Aktualności
Teraz czytasz
KNF wydaje oświadczenie ws. klienta doświadczonego i opinii ESMA
0

KNF wydaje oświadczenie ws. klienta doświadczonego i opinii ESMA

utworzył Paweł Mosionek22 sierpnia 2019

Trzy tygodnie po wejściu w życie nowych wytycznych KNF obejmujących swoim działaniem rynek Forex i instrumenty CFD, polski regulator publikuje uzasadnienie decyzji i odnosi się do opinii ESMA na jej temat.

Klient doświadczony a ESMA

Przypomnijmy, z dniem 1 sierpnia wygasła interwencja produktowa ESMA po roku obowiązywania. To teoretycznie otworzyło drogę dla krajowych regulatorów z UE do ustalenia własnych zasad. Większość zdecydowała się wprowadzić regulacje w niezmienionej formule. KNF zdecydował trochę inaczej, co nie do końca spodobało się europejskiemu nadzorowi.

Kluczową różnicą było pojawienie się nowej kategoryzacji – klienta doświadczonego. Ma to być droga umożliwiająca stosunkowo łatwe (w porównaniu do warunków dla klienta profesjonalnego) uzyskanie wyższej dźwigni finansowej detalistom z większą wiedzą i doświadczeniem.


Przeczytaj koniecznie: Klient doświadczony i dźwignia 1:100. Sprawdzamy procedurę


Zdaniem KNF bariery uzyskania większego lewarowania skutecznie wpłynęły na odpływ doświadczonych traderów na nieregulowane rynki lub poza UE. Tym samym regulator zwraca uwagę, że kryterium strat inwestorów nie powinno być jedynym argumentem do podtrzymywania wcześniej obowiązujących ograniczeń.

ESMA poparła wszystkie propozycje zmian z wyjątkiem wprowadzenia dźwigni 1:100 dla nowej grupy inwestorów. Jak tę opinię komentuje KNF? Poniżej przedstawiamy pełny komunikat.

Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego

KNF zaznacza, że organ nadzoru wprowadzając środki interwencji produktowej był zobowiązany, na podstawie art. 42 ust. 2 lit. c MiFIR, do uwzględnienia poziomu wiedzy oraz prawdopodobnego skutku przyjętych środków dla inwestorów nabywających CFD. Zatem zasadność wprowadzenia ograniczeń w oferowaniu CFD klientom indywidualnym nie powinna być oceniana wyłącznie na podstawie obserwowanych w przeszłości strat.

Zgromadzone przez KNF informacje wskazują, że po wejściu w życie interwencji ESMA duża część klientów detalicznych przeniosła swoją aktywność inwestycyjną związaną z CFD do krajów spoza Unii Europejskiej albo zamierza to zrobić. Przyczyną tego zjawiska jest określenie dźwigni finansowej dostępnej w Unii Europejskiej na zbyt niskim poziomie. Powyższy proces oznacza, że klienci, którzy kontynuują swoją działalność inwestycyjną poza Unią Europejską, mają słabszą ochronę prawną. Jest to związane z różnicami pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej i poza nią.

Wprowadzenie definicji doświadczonego klienta detalicznego – mającego siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu wyłącznie na terenie Polski – ma na celu zapobieżenie przenoszeniu działalności inwestycyjnej poza Unię Europejską. Dzięki temu inwestorzy posiadający status klienta doświadczonego będą mogli prowadzić działalność inwestycyjną z zachowaniem ochrony prawnej wynikającej z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a równocześnie poziom dźwigni finansowej będzie dostosowany do ich oczekiwań.

Istotne jest, że wnoszenie niższego poziomu depozytu zabezpieczającego (oznaczającego dostęp do wyższej dźwigni) będzie dotyczyć jedynie tych klientów detalicznych, którzy będą w stanie wykazać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne. Celem takiego rozwiązania ma być identyfikacja tej grupy klientów detalicznych, którzy wykażą wymaganą przez KNF znajomość zasad dokonywania transakcji w CFD oraz wiążącego się z tym ryzyka inwestycyjnego. Organ nadzoru równocześnie zaznacza, że fakt przenoszenia przez klientów detalicznych, którym byłoby możliwe przyznanie statusu klienta doświadczonego, aktywności inwestycyjnej związanej z CFD do krajów spoza Unii Europejskiej z powodu zbyt niskiej dźwigni finansowej, potwierdza wniosek, że tacy klienci akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne.

KNF zwraca uwagę, że po wygaśnięciu tymczasowej interwencji produktowej ESMA w sprawie CFD, poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły środki krajowe, które się od siebie różnią. Istnieją również państwa, w których nie zostały jeszcze przyjęte żadne ograniczenia dotyczące inwestycji w CFD.

W opinii KNF taki stan może oznaczać, że dostawca CFD prowadzący działalność transgraniczną będzie ustalać – kierując się swoją oceną mniejszej bądź większej restrykcyjności krajowych środków nadzoru – które środki interwencji należy w danym przypadku stosować. To z kolei mogłoby prowadzić do arbitrażu regulacyjnego, który zgodnie z przepisami MiFIR należy wyeliminować. Dlatego celem określenia zakresu terytorialnego stosowania decyzji KNF było ustanowienie jednoznacznych zasad regulujących sposób prowadzenia działalności przez dostawców CFD w Polsce oraz w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. KNF uznaje, że dzięki temu wykluczona będzie możliwości stosowania przez dostawców CFD wspomnianego arbitrażu regulacyjnego.

Mając zatem na uwadze opinię ESMA, w ocenie organu nadzoru rozstrzygnięcie wdrożone decyzją w sprawie ograniczenia wprowadzenia do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym CFD (sygn. DAS.456.2.2019) jest uzasadnione oraz proporcjonalne i tym samym niezbędne było jego podjęcie.

Komunikat KNF dostępny tutaj.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
25%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.