Zaawansowani
Teraz czytasz
Wypłać sobie dywidendę sam! – Czym jest strategia covered call?
0

Wypłać sobie dywidendę sam! – Czym jest strategia covered call?

utworzył Forex Club19 marca 2021

Covered call jest bardzo prostą oraz starą strategią opcyjną, która pozwala osiągać dodatkowy dochód z posiadanego portfela akcji. Covered call polega na wystawianiu opcji call przeciwko posiadanym akcjom. Wystawienie opcji call oznacza, że inwestor zobowiązuje się do sprzedaży akcji po określonej cenie w z góry określonym terminie. 


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Czym są opcje – wprowadzenie


Jest to strategia, która jest dosyć często stosowana przez inwestorów instytucjonalnych, którzy w ten sposób uzyskują dodatkowy dochód ze swojego portfela akcji. Na pierwszy rzut oka strategia wydaje się nieintuicyjna. Po co zobowiązywać się do sprzedaży akcji, które inwestor chce trzymać przez kilka najbliższych kwartałów albo lat?

Celem strategii nie jest sprzedaż akcji, tylko wygenerowanie zysku z wystawienia opcji i poczekać aż do momentu, w którym wygasną bez wartości. Dzięki temu inwestor osiąga dodatkowy zysk ze sprzedaży „ubezpieczenia” innym uczestnikom rynku. Kluczowe w tej strategii jest wystawienie opcji, które mają niewielkie szanse na wygaśnięcie opcji z wartością.

Strategia covered call

Jak w przypadku każdej strategii, kluczowa jest relacja zysku do potencjalnego ryzyka. Im inwestor chce osiągnąć większą premię z wystawienia opcji call, tym zwiększa się ryzyko pozbawienia znacznych zysków, w przypadku gwałtownego wzrostu portfela akcyjnego. Z tego powodu, największym „kosztem” strategii jest ryzyko utracenia zysków z potencjalnej aprecjacji aktywów inwestora. W zależności od strategii inwestora covered call może mieć następującą formę:

Długa pozycja + wystawienie opcji call ATM

Opcja call typu ATM (At-the-money) ma cenę wykonania w okolicy obecnej ceny rynkowej instrumentu bazowego. W efekcie, wystawca opcji zobowiązuje się do sprzedaży akcji po cenie zbliżonej do rynkowej. Dzięki temu uzyskuje premię, jaką płaci druga strona transakcji. 

Jako przykład można podać wystawienie opcji call na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor wystawia do posiadanego portfela 100 akcji opcję call wygasającą 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 000$. Premia opcyjna wynosi 214,4$. Dzięki tej transakcji otrzymuje 21 440$, co jest maksymalnym zyskiem ze wspomnianej transakcji. Jednocześnie strategia pokrywa straty do poziomu 2 785,6$. Maksymalny zysk z transakcji wynosi 3 214,4$.

Cena akcji Zysk/strata z akcji Zysk/strata z opcji Zysk/strata ze strategii
2500 – 50 000$ + 21 440$ – 28 560$
2700 – 30 000$ + 21 440$ – 8 560$
3000 0$ + 21 440$ + 21 440$
3200 + 20 000$ + 1 440$ + 21 440$
3500 + 50 000$ – 28 560$ + 21 440$

Źródło: opracowanie własne

Długa pozycja + wystawienie opcji call OTM

Opcja call typu OTM (out-the-money) ma cenę wykonania powyżej obecnej ceny rynkowej. Prawdopodobieństwo wykonania opcji jest mniejsze, niż w przypadku opcji ATM. W efekcie otrzymana premia jest  mniejsza, niż w przypadku ATM. „Kosztem” takiej strategii jest znacznie mniejsza ochrona przed potencjalnym spadkiem. Korzyścią z wystawienia opcji OTM jest znacznie większy potencjalny zysk. Jednocześnie zwiększa się szansa na wygaśnięcie opcji bez wartości.

Jako przykład można podać wystawienie opcji call na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor wystawia do posiadanego portfela 100 akcji na opcję call wygasającą 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 200$. Premia opcyjna wynosi 129,55$. Dzięki tej transakcji otrzymuje 12 955$. Maksymalnym zyskiem ze wspomnianej strategii jest 32 955$. Jednocześnie strategia pokrywa straty do poziomu 2 870,45$.

Cena akcji Zysk/strata z akcji Zysk/strata z opcji Zysk/strata ze strategii
2500 – 50 000$ + 12 955$ – 37 045$
2700 – 30 000$ + 12 955$ – 17 045$
3000 0$ + 12 955$ +12 955$
3200 + 20 000$ + 12 955$ +32 955$
3500 + 50 000$ – 17 045$ +32 955$

Źródło: opracowanie własne

Długa pozycja + opcja put ITM

Opcja call typu ITM (in-the-money) ma cenę wykonania poniżej obecnej ceny rynkowej. Prawdopodobieństwo wykonania opcji jest większe, niż w przypadku opcji ATM oraz OTM. W efekcie otrzymana premia jest  znacznie większa, niż w przypadku poprzednich dwóch typów opcji. Korzyścią z wystawienia opcji ITM jest znacznie większa ochrona przed spadkami. „Kosztem” strategii jest znaczne zmniejszenie potencjalnego zysku z aprecjacji akcji.

Jako przykład można podać wystawienie opcji call na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor wystawia do posiadanego portfela 100 akcji na opcję call wygasającą 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 2 720$. Premia opcyjna wynosi 385,95$. Dzięki tej transakcji otrzymuje 38 595$, co jest maksymalnym zyskiem ze wspomnianej transakcji. Jednocześnie strategia pokrywa straty do poziomu 2 614,05$. Maksymalny zysk z transakcji wynosi 3 105,95$.

Cena akcji Zysk/strata z akcji Zysk/strata z opcji Zysk/strata ze strategii
2500 – 50 000$ + 38 595$ – 11 405$
2720 – 28 000$ + 38 595$ +10 595$
3000 0$ + 10 595$ +10 595$
3200 + 20 000$ – 9 405$ +10 595$
3500 + 50 000$ – 39 405$ +10 595$

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie covered call

Strategia covered call stanowi najprostszą strategię generowania dodatkowego dochodu z posiadanego portfela akcji. W zależności od rodzaju opcji call uzyskana premia ma różną wartość.

Wystawienie opcji call, która jest OTM powoduje wygenerowanie niewielkiego zysku w przypadku wygaśnięcia opcji bez wartości. Daje to niewielką protekcję przed spadkiem wartości akcji, ale daje duży potencjał do aprecjacji portfela.

Wystawienie opcji call, która jest ATM powoduje wygenerowanie większego zysku w przypadku wygaśnięcia opcji bez wartości, niż w przypadku opcji OTM. Daje to przyzwoitą protekcję przed spadkiem wartości akcji oraz niewielki potencjał do wzrostu koszyka akcji.

Sprzedaż opcji call, która jest ITM powoduje wygenerowanie większego zysku w przypadku wygaśnięcia opcji bez wartości, niż w przypadku opcji OTM oraz ATM. Daje to bardzo dobrą przewagę przed spadkiem wartości akcji oraz bardzo niewielki potencjał do wzrostu koszyka akcji.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Opcje – czym jest strategia Married Put?


Wystawienie opcji put jako alternatywa do covered call

Tworzenie strategii covered call jest dosyć „kapitałochłonną” strategią. Wymaga kupna portfela akcji (długa pozycja) oraz wystawienia opcji call. Tańszą alternatywą jest wystawienie opcji put, która daje częściową ochronę przed spadkami oraz daje minimalny potencjał na osiągnięcie zysku. Maksymalny zysk jest równy otrzymanej premii z wystawionej opcji put.

Opcje put ITM

Opcja put ITM oznacza, że cena wykonania jest wyższa, niż obecna cena rynkowa. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 200$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 324,55$ za akcję. Oznacza to, że maksymalny zysk wynosi 324,55$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz wystawienie opcji call OTM.

Cena akcji Zmiana ceny akcji Premia opcyjna Zysk/strata z opcji
2500 – 70 000$ +32 455$ – 37 545$
2700 – 50 000$ +32 455$ – 17 545$
3000 – 20 0000$ +32 455$ +12 455$
3200 + 20 000$ +32 455$ +32 455$
3500 + 50 000$ +32 455$ +32 455$

Źródło: opracowanie własne

Opcje put ATM

Opcja put ATM oznacza, że cena wykonania jest zbliżona do obecnej ceny rynkowej. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 000$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 209,85$ za akcję. Oznacza to, że maksymalny zysk wynosi 209,85$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz wystawienia opcji call ATM.

Cena akcji Zmiana ceny akcji Premia opcyjna Zysk/strata z opcji
2500 – 50 000$ +20 985$ – 29 015$
2700 – 30 000$ +20 985$ – 9 015$
3000 0$ +20 985$ +20 985$
3200 + 20 000$ +20 985$ +20 985$
3500 + 50 000$ +20 985$ +20 985$

Źródło: opracowanie własne

Opcje put OTM

Opcja put OTM oznacza, że cena wykonania jest niższa do obecnej ceny rynkowej. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 2 700$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 97,6$ za akcję. Oznacza to, że maksymalny zysk wynosi 97,6$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz wystawienia opcji call ITM.

Cena akcji Zmiana ceny akcji Premia opcyjna Zysk/strata z opcji
2500 – 20 000$ +9 760$ – 10 240$
2700 0$ +9 760$ +9 760$
3000 + 30 000$ +9 760$ +9 760$
3200 + 50 000$ +9 760$ +9 760$
3500 + 80 000$ +9 760$ +9 760$

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Strategia covered call jest czasami stosowana przez inwestorów stosujących długoterminowe podejście do inwestowania. Dzięki wystawianiu opcji call inwestor może uzyskać dodatkowy dochód z posiadanego portfela akcji. Za gotowość do sprzedaży swoich akcji po określonej cenie, inwestor otrzymuje premię.


Saxo Bank logo 2020

Czy wiesz, że…?

Saxo Bank jest jednym z nielicznych brokerów Forex, posiadającym w swojej ofercie opcje waniliowe. Inwestor ma do dyspozycji łącznie ponad 1200 opcji (waluty, akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce). SPRAWDŹ


W przypadku kiedy opcja wygaśnie bez wartości (spadek cen, trend boczny lub niewielki wzrost instrumentu bazowego) inwestor poprawia swój wynik z pozycji. Kosztem takiej strategii jest zgoda na sprzedaż akcji po określonej cenie. „Ucina się potencjalne zyski” w przypadku gwałtownego wzrostu kursu akcji. Alternatywą dla strategii covered call jest wystawienie opcji put bez pokrycia. Jest to tzw. „syntetyczna strategia covered call”.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.