Towary
Teraz czytasz
Jak zainwestować w benzynę (gasoline)? [Poradnik]
0

Jak zainwestować w benzynę (gasoline)? [Poradnik]

utworzył Forex Club22 lutego 2022

Wzrastające ceny ropy naftowej spowodowały znaczny wzrost cen produktów powstałych na bazie tego surowca. Dla konsumentów najbardziej widocznym efektem wzrostu cen ropy jest rosnący koszt paliwa na stacjach benzynowych. Jednak niewielu wie, że benzyna (gasoline) jest także instrumentem bazowym kontraktów terminowych. Najbardziej znanym rodzajem instrumentu pochodnego na benzynę jest notowany na Chicago Mercantile Exchange (CME) RBOB gasoline futures. Oczywiście wspomniany kontrakt terminowy nie dorównuje płynnością kontraktom futures na ropę naftową. Może być jednak ciekawym narzędziem do zabezpieczania się przed gwałtownymi zmianami cen paliw.

Czym jest benzyna (gasoline)

Benzyna jest jednym z głównych rodzajów paliwa używanego do napędzania samochodów i innych pojazdów. Jest to łatwopalna ciecz o charakterystycznym zapachu. Warto dodać, że benzyna jest dobrze rozpuszczalna w organicznych rozpuszczalnikach. Benzyna powstaje podczas rektyfikacji ropy naftowej. Jakość benzyny zależy od wyjściowego składu ropy naftowej oraz warunków rektyfikacji. Do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku do benzyny dodawany był czteroetylek ołowiu (tetraetyloołów). Jednak z powodów środowiskowych i zdrowotnych (m.in. w wyniku spalania ulatniał się rakotwórcze tlenki ołowiu). Obecnie dodaje się do benzyny niewielką ilość węglowodorów aromatycznych oraz eterów z grupami aromatycznymi (tzw. bezołowiowa).

Wyróżniane są dwa rodzaje benzyny: lekka oraz ciężka. Lekka benzyna ma temperaturę wrzenia na poziomie od 90 do 120 stopni Celsjusza. Z kolei benzyna ciężka ma temperaturę wrzenia w okolicy 200 stopni Celsjusza. Benzyna lekka jest stosowana jako rozpuszczalniki (np. do olejów, tłuszczy). Ciężka benzyna jest wykorzystywana jako paliwo w silnikach spalinowych.

RBOB Gasoline – co to takiego?

RBOB jest to skrót od Reformulated Bledstock for Oxygenate Blending. Benzyna RFG (Reformulated gasoline) jest to specjalna mieszanka paliwa, która spala się w sposób czystszy niż standardowa benzyna (dodają m.in. etanol). Program rozwoju benzyny RFG został uchwalony w 1990 roku po uchwaleniu CAA (Clean Air Act). Obecnie Stany Zjednoczone znajdują się w drugiej fazie wzrostu dostępności tego rodzaju paliwa. Według rządowej agencji EPA (Environmental Protection Agency) benzyna RFG ma 25% udział w amerykańskim rynku. Agencja EPA wspomina, że wprowadzenie RFG było jednym z kluczowych elementów redukcji smogu w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z CCA niektóre regiony Stanów Zjednoczonych są zobowiązane do sprzedawania benzyny RFG. Wśród obszarów można wymienić m.in. takie stany jak Kalifornię, Connecticut, New Jork, New Jersey. Warto dodać, że większość obszarów jest skoncentrowana na wschodnim i zachodnim wybrzeżu USA. Oprócz tego niektóre hrabstwa Arizony, Teksasu, Montany, Wiscoinsin, Illinois, Kentucky również są zobowiązane do sprzedaży benzyny RFG.

00 benzyna Gasoline

Wykres benzyny (gasoline), interwał D1. Źródło: xStation 5, XTB.


PRZECZYTAJ: Jak inwestować w ropę naftową? [Poradnik]


Benzyna – co wpływa na jej cenę?

Benzyna powstaje w wyniku przetwórstwa ropy naftowej. Jest to zatem produkt, którego cena uzależniona jest od szeregu czynników. Wśród nich można wymienić:

 1. Cena ropy naftowej – nie jest zaskoczeniem, że cena benzyny jest uzależniona od kosztów pozyskania surowca do jego przetworzenia w rafineriach. Jeśli cena ropy rośnie następuje spadek marży rafineryjnej oraz podniesienie ceny benzyny. Droższy koszt surowca do wyższe ceny produkcji, co przekłada się na cenę benzyny. Z kolei spadek ceny ropy z czasem przełoży się na odbudowę marży rafineryjnej oraz obniżkę ceny benzyny.
 2. Czynniki polityczne – cena ropy naftowej wynika z kształtowania się popytu i podaży na ten surowiec. Czasami następuje gwałtowne obniżenie się podaży na skutek nacisków politycznych. Przykładem były szoki naftowe w latach 70-tych XX wieku. Kraje arabskie zmniejszyły podaż ropy naftowej co odbiło się na niższej produkcji benzyny. W efekcie pojawiło się racjonowanie dostępu do paliw w USA oraz Europie Zachodniej. Przeciwnym przykładem było zwiększenie podaży ropy naftowej w 2015 roku, co przyczyniło się do spadku jej ceny. Po pewnym czasie cena benzyny zaczęła spadać. Czasami polityka może przyczynić się do sztucznego podniesienia ceny (podatki) lub jej obniżki (regulowanie cen).
 3. Czynniki gospodarcze – wzrost gospodarczy zwiększa popyt na paliwa. Wynika to z większego natężenia transportu oraz większej konsumpcji prywatnej. W przypadku gwałtownego spadku koniunktury następuje spadek konsumpcji paliw. Zarówno wśród klientów korporacyjnych jak i indywidualnych. Przykładem spadku cen paliw był 2020 rok. Powodem był rozwój epidemii koronawirusa, który poskutkował szerokimi ograniczeniami poruszania się dla obywateli USA. W efekcie cena RBOB w Los Angeles spadła poniżej 1$ za galon. 

Na ceny benzyny wpływ mają także alternatywne źródła energii. Wśród nich można wymienić LPG czy rozwój samochodów elektrycznych. W przyszłości spadek konsumpcji benzyny odbije się na przemyśle naftowym, który będzie musiał ograniczyć zdolności przetwarzania ropy na benzynę.

Jak inwestować w benzynę (RBOB gasoline)

Jest wiele powodów dla których inwestor może być zainteresowany inwestowaniem w instrumenty finansowe oparte o ceny benzyny. Inwestorzy mogą inwestować w benzynę w celu ochronienia się przed wzrostem kosztów transportu albo jako ochrona przed inflacją. Istnieje wiele sposobów do uzyskania ekspozycji na tym rynku.

Wśród nich można wymienić inwestycję poprzez:

 • Kontrakty terminowe,
 • Kontrakty CFD,
 • Akcje spółek naftowych,
 • ETF-y, ETN-y, ETC.

Kontrakty terminowe

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na zarobieniu na trafnym przewidzeniu cen benzyny jest zainwestowanie za pośrednictwem kontraktów terminowych na ROB Gasoline. Handel nimi odbywa się na CME.

Jeden kontrakt ma wartość nominalną równą 42 000 galonów (ok. 4,546 litra), czyli około 191 tys. litrów.

Jak widać inwestowanie za pośrednictwem kontraktów terminowych jest możliwe dla inwestorów posiadających zasobne portfele. Wbrew pozorom nie jest to instrument o niskiej płynności. 18 lutego 2022 roku obrót na kwietniowym kontrakcie wyniósł ponad 63 tysiące. Inwestujący na rynku kontraktów terminowych powinien zaznajomić się z takimi określeniami jak cena terminowa, spotowa, contango oraz backwardation. 

Kontrakty CFD

Tańszą i bardziej dostępną dla inwestorów detalicznych alternatywą, są kontrakty na różnice kursowe – CFD (contracts for differences). Wśród popularnych brokerów, CFD oparte o benzynę oferuje Dom Maklerski X-Trade Brokers, Saxo Bank oraz Plus500.

Broker xtb 2 plus 500 logo Saxo Bank
Kraj Polska Cypr * Dania
Symbol benzyny GASOLINE RB / Benzyna GASOLINE
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
500 zł 2 000 EUR
Min. wartość lota cena * 420 USD b/d
Prowizja
Platforma xStation platforma Plus500 SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Akcje spółek paliwowych

Inną możliwością jest nabycie spółek zajmujących się przetwórstwem ropy naftowej oraz prowadzeniem własnych stacji paliw. Spółki specjalizujące się w downstreamie korzystają na niższych cenach ropy naftowej, ponieważ spadają koszty jej przetwórstwa. Taka firma może odbudować swoją marżę rafineryjną nawet przy obniżeniu cen benzyny. Przed dokonaniem inwestycji w spółkę należy określić, czy spółka generuje przychody głównie z przetwórstwa ropy naftowej (downstream) czy z jej wydobycia (upstream). Wiele amerykańskich firma łączy ze sobą działalność upstreamu i downstreamu.

Wśród spółek z branży przetwórstwa ropy naftowej można wymienić:

 • Exxon,
 • Chevron,
 • Royal Dutch Shell.
 • Orlen,
 • Lotos,

Exxon Mobil

Jest to największa amerykańska firma z sektora naftowego. Spółka jest spadkobiercą “Standard Oil Company of New Jersey”. W 1973 roku nastąpiło wydzielenie spółki ze struktur Standard Oil. W 1999 roku Exxon połączył się z Mobil tworząc ExxonMobil. Spółka działa zarówno w branży downstream oraz upstream. ExxonMobil w 2020 roku zatrudniał 72 000 pracowników. Spółka ma ponad 7 miliardów baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej. Firma posiada także ponad 10 000 stacji paliw w Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach zagranicznych. Największy wpływ na wyniki ma segment upstreamu. W 2020 roku segment ten wygenerował ponad 20 mld$ straty netto. Dla porównania segment downstream stracił 1 mld$. Inwestując w tę spółkę inwestor pośrednio uzyskuje ekspozycję zarówno w samą ropę naftową i gaz ziemny jak i produkty powstałe w wyniku przerobu ropy naftowej (m.in. benzyna).

Exxon 2017 2018 2019 2020
przychody 237,162 mld$ 279,332 mld$ 255,583 mld$ 178,574 mld$
zysk operacyjny 12,074 mld$ 22,124 mld$ 12,766 mld$ -29,448 mld$
marża operacyjna 5,09% 7,92% 4,99% -16,49%
zysk netto 19,710 mld$ 20,840 mld$ 14,340 mld$ -22,440 mld$
01 Exxon

Wykres akcji spółki Exxon Mobil, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Chevron

Jest to druga pod względem wielkości firma działająca w amerykańskim sektorze naftowym. W 2020 roku Chevron był notowany na 61 miejscu w rankingu Forbes Global 2000. Firma powstała w wyniku Sherman Antitrust Act, który podzielił w 1911 roku potężny Standard Oil. W wyniku podziału powstał Standard Oil of California. 1984 rok przyniósł kolejne zmiany, w związku z fuzją Standard Oil oraz Gulf Oil. Zmieniono także nazwę spółki na Chevron. Tak jak i w przypadku Exxona, Chevron działa narynku downstream oraz upstream. Ma także działalność midstream oraz zaczął mocniej wchodzić w rynek nowych energii. W 2020 roku Chevron wygenerował 47 mln$ zysku z downstream oraz osiągnął stratę wynoszącą 2,4 mld$ na działalności upstream. Jest to inwestycja podobnego typu jak Exxon. Inwestor uzyskuje ekspozycję zarówno na segment upstream jak i downstream.

Chevron 2017 2018 2019 2020
przychody 134,674 mld$ 158,902 mld$ 139,865 mld$ 94,471 mld$
zysk operacyjny 2,480 mld$ 14,446 mld$ 0,100 mld$ -6,097 mld$
marża operacyjna 1,84% 9,09% 0,07% -6,45%
zysk netto 9,195 mld$ 14,824 mld$ 2,924 mld$ -5,543 mld$
02 Chevron

Wykres akcji spółki Chevron, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Royal Dutch Shell plc

Jest to brytyjsko – holederska firma petrochemiczna, która siedzibę ma w holenderskiej Hadze. RDS powstał w 1907 roku w wyniku połączenia holenderskiego Royal Dutch Petroleum Company z brytyjskim Shell Transport and Trading Limited Company. W 2020 roku Forbes Global 2000 umieścił spółkę na 21 miejscu, wśród największych publicznych spółek na świecie. Co ciekawe, w 2013 roku RDS znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Fortune Global 500. W 2013 roku przychody spółki przekroczyły 470 mld$, co odpowiadało 84% PKB Holandii. RDS jest zintegrowaną pionowo firmą petrochemiczną. Działa zarówno w segmencie upstream, midstream oraz downstream. Royal Dutch Shell prowadzi działalność w ponad 70 krajach. Dzienna produkcja to ekwiwalent 3,4 milionów baryłek ropy naftowej. W 2020 roku firma zatrudniała ponad 87 000 pracowników.

Royal Dutch Shell 2017 2018 2019 2020
przychody 305,179 mld$ 388,379 mld$ 344,877 mld$ 180,543 mld$
zysk operacyjny 15,481 mld$ 31,189 mld$ 22,946 mld$ -25,530 mld$
marża operacyjna 5,07% 8,03% 6,65% -14,14%
zysk netto 12,977 mld$ 23,352 mld$ 15,842 mld$ -21,680 mld$
03 RDSA gasoline

Wykres akcji spółki Royal Dutch Shell, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

PKN Orlen

Jest to polski koncern paliwowo-energetyczny, który notowany jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to także jedna z największych spółek tego typu w Europie Środkowo – Wschodniej. Orlen posiada rafinerie w Polsce, Czechach oraz na Litwie. Ich łączna moc przerobowa wynosiła w 2020 roku 36 mln ton rocznie. Orlen ma niewielką działalność związaną z wydobyciem węglowodorów. W 2020 roku wydobycie wyniosło 16,2 tys. ekwiwalentów baryłki ropy naftowej dziennie. Orlen ma za to bardzo rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej. Posiada ponad 2500 stacji paliw na 5 rynkach. Spółka rozwija także ofertę dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Firma ma ponad 110 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Orlen posiada także odnogę energetyczną, która produkuje ponad 3,9 GW energii elektrycznej. PKN przejął także sieć kiosków Ruch oraz ma odnogę medialną, w 2020 roku przejął Polska Press (właściciela m.in takich gazet jak Dziennik Bałtycki, Kurier Lubelski czy Głos Wielkopolski). Ciągle w fazie przygotowywania jest przejęcie Lotosu przez Orlen. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie około 29 mld zł.

Orlen 2017 2018 2019 2020
przychody 95,364 mld zł 109,706 mld zł 111,203 mld zł 86,180 mld zł
zysk operacyjny 8,580 mld zł 6,441 mld zł 5,713 mld zł 0,021 mld zł
marża operacyjna 8,99% 5,87% 5,14% 0,02%
zysk netto 6,655 mld zł 5,556 mld zł 4,300 mld zł 2,755 mld zł
04 Orlen benzyna

Wykres akcji spółki PLN Orlen, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Lotos

Jest to druga największa rafineria przetwórstwa ropy naftowej w Polsce. Jej początki sięgają Polskiej Republiki Ludowej. Firma powstała w 1972 roku jako Rafineria “Gdańsk”. Pierwsza produkcja rozpoczęła się w grudniu 1975 roku (benzyna, olej napędowy). Pięć lat później rozpoczęła się produkcja asfaltu. Do dzisiaj główną działalnością spółki jest downstream i upstream. Lotos dziennie wydobywa ponad 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki jest polski Skarb Państwa, który posiada ponad 53% akcji. Na początku 2018 roku rozpoczął się proces połączenia PKN Orlen z Lotosem. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie pod warunkiem sprzedania stacji paliw należących do Lotosu oraz 30% udziałów rafinerii Lotos. Obecna kapitalizacja spółki przekracza 9 mld zł.

Lotos 2017 2018 2019 2020
przychody 24,186 mld zł 30,122 mld zł 29,493 mld zł 20,909 mld zł
zysk operacyjny 2,332 mld zł 2,614 mld zł 1,982 mld zł -0,446 mld zł
marża operacyjna 9,64% 8,68% 6,72% -2,13%
zysk netto 1,672 mld zł 1,587 mld zł 1,153 mld zł -1,146 mld zł
05 Lotos

Wykres akcji spółki Lotos, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Niskokosztowe produkty inwestycyjne

Inwestor może również skorzystać z niskokosztowych produktów inwestycyjnych. Jednym z nich są ETP (Exchange Trade Products). Przykładem jest UGA (United States Gasoline Fund LP). Produkt powstał w 2008 roku i umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek benzyny RBOB. UGA inwestuje środki w kontrakty terminowe na benzynę notowane na NYMEX (New York Mercantile Exchange).

W ciągu ostatnich 5 lat średnioroczna stopa zwrotu z tego produktu wyniosła ponad 11%.

Na dzień 18 lutego aktywa pod zarządzaniem tego produktu inwestycyjnego nie były duże – wynosiły nieco ponad 90 mln$. Jest to dosyć drogi produkt, ponieważ roczne koszty wynoszą 1,02%.

Gdzie inwestować w ETF i akcje

Coraz więcej brokerów forexowych posiada szeroką gamę ETFów w swojej ofercie. Dla przykładu na XTB znajdziemy na dzień dzisiejszy ponad 300 tego typu instrumentów, a Saxo Bank prawie 3000.

Broker xtb 2 Saxo Bank plus 500 logo
Kraj Polska Dania Cypr *
Ilość giełd w ofercie 16 giełd 37 giełd 24 giełdy
Ilość akcji w ofercie ok. 2300 – akcje
ok. 1800 – CFD na akcje
19 000 – akcje
8 800 – CFD na akcje
ok. 3 000 – CFD na akcje
Ilość ETF w ofercie 194 – ETF
112 – CFD na ETF
3000 – ETF
675 – CFD na ETF
ok. 100 – CFD na ETF
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
2 000 EUR 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Platforma Plus 500

* oferta PLUS500 CY

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.