Zaawansowani
Teraz czytasz
Opcje – Czym jest strategia married put?
0

Opcje – Czym jest strategia married put?

utworzył Forex Club11 marca 2021

Opcje stanowią bardzo ciekawy instrument finansowy, który pozwala zabezpieczać swoje pozycje przez inwestorów lub spekulantów. Dzięki swojej konstrukcji mogą być „wykupieniem ubezpieczenia” przed okresem rynkowych zawirowań. 

Jak już zostało wspomniane w pierwszej części cyklu, opcje są rodzajem umowy pomiędzy dwiema stronami transakcji. Jednocześnie, każda ze stron ma różne prawa oraz obowiązki. Z tego powodu profil potencjalnych zysków i strat jest różny. Nabycie opcji call pozwala właścicielowi kupić dany instrument bazowy po z góry ustalonej cenie. Natomiast nabycie opcji put pozwala na sprzedaż danego instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie.

Strategia married put

Jest to strategia inwestycyjna polegająca na zabezpieczeniu długiej pozycji przy pomocy zakupu opcji put. Korzyścią płynącą z zakupu opcji put jest ograniczenie strat w przypadku zrealizowania się negatywnego scenariusza (spadku wartości instrumentu bazowego). Kosztem takiej strategii jest zapłacona premia za opcję put. W efekcie potencjalny zysk jest pomniejszony o wielkość premii. Jest to klasyczne „wykupienie polisy” przed niekorzystnym zdarzeniem rynkowym. W zależności od strategii inwestora married put może mieć następującą formę:

Długa pozycja + opcja put ATM

Opcja put typu ATM (At-the-money) ma cenę wykonania w okolicy obecnej ceny rynkowej instrumentu bazowego. W efekcie nabywca opcji zobowiązuje się do sprzedaży akcji po cenie zbliżonej do rynkowej. Maksymalna strata jest równa zapłaconej premii. 

Jako przykład można podać zabezpieczenie długiej pozycji na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor chce zabezpieczyć pozycję (100 akcji) nabywając opcję put wygasającą 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 000$. Premia opcyjna wynosi 212,65$. Dzięki tej transakcji inwestor zabezpiecza się przed stratą poniżej 3 000$. Jednak tym samym, obniża to zyski o 212,65$. Maksymalna strata z transakcji wynosi 7,1%. W przypadku wzrostu kursu zysk z transakcji pojawi się dopiero w przypadku wzrostu powyżej 3 212,65$.

Cena akcji

Zysk/strata z akcji

Zysk/strata z opcji

Zysk/strata ze strategii

2500

– 50 000$

+ 28 735$

– 21 265$

2700

– 30 000$

+ 8 735$

– 21 265$

3000

0$

– 21 265$

– 21 265$

3200

+ 20 000$

– 21 265$

– 1 265$

3500

+ 50 000$

– 21 265$

+28 735$

Źródło: opracowanie własne

Długa pozycja + opcja put OTM

Opcja put typu OTM (out-the-money) ma cenę wykonania poniżej obecnej ceny rynkowej. Z racji tego, że cena sprzedaży jest ustawiona poniżej obecnej ceny rynkowej, to prawdopodobieństwo wykonania opcji jest mniejsze niż w przypadku ATM. W efekcie, zapłacona premia jest mniejsza niż w przypadku opcji ATM. „Kosztem” takiej strategii jest znacznie większa potencjalna strata. Jest ona równa sumie zapłaconej premii oraz różnicy miedzy ceną bieżącą, a ceną wykonania opcji. Plusem takiego rozwiązania jest znacznie mniejsza cena opcji, co mniej ogranicza potencjalne zyski.

Jako przykład można podać zabezpieczenie długiej pozycji na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor chce zabezpieczyć pozycję nabywając opcję put wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 2 700$. Premia opcyjna wyniosła 99,0$. Dzięki tej transakcji inwestor zabezpiecza się przed stratą poniżej 2 700$, płacąc za to ubezpieczenie 99,0$ za akcję. Dlatego efektywny poziom maksymalnej straty wynosi 2 601$ (maksymalna strata -13,3%). W przypadku wzrostu kursu, zysk z transakcji pojawi się dopiero w przypadku wzrostu powyżej 3 099$.

Cena akcji

Zysk/strata z akcji

Zysk/strata z opcji

Zysk/strata ze strategii

2500

– 50 000$

+ 10 100$

– 39 900$

2700

– 30 000$

– 9 900$

– 39 900$

3000

0$

– 9 900$

– 9 900$

3200

+ 20 000$

– 9 900$

+10 100$

3500

+ 50 000$

– 9 900$

+40 100$

Źródło: opracowanie własne

Długa pozycja + opcja put ITM

Opcja put typu ITM (in-the-money) ma cenę wykonania powyżej obecnej ceny rynkowej. Z racji tego, że cena sprzedaży jest ustawiona powyżej obecnej ceny rynkowej, to prawdopodobieństwo wykonania opcji jest większe niż w przypadku opcji OTM oraz ATM. W efekcie, zapłacona premia jest znacznie większa niż w przypadku opcji ATM. Jest to strategia o znacznie mniejszej potencjalnej stracie. Jednak kosztem tej strategii jest bardzo drogie „ubezpieczenie”, co znacznie ogranicza potencjalne zyski.

Jako przykład można podać zabezpieczenie długiej pozycji na akcjach Amazon. Na koniec sesji z 5 marca wartość jednej akcji wynosi 3 000$. Inwestor chce zabezpieczyć pozycję nabywając opcję put wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 200$. Premia opcyjna wyniosła 328,0$. Premia zapłacona za opcję, ma w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, dwa komponenty: wartość wewnętrzną opcji (200$) oraz premię czasową (128$). Dzięki tej transakcji inwestor zabezpiecza się przed stratą poniżej 3 200$. Efektywny poziom maksymalnej straty wynosi 2 872$ (maksymalna strata -4,3%). W przypadku wzrostu kursu zysk z transakcji pojawi się dopiero w przypadku wzrostu powyżej 3 328$.

Cena akcji

Zysk/strata z akcji

Zysk/strata z opcji

Zysk/strata ze strategii

2500

– 50 000$

+ 37 200$

– 12 800$

2700

– 30 000$

+ 17 200$

– 12 800$

3000

0$

– 12 800$

– 12 800$

3200

+ 20 000$

– 32 800$

– 12 800$

3500

+ 50 000$

– 32 800$

+17 200$

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie married put

Strategia married put stanowi najprostszą strategię zabezpieczającą przed spadkami wartości instrumentu bazowego. W zależności od wyboru rodzaju opcji put, koszt tego ubezpieczenia jest różny. 

Wykupienie opcji put, która jest OTM, jest najtańszym, możliwym zabezpieczeniem się przed rynkową przeceną. Jednak opcja OTM jest tylko „ubezpieczeniem przed katastrofą”. Nie kosztuje drogo, ale zabezpiecza tylko przed bardzo mocnym spadkiem ceny instrumentu bazowego. W powyższym przykładzie maksymalna strata wynosi -13,3%. 

Wykupienie opcji put, która jest ATM, jest najbardziej intuicyjnym zabezpieczeniem się przed rynkową przeceną. Jednak opcja ATM jest znacznie droższa od opcji OTM. W powyższym przykładzie maksymalna strata na akcjach Amazon wynosi 7,1%. „Wyższa premia” powoduje, że zysk z transakcji wymaga znacznego wzrostu kursu spółki. Jednak należy pamiętać, że kupowanie opcji put ATM jest zabezpieczeniem przed potencjalną przeceną.

Nabycie opcji put, która jest ITM, jest najdroższym sposobem zabezpieczenia długiej pozycji na instrumencie bazowym. Można to porównać do kupienia bardzo rozbudowanego ubezpieczenia. Szeroki pakiet zapewnia większe bezpieczeństwo, jednak musi kosztować więcej. W przykładzie z akcjami Amazon maksymalna strata wynosi zaledwie 4,3%. Jednak znacznie ogranicza potencjalne zyski.

Kupno opcji call jako alternatywa do married put

Tworzenie strategii married put, jest dosyć kosztownym sposobem na zabezpieczanie pozycji. Wymaga kupna portfela akcji (długa pozycja) oraz nabycia opcji put (zabezpieczenie). Tańszą alternatywą jest nabycie opcji call, która daje ekspozycję na wzrosty oraz posiada zabezpieczenie przed spadkami, ponieważ maksymalną stratą jest wielkość zapłaconej premii. Tak samo jak w przypadku opcji put można nabyć:

Opcje call ITM

Opcja call ITM oznacza, że cena wykonania jest niższa niż obecna cena rynkowa. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 2 720$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 385,95$ za akcję. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 385,95$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz nabycia opcji put OTM.

Cena akcji

Zmiana ceny akcji

Premia opcyjna

Zysk/strata z opcji

2500

– 50 000$

– 38 595$

– 38 595$

2720

0$

– 38 595$

– 38 595$

3000

+ 28 000$

– 38 595$

– 10 595$

3200

+ 48 000$

– 38 595$

+ 9 405$

3500

+ 78 000$

– 38 595$

+39 405$

Źródło: opracowanie własne

Opcje call ATM

Opcja call ATM oznacza, że cena wykonania jest zbliżona do obecnej ceny rynkowej. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 000$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 216,7$ za akcję. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 216,7$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz nabycia opcji put ATM.

Cena akcji

Zmiana ceny akcji

Premia opcyjna

Zysk/strata z opcji

2500

– 50 000$

– 21 670$

– 21 670$

2700

– 30 000$

– 21 670$

– 21 670$

3000

0$

– 21 670$

– 21 670$

3200

+ 20 000$

– 21 670$

– 1 670$

3500

+ 50 000$

– 21 670$

+28 330$

Źródło: opracowanie własne

Opcje call OTM

Opcja call OTM oznacza, że cena wykonania jest wyższa od obecnej ceny rynkowej. Takim przykładem jest opcja na akcje Amazon wygasająca 18 czerwca 2021 roku. Cena wykonania opcji wynosi 3 200$. Cena takiej opcji 5 marca 2021 roku wyniosła 131,5$ za akcję. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 131,5$ na każdej akcji. Jest to ekwiwalent posiadania długiej pozycji oraz nabycia opcji put ITM.

Cena akcji

Zmiana ceny akcji

Premia opcyjna

Zysk/strata z opcji

2500

– 50 000$

– 13 150$

– 13 150$

2700

– 30 000$

– 13 150$

– 13 150$

3000

– 20 000$

– 13 150$

– 13 150$

3200

0$

– 13 150$

– 13 150$

3500

+ 30 000$

– 13 150$

+16 850$

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Married put jest strategią zabezpieczającą przed spadkiem wartości portfela inwestycyjnego (np.. akcji). Strategia składa się z długiej pozycji w instrumencie bazowym (np. akcji) oraz opcji put. W efekcie opcja put „zarabia” na spadku kursu instrumentu bazowego, dzięki czemu pokrywa część strat wygenerowanych przez spadek wartości akcji. Kosztem tego zabezpieczenia jest premia zapłacona przez inwestora. 


Saxo Bank logo 2020

Czy wiesz, że…?

Saxo Bank jest jednym z nielicznych brokerów Forex, posiadającym w swojej ofercie opcje waniliowe. Inwestor ma do dyspozycji łącznie ponad 1200 opcji (waluty, akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce). SPRAWDŹ

 


W wyniku powstania married put powstaje syntetyczna opcja call. Dzięki zastosowaniu strategii married put inwestor ogranicza maksymalną stratę jednocześnie zostawiając sobie możliwość zarobku w przypadku dużej aprecjacji instrumentu bazowego. W zależności od rodzaju opcji put (OTM, ATM, ITM) strategia ma różny profil zysku do ryzyka. 

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
67%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
33%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.