Indeksy
Teraz czytasz
S&P 400 – czym charakteryzuje się amerykański indeks średnich spółek? [PORADNIK]
1

S&P 400 – czym charakteryzuje się amerykański indeks średnich spółek? [PORADNIK]

utworzył Forex Club10 listopada 2020

S&P 400 to indeks czterystu amerykańskich spółek, które są zaliczane do kategorii mid-cap (spółki średnie). Indeks tworzy S&P Dow Jones Indices (SPDJI), który należy do notowanej na amerykańskiej giełdzie spółki S&P Global (ticker: SPGI).

Indeks powstał w czerwcu 1991 roku, natomiast pierwsze kwotowanie nastąpiło 1 lipca 1991 roku. S&P 400 odzwierciedla kondycję rynkową spółek o średniej wielkości, które można nazwać „przedsionkiem” do S&P 500.  Według SPDJI na koniec października 2020 kapitalizacja indeksu wyniosła 1 774,2 mld$. Daje to średnią wycenę spółki wchodzącej w skład indeksu na poziomie 4,4 mld$. Jednak rozpiętość kapitalizacji jest bardzo duża i waha się od 630 mln$ do 14,3 mld$.

Indeks S&P 400 na tle innych segmentów

W tabeli poniżej przedstawione zostały średnioroczne stopy zwrotu indeksów reprezentujących spółki duże (S&P 500), średnie (S&P 400) oraz małe (S&P 600). Stopy zwrotu mają charakter „Total return”, czyli wliczają nieopodatkowaną reinwestycję dywidend.

Średnioroczna stopa zwrotu 10-letnia 5-letnia 3-letnia
S&P 500 13,01% 11,71% 10,42%
S&P 400 10,36% 7,39% 2,87%
S&P 600 10,39% 6,48% 0,2%

Jak wyliczany jest indeks?

Indeks liczony jest według “float-adjusted market cap weighted”. Oznacza to, że składowe indeksu wyliczane są na podstawie kapitalizacji rynkowej, pomnożone przez odsetek akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Z wolnego obrotu odlicza się akcje posiadane przez rząd albo zarządzających firmą.

Brzmi to skomplikowanie, ale idea jest bardzo prosta. Po określeniu kapitalizacji giełdowej spółki, wylicza się ile jest akcji w wolnym obrocie w stosunku do wszystkich wyemitowanych akcji. Jeśli spółka ma 100 000 akcji o wartości 500$ to jej kapitalizacja wynosi 50 mln$. Jeśli w wolnym obrocie jest tylko 50% akcji (50 000), to „float-adjusted market cap” wynosi 25 mln$.

Kryteria wyboru indeksu

Aby dołączyć do indeksu należy:

 • być amerykańską spółką o kapitalizacji od 2,4 mld$ do 8,2 mld$.

„Widełki” kapitalizacji są od czasu do czasu uaktualniane przez „Index Committee”. W 2007 roku wymagana kapitalizacja wynosiła od 1,5 do 5,5 mld$. Podczas kryzysu subprime obniżono wymagania do poziomu 750 mln$ – 3,3 mld$.

 • komponent indeksu musi mieć rynkową wartość wolnego obrotu na poziomie 1,2 mld$.
 • spółka musi osiągnąć dodatni wynik finansowy za 4 ostatnie kwartały.
 • Wolumen miesięcznego obrotu, w ciągu ostatnich 6 miesięcy musi wynosić przynajmniej 250 000 akcji. Minimalna wartość obrotu w ciągu ostatniego roku musi być równa kapitalizacji skorygowanej o akacje w wolnym obrocie (float – adjusted).
 • Dopuszczone są: akcje notowane na giełdach amerykańskich, REIT. Wyłączone są ETF-y, spółki notowane za pośrednictwem ADR albo ADS.

Kiedy jest rebalansowanie indeksu

Indeks jest co kwartał rebalansowany (marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień). Jedna ze zmian składu indeksu miała miejsce 21 września 2020 roku. 7 spółek opuściło indeks oraz 7 zostało do niego włączonych. Jedną z firm, która opuściła indeks S&P 400 jest Transocean, zastąpił go Jazz Pharmaceutics. Poniżej tabela przedstawiająca 6 kolejnych zmian:

Nazwa spółki Poprzedni indeks Włączony do indeksu
Etsy Inc. S&P 400 S&P 500
Teradyne Inc. S&P 400 S&P 500
Catalent Inc. S&P 400 S&P 500
H&R Block Inc. S&P 500 S&P 400
Coty Inc. S&P 500 S&P 400
Kohl’s Corp S&P 500 S&P 400
Wingstop Inc. S&P 600 S&P 400
Medpace Holdings Inc. S&P 600 S&P 400
Fox Factory Holding Corp. S&P 600 S&P 400
Allegheny Technologies Inc. S&P 400 S&P 600
PBF Energy Inc. S&P 400 S&P 600
Mack-Cali Realty Corp. S&P 400 S&P 600

Kompozycja indeksu

Podstawowym źródłem informacji o sektorach, w jakich działają spółki, jest klasyfikacja GICS, czyli Global Industry Classification Standard. Jest to metoda przypisująca daną spółkę do sektora, który najlepiej definiuje biznes. GICS został stworzony przez Morgan Stanley Capital International (MSCI) oraz S&P. Składa się z 11 sektorów. Jest to jeden z dwóch głównych systemów klasyfikujących spółki. Konkurencyjnym rozwiązaniem jest Industry Classification Benchmark (ICB), który jest stworzony przez Dow Jones oraz FTSE.

W indeksie S&P 400 są obecne spółki z wszystkich jedenastu sektorów według klasyfikacji GICS. 5 największych odpowiada za około ¾ całego indeksu S&P 400. Są to sektory:

 • Przemysł (17,8%)
 • IT (16,1%)
 • Dobra dyskrecjonalne (14,7%)
 • Finanse (14,5%)
 • Opieka zdrowotna (11,6%).

Skład indeksu

Indeks S&P 400 jest bardzo zdywersyfikowany pod względem prowadzenia działalności przez spółki. Wśród komponentów można znaleźć operatora więzień, producenta skuterów śnieżnych czy wytwórcę beczek. Oto przykładowe 5 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 400:

FAIR ISAAC CORPORATION (FICO)

Spółka zajmuje się dostarczaniem oraz agregacją danych. Specjalizuje się w dostarczaniem scoringów kredytowych. Flagowym produktem spółki jest punktacja FICO, która mierzy ryzyko kredytowe klienta detalicznego. Na podstawie punktacji FICO ustala się „wypłacalność” klienta. W uproszczeniu jest to amerykański odpowiednik punktacji BIK. Spółka chwali się, że w ponad 90% decyzji kredytowych w USA brana jest pod uwagę wartość ratingu FICO.

FICO (w mln$) 2017 2018 2019
Przychody 932,2 1 032,5 1 160,3
Zysk operacyjny 181,7 206,4 253,5
Marża operacyjna 19,5% 20,0% 21,8%
Zysk na akcję (EPS) 4,1$ 4,59$ 6,34$


SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL (SCI)

Prowadzi usługi pogrzebowe w 44 stanach w USA oraz 8 regionach Kanady. Na koniec 2019 roku spółka posiadała 1471 domów pogrzebowych i krematoriów oraz 482 cmentarzy. Jest największą firmą tego typu w USA, posiadającą ponad 15% udziałów w amerykańskim rynku cmentarnym. Oferta spółki zawiera takie usługi jak: organizowanie pogrzebów, styp, kremacji, upamiętnień, sprzedaż akcesoriów: urny, biżuteria itp.).

SCI (w mln$) 2017 2018 2019
Przychody 3 0,95,0 3 190,2 3 230,8
Zysk operacyjny 567,8 614,8 633,7
Marża operacyjna 18,3% 19,3% 19,6%
Zysk na akcję (EPS) 2,16$ 2,28$ 1,92$


FACTSET RESEARCH SYSTEMS

FactSet zajmuje się agregacją danych finansowych oraz oferowaniem specjalistycznego oprogramowania dla pracowników instytucji finansowych (portfolio managerów, analityków, doradców inwestycyjnych itp.). Klientami są zarówno pracownicy buy-side (np. analitycy funduszy inwestycyjnych) jak i strony sell-side (analitycy domów maklerskich). Oprogramowanie pozwala m.in. wyszukiwać okazje inwestycyjne, zarządzać ryzykiem oraz analizować skład portfela inwestycyjnego. Jest to jeden z 5 największych dostawców oprogramowania tego typu. Konkurentami są m.in Bloomberg, Refinitiv, S&P Global Market Intelligence.

FDS (w mln$) 2017 2018 2019
Przychody 1 350,1 1 435,4 1 494,1
Zysk operacyjny 366,2 438,0 439,7
Marża operacyjna 27,1% 30,5% 29,4%
Zysk na akcję (EPS) 7,89$ 9,12$ 10,4$


DOMINO’S PIZZA

Jest właścicielem marki Domino’s Pizza. Na koniec działało ponad 19 000 restauracji (franczyzowych i własnych) pod logiem Domino’s. Spółka jest obecna w ponad 90 krajach na świecie. Firma działa głównie w modelu franczyzowym. Ponad 98% lokalizacji jest franczyzowych. Pozwala to spółce osiągać stabilne przychody i przyzwoitą marżę operacyjną. Wynika to z tego, że Domino’s pobiera opłaty uzależnione od uzyskanych przez franczyzobiorcę przychodów. W USA Domino’s ma 5 784 lokali franczyzowych, których operatorami jest 777 franczyzobiorców.

Największym partnerem spółki jest notowany na australijskim rynku Domino’s Pizza Enterprises, która jest franczyzobiorcą marki Domino’s na: Australię, Nową Zelandię, kraje Beneluxu, Francji, Japonii, Niemiec i Danii. Ten franczyzobiorca jest operatorem 2604 restauracji.

DPZ (w mln$) 2017 2018 2019
Przychody 2 788,0 3 432,9 3 618,8
Zysk operacyjny 521,2 571,7 629,4
Marża operacyjna 18,7% 16,7% 17,4%
Zysk na akcję (EPS) 5,88$ 8,27$ 9,61$


TREX COMPANY

Trex Company Inc.  jest producentem „alternatywnym do drewna” podłóg, balustrad, schodów. Rozwiązania spółki są wytwarzane z recyklingowych materiałów takich jak produkty uboczne drewna i plastiku. Głównymi składnikami są trociny, palety, zrębki czy włókna drewniane oraz recyklingowy plastik (torby zakupowe itp.). Spółka chwali się, że 95% składników podłóg jest wykonywana z produktów poddanych recyklingowi. Produkty Trex są tańsze w utrzymaniu oraz bardziej wytrzymałe od podobnych rozwiązań z samego drewna. Zakłady produkcyjne spółki znajdują się w Wirginii oraz Nevadzie.

TREX (w mln$) 2017 2018 2019
Przychody 565,2 684,3 745,3
Zysk operacyjny 142,4 176,7 188,2
Marża operacyjna 25,2% 25,8% 25,3%
Zysk na akcję (EPS) 0,21$ 0,57$ 0,62$


Inwestowanie w indeks S&P 400

ETF na indeks S&P 400

Istnieje prostszy sposób na zainwestowanie środków w amerykańskie średnie spółki. Zamiast wybierać poszczególne firmy wchodzące w skład indeksu S&P 400, można skorzystać z ETF-ów. Do najpopularniejszych z nich należą:

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

  • Emitent: Blackrock
  • Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 45,8 mld$
  • Opłaty roczne: 0,05%
  • Średni dzienny obrót (45 dni): 183 mln$

SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust (MDY)

  • Emitent: State Street Global Advisors
  • Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 15,2 mld$
  • Opłaty roczne: 0,23%
  • Średni dzienny obrót (45 dni): 307 mln$


Kontrakty CFD

U wybranych brokerów można zainwestować w kontrakty CFD, które odwzorowuje zachowanie powyższych ETF-ów lub w akcje kluczowych spółek wchodzących w jego skład. Istnieje również możliwość zainwestowania w CFD na sam indeks S&P 400. Jest to możliwe np. w CMC Markets.

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Akcje w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
16 giełd
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
37 giełd
ok. 3 000 – CFD na akcje
23 giełdy
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
platforma Plus500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Kontrakty terminowe i opcje

Indeks S&P 400 jest także instrumentem bazowym w kontraktach futures oraz opcjach. Kontrakty terminowe rozliczane są w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu.

W kontrakcie terminowym wartość 1 pkt indeksu wynosi 100$, na dzień 6 listopada wartość nominalna tego instrumentu pochodnego wynosiła 203 000$.

Na giełdzie CME dostępne są opcje na kontrakt terminowy e-mini S&P 400. Instrumentem bazowym dla opcji jest jeden kontrakt terminowy na indeks S&P 400. Opcje mają kwartalny okres wygasania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Dostępne są również opcje weekendowe. Instrument nie cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.