Początkujący
Teraz czytasz
Metody łączenia najważniejszych analiz rynku
0

Metody łączenia najważniejszych analiz rynku

utworzył Daniel Ligocki13 grudnia 2019

Jak łączyć różne rodzaje analizy rynku?

Istnieje kilka podejść odnoszących się do analizy rynków finansowych mających na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów wejścia w rynek. Główne rodzaje analizy rynków finansowych to:

  1. Analiza fundamentalna
  2. Analiza techniczna
  3. Analiza sentymentów

Większość traderów specjalizujących się w handlu na rynku walutowym koncentruje się na jednym rodzaju analizy. Profesjonaliści uważają, że łączenie powyższych metod, zwiększa szanse na generowanie wartościowych sygnałów i pomaga zrozumieć ruchy na rynku. Tak naprawdę trudno jest sobie wyobrazić osobę, która podejmuje ryzyko na giełdzie bez zaznajomienia się z kalendarzem ekonomicznym. Każdego dnia publikowane są dane makroekonomiczne, które mają za zadanie przedstawić kondycję i stan danej gospodarki. Informację te są podawane do publicznej wiadomości z różną częstotliwością. Niektóre z nich są publikowane raz na tydzień, inne raz na miesiąc, a jeszcze inne raz na kwartał. Takie informacje są szybko dyskontowane przez rynek, co przekłada się na wzrost zmienności i dynamiczne ruchy, które za nic mają techniczne poziomy czy formację. Z drugiej strony, każdy „fundamentalista” korzysta z wykresów, by móc chociażby określić panujący na rynku trend i moment wejścia w pozycję. Technicy i fundamentaliści od lat toczą batalię o to, która z powyższych metod jest bardziej efektywna podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.


Przeczytaj koniecznie: Trading precyzyjny – techniki ułatwiające wejścia w transakcję


Jak więc, skutecznie wykorzystać wszystkie z powyższych technik analizy rynku? Zacznijmy od omówienia każdej z nich.

Analiza fundamentalna

Ten rodzaj analizy koncentruje się na fundamentach gospodarki, czyli jednym słowem ma nam zobrazować kondycję danego kraju. Niestety, w praktyce nie polega to tylko na porównaniu wskaźników ekonomicznych z poprzednimi odczytami i prognozami analityków. Należy pamiętać, że mamy wiele teorii ekonomii, które składają się na pojęcie analizy fundamentalnej. Jedną z nich jest teoria parytetu siły nabywczej pieniądza. Teoria ta mówi, że każdą walutę należy dostosować do czynników ekonomicznych danego kraju takich jak inflacja czy stopy procentowe. Parytet siły nabywczej pieniądza jest wskaźnikiem, którego zadaniem jest przedstawienie różnicy wysokości cen w badanym kraju – informuje nas o tym ile jednostek danej waluty musimy zapłacić za określony koszyk dóbr w poszczególnych krajach.

Analiza techniczna

Popularna AT polega na prognozowaniu przyszłych zmian ceny na podstawie zachowań instrumentu w przeszłości. Traderzy wykorzystujący w swoich decyzjach inwestycyjnych ten rodzaj analizy kierują się trzema założeniami, które przyświecają tej metodzie:

  1. Istnieje efektywność rynku i wszystko uwzględnione jest w cenach,
  2. Rynek podąża z trendem,
  3. Historia lubi się powtarzać.

Analiza techniczna jest bogata w różnego rodzaju narzędzia, mające na celu ułatwić podjęcie decyzji o wejściu w pozycję lub też pozostaniu poza rynkiem. Do wyboru mamy m. in., oscylatory, wskaźniki trendu czy poziomy Fibonacciego. Z czego będziemy korzystać w naszym tradingu ? To już zależy od własnych preferencji takich jak styl handlu czy ramy czasowe.


Przeczytaj także: Linie trendu w formacji LT-4C i ich zastosowanie na zniesieniu ceny


Analiza sentymentu

Inwestor, zanim jeszcze przejdzie do złożenia zlecenia na rynku posiada już wyrobioną opinię na temat obserwowanego instrumentu finansowego. Ponadto, każdy z nas ma własny pogląd i przemyślenia odnośnie tego, dlaczego rynek porusza się w określony sposób, a nie inny i ten pogląd ujawnia z chwilą złożenia zlecenia u brokera.

Jednak, to nie wystarczy by zarobić. Rynek jest syntezą myśli wszystkich traderów spekulujących czy inwestujących na danym walorze. Im większy rynek, tym więcej opinii i poglądów. Ponieważ większość z nas jest inwestorem detalicznym i nie dysponuje tak dużym kapitałem, by poruszać rynkiem zgodnie z naszymi preferencjami, powinniśmy przeprowadzić analizę nastrojów panujących na rynku, by móc przyłączyć się do dużych graczy lub też odwrotnie.

Analiza nastrojów to rodzaj analizy rynku, która koncentruje się na pomiarze i interpretacji stanu psychicznego i emocjonalnego pozostałych uczestników obrotu. W praktyce, sprowadza się do procentowego określenia liczby inwestorów posiadających pozycje długie oraz krótkie. Analityk, który w swoich decyzjach inwestycyjnych bierze pod uwagę ten rodzaj analizy, zajmie pozycję wbrew powszechnie panującej zasadzie „graj zgodnie z trendem” . Jeżeli z analizy sentymentu wynika, że uczestnicy rynku nastawieni są „byczo” (grają na wzrost) do obserwowanego instrumentu to trader stosujący powyższą technikę zajmie pozycję, krotką. Analogicznie w sytuacji gdy mamy do czynienia z rynkiem „niedźwiedzia” (trend spadkowy), zajmiemy pozycję długą, czyli zagramy na umocnienie się waluty bazowej.

Inwestowanie, które polega na zajmowaniu pozycji przeciwnej do obecnie panującego trendu nazywane jest techniką kontrariańską. Należy mieć na uwadze, że połączenie wszystkich trzech wyżej opisanych analiz rynku może wymagać od nas wiele trudu i wysiłku, ale może też być korzystne w stosunku do naszej stopy zwrotu.

Narzędzia służące określeniu nastrojów rynkowych zostały szczegółowo opisane w artykule „Sentyment traderów – czym jest i jak go wykorzystać w tradingu?” autorstwa Adama Kondrackiego, dlatego od razu przejdziemy do możliwości wykorzystania wszystkich opisanych analiz rynku w praktyce.

Potwierdzenie odwrócenia trendu

Połączenie wskaźników sentymentu z wybranymi elementami analizy technicznej, może pomóc traderowi określić wiarygodność trendu i jego siłę. Jeśli para walutowa zmienia kierunek, możemy wykorzystać wskaźnik nastroju i sprawdzić czy powstała dywergencja i podjąć odpowiednią decyzję inwestycyjną.

Publikacja danych i reakcja rynku

Jednym z prostszych sposobów łączenia analizy fundamentalnej z sentymentem rynkowym jest śledzenie ruchów podczas publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Najważniejsze wnioski i wskazówki płynące z tego rodzaju obserwacji wyciągniemy wtedy, gdy dane będą odbiegały od oczekiwań inwestorów.

Jeśli obserwowany instrument, podczas publikacji danych zachowuje się zgodnie z odczytem oznacza to, że mamy do czynienia z silnym rynkiem (byka lub niedźwiedzia) i należy wyczekiwać korekty by móc podłączyć się do tłumu. Z takim rynkiem nie warto walczyć, nie ma co pchać się pod pędzący pociąg. Zajęcie pozycji przeciwstawnej mogłoby skończyć się sporym uszczupleniem naszego portfela inwestycyjnego.

W momencie, gdy rynek reaguje przeciwnie do danych, powinna zapalić nam się czerwona lampka. Taka sytuacja może oznaczać, że publikowane dane zostały już wcześniej uwzględnione w cenie instrumentu finansowego lub inwestorzy dysponujący większym kapitałem mają informację, o której „plankton” (określenie drobnych inwestorów) dowie się z opóźnieniem. To są dobre okazje do wejścia w pozycję zgodnie z sygnałami płynącymi z analizy technicznej.

Podsumowanie

Żadna z powyżej opisanych metod analizy rynku, nie musi i nie powinna się wykluczać. W praktyce, powinniśmy korzystać z każdej z nich, ponieważ każda technika daje spojrzenie na sytuację rynkową z nieco innej perspektywy. Analiza fundamentalna pozwala zobrazować czy gospodarka dobrze prosperuje. Jeśli publikowane dane wskazują na to, że tak właśnie jest, a waluta tego kraju jest w trendzie spadkowym od dłuższego czasu to może warto rozważyć jej zakup, ponieważ waluta najprawdopodobniej jest niedowartościowana. Należy pamiętać jednak, że w przypadku rynku walutowego musimy obowiązkowo wziąć również pod lupę sytuację gospodarczą kraju waluty kwotowanej. Analiza techniczna posłuży nam do określenia momentu wejścia w rynek, a sentyment rynkowy wskaże postrzeganie rynku przez pozostałych uczestników obrotu.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Daniel Ligocki
Trader oraz analityk walutowy w Rkantor.com. Pasjonat analizy technicznej i krótkoterminowego podejścia do inwestycji. W prywatnym tradingu wykorzystuje Price Action oraz klasyczne formacje techniczne. Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2015 roku. Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu.