,
 • długiej pozycji w opcji put,
 • krótkiej pozycji w opcji put.

Zarządzanie długą pozycją w opcji call

Zajmując długą pozycję w opcji call, inwestor otrzymuje prawo do kupna instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie. W zamian za nabycie tego prawa, inwestor musi zapłacić “premię opcyjną”, która jest maksymalną stratą jaką inwestor może ponieść. Przykładowo jeśli inwestor nabył 1 czerwca 2022 roku opcję call na akcje Microsoft (MSFT) z ceną wykonania 300$ i terminem wygaśnięcia 16 grudnia 2022 roku. Zapłacił za nią 14,5$ za akcję, biorąc pod uwagę, że 1 opcja jest wystawiona na 100 akcji Microsoft to wartość transakcji wyniosła 1450$. W chwili kupna opcji kurs akcji Microsoft wynosił 277$. Dawało to inwestorowi nadzieję, że w niedługim czasie kurs MSFT będzie rósł i pozwoli wygenerować bardzo dobrą stopę zwrotu. Jednak rynek miał inne plany. Do 13 czerwca kurs akcji Microsoft spadł nieco poniżej 242$. Oznaczało to, że w przeciągu 8 sesji (a 12 dni) akcje MSFT potaniały o 12,6%. Spowodowało to spadek kursu grudniowej opcji (z ceną wykonania 300$) o ponad 64%. 13 czerwca 2022 roku wspomniana opcja była handlowana nawet po 5,15$.

00 long call

Wykres opcji call z ceną wykonania 300$, wygaśnięcie grudzień 2022. Źródło: platforma TWS

Inwestor w obecnej sytuacji może:

 • utrzymać pozycję,
 • zamknąć pozycję,
 • kupić opcję put,
 • wystawić opcję call,
 • zrolować pozycję.

Utrzymanie pozycji czasami jest dobrym pomysłem w przypadku posiadania długiej pozycji w opcji call. Wynika to z tego, że maksymalna strata jaką inwestor może ponieść wynosi zapłaconą premię. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że czasem lepiej stracić szybko 40% zainwestowanego kapitału i przeznaczyć go na bardziej perspektywiczną pozycję niż na siłę “zamrozić” kapitał na słabo rokującej transakcji aby tylko obronić swoje ego. Warto mieć mentalne stop lossy (wartościowe albo czasowe), aby efektywnie alokować własny kapitał. Oczywiście zastosowanie tej strategii ma sens tylko wtedy kiedy:

 • trend nadal jest wzrostowy (istnieje zatem spora szansa na “odbicie”),
 • opcja ma wystarczająco długi czas życia aby warto było pozycji “dać szansę”  .

Zamknięcie pozycji to drugi sposób radzenia sobie ze stratną transakcją. Jest to po prostu pogodzenie się ze stratą. Co oczywiste, w takiej sytuacji nie ma ryzyka pogłębienia strat na pozycji (pomijając zapłacone prowizje). Jednak wadą takiego rozwiązania jest możliwość przegapienia szansy na “odbicie”. Jeśli inwestor zamknąłby pozycję 13 czerwca 2022 roku, to mógłby żałować, że jeśli trzymałby pozycję do 15 sierpnia o by wygenerował zysk na transakcji na poziomie 7,2% (pomijając prowizję). 

Kupno opcji put jest rozwiązaniem, które pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem wystąpienia głębszej korekty lub zmiany trendu na spadkowy. Ma to swoje plusy w sytuacji nabywania opcji call długoterminowych (LEAPS). Wtedy skorzystanie z krótko lub średnioterminowych opcji put pozwoli na zarobieniu podczas rynkowej korekty. Aby lepiej zobrazować taką strategię posłużymy się przykładem. 17 maja 2022 roku 1 akcja Microsoft była wyceniana na 267$. Inwestor zdecydował się na zakup 1 opcji call z ceną wykonania 300$, która wygaśnie w styczniu 2024 roku. Premia jaką zapłacił inwestor wyniosła 31,6$ za akcję, czyli wartość zapłaconej premii wyniosła 3160$.

24 maja cena akcji Microsoft na giełdzie spadła do 259$. W efekcie wartość zakupionej opcji call spadła do 25$. Inwestor zaczął obawiać się, że w perspektywie najbliższych 3 miesięcy nastąpi korekta akcji Microsoft. Z tego powodu kupił opcję put z ceną wykonania 260$ wygasającą we wrześniu 2022 roku. Wartość premii wyniosła 19,5$ za akcję, czyli jej wartość wyniosła 1950$. Do 13 czerwca 2022 cena akcji Microsoft spadła do poziomu 241,7$. W efekcie cena opcji put wzrosła do 27,3$, natomiast cena opcji call spadła do 21,2$. Oznaczało to, że po niespełna miesiącu transakcja na długoterminowej opcji call zanotowała stratę na poziomie 10,4$ na akcję, natomiast zysk z nabytej opcji put wyniósł 7,8$. Po zamknięciu pozycji w opcji put, inwestor pokryje znaczną część straty jaką generuje długa pozycja na opcjach typu LEAPS na akcje Microsoft.

01 long put

Wykres opcji put z ceną wykonania 260$, wygaśnięcie wrzesień 2022. Źródło: platforma TWS

Cena zakupu Cena na 13 czerwca 2022 % zmiana
Opcja call 31,6$ 21,2$ -32,9%
Opcja put 19,5$ 27,3$ +40%
Łącznie 51,1$ 48,5$ -5,1%

Źródło: opracowanie własne

Wystawienie opcji call w przypadku posiadania straty na opcjach call pozwala na zmniejszenie potencjalnej straty w przypadku wystąpienia scenariusza zakładającego dalszy umiarkowany spadek lub konsolidację kursu po spadku. Oczywiście taka sytuacja ma sens tylko w sytuacji, kiedy inwestor posiada długą pozycję w długoterminowej opcji call i wystawia opcję call ze znacznie krótszym okresem wykonania. Pozwala to na potencjalne zmniejszenie straty w sytuacji zrealizowania pozytywnego scenariusza. Ryzykiem jest sytuacja w której nastąpi powrót do trendu wzrostowego. W takiej sytuacji opcja o krótszym okresie do wygaśnięcia może wzrosnąć znacznie mocniej niż długoterminowa opcja call (tutaj sporo zależy od delty opcji). W celu zobrazowania strategii posłużmy się przykładem. Tak jak poprzednio inwestor 17 maja nabył 1 opcję call z ceną wykonania 300$, która wygaśnie w styczniu 2024 roku. Zapłacił za nią 31,6$ za akcję.

24 maja cena akcji Microsoft na giełdzie spadła do 259$. W efekcie wartość zakupionej opcji call spadła do 25$. Inwestor zaczął obawiać się, że w perspektywie najbliższych 3 miesięcy nastąpi korekta akcji Microsoft. Z tego powodu wystawił opcję call z ceną wykonania 260$ wygasającą we wrześniu 2022 roku. Premia wyniosła 19,5$ za akcję (1950$). Do 13 czerwca kurs Microsoft spadł do poziomu 241,7$.  W efekcie cena wystawionej opcji call spadła do 10,5$, natomiast cena opcji call spadła do 21,2$. Oznaczało to, że po niespełna miesiącu transakcja na długoterminowej opcji call zanotowała stratę na poziomie 10,4$ na akcję, natomiast zysk z nabytej opcji put wyniósł 9$. Po zamknięciu pozycji w opcji put, inwestor pokryje znaczną część straty jaką generuje długa pozycja na opcjach typu LEAPS na akcje Microsoft.

Cena transakcyjna Cena na 13 czerwca 2022 Zysk/strata z transakcji
Long call 31,6$ 21,2$ -10,4$
Short call 19,5$ 10,5$ +9,0$

Źródło: opracowanie własne

Rolowanie pozycji polega na zamknięciu obecnej stratnej pozycji i otworzeniu nowej z dłuższym terminem wygaśnięcia opcji lub o niższej cenie wykonania. Czasami rolowanie pozycji może odbywać się “do spreadu” kiedy powstaje spread w celu ratowania stratnej pozycji. Innym rozwiązaniem jest po prostu “rolowanie w dół”. Zamykanie opcji stratnej i otwieranie nowej z wyższą deltą. W celu zrozumienia strategii warto posłużyć się przykładem. 8 czerwca inwestor nabył opcję call na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$ i wygasająca 16 września 2022 roku. Za wspomnianą opcję inwestor zapłacił 25$ za akcję (tj. 2500$). Dawało to poziom rentowności transakcji (BEP) na poziomie 285$ za akcję (260$ + zapłacona premia). Po 5 dniach kurs akcji Microsoft rozpoczął impuls spadkowy, który doprowadził do spadku ceny opcji w okolice 10,5$. Inwestor postanowił ratować pozycję, dokonując sprzedaży opcji call o takich samych parametrach co zakupiona wcześniej opcja. Sprzedaż opcji spowodowała, że nastąpiło zamknięcie ze stratą starej pozycji. Z racji tego, że inwestor nadal wierzy we wzrost kursu Microsoft, uważa, że powinien posiadać jakąś opcję call z odpowiednio wysoką deltą. Z tego powodu kupuje opcje call z ceną wykonania 250$ wygasającą 16 września 2022 roku. Za wspomnianą opcję inwestor musi zapłacić 15$. Po dokonaniu transakcji nastąpiła wzrostowa korekta, która trwała do połowy sierpnia. W efekcie:

 • opcja call z ceną wykonania 250$ wzrosła z poziomu 15$ do 43$;
 • opcja call z ceną wykonania 260$ wzrosła z poziomu 10,5$ do 33$.

Gdyby inwestor nie zamykał pozycji osiągnąłby zysk na poziomie 8$ za akcję (800$). Jednak zrealizował na transakcji stratę na poziomie 14,5$ (1450$). Jednocześnie zakupiona opcja call z ceną wykonania 250$ wygenerowała zysk na poziomie 28$. W efekcie zysk netto z dwóch transakcji wyniósł 13,5$, a więc więcej niż w przypadku samej opcji call. Wadą takiej strategii jest konieczność znalezienie środków na otwarcie nowej pozycji ponieważ zamknięcie opcji call z ceną wykonania 260$ wygenerowało przypływ środków na poziomie 10,5$, a zakup nowej opcji wymagała inwestycji 15$. Rozwiązać może to skorzystanie z wystawienia opcji call głęboko poza pieniądzem albo skorzystanie z pożyczki brokerskiej.

Zarządzanie krótką pozycją w opcji call

Otwierając krótką pozycję w opcji call inwestor zobowiązuje się do sprzedania instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie. W zamian za przyjęcie tego zobowiązania, inwestor otrzymuje “premię opcyjną”, która jest maksymalnym zyskiem jaki inwestor może ponieść.

Przykładowo, jeśli inwestor wystawił 13 czerwca 2022 roku opcję call na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$ i terminem wygaśnięcia 16 września 2022 roku. Otrzymał za nią 10,5$ za akcję (wartość transakcji wyniosła 1050$). Po czternastu dniach kurs opcji wzrósł do poziomu 21$. Oznacza to, że strata z transakcji (po pominięciu kosztów transakcyjnych) wyniosła 10,5$ na akcję. Oznacza to, że strata jest już równa maksymalnemu zyskowi z transakcji.

Inwestor w obecnej sytuacji może:

 • pozwolić stracie rosnąć
 • zamknąć pozycję
 • kupić opcję call
 • rolowanie pozycji

Pozwolenie stracie rosnąć nie jest właściwą strategią w przypadku wystawionej opcji call. Powodem jest to, że maksymalny zysk jest z góry określony, natomiast potencjalna strata może znacznie przekraczać potencjalny zysk. W związku z tym aby właściwie zarządzać ryzykiem inwestor powinien decydować się na ustawianie stop loss’ów mentalnych (cenowych i czasowych), aby nie dopuścić aby pojedyncza transakcja doprowadziła do pokaźnych strat całego portfela inwestycyjnego.

Zamknięcia pozycji jest to rozsądny wybór ponieważ pozwala ograniczyć ryzyko zwielokrotnienia straty. Jest to szczególnie widoczne w przypadku historii gdzie pojawił się znaczny short squeeze (tj. zmuszenie posiadaczy krótkich pozycji do panicznego zamykania pozycji). Historia zna przypadku wielu spółek, które potrafiły w bardzo szybkim czasie wzrosnąć o kilkaset procent (np. GameStop, Volkswagen).  

Kupno opcji call pozwala na zabezpieczenie się przed sytuacją kiedy inwestor obawia się, że możliwa jest krótka, wzrostowa korekta na instrumencie bazowym. Jednak takie rozwiązanie jest zastanawiające z punktu widzenia zarządzania ryzykiem portfela. Jeśli wystawienie opcji call niesie za sobą ryzyko wygenerowania ogromnej straty w przypadku wystąpienia wzrostowej korekty, to może lepszym rozwiązaniem jest zamknięcie krótkiej pozycji ze strata oraz kupno opcji call?

Rolowanie pozycji polega na zamknięciu obecnej pozycji oraz otworzeniu drugiej z inną ceną wykonania albo innym okresem wygasania. Jako przykład można podać transakcje na opcjach na akcje spółki Microsoft. Dnia 26 lipca 2022 roku inwestor wystawił opcję call na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$. Opcje wygasały we wrześniu 2022 roku, otrzymał za nią 7,5$ za akcję. Do 15 sierpnia kurs opcji wzrósł do poziomu 34,50$. Oznaczało to, że strata na transakcji wyniosła 27$. Inwestor uznał jednak, że istnieje szansa na sporą, spadkową korektę. Z tego powodu postanowił zamknąć krótką pozycję w opcji call oraz otworzyć nową krótką pozycję o większej wartości wewnętrznej (cena wykonania 250$, również zapadająca we wrześniu). Inwestor otrzymał premię w wysokości 44$ za akcję. Do 2 września nastąpiła fala spadkowa na akcjach Microsoft co doprowadziło do spadku kursu opcji call w okolice 10$ za akcję. W efekcie zysk na transakcji wyniósł 34$. Oznaczało to, że zysk z nowej pozycji z nawiązką pokrył stratę na poprzedniej transakcji. Jeśli inwestor przetrzymałby stratę z pierwszej transakcji jego zysk wyniósłby około 3,5$ zamiast 7$ zysku w wyniku udanego rolowania.

Zarządzanie krótką pozycją w opcji put

Otwierając krótką pozycję w opcji put, inwestor zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie. W zamian za przyjęcie tego zobowiązania, inwestor otrzymuje “premię opcyjną”, która jest maksymalnym zyskiem jaki inwestor może ponieść. Jednocześnie inwestor jest wystawiony na ryzyko gwałtownego spadku kursu instrumentu bazowego co spowoduje, że strata znacznie przekroczy maksymalny zysk. Czasami inwestorzy wystawiają opcję put aby nabyć akcje po niższej niż obecna cena (“zarabiają” na premii czasowej).

Przykładowo inwestor wystawił 8 czerwca 2022 roku opcję put na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$ i terminem wygaśnięcia we wrześniu 2022 roku. Otrzymał za nią 12$ za akcję, biorąc pod uwagę, że 1 opcja jest wystawiona na 100 akcji Microsoft to wartość transakcji wyniosła 1200$. Do 13 czerwca 2022 roku kurs opcji wzrósł do poziomu 27,3$. Oznacza to, że inwestor wygenerował stratę na poziomie 1530$.

 Inwestor w obecnej sytuacji może:

 • pozwolić stracie rosnąć,
 • zamknąć pozycję,
 • kupić opcję put,
 • rolowanie pozycji.

Pozwolenie stracie rosnąć nie jest właściwą strategią w przypadku wystawionej opcji put. Powodem jest to, że maksymalny zysk jest z góry określony, natomiast potencjalna strata może znacznie przekraczać potencjalny zysk (akcje czy indeks mogą spaść do 0). W związku z tym aby właściwie zarządzać ryzykiem inwestor powinien decydować się na ustawianie stop loss’ów mentalnych (cenowych i czasowych) aby nie dopuścić aby pojedyncza transakcja doprowadziła do pokaźnych strat całego portfela inwestycyjnego.

Zamknięcie pozycji jest to rozsądny wybór ponieważ pozwala ograniczyć ryzyko zwielokrotnienia straty. Jest to szczególnie widoczne w przypadku historii gdzie pojawił się znaczny spadek kursu akcji wywołany przez panikę rynkową albo czynnik fundamentalny. Wystarczy wspomnieć jak afera z silnikami diesla odbiła się negatywnie na kursie akcji koncernu motoryzacyjnego Volkswagen.

Kupno opcji put pozwala na zabezpieczenie się przed sytuacją kiedy inwestor obawia się, że możliwa jest krótka, spadkowa korekta na instrumencie bazowym. Jednak takie rozwiązanie jest zastanawiające z punktu widzenia zarządzania ryzykiem portfela. Jeśli wystawienie opcji put niesie za sobą ryzyko wygenerowania ogromnej straty w przypadku wystąpienia spadkowej korekty, to może lepszym rozwiązaniem jest zamknięcie krótkiej pozycji ze stratą oraz kupno opcji put?

Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej, rolowanie pozycji polega na zamknięciu obecnej pozycji oraz otworzeniu drugiej z inną ceną wykonania albo innym okresem wygasania. Jako przykład można podać transakcje na opcjach na akcje spółki Microsoft.

Dnia 8 czerwca 2022 roku inwestor wystawił opcję put na akcję Microsoft z ceną wykonania 260$. Opcje wygasały we wrześniu 2022 roku, otrzymał za nią 12,3$ za akcję. Do 13 czerwca kurs opcji wzrósł do poziomu 27,3$. Oznaczało to, że strata na transakcji wyniosła 15$. Inwestor uznał jednak, że istnieje szansa na sporą, spadkową korektę. Z tego powodu postanowił zamknąć krótką pozycję w opcji put oraz otworzyć nową krótką pozycję o większej wartości wewnętrznej (cena wykonania 270$, również zapadająca we wrześniu). Inwestor otrzymał premię w wysokości 34,5$ za akcję. Do 15 sierpnia nastąpił wzrost kurs Microsoftu. Doprowadziło to do spadku kursu opcji put do poziomu 2$ za akcję. Zysk z transakcji wyniósł 32,5$ co z nawiązką pokryło stratę z poprzedniej opcji. Jeśli inwestor przetrzymałby stratę z pierwszej transakcji jego zysk wyniósłby około 11$ zamiast 17,5$ zysku w wyniku udanego rolowania.

Zarządzanie długą pozycją w opcji put

Zajmując długą pozycję w opcji put, inwestor otrzymuje prawo do sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie. W zamian za nabycie tego prawa, inwestor musi zapłacić “premię opcyjną”, która jest maksymalną stratą jaką inwestor może ponieść.

02 long call

Opcja put z ceną wykonania 260$, wygaśnięcie wrzesień 2022. Źródło: platforma TWS

Przykładowo, jeśli inwestor nabył 13 czerwca 2022 roku opcję put na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$ i terminem wygaśnięcia we wrześniu 2022 roku. Zapłacił za nią 27,3$ za akcję. 24 czerwca 2022 kurs opcji spadł do poziomu 12,75$. Oznacza to, że strata z transakcji (po pominięciu kosztów transakcyjnych) wyniosła 14,55$ za akcję (1455$).

Inwestor w obecnej sytuacji może:

 • utrzymać pozycję,
 • zamknąć pozycję,
 • kupić opcję call,
 • wystawić opcję put,
 • zrolować pozycję.

Pozwolenie stratom rosnąć z jednej strony nadal daje szanse na zamknięcie transakcji z zyskiem (jeśli pozostaje sporo czasu do wygaśnięcia opcji). Oczywiście jest to strategia na przetrzymywanie straty w nadziei na odwrócenie trendu instrumentu bazowego. 

Zamknięcie pozycji generującej stratę to pogodzenie się inwestora, że nie wszystkie pozycje muszą generować zysk. Czasami jest to optymalna strategia, ponieważ pozwala uratować chociaż część zapłaconej premii. Oczywiście warto zastanowić się, czy chwilowe wzrosty na instrumencie bazowym nie są dobrą okazją do powiększenia pozycji jeśli prawdopodobieństwo spadków jest większe niż prawdopodobieństwo wzrostów.

Kupno opcji call jest rozwiązaniem, które pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem wystąpienia głębszej korekty lub zmiany trendu na wzrostowy. Ma to swoje plusy w sytuacji nabywania długoterminowych opcji put (LEAPS). Wtedy skorzystanie z krótko- lub średnioterminowych opcji call pozwoli na zarobieniu podczas rynkowej korekty. Aby lepiej zobrazować taką strategię posłużymy się przykładem.

20 maja 2022 roku 1 akcja Microsoft była wyceniana na 252$. Inwestor zdecydował się na zakup 1 opcji put z ceną wykonania 300$, która wygaśnie w styczniu 2024 roku. Premia jaką zapłacił inwestor wyniosła 68$ za akcję, czyli wartość zapłaconej premii wyniosła 6800$. 7 lipca cena akcji Microsoft na giełdzie wzrosła do 267,8$. W efekcie wartość zakupionej opcji put spadła do 52,5$. Inwestor zaczął obawiać się, że w perspektywie najbliższych 3 miesięcy nastąpi wzrostowa korekta akcji Microsoft. Z tego powodu kupił opcję call z ceną wykonania 270$ wygasającą we wrześniu 2022 roku. Wartość premii wyniosła 9,25$ za akcję, czyli jej wartość wyniosła 925$. Do 15 sierpnia 2022 cena akcji Microsoft wzrosła do poziomu 292,8$. W efekcie cena opcji call wzrosła do 17,5$, natomiast cena opcji put spadła do 37$. 

Oznaczało to, że po niespełna miesiącu transakcja na długoterminowej opcji put zanotowała stratę na poziomie 31$ na akcję, natomiast zysk z nabytej opcji call wyniósł 8,25$. Po zamknięciu pozycji w opcji call, inwestor pokryje część straty jaką generuje długa pozycja na opcjach typu LEAPS na akcje Microsoft.

03 put

Wykres opcji call z ceną wykonania 280$, wygaśnięcie wrzesień 2022. Źródło: platforma TWS

Wystawienie opcji put w przypadku posiadania straty na opcjach put pozwala na zmniejszenie potencjalnej straty w przypadku wystąpienia scenariusza zakładającego dalszy umiarkowany wzrost lub konsolidację kursu po spadku. Oczywiście taka sytuacja ma sens tylko w sytuacji, kiedy inwestor posiada długą pozycję w długoterminowej opcji put i wystawia opcję put ze znacznie krótszym okresem wykonania. Pozwala to na potencjalne zmniejszenie straty w sytuacji zrealizowania pozytywnego scenariusza. Ryzykiem jest sytuacja w której nastąpi powrót do trendu spadkowego. W takiej sytuacji opcja o krótszym okresie do wygaśnięcia może wzrosnąć znacznie mocniej niż długoterminowa opcja call (tutaj sporo zależy od delty opcji). 

Rolowanie pozycji polega na zamknięciu obecnej stratnej pozycji i otworzeniu nowej z dłuższym terminem wygaśnięcia opcji lub o niższej cenie wykonania. Czasami rolowanie pozycji może odbywać się “do spreadu”, kiedy powstaje spread w celu ratowania stratnej pozycji. Innym rozwiązaniem jest po prostu “rolowanie w górę”. Zamykanie opcji stratnej i otwieranie nowej z wyższą deltą. W celu zrozumienia strategii warto posłużyć się przykładem. 

20 maja inwestor nabył opcję put na akcje Microsoft z ceną wykonania 260$ i wygasająca 16 września 2022 roku. Za wspomnianą opcję inwestor zapłacił 25,5$ za akcję (tj. 2550$). Dawało to poziom rentowności transakcji (BEP) na poziomie 285,5$ za akcję (260$ + zapłacona premia). Do 1 czerwca 2022 roku kurs akcji Microsoft poruszał się w impulsie wzrostowym. W efekcie kurs opcji put spadł do poziomu 11,8$. Inwestor postanowił ratować pozycję dokonująć sprzedaży opcji put o takich samych parametrach co zakupiona wcześniej opcja. Sprzedaż opcji spowodowała, że nastąpiło zamknięcie ze stratą starej pozycji. Z racji tego, że inwestor nadal wierzy w spadek kursu Microsoft, uważa, że powinien posiadać jakąś opcję put z odpowiednio wysoką deltą. Z tego powodu kupuje opcje call z ceną wykonania 270$ wygasającą 16 września 2022 roku. Za wspomnianą opcję inwestor musi zapłacić 15,5$. Po dokonaniu transakcji nastąpiła spadkowa korekta, która trwała do połowy czerwca. W efekcie:

 • opcja put z ceną wykonania 260$ wzrosła z poziomu 11,8$ do 27,3$;
 • opcja put z ceną wykonania 270$ wzrosła z poziomu 15,5$ do 34$.

Gdyby inwestor nie zamykał pozycji, osiągnąłby zysk na poziomie 1,8$ za akcję (180$). Jednak zrealizował na transakcji stratę na poziomie 13,7$ (1370$). Jednocześnie zakupiona opcja put z ceną wykonania 270$ wygenerowała zysk na poziomie 18,5$. W efekcie zysk netto z dwóch transakcji wyniósł 4,8$ a więc więcej niż w przypadku samej opcji put. Wadą takiej strategii jest konieczność znalezienie środków na otwarcie nowej pozycji ponieważ zamknięcie opcji put z ceną wykonania 260$ wygenerowało przypływ środków na poziomie 11,5$, a zakup nowej opcji wymagała inwestycji 15,5$. Rozwiązać może to skorzystanie z wystawienia opcji call głęboko poza pieniądzem albo skorzystanie z pożyczki brokerskiej.


Saxo Bank logo 2020

Czy wiesz, że…?

Saxo Bank jest jednym z nielicznych brokerów Forex, posiadającym w swojej ofercie opcje waniliowe. Inwestor ma do dyspozycji łącznie ponad 1200 opcji (waluty, akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce). SPRAWDŹ

Co o tym sądzisz?
Lubię
20%
Interesujące
60%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
20%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.