Regulacje
Teraz czytasz
Financial Services Agency (FSA) – japoński regulator rynku finansowego
0

Financial Services Agency (FSA) – japoński regulator rynku finansowego

utworzył Forex Club21 lutego 2022

The Financial Services Agency (FSA) jest to japoński regulator odpowiedzialny za zapewnienie stabilności japońskiego systemu finansowego. Początki instytucji sięgają 2000 roku. Początkowo FSA zajmował się nadzorem nad prywatnymi firmami działającymi w sektorze finansowym. Jednak po reorganizacji przeprowadzonej przez Financial Reconstruction Commission (FRC), Financial Services Agency stała się kluczową instytucja pilnującą przejrzystości całego japońskiego systemu finansowego. FSA przeciwdziała również praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Financial Services Agency ma swoją centralę w Tokio. Posiada również regionalne oddziały w m.in. Chugoku, Hokkaido, Kanto. FSA podlega pod japońskie Ministerstwo Finansów, gdzie jest zobowiązane do składania raportów z działalności. Financial Services Agency nadzoruje również mniejsze, bardziej wyspecjalizowane agencje, którymi są Securities and Exchanges Surveillance Commission oraz Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board. 


PRZECZYTAJ: Japonia – Rynek kapitałowy. Jak inwestować w spółki japońskie? [Poradnik]


Czym zajmuje się Financial Services Agency

W dużym skrócie Financial Services Agency jest najważniejszym nadzorcą japońskiego rynku finansowego. Oznacza to, że zajmuje się:

  • Nadzorem nad bankami, ubezpieczycielami, trustami oraz innymi instytucjami finansowymi działającymi na japońskim rynku (również fintechami). 
  • Oprócz nadzoru, Financial Services Agency zajmuje się także inspekcją instytucji finansowych. Ma to na celu wykrycie nieprawidłowości, co ma pomóc przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji oraz poprawą stabilności japońskiego rynku finansowego.
  • FSA zajmuje się także wprowadzaniem dobrych praktyk na rynku finansowym, które zwiększają przejrzystość oraz bezpieczeństwo uczestników (konsumentów i kontrahentów). 
  • FSA koordynuje swoje działania z innymi regulatorami rynku japońskiego. Ma to na celu wprowadzenie regulacji bardziej szczelnych oraz odpowiadających celom japońskiego rządu. 
  • Oprócz tego FSA współpracuje z zagranicznymi odpowiednikami, aby ulepszyć metody przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi oraz wprowadzaniu lepszych standardów AML. Należy podkreślić, że Financial Services Agency jest członkiem międzynarodowej organizacji FATF (Financial Action Task Force), która zajmuje się wprowadzaniem jednolitych standardów AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).
  • FSA zajmuje się pilnowaniem spełniania standardów obrotu papierami wartościowymi. Financial Services Agency może nakładać kary na instytucje, które łamią prawo. Również pracownicy i właściciele instytucji finansowych mogą być ukarani za nieprzestrzeganie przepisów. Karą może być pozbawienie wolności lub nałożenie grzywny finansowej.

Struktura organizacyjna FSA

FSA podzieliła swoją strukturę organizacyjną na trzy obszary. Są to:

  • Biuro rozwoju strategii i zarządzania – do zadań biura należy opracowywanie polityki organizacji oraz wykonywanie obowiązków administracyjnych. Oprócz tego ta część działu odpowiada za współpracę z zagranicznymi regulatorami rynku finansowego.
  • Biuro rynków i regulacji – ta część rynku zajmuje się przygotowywaniem i wprowadzaniem ram dla firm działających na rynku finansowym (również fintechów). Działalność tego biura ma przyczynić się do stworzenia przejrzystego i bezpiecznego rynku finansowego w Japonii.
  • Biuro nadzoru – pracownicy zatrudnieni w tym dziale zajmują się nadzorem nad instytucjami finansowymi. Działania nadzorcze mają przyczynić się do utrzymywania przez instytucje finansowe odpowiednich norm płynnościowych oraz zapewnić ochronę deponentów środków na rynku finansowym.  

Warto również wspomnieć, że pod nadzorem FSA działa jeszcze SESC (Securities and Exchange Surveillance Comission) oraz CPAAOB (Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board). 

SESC zajmuje się nadzorem and japońskim rykiem kapitałowym. Dotyczy to zarówno nadzoru jak i monitorowanie przedsiębiorstw działających na rynku kapitałowym. SESC ma także przeciwdziałać nielegalnym praktykom takim jak np. wykorzystanie informacji poufnych w tradingu. 

Z kolei CPAAOB nadzoruje obszar działania firm audytorskich. Dzięki kontrolom regulator dba o zachowanie odpowiednich standardów przez audytorów. W razie wykrycia uchybień CPAAOB zaleca dokonanie konkretnych działań naprawczych. Większe uchybienia kończą się nałożeniem kar albo zabraniem licencji. CPAAOB zajmuje się także organizowaniem egzaminów na CPA (Certified Public Accountant) w Japonii.

Czołowi pracownicy FSA

Junichi Nakajima

Junichi Nakajima, źródło: fiajapan.org

Najwyższym stanowiskiem w Financial Services Agency jest Komisarz. Obecnie na tym stanowisku mianowany jest Junichi Nakajima. Posiada wyższe wykształcenie. W 1985 roku ukończył studia inżynieryjne na Uniwersytecie Tokijskim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w japońskim Ministerstwie Finansów.  Przez kolejne lata pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie oraz w podlegającym jemu FSA. Był m.in. wice komisarzem w Biurze rozwoju strategii i zarządzania gdzie odpowiadał za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji oraz koordynowanie polityki FSA.

Istotnym stanowiskiem w FSA jest wiceminister ds. międzynarodowych. Tę funkcje pełni Pani Tomoko Amaya. Pracę w FSA rozpoczęła od czerwca 2021 roku. Wcześniej przez dwa lata pracowała w FSA jako wicekomisarz. Warto dodać, że w latach 2015  -2019 pracowała kolejno w CPAAOB (2015 – 2017) oraz SESC (2017  -2019).  Do jej zadań należy m.in. reprezentowanie FSA w międzynarodowych organizacjach regulujących rynek finansowy (m.in. jest członkiem BCBS).

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.