Zaawansowani
Teraz czytasz
Czym są Credit Default Swaps (CDS)?
0

Czym są Credit Default Swaps (CDS)?

utworzył Forex Club6 października 2022

Ostatnie zawirowania w sprawie problemów banku Credit Suisse przywróciły zainteresowanie syntetycznym instrumentem jakim jest CDS. Nazwa to skrót od Credit Default Swaps. Jest to finansowy derywat, który pozwala inwestorom zabezpieczyć ryzyko kredytowe. Jak w każdym instrumencie pochodnym istnieją dwie strony transakcji: nabywca oraz wystawca instrumentu. Nabywca zabezpiecza się przed ryzykiem niewypłacalności emitenta długu. Za wspomniane ubezpieczenie płaci „premię”, którą można porównać do składki ubezpieczeniowej. Wystawca bierze na siebie ryzyko tej niewypłacalności kredytobiorcy. Za to wystawienie się na ryzyko kredytowe żąda zapłaty premii. W dzisiejszym artykule przybliżymy czym dokładnie jest Credit Default Swaps.

Jak działa CDS?

Credit Default Swaps to instrumenty pochodne, które transferują między stronami kontraktu ryzyko kredytowe instrumentów dłużnych. W praktyce rynek CDS-ów jest odbiciem oczekiwań rynku co do kondycji dłużników. Nawet najsolidniejszy dłużnik nie jest w stanie zagwarantować, że spłaci swoje zobowiązania w terminie. Zatem niepewność związana z niedotrzymania obietnicy spłaty zadłużenia jest nazywane ryzykiem kredytowym. Im dłuższy jest termin do wykupu długu odsetkowego tym większe jest ryzyko niewypłacalności. Warto zapamiętać, że niesolidny dłużnik to większe ryzyko kredytowe, z tego powodu CDS-y na dług argentyński są wyższe niż na niemiecki. Czasami wpływ na ryzyko kredytowe ma także ryzyko polityczne. Przykładowo, obecnie ukraińskie spółki działające na wschodzie Ukrainy mają większe ryzyko niewypłacalności niż ich francuskie odpowiedniki.

Jeśli inwestorzy obawiają się o kondycję jakiegoś emitenta długu to nabywają ten instrument w celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wzrost popytu na derywat podnosi ich ceny. To z kolei wysyła sygnał, że ryzyko niewypłacalności tego dłużnika rośnie. Oczywiście sam wzrost CDS-ów nie oznacza, że zawsze wzrasta ryzyko niewypłacalności. Niektóre swapy są bardzo niepłynne a wysokie spready mogą spowodować gwałtowny wzrost premii.

Zdarzenie kredytowe

Zdarzenie kredytowe jest zapalnikiem, który pozwala nabywcy CDS wykonać kontrakt i zarządzać wypłaty ubezpieczenia. Warto pamiętać, że rodzaje zdarzeń kredytowych są uzgadniane przy tworzeniu kontraktu. Większość Credit Default Swap jest sprzedawana z następującymi zdarzeniami kredytowymi:

 • Brak płatności – emitent długu nie wypłacił odsetek
 • Restrukturyzacja zadłużenia – jeśli emitent restrukturyzuje swoje zadłużenie
 • Interwencja rządowa – np. nacjonalizacja przedsiębiorstwa
 • Moratorium – zawieszenie spłaty zadłużenia
 • Repudation – spór dotyczący ważności umowy

Wykonanie kontraktu

Kontrakt może zostać wykonany fizycznie lub gotówkowo. Obecnie znacznie popularniejsza jest metoda gotówkowa. Oznacza to, że sprzedawca Credit Default Swap zobowiązuje się do pokrycia strat kupującemu CDS bez konieczności przedstawienia przez posiadacza swapu dowodu posiadania instrumentu dłużnego. Rozwój metody gotówkowej jest związany z tym, że instrument przestał pełnić rolę klasycznego zabezpieczenia, ale stał się narzędziem spekulacyjnym. Wykonanie fizyczne oznacza, że nabywca CDS-a w chwili wykonania kontraktu jest zobowiązany do dostarczenia obligacji w celu otrzymania płatności.

Zastosowanie CDS-ów

Instrument pełni bardzo ważną rolę w światowym rynku derywatów. Jednak jego pierwotne zastosowanie straciło na znaczeniu. Obecnie instrument ma trzy zastosowania:

 1. Instrument do spekulacji – ten typ swapa jest handlowany na rynkach światowych. Naturalne że stał się instrumentem spekulacyjnym. Inwestorzy kupują i sprzedają swapy w celu zarobienia na zmianie ceny. Powoduje to, że czasami zmiana CDS-a nie oznacza, że więcej inwestorów chce zabezpieczać swoją ekspozycję na długu konkretnego emitenta. Czasami jest to po prostu atak spekulacyjny albo błędna kalkulacja spekulantów.
 2. Instrument do zabezpieczania – jest to klasyczne zastosowanie tego instrumentu. Nabywca CDS-a chce zabezpieczyć się przed ryzykiem wystąpienia zdarzenia kredytowego. Głównym nabywcą tego typu swapów są  ubezpieczyciele czy fundusze emerytalne. Głównym powodem jest chęć minimalizacji ryzyka kredytowego posiadanych instrumentów dłużnych.
 3. Arbitraż – czasami CDS może być instrumentem, który może zostać zastosowany jako narzędzie do arbitrażu. Przykładowo inwestor może nabyć obligacje na jednym rynku i potem kupić CDS na te same obligacje na innym rynku. Czasami taka strategia może wygenerować zysk bez ryzyka kiedy obligacja i CDS na nie są inaczej wyceniane. 

CDS podczas kryzysu subrime

Ten instrument odegrały jedną z kluczowych ról podczas kryzysu kredytowego wywołanego na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Jednymi z największych wystawców Credit Default Swap były takie firmy jak AIG, Bear Stearns oraz Lehman Brothers. Te instytucje oferowały ochronę przed stratami na rynku kredytów hipotecznych, które były sekurytyzowane w MBS (Mortgage-Backed-Securities). Inwestorzy nabywający MBS-y w pakiecie z CDS-ami mieli złudne nadzieje, że posiadają instrument „wolny od ryzyka”. Jednak problemem była wypłacalność wystawców swapów. Jeśli MBS-y traciły na wartości, wystawcy CDS-ów znajdowali się w trudnej sytuacji. Ogromne straty na tych swapach, CDO oraz innych instrumentach pochodnych spowodowały, że banki centralne oraz rządy największych gospodarek musiały ratować system finansowy.


PRZECZYTAJ: Bańki spekulacyjne nie są złe – czego dzięki nim możemy się nauczyć?


Zalety kontraktu CDS

Mimo, że Credit Default Swaps nie mają dobrej opinii u wielu inwestorów, to posiadają szereg zalet. Wśród nich można wymienić:

 • Redukcje ryzyka dla nabywcy obligacji – inwestor może nabyć Credit Default Swap, które można potraktować jako formę ubezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności emitenta obligacji.
 • Elastyczny instrument do spekulacji – nie ma konieczności nabycia długu aby korzystać z ochrony przed niewypłacalnością. Instrument jest zatem bardzo wygodny dla spekulantów.
 • Narzędzie do oceny wiarygodności kredytowej – instrument jest używany w wielu modelach zarządzania ryzykiem do określenia jak wysokie jest ryzyko bankructwa danego podmiotu gospodarczego. Niektóre agencje ratingowe używały płynnych CDS-ów w swoich modelach określających rating kredytowy.

Wady kontraktów CDS

Rynek OTC – CDS-y nie są handlowane na rynku regulowanym. Większość transakcji dokonuj się między instytucjami finansowymi. Oznacza to, że trudno oszacować wielkość rynku oraz które podmioty uczestniczą w handlowaniu tym instrumentem finansowym. Możliwe, że handlowanie na rynku OTC zwiększa ryzyko stabilności światowego systemu finansowego.

 • Instrument niesymetrycznie dzielący ryzyko – wystawca tego instrumentu ma problemy ze znalezieniem instrumentu, który pozwala w łatwy sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności emitenta. Pociąga to za sobą konieczność zapłaty większej premii za nabycie tego typu instrumentu.
 • Usypianie czujności nabywców długu –instrument może stwarzać fałszywe przeświadczenie, że instrument chroni przed ryzykiem niewypłacalności. Z racji tego, że instrument działa na rynku OTC i jest oparty na wierze w emitenta tego instrumentu, to powstaje ryzyko kontrpartnera. Upadek wystawcy CDS oznacza, że samo zabezpieczenie nie ma większej wartości.
Co o tym sądzisz?
Lubię
29%
Interesujące
71%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.