Aktualności
Teraz czytasz
Gospodarka zamków z piasku: eksperci Saxo prognozują najbliższe miesiące
0

Gospodarka zamków z piasku: eksperci Saxo prognozują najbliższe miesiące

utworzył Saxo Bank10 lipca 2024

Mimo że mamy do czynienia z utrzymywaniem się silnego wzrostu gospodarczego, napędzanego przez takie sektory jak obronność, sztuczna inteligencja i produkcja leków na otyłość, zespół strategii Saxo ostrzega w swojej prognozie na trzeci kwartał przed kruchością tej, jak to określają, „gospodarki zamków z piasku”. Chociaż w krótkoterminowej perspektywie efekt tego zjawiska nie będzie wyraźnie widoczny, to w dłuższym okresie ukryte zagrożenia przedstawione w tej prognozie związane z niekontrolowanymi wydatkami fiskalnymi USA, ryzykami geopolitycznymi i trendami demograficznymi mogą zdestabilizować obecne tempo wzrostu gospodarczego.

W swojej analizie makroekonomicznej, Peter Garnry, Główny strateg inwestycyjny Saxo, podkreśla niepewną naturę obecnej koniunktury:

Wzrost pozostanie stabilny, ale w przyszłości kilka czynników może zachwiać kruchymi fundamentami gospodarki zamków z piasku.

Garnry zauważa zjawisko dwupasmowego rozwoju, w ramach którego dobrze prosperujące sektory kontrastują z tymi borykającymi się z trudnościami. Ta dysproporcja komplikuje politykę monetarną, ponieważ wsparcie dla słabszych sektorów może przedłużyć inflację, zwiększając koszty gospodarcze. Inflacja pozostaje uporczywie wysoka, co skłania Fed do ostrożności i opóźniania obniżek stóp procentowych do momentu znaczącego spowolnienia gospodarczego.

Główne prognozy Saxo na III kwartał 2024

Akcje: Znowu pompujemy bańki?

Hossa, którą obserwujemy na początku III kwartału bieżącego roku przypomina sytuację z 2021 roku. Wzrost napędziły wtedy spekulacyjny boom technologiczny, kryptowaluty, akcje-memy oraz wysokie wyceny amerykańskich akcji – wyższe niż te, które widzieliśmy podczas bańki dot-com, jak zauważa Peter Garnry, Główny strateg inwestycyjny Saxo. Wyraźnie widać, że indeks S&P 500 jest bardzo skoncentrowany – 10 największych firm stanowi aż 35% jego wartości.

Pomimo euforii na rynkach amerykańskich, eksperci Saxo nadal bardziej skupiają się na akcjach europejskich, wierząc, że po cięciu stóp przez Europejski Bank Centralny w czerwcu i odbiciu wzrostu w trzecim kwartale będą one wyżej wyceniane od innych rynków.

Trend silnej koncentracji na największych spółkach S&P 500 nie omija polskich inwestorów, którzy spoglądają na rynki zagraniczne. Obserwujemy to zjawisko wśród użytkowników platformy Saxo, gdzie kierunek amerykański jest zdecydowanie najczęściej wybierany, a akcje spółek z Niemiec czy Wielkiej Brytanii wciąż pozostają niszą mówi Marcin Ciechoński, odpowiedzialny za ofertę Saxo w Polsce. – Co więcej, zgodnie z naszymi wyliczeniami w ostatnich kilkunastu latach akcje europejskie charakteryzowały się wyższą średnią roczną stopą zwrotu o niemal 3 p.p. w porównaniu do akcji amerykańskich  – dodaje Marcin Ciechoński.

Jeśli chodzi o sektory, specjaliści platformy inwestycyjnej Saxo stawiają na energię, opiekę zdrowotną, finanse i technologie informacyjne. Elektryfikacja przekształca gospodarkę, tworząc możliwości w infrastrukturze sieci energetycznych. Peter Garnry zauważa, że prace nad stworzeniem połączonego europejskiego rynku energii elektrycznej, które już się rozpoczęły, dają Europie szansę na duże korzyści, otwierając drzwi do wejścia na wyższy poziom stabilności i dywersyfikacji.

Podsumowując, podczas gdy rynek amerykański może wyglądać na przeszacowany, warto obserwować akcje europejskie i sektory związane z elektryfikacją.

Obligacje: Co robić do czasu ustabilizowania się inflacji

Rentowności obligacji skarbowych USA i Europy prawdopodobnie utrzymają się na podobnym poziomie w III kwartale tego roku, czemu sprzyjają niepewne perspektywy inflacyjne utrzymujące się pomimo stosowania mniej agresywnej polityki monetarnej. Jak podkreśla Althea Spinozzi, Dyrektor ds. strategii instrumentów o stałym dochodzie w Saxo – Oczekuje się, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozostaną na wysokim poziomie, dopóki trendy inflacyjne nie wykażą zdecydowanego dążenia w kierunku celu 2%. Z kolei inflacja w Europie spadła poniżej poziomu inflacji w USA, co pozwala Europejskiemu Bankowi Centralnemu na potencjalnie mniej restrykcyjną politykę monetarną.

Spinozzi zauważa również, że w miarę utrzymywania się rozbieżności stóp procentowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ważne w kontekście inwestycji w obligacje będzie zachowanie ostrożności w odniesieniu do ryzyka kredytowego i ograniczenie czasu trwania ekspozycji na rynku.

Towary: Energia i zboża w centrum uwagi, a metale w pauzie

Wygląda na to, że silny popyt i wyzwania produkcyjne nadal będą widoczne na rynku surowców. Podczas gdy sektor metali, w tym złota i miedzi, uspokoił się po osiągnięciu rekordowych poziomów, energia i zboża są gotowe na wzrost. Dodatkowo, Ole Hansen, Dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo, zwraca uwagę na ropę naftową, na której wartość wpływa wyznaczona przez OPEC cena oraz silny, typowa dla lata, sezonowa zwiększona mobilność i popyt na chłodzenie.

Pomimo niepowodzenia w II kwartale w sektorze energii z powodu zmniejszonej premii za ryzyko geopolityczne, metale utrzymują swoją silną pozycję. Ole Hansen zauważa jednak, że bez popytu na metale przemysłowe, który kreowały Chiny, trudno uzasadnić teraz ich wyższe ceny.

W III kwartale czas na sektor energii. Możemy oczekiwać silnego popytu wywołanego zwiększoną mobilnością i koniecznością chłodzenia w sezonie upałów. Mówiąc o upałach, sektor zbóż, który od prawie dwóch lat boryka się ze stratami z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, wykazuje oznaki odbudowy, częściowo dzięki zamykaniu krótkich pozycji przez spekulantów. Surowsze warunki pogodowe od południowej Brazylii po Europę i Rosję budzą jednak obawy o odbudowę zapasów.

Waluty: Ryzykowne waluty zyskują na wartości w stosunku do bezpiecznych

Trend spadkowy dolara amerykańskiego może się utrzymać w III kwartale, jeśli osłabienie gospodarki USA się pogłębi, choć trzeba się też liczyć z tym, że obecne wyceny i potencjalna atrakcyjność dolara jako bezpiecznej przystani mogą ograniczać potencjalne spadki. Waluty o wysokim współczynniku beta, takie jak dolar australijski i dolar nowozelandzki mogą osiągnąć lepsze wyniki dzięki opóźnionym cyklom luzowania polityki pieniężnej przez banki centralne i stabilizującej się gospodarce Chin.

Charu Chanana, zarządzająca Działem Strategii Walutowej w Saxo Banku, zwraca jednak uwagę na to, że waluty o niskiej rentowności, takie jak japoński jen i frank szwajcarski, prawdopodobnie będą radzić sobie gorzej w świecie niedźwiedziego nastawienia do dolara z powodu ujemnego carry trade. Jeśli spojrzymy tylko na jena, to w miarę zbliżania się cięć stóp procentowych przez Fed, inwestorzy mogą zacząć zamykać swoje transakcje carry trade, ponieważ podniesienie stóp przez Bank Japonii nie wystarczy, aby zapobiec spadkowi wartości waluty.


Pełna prognoza, w tym analiza makroekonomiczna Petera Garnry’ego, dostępne są tutaj.

Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Saxo Bank
Saxo Bank to duński bank inwestycyjny, oferujący dostęp do ponad 40 tysięcy instrumentów. Grupa Saxo zapewnia dywersyfikację geograficzną i ochronę depozytów w 100% do kwoty 100 000 EUR, zapewnianą przez Duński Fundusz Gwarancyjny.