Pozostałe
Teraz czytasz
Inwestowanie w wodę. Czy to ma sens? ETF, Akcje [Poradnik]
0

Inwestowanie w wodę. Czy to ma sens? ETF, Akcje [Poradnik]

utworzył Forex Club8 marca 2021

Około 70% powierzchni naszej planety jest pokryta przez wodę. Jednak aż 97% z niej, jest wodą słoną nie nadającą się do spożywania przez człowieka. W ciągu ostatnich lat coraz więcej pojawia się analiz mówiących, że zmiany klimatu spowodują w wielu obszarach niedobory wody. Z tego powodu, część inwestorów uważa, że problemy z podażą słodkiej wody spowodują wzrost cen. Dlatego część ludzi traktuje wodę jako surowiec, podobny do złota czy ropy naftowej. Mimo dynamicznego rozwoju światowej gospodarki i gwałtownego podniesienia się standardów życia, na przestrzeni ostatnich tysiącleci nie zmieniła się dalsza konieczność do spożywania wody.

Gwałtowna industrializacja oraz wzrost produkcji rolnej spowodowały wzrost zapotrzebowania na wodę oraz zwiększenie zanieczyszczenia źródeł tego surowca (ścieki, nawozy). Coraz większe obszary świata raportują okresowe braki w wodzie. Dotyczy to takich krajów jak Egipt, Indie, Izrael, Pakistan, Meksyk, Chiny (głównie rejony przemysłowe) czy Stany Zjednoczone (m.in. Kalifornia, Kolorado, Las Vegas). 

01 Woda mapa

Źródło: The UN World Water Development Report 2018

Według danych przygotowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (The UN World Water Development Report 2018), do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 20-30%. Powodem będzie m.in. bogacenie społeczeństwa oraz wzrost populacji (szczególnie w Afryce). Na wielu obszarach, w perspektywie kolejnych 30 lat, spodziewane jest pogorszenie źródeł dostępnej słodkiej wody. Dotyczy to szczególnie terenów Afryki Północnej, Azji Środkowej, środkowych stanów USA, Indii oraz Chin. Jednak na niektórych obszarach zakładany jest wzrost dostępności do wody pitnej. Dotyczy to niektórych regionów Niemiec, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, a także niektórych krajów afrykańskich.

02 Woda 2050

Źródło: The UN World Water Development Report 2018

Inwestowanie w wodę

Coraz więcej firm inwestycyjnych zwraca uwagę, że inwestowanie w wodę oraz spółki powiązane z rynkiem wody może być interesującą lokatą kapitału w długim terminie. Przykładem może być fundusz inwestycyjny Harvardu, który za część kapitału skupował ziemię z dostępem do wód gruntowych. Jednak, aby korzystać z aprecjacji cen wody, nie trzeba koniecznie nabywać działek. Istnieją specjalne fundusze ETF oraz niepubliczne fundusze, które lokują środki na rynku wydobycia oraz filtrowania wody.

Istnieją również specjalnie stworzone indeksy, które naśladują zachowanie się spółek związanych z rynkiem wody. Do jednego z najważniejszych indeksów należy: 

  • S&P Global Water Index.

Według danych przygotowanych przez S&P Dow Jones Indices, w ciągu ostatnich 10 lat średni, roczny zwrot z indeksu wyniósł 11,35% (po wliczeniu dywidend). W skład indeksu wchodzą spółki produkujące rozwiązania (narzędzia, materiały) dla innych firm związanych z branżą wodną. Kolejną grupą spółek są firmy użyteczności publicznej i infrastrukturalnej związanej z rynkiem wody (np. oczyszczalnie, uzdatnianie wody). Kolejnym kryterium jest kapitalizacja, która musi wynosić minimum 250 mln$. Z kolei kapitalizacja po odliczeniu współczynnika akcji w wolnym obrocie (float adjusted capitalization) ma wynosić minimum 100 mln$. W skład indeksu wchodzi 50 spółek o średniej kapitalizacji wynoszącej 5,57 mld$. W S&P Global Water Index dominują spółki amerykańskie (50,3%) oraz brytyjskie (13,1%). Kolejnymi istotnymi spółkami są firmy notowane we Francji (8,9%) oraz Szwajcarii (7,2%). Największymi komponentami indeksu są takie firmy jak Xylem Inc., American Water Works oraz Veolia.

ETF związane z rynkiem wody

Istnieje wiele ETF-ów które są związane z rynkiem wody. Najbardziej znane z nich prezentujemy poniżej.

iShares Global Water UCITS ETF (IH20)

Jest to fundusz ETF, którego benchmarkiem jest indeks S&P Global Water Index. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły na koniec 5 marca 2021 roku ponad 1,8 mld$. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,65%. W składzie indeksu dominują głównie spółki amerykańskie (49,1%), brytyjskie (13,4%), francuskie (9,0%) oraz szwajcarskie (7,6%). Najważniejszymi spółkami wchodzącymi w skład ETF-u jest Xylem (9,3%), American Water Works (7,8%) oraz Veolia (5,4%). ETF jest notowany na wielu giełdach (m.in. LSE, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

03 Woda ishares Global Water ETF

Wykres iShares Global Water UCITS ETF, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

Jest to ETF stworzony przez jednego z największych, europejskich dostawców ETF-ów. Lyxor World Water ma aktywa pod zarządzaniem na poziomie 704 mln funtów brytyjskich. Średnia roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,6%. Benchmarkiem ETF-u jest World Water Total Return Index. Największy udział mają spółki amerykańskie (51,9%), brytyjskie (13,5), japońskie (13,5%) oraz szwajcarskie (11,4%). Najważniejszymi spółkami wchodzącymi w skład ETF-u jest Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) oraz Xylem (7,5%).

Invesco Water Resources ETF

Jest to ETF inwestujący w spółki związane z sektorem “wodnym”. Invesco Water Resources ETF ma pod zarządzaniem ponad 1,4 mld$. Średnia roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,6%. Benchmarkiem jest Nasdaq OMX Us Water Index. W skład ETF-u wchodzą głównie spółki amerykańskie (98,5%). Najważniejszymi spółkami wchodzącymi w skład ETF-u jest Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) oraz Danaher (7,6%).

Invesco S&P Global Water Index ETF

Jest to ETF inwestujący w spółki powiązane z przemysłem wodnym (m.in. oczyszczanie wody). Invesco S&P Global Water Index ETF ma pod zarządzaniem ponad 800 mln$. Średnia roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,59%. Benchmarkiem jest S&P Global Water Index. W skład ETF-u są głównie spółki amerykańskie (50,3%), brytyjskie (13,7%) oraz francuskie (8,3%). Najważniejszymi komponentami indeksu są Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) oraz Veolia (5,0%).

Spółki związane z rynkiem wody

Dla inwestorów wolących aktywnie inwestować w tym segmencie rynku konieczne jest wybranie odpowiednich spółek. Poniżej krótko opisane zostaną wybrane spółki z tego sektora.

American Waters Works Corporation

Spółka jest dostawcą wody pitnej oraz oferuje zarządzanie nieczystościami. AWK została założona w 1886 roku, a na giełdzie jest notowana od 2008 roku. Przed IPO spółka należała do niemieckiego koncernu RWE. American Waters Corporation zatrudnia ponad 7 000 pracowników. Swoje usługi spółka dostarcza 15 mln ludzi w 46 stanach. Jednak aż 87,7% przychodów było generowane w 7 stanach (New Jersey Pensylwania, Missouri, Illinois, Kalifornia, Indiana oraz Zachodnia Wirginia).

American Waters Co. 2018 2019 2020
Przychody 3 440 mln$ 3 610 mln$ 3 777 mln$
Zysk operacyjny 1 139 mln$ 1 204 mln$ 1 248 mln$
Marża operacyjna 33,11% 33,35% 33,04%
Zysk netto 567 mln$ 621 mln$ 709 mln$

Źródło: opracowanie własne

04 Woda American Waters Works

Wykres spółki American Waters Works Cooperation, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Veolia Environnement S.A.

Veolia jest bardzo zdywersyfikowanym przedsiębiorstwem. Jest to francuska spółka działająca w sektorze zarządzania wodą, nieczystościami, energetyką oraz zarządzaniem odpadami. Spółka działa na wszystkich kontynentach i dostarcza wodę pitną dla ponad 98 mln osób. Z kolei usługi zarządzania odpadami są oferowane ponad 42 mln osób. Veolia zatrudnia ponad 300 000 pracowników w 48 krajach. Spółka jest notowana na giełdzie w Paryżu.

Veolia Environnement 2018 2019 2020
Przychody 25 911 mln$ 27 189 mln$ 26 010 mln$
Zysk operacyjny 1 460 mln$ 1 558 mln$ 809 mln$
Marża operacyjna 5,63% 5,73% 3,11%
Zysk netto 373 mln$ 619 mln$ 89 mln$

Źródło: opracowanie własne

05 woda veolia

Wykres spółki Veolia Environnement, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB. 

Xylem

Spółka zajmuje się produkcją urządzeń wykorzystywanych w sektorze wodnym. Produkty Xylem są używane w wielu sektorach. Przykładowo, rolnictwo korzysta z pomp potrzebnych do tworzenia systemów irygacji. Z kolei branża oczyszczania wody korzysta z urządzeń monitorujących i kontrolujących oraz systemów filtracji. Spółka zatrudnia ponad 16 700 pracowników. Swoje produkty Xylem sprzedaje w około 150 krajach na świecie.

Xylem Inc. 2018 2019 2020
Przychody 5 207 mln$ 5 249 mln$ 4 876 mln$
Zysk operacyjny 676 mln$ 697 mln$ 500 mln$
Marża operacyjna 12,98% 13,27% 10,25%
Zysk netto 549 mln$ 401 mln$ 254 mln$

Źródło: opracowanie własne

06 Woda Xylem

Wykres spółki Xylem Inc., interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Podsumowanie

Mimo wzrastającego zapotrzebowania na wodę należy pamiętać, że spółki działające w tej branży są w niektórych krajach silnie regulowane. Zaletą spółek dostarczających wodę pitną do klienta końcowego jest bycie „naturalnym, lokalnym monopolistą”, co ogranicza potrzebę reklamowania swoich usług. Kolejnym plusem inwestowania w spółki związane z rynkiem wody jest spełnianie podstawowych potrzeb ludności.

W ciągu następnych kilkudziesięciu lat popyt na wodę będzie wzrastał w wyniku wzrostu populacji oraz zwiększenia się globalnej konsumpcji. W sektor wodny można zainwestować zarówno w pojedyncze spółki, jak i ETF-y. Inwestować we wspomniane instrumenty finansowe można za pośrednictwem takich brokerów jak XTB oraz Saxo Bank.

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Ilość giełd w ofercie 16 giełd 37 giełd 24 giełdy
Ilość akcji w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
ok. 3 000 – CFD na akcje
Ilość ETF w ofercie 194 – ETF
112 – CFD na ETF
3000 – ETF
675 – CFD na ETF
ok. 100 – CFD na ETF
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Platforma Plus 500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
14%
Interesujące
86%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.