Początkujący
Teraz czytasz
Edgar Wachenheim III – jeden z tych co pobili rynek
0

Edgar Wachenheim III – jeden z tych co pobili rynek

utworzył Forex Club9 lutego 2023

Ciężko jest wejść na inwestycyjny szczyt, ale jeszcze trudniejsze jest się na nim utrzymać. Wielu inwestorów potrafi osiągać wysokie stopy zwrotu w ciągu roku. Niewielu potrafi konsekwentnie pobijać rynek. Edgar Wachenheim III to jeden z tych inwestorów, którzy mogą się pochwalić długim okresem osiągania bardzo wysokich stóp zwrotu. Dobre wyniki inwestycyjne pozwoliły na zebranie dużych aktywów pod zarządzaniem. W połowie 2020 roku Greenhaven miało 6,7 mld$ aktywów pod zarządzaniem. Edgar Wachenheim jest także autorem książki o tematyce inwestycyjnej: „Common Stocks and Common Sense”, która została wydana w 2016 roku. Bohater dzisiejszego artykułu jest zwolennikiem fundamentalnego podejścia do inwestowania. Jest to więc kolejny przykład inwestora, który potrafi pokonywać rynek dzięki inwestowaniu w wartość oraz długiemu horyzontowi inwestycyjnemu.

Między 1990 a 2014 rokiem średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji Edgara Wachenheima przekroczyła 18% rocznie.

Młodość i początek kariery

Urodził się w 1937 roku w Nowym Jorku jako syn Edgara Wachenheima Juniora oraz Betty Lewis Wachenheim. Młodość Edgar Wachenheim III spędził w New Rochelle w Nowym Jorku. Rodzice zadbali o edukację swojego syna. Dzięki temu młody Edgar mógł uczyć się w jednych z lepszych szkół w Nowym Jorku. W 1959 roku ukończył Williams College. Po ukończeniu college rozpoczął pracę w IBM. Warto wspomnieć, że Edgar studiował przez dwa lata na MIT (Massachusetts Institute of Technology). W latach 1964 – 1966 uczęszczał na Harvard Business School gdzie zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA). Ukończona edukacja oraz zdobyty tytuł MBA pozwolił Edgarowi na zdobycie pracy w Goldman Sachs jako analityk papierów wartościowych. Dzięki temu młody Wachenheim rozpoczął zdobywanie doświadczenia i wiedzy na amerykańskim rynku akcji. To pomogło mu w dalszym rozwoju jego kariery.

Droga na szczyt

Doświadczenie w pracy w dziale analiz jednego z najbardziej znanych banków inwestycyjnych oraz „sieć kontaktów” pozwoliła Edgarowi na dostanie pracy w departamencie inwestycji w Central National – Gottesman (CNG). „Siecią kontaktów” był teść – Ira David Wallah, który pełnił rolę CEO w Gottesman & Company (spółki – matki CNG). Przełożonym Edgara był Arthur Ross. W 1979 roku Arthur Ross odszedł na emeryturę, co pozwoliło Edgarowi stanie się szefem działu inwestycyjnego.

W 1987 roku nastąpiło wydzielenie z CNG działalności inwestycyjnej (tak zwany spinn-off). Nowy podmiot przyjął nazwę Greenhaven Associates. W pierwszych latach Greenhaven inwestował wyłącznie środki należące do CNG oraz rodziny Wachenheimów. Z czasem zmieniono strategię i zaczęto pozyskiwać kapitał od zewnętrznych inwestorów. Greenhaven celowało w klientów będących: bogatymi ludźmi, fundusze uniwersyteckie oraz organizacje non-profit. Taka struktura klientów pozwalała na to aby inwestować środki na długi termin bez obaw o to, że chwilowe spadki na giełdzie przestraszą klientów funduszu.

Czas zbierania owoców pracy

Lata dziewięćdziesiąte to okres gwałtownego przyrostu aktywów. Powodem były wpłaty nowych i dotychczasowych klientów oraz hossa na rynku akcji. W 1991 roku aktywa pod zarządzaniem wyniosły 300 mln$. Siedem lat później AUM (Assets Under Management) wzrosły do poziomu 1 mld$. Rozwojowi funduszu nie przeszkodziły także lata bessy na spółkach technologicznych po pęknięciu banki dotcom. W 2004 roku aktywa pod zarządzaniem wynosiły już 2,7 mld$. W błyskawicznym tempie wzrostu aktywów pomogła także udana polityka inwestycyjna funduszu. W zwiększaniu skali działania funduszu pomogły bardzo dobre wyniki finansowe. Warto wspomnieć, że między 1990 a 2014 rokiem średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji Edgara Wachenheima przekroczyła 18% rocznie.

Common Stocks and Common Sense

edgar wachenheim iii - common stocks and common senseWachenheim jest autorem książki wydanej w kwietniu 2016 roku przez wydawnictwo Wiley. Nazwa książki to Common Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor”. Książka to skarbnica wiedzy dla każdego początkującego inwestora, który chce inwestować w oparciu o analizę fundamentalną. Autor książki wyjaśnia na czym polega jego podejście do inwestowania w wartość. W książce znajdzie się również dużo autentycznych przykładów inwestycji dokonanych przez Edgara.

Według Edgara warto szukać spółek, które są wycenione przez rynek poniżej ich wewnętrznej wartości. Jednocześnie ważne aby spółka miała na tyle “dobry” model biznesowy aby ryzyko stracenia pieniędzy na inwestycji w długi termin było minimalne. Dzięki temu nawet jeśli Wachenheim był w błędzie to istniała mała szansa na to, że inwestycja zakończy się stratą pieniędzy. Jednocześnie Edgar celuje w średnioroczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 15%-20%. Dla Wachenheima ważne jest aby zachować balans między oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji a ryzykiem straty. Z tego powodu woli inwestować w biznesy, które już udowodniły swoją siłę zamiast koncentrować się na szukaniu „następnego Microsoftu”.

W co inwestuje Edgar Wachenheim?

Dzięki temu, że Greenhaven Associates ma aktywa powyżej 100 mln$, musi składać do SEC dokumenty dotyczące struktury aktywów. Daje to inwestorom indywidualnym „ściągawkę” w co inwestuje osoba, która przez wiele lat potrafi pokonać rynek. Oczywiście, zyski z przeszłości nie są gwarancją zysków w przeszłości. Co więcej, opieranie swoich inwestycji „ślepo wierząc” w swojego guru może skończyć się katastrofą. Wynika to z tego, że każdy inwestor ma inny próg bólu. Edgar Wachenheim wie dlaczego zainwestował w określoną spółkę. Inwestor indywidualny tylko podążający za Edgarem raczej nie wykonał gruntownego przeglądu modelu biznesowego przedsiębiorstw i ich mocnych i słabych stron.

Z tego powodu nie rekomendujemy inwestowania w spółki zakupione przez Greenhaven Associates bez wcześniejszego ich przeanalizowania (pod kątem fundamentalnym albo technicznym – w zależności od preferencji czytelnika). Podajemy największe pozycje tylko w ramach ciekawostki. Dane są na dzień 31.12.2022 roku. Tak więc skład portfela może być już nieaktualny.

 • Lennar – 14,62%
 • Goldman Sachs – 13,62%
 • JP Morgan Chase – 10,60%
 • General Motors – 10,01%
 • Whirpool – 8,03%

Jak widać, portfel jest bardzo skoncentrowany. 5 największych pozycji odpowiada za 56,88% portfela Greenhaven Associates. Poniżej pokrótce scharakteryzujemy wspomniane spółki.

Lennar

Firma została założona w 1954 roku i jej siedziba mieści się w Miami na Florydzie. Jest to deweloper, który działa w Stanach Zjednoczonych pod marką Lennar. Przedsiębiorstwo  podzieliło swoją działalność na następujące segmenty:

 • Homebuilding East,
 • Homebuilding Central,
 • Homebuilding Texas,
 • Homebuilding West,
 • Financial Services,
 • Multifamily,
 • Lennar Other.

Lennar zajmuje się budową domów jednorodzinnych czy szeregowców. Firma prowadzi także działalność polegającą na zarządzaniu budynkami wielorodzinnymi. Oprócz tego Lennar zajmuje się organizowaniem finansowania zakupu nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości oraz sekurytyzacją pożyczek hipotecznych.

mln$ 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY
Przychody 22 260 22 489 27 130 33 671
Zysk operacyjny 2 461 3 116 5 138 6 788
Marża operacyjna 11,06% 13,86% 18,94% 20,16%
Zysk netto 1 829 2 428 4 374 4 557

Źródło: opracowanie własne

00 Lennar

Wykres Lennar, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Goldman Sachs

Goldman Sachs to nazwa, którą kojarzy większość osób inwestujących na giełdzie. Bank został założony w 1869 roku. Jego obecna siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Jest to instytucja finansowa, która prowadzi wiele usług. Firma dzieli swoją działalność na cztery segmenty:

 • Bankowość Inwestycyjna,
 • Global Markets,
 • Zarządzanie aktywami,
 • Wealth Management.

Bankowość inwestycyjna dotyczy świadczenia usług doradztwa strategicznego (przejęcia, restrukturyzacja, spin-off itp.). W segmencie Global Markets Goldman Sachs zajmuje się pośrednictwem w egzekucji zleceń klientów na rynku kasowym oraz instrumentów pochodnych. Oprócz tego Goldman organizuje finansowanie zakupu akcji, usługi clearingowe czy ofertę custody. W przypadku segmentu Asset Management Goldman oferuje zarządzanie aktywami klientów na różnych częściach rynku finansowego. Instytucja finansowa umożliwia swoim klientom uzyskanie ekspozycji na rynku akcji, obligacji, funduszy hedgingowych, private equity, rynku nieruchomości, walutowym czy surowcowy. Ostatni segment (Consumer & Wealth Management) to usługi doradcze dla zamożnych klientów. Jest to m.in. planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami, usługi Private Banking oraz oferowanie usług depozytowych i pożyczkowych.

mln$ 2019 2020 2021 2022
Przychody 33 274 44 559 59 339 47 365
Zysk netto 7 897 8 915 21 151 10 764

Źródło: opracowanie własne

01 Goldman Sachs

Wykres Goldman Sachs, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

JP Morgan Chase

JP Morgan jest jednym z najważniejszych banków w Stanach Zjednoczonych. Posiada ponad 3,7 biliona (ang. trillion) aktywów oraz prawie 300 mld$ kapitałów własnych. Działalność banku można podzielić na 4 segmenty:

 • Consumer & Community Banking (CCB),
 • Corporate & Community Bank (CIB),
 • Commercial Banking (CB),
 • Asset & Wealth Management (AMW).

Segment CCB zajmuje się oferowaniem kredytów, pożyczek, depozytów czy produktów hipotecznych, kredytów samochodowych itp. dla klientów indywidualnych. W tym segmencie znajduje się oferta dla właścicieli bardzo małych przedsiębiorstw. W skład segmentu CIB wchodzi oferta korporacyjna m.in. doradztwo w zakresie zapewnienie finansowania dłużnego albo pomoc w zorganizowaniu oferty emisji akcji. Oprócz tego w CIB bank zapewnia finansowanie projektów zagranicznych czy ofertę brokerską. W segmencie Commercial Banking (CB) znajduje się oferowanie usług dla przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych). Oprócz tego klientami w tym segmencie są organizacje nonprofit czy lokalne agencje rządowe i samorządowe. Oferta zawiera klasyczne usługi bankowe (finansowanie i depozyty) oraz usługi płatnościowe i inwestycyjne. Segment AWM to oferta związana z zarządzaniem aktywami oraz majątkiem klientów.

mln$ 2019 2020 2021 2022
Przychody 115 627 119 475 121 685 128 695
Zysk netto 34 642 27 410 46 503 35 892

Źródło: opracowanie własne

02 JPM

Wykres JP Morgan Chase, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

General Motors

Jest to jeden z symboli przemysłu samochodowego Stanów Zjednoczonych. Firma została założona w 1908 roku. Jej obecna centrala znajduje się w Detroit, w stanie Michigan. GM zajmuje się projektowaniem, konstrukcją oraz sprzedażą samochodów osobowych, ciężarówek i części samochodowych. Zajmuje się także dostarczaniem usług sprzedawanych w modelu subskrypcyjnym. Oprócz tego firma posiada także dział oferowania finansowania zakupu pojazdów czy ofertę ubezpieczeniową (GM Financial). General Motors posiada także szerokie portfolio marek samochodowych do których należą: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun czy Wuling. Samochody GM integrują się takzę z zewnętrznymi oprogramowaniami m.in. z Google Voice Assistant czy Amazon Alexa.

mln$ 2019 2020 2021 2022
Przychody 137 237 122 485 127 004 156 735
Zysk operacyjny 5 481 6 634 9 324 10 314
Marża operacyjna 3,99% 5,42% 7,34% 6,58%
Zysk netto 6 581 6 247 9 837 8 915

Źródło: opracowanie własne

03 General Motors

Wykres General Motors, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Whirpool

Jest to amerykańska firma, która została założona w 1911 roku. Jej siedziba mieści się w Benton Harbor, w stanie Michigan. Whirpool zajmuje się produkcją sprzętu domowego. Najbardziej znanymi produktami spółki są lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki i zmywarki. Oprócz tego firma oferuje małe urządzenia do domu. Whirpool posiada silne portfolio marek do których zaliczyć można: Whirpool, Maytag, KitchenAid, JennAir, Indesit czy Eslabon de Lujo.

mln$ 2019 2020 2021 2022
Przychody 20 419 19 456 21 985 19 724
Zysk operacyjny 1 322 1 911 2 281 1 218
Marża operacyjna 6,47% 9,82% 10,38% 6,18%
Zysk netto 1 184 1 081 1 783 – 1 519

Źródło: opracowanie własne

04 Whr

Wykres Whirpool, interwał W1. Źródło: xStation 5, XTB.

Podsumowanie

Edgar Wachenheim udowodnił, że można osiągnąć stopę zwrotu wyższą od średniej rynkowej przez wiele lat. W osiągnięciu takich wyników pomogła żelazna konsekwencja w doborze spółek oraz długoterminowe podejście do inwestowania. Dla Edgara najważniejsze to wybrać dobrej jakości spółek oraz nie przepłacać za nie. Dla tego inwestora ważne jest, aby w długim terminie ryzyko stracenia pieniędzy na inwestycji było minimalne. Oczywiście nie oznacza to braku chęci do podjęcia ryzyka. Osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 18% nie jest łatwe i wymaga posiadania niezwykłego „inwestycyjnego nosa”. To właśnie dzięki żelaznej dyscyplinie oraz świetnej strategii inwestycyjnej Edgar Wachenheim osiągnął ponadprzeciętną stopę zwrotu oraz zarządza kilkoma miliardami dolarów aktywów.

Co o tym sądzisz?
Lubię
20%
Interesujące
80%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.