Pozostałe
Teraz czytasz
Timberland REIT – kawałek lasu w portfelu inwestycyjnym
0

Timberland REIT – kawałek lasu w portfelu inwestycyjnym

utworzył Forex Club11 grudnia 2020

REIT-y działają w różnych branżach. Mimo, że Real Estate Investment Trust są głównie utożsamiane z biurowcami, centrami handlowymi i centrami danych, są również REIT-y związane z mniej znanymi branżami. Przykładem są „leśne” REIT-y.


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Czym jest REIT i jak w niego inwestować? [Poradnik]


Ich działalność polega na zarządzaniu aktywami leśnymi. Oznacza to, że sadzą, pielęgnują oraz ścinają drzewa. Część ściętego drewna sprzedawana jest do zewnętrznych zakładów przerobu drewna. Jednak niektóre firmy posiadają własne zakłady do produkcji np. paneli. Polskim odpowiednikiem firm z branży leśnej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

REIT-y

W Stanach Zjednoczonych największymi REIT-ami związanymi z przemysłem drzewnym są:

  • Weyerhaeuser
  • PotlatchDeltic
  • Rayonier

Poniżej znajdzie się opis dwóch największych REIT-ów:

Weyerhaeuser (ticker: WY)

1 Weyerhaeuser

Wykres akcji spółki Weyerhaeuser (WY), interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Firma jest jednym z największych na świecie prywatnych właścicieli lasów. Weyerhaeuser posiada około 11,5 mln akrów (1 akr to ok. 0,4047 hektara) lasów w Stanach Zjednoczonych oraz zarządza około 14 mln akrów lasów w Kanadzie (spółka ma długoterminowe dzierżawy). Spółka jest także jednym z największych wytwórców produktów z drewna w Ameryce Północnej. Oprócz tarcicy konstrukcyjnej przedsiębiorstwo oferuje również specjalistyczne produkty z drewna. Weyerhaeuser zatrudnia około 9 400 pracowników. Kapitalizacja spółki przekracza 23 mld$.

Od 2010 roku spółka działa w formie REIT-u. Ze względu na swoją strukturę, spółka płaci federalny podatek od zysków przedsiębiorstw zaliczanych do TRSs (Taxable REIT Subsidiaries). Do TRSs zalicza się cały segment „Wood Products” oraz część segmentów „Timberlands” oraz „Real Estate & ENR”. Weyerhaeuser jest więc spółką pionowo zintegrowaną.

Segment lasów

Spółka posiada lasy w 19 stanach m.in. (Oregon, Washington, Alabama, Texas, Montana czy Wirginia). W Kanadzie aktywa znajdują się w Albercie, Kolumbii Brytyjskiej, Ontario oraz Saskatchewan. 

Całkowity zasób drewna jest szacowany na 595 mln ton. Jednak nie każde drewno nadaje się do przerobu. Dużo zależy od jakości drewna, wieku, gatunku. W zależności od regionu dominuje inny typ drzewa. W przypadku Oregonu i Washington dominują gatunku Daglezji zielonej oraz drzew zaliczanych do SPF (Świerk-Sosna-Jodła). Drzewa są ścinane zarówno na sprzedaż jak i do własnego użytku (przetwórstwo drewna).

Segment Real Estate, Energy and Natural Resources Sources („Real Estate & ENR”)

Spółka zajmuje się także sprzedażą części ziemi dla deweloperów mieszkaniowych czy działalności rekreacyjnej. Przedsiębiorstwo nie osiąga jednak na tej działalności zbyt dużych przychodów. W 2019 roku sprzedali 113,3 tys. akrów ziemi po średniej cenie 1,85 tys. za akr. Dało to około 209 mln$ przychodu. Drugi rodzaj działalności polega na udzielaniu praw do eksploatowania zasobów (skały, piasek, ropa oraz gaz) albo do stawiania farm wiatrowych albo słonecznych. Z tej działalności spółka w 2019 roku wygenerowała 89 mln$ przychodu.

Segment Wood Products

Weyerhaeuser zajmuje się również przetwórstwem drewna. Produktami spółki są m.in. płyty OSB, sklejka oraz drewno konstrukcyjne. Z tego powodu spółka jest zwykle beneficjentem ożywienia na ryku budowlanym. W ciągu ostatnich 3 lat spółka w tym segmencie generuje od 4,6 mld$ do 5,3 mld$ rocznie. Poniżej zestawienie struktury sprzedaży w segmencie:

2 Weyerhaeuser - struktura sprzedaży produktów z drwena. png

Źródło: Raport roczny Weyerhaeuser za 2019 rok

Wyniki finansowe

Z racji tego, że wyniki finansowe spółki są uzależnione od koniunktury na rynku budowlanym oraz cen drewna, należy spojrzeć na wyniki spółki w dłuższej perspektywie. Dane w milionach dolarów:

Weyerhaeuser 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody 5 246 6 365 7 196 7 476 6 554
Zysk operacyjny 755 998 1 415 1 374 615
Marża operacyjna 14,39% 15,68% 19,66% 18,38% 9,38%
Zysk netto 506 1 027 582 748 -76

Spadek cen drewna odbił się na wyniku operacyjnym spółki. Był on najniższy w badanym okresie. Strata netto wynikała z wpływu zdarzenia jednorazowego (rozpoznanie niegotówkowych kosztów związanych ze zobowiązaniami z tytułu planów emerytalnych).

Weyerhaeuser 2015 2016 2017 2018 2019
Przepływy z działalności operacyjnej 1 075 735 1 201 1 112 966
CAPEX 519 510 419 427 384
FCF 556 225 782 685 582
FFO 974 1 716 1 239 1 359 582

Spółka cały czas generuje pozytywny FCF (wolne przepływy gotówki). Również wskaźnik FFO potwierdza, że Weyerhaeuser nie ma problemów z generowaniem gotówki ze swojej działalności.

Wypłata dywidendy i zobowiązania finansowe

Weyerhaeuser 2015 2016 2017 2018 2019
Dywidenda 663 954 941 995 1 013
Skup netto 484 1 942 -128 314 47
Środki przekazane inwestorom 1 147 2 896 813 1 309 1 060
Dywidenda/FFO 68% 56% 76% 73% 174%

Jak każdy REIT, spółka bardzo hojnie dzieliła się swoimi zyskami z akcjonariuszami. Z racji dużych skupów akcji oraz wypłaty dywidendy, które były znacznie wyższe od generowanej gotówki przez spółkę. 

Weyerhaeuser 2015 2016 2017 2018 2019
Dług odsetkowy 5 302 7 121 6 503 6 646 6 377
gotówka 1 011 676 824 334 139
Dług netto 4 291 6 445 5 679 6 312 6 238
EBITDA 1 234 1 563 1 936 1 860 1 125
Dług netto/EBITDA 3,48 4,12 2,93 3,39 5,54

W efekcie nastąpił wzrost długu netto, co przełożyło się na pogorszenie wskaźnika długu netto do EBITDA.

Rayonier (ticker: RYN)

Rayonier to spółka, którą można nazwać „pure play”. Spółka wydzieliła w 2014 roku (spin-off) biznes specjalizujący się w produktach na bazie celulozy jako Rayonier Advanced Materials. Pozostałe aktywa (lasy) pozostały w Rayonier Inc. 

Główną działalnością REIT-u jest zarządzanie aktywami leśnymi. Spółka jest 5 największym prywatnym właścicielem gruntów leśnych. Jest także drugim pod względem wielkości REIT-em notowanym na giełdzie amerykańskiej. W przeciwieństwie do Weyerhaeuser, spółka nie jest zintegrowana pionowo. Wynika to z tego, że nie posiadają zakładów do przetwarzania drewna. Głównym odbiorcą drewna spółki są producenci papieru, pulpy oraz produktów drewnianych.

Spółka na koniec 2019 roku posiadała około 2,6 mln akrów lasów (w tym 0,4 mln akrów spółka dzierżawi). Najwięcej aktywów leśnych Rayonier ma w południowych stanach USA (m.in. Texas, Alabama, Missisipi, Floryda), gdzie posiada 1,8 mln akrów lasów. Spółka jest także obecna w Nowej Zelandii gdzie posiada 0,414 mln akrów. Jest także obecna na północnym wschodzie USA (Oregon, Washington), gdzie powierzchnia lasów wyniosła 0,379 mln akrów. W połowie 2020 roku Rayonier przejął 114 tys. akrów lasów od Pope Resources. Spółka wylicza swoje zapasy na 91,2 mln SGT (short green tons). 74% zapasów znajduje się w południowych stanach USA. Nowa Zelandia odpowiada za 18% wszystkich zapasów. Sprzedaż drewna wygenerowała 73,3% przychodów ogółem.

3 Rayonier - lasy

Źródło: Rayonier.com

Spółka ma także odnogę biznesową związaną ze sprzedażą oraz dzierżawieniem gruntów leśnych. Z reguły sprzedaje grunty niestrategiczne o mniejszej wielkości. W 2019 roku Rayonier sprzedał łącznie 17,15 tys. akrów lasów uzyskując z tego 74,9 mln$ przychodów. Rok wcześniej spółka sprzedała 33,6 tys. akrów i wygenerowała z tego tytułu 138,6 mln$ przychodu. Kapitalizacja spółki wynosi około 4 mld$. 

Wyniki finansowe

Z racji tego, że wyniki finansowe spółki są uzależnione od koniunktury na rynku budowlanym oraz cen drewna, należy spojrzeć na wyniki spółki w dłuższej perspektywie. Dane w milionach dolarów:

Rayonier 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody 568,8 815,9 819,6 816,1 711,6
Zysk operacyjny 83,2 254,2 212,1 169,3 109,5
Marża operacyjna 14,63% 31,16% 25,88% 20,75% 15,39%
Zysk netto 46,2 212,0 151,7 108,1 73,5


Spadek cen drewna oraz mniejsza sprzedaż działek w 2019 roku negatywnie odbiła się na przychodach, które spadły o ponad 100 mln$.
  Pogorszyła się również marża operacyjna, która spadła do poziomu najniższego od 2015 roku. Mimo to spółka nadal pozostała rentowna.

Rayonier 2015 2016 2017 2018 2019
Przepływy z działalności operacyjnej 177,2 203,8 268,0 321,8 226,4
CAPEX 159,3 440,3 330,1 129,4 213,1
FCF 17,9 -236,5 -62,1 192,4 13,3
FFO 172,4 338,8 290,1 269,9 199,9


Znaczna część gotówki generowanej z działalności operacyjnej jest pożytkowana na wydatki inwestycyjne (CAPEX), co znacznie obniża wole przepływy pieniężne (FCF). Głównym powodem były zakupy lasów. Sam CAPEX „utrzymaniowy” jest na poziomie około 65 mln$.

Rayonier 2015 2016 2017 2018 2019
Dywidenda 124,9 122,8 127,1 136,8 141,1
Skup netto 100,0 -152,4 0,1 2,9 12,7
Środki przekazane inwestorom 224,9 -67,6 127,2 139,7 153,8
Dywidenda/FFO 72% 36% 44% 51% 71%


Spółka od 3 lat każdego roku podnosi wielkość wypłacanej dywidendy (nominalnie). W tym czasie poziom FFO pogarszał się, co spowodowało znaczny wzrost wskaźnika dywidendy do FFO. Oznacza to, że o ile poziom FFO się nie poprawi, spółka ma ograniczone pole do zwiększania środków przeznaczanych na dywidendę.

Rayonier 2015 2016 2017 2018 2019
Dług odsetkowy 830,6 1 065 1 022 975 1 057
Gotówka 51,7 85,9 112,6 148,4 68,7
Dług netto 778,9 979,1 909,4 826,6 988,3
EBITDA 196,9 369,4 339,7 313,4 237,7
Dług netto/EBITDA 3,96 2,65 2,68 2,64 4,16


Mimo wypłaty dywidendy, spółka kontroluje poziom zadłużenia netto, który nie przekracza 1 mld$. Wzrost wskaźnika długu netto/EBITDA, wynika z pogorszenia wyniku operacyjnego. Spowodowało to spadek wyniku EBITDA.

ETF-y związane z rynkiem drzewnym

Jeśli inwestor nie chce zastanawiać się, który REIT jest lepszym wyborem, może zainwestować w ETF, który posiada w swoim składzie spółki z sektora leśnego oraz przemysłu drzewnego. Wadą takiego rozwiązania jest to, że inwestor nabędzie również koszyk akcji również firm z przemysłu papierniczego czy opakowań. Jest to więc ekspozycja na większą liczbę branży. Timberland REIT stanowią mniejszość w ETF-ach. Plusem takiego rozwiązania jest o wiele szersza dywersyfikacja geograficzna oraz sektorowa.


SPRAWDŹ: Czym są ETF-y – Wprowadzenie do inwestowania


Najbardziej popularnym ETF-em związanym z rynkiem drzewnym jest iShares Global Timber & Forestry (WOOD). ETF ma pod zarządzaniem około 260 mln$. Na dzień 30 listopada składał się z 25 spółek. Benchmarkiem dla ETF-u jest indeks S&P Global Timber & Forestry Index. Na dzień 30 września 2020 roku ETF osiągnął 10-letnią, średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 6,62%. Total Expense Ratio wynosi 0,46%. Fundusz jest zdywersyfikowany geograficznie. Dominują akcje amerykańskie, szwedzkie, kanadyjskie oraz japońskie. Poniżej zestawienia na dzień 30 listopada 2020 roku:

Kraj Udział
USA 34,60%
Szwecja 16,25%
Kanada 11,18%
Japonia 10,93%
Finlandia 9,56%
Brazylia 7,84%
Irlandia 4,05%
Wielka Brytania 4,04%
Republika Południowej Afryki 1,24%
Pozostałe 0,31%


Pod względem sektorowym dominują akcje spółek papierniczych oraz leśnych (52,03%), REIT-y działające w przemyśle leśnym (24,05%) oraz branża opakowań (19,82%). Poniżej zestawienie 10 największych pozycji w ETF-ie:

REIT Udział
Svenska Cellulosa 8,50%
Rayonier REIT 7,71%
Weyerhaeuser REIT 7,68%
Potlatchdeltic 7,53%
West Fraser Timber Ltd 6,59%
International Paper 4,28%
Westrock 4,26%
Suzano SA 4,19%
Holmen Class 4,16%
Smurfit Kappa 4,05%


Kolejnym ETF-em jest Investco MSCI Global Timber (CUT). Nie jest to zbyt popularny ETF, ma pod zarządzaniem niespełna 85 mln$ (stan
  na 30  listopada 2020). Benchamrkiem dla ETF-u jest indeks MSCI ACWII IMI Timber Selected Capped. Na dzień 31 października ETF osiągną 10-letnią, średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 5,42%. Total Expense Ratio wynosi 0,67%. W tym ETF-ie dominują spółki amerykańskie, fińskie, szwedzkie oraz brytyjskie. Stan na 30 listopada 2020 roku:

Kraj Udział
USA 44,72%
Finlandia 12,22%
Wielka Brytania 7,31%
Szwecja 7,27%
Brazylia 5,32%
Irlandia 4,53%
Kanada 4,21%
Japonia 3,84%
Szwajcaria 2,57%
Chiny 1,13%


ETF posiada znacznie więcej spółek niż fundusz Ishares. Na dzień 30 listopada posiadał ich 76. Poniżej 10 największych pozycji w Investco MSCI Global Timber ETF:

REIT Udział
UPM-Kymmene Oyj 5,12%
Avery Dennison 5,03%
Weyerhaeuser REIT 5,01%
International Paper 4,96%
Packing Corporation of America 4,90%
Westrock 4,76%
Amcor 4,75%
Mondi plc 4,66%
Smurfit Kappa 4,53%
Stora Enso Oyj 4,28%

Brokerzy oferujący ETF

Broker xtb 2 Saxo Bank Admiral Markets etf
Kraj Polska Dania Wielka Brytania
Ilość ETF w ofercie 194 – ETF
112 – CFD na ETF
3000 – ETF
675 – CFD na ETF
397 – CFD na ETF
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 5 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
MetaTrader 5

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Podsumowanie

REIT-y związane z przemysłem drzewnym są rozwiązaniem dla inwestorów szukających stabilnych spółek, które regularnie wypłacają dywidendę. Spoglądając na historyczne wyniki finansowe wspomnianych przedsiębiorstw nie można zaliczyć do wzrostowych. Z racji wykonywanej działalności skalowanie biznesu jest znacznie trudniejsze niż w przypadku spółek typu „asset-light”. Amerykańskie REIT-y „leśne” są powiązane z amerykańską koniunkturą na rynku budowlanym. Im większa liczba budowanych domów jednorodzinnych tym większe zapotrzebowanie na drewno, płyty OSB i sklejki. Branża jest jednak narażona na ryzyka naturalnych katastrof (pożary, huragany) oraz nie ma wpływu na kształtowanie się światowych cen drewna (są cenobiorcami). Inwestor może również zainwestować w ETF-y, które posiadają w swoich portfelach spółki związane z przemysłem drzewnym oraz celulozowo-papierniczym.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.