Początkujący
Teraz czytasz
Wskaźniki makroekonomiczne: Raport ADP – kondycja amerykańskiego rynku pracy
0

Wskaźniki makroekonomiczne: Raport ADP – kondycja amerykańskiego rynku pracy

utworzył Forex Club8 czerwca 2021

Raport ADP jest jednym z ważniejszych raportów dotyczących kondycji na amerykańskim rynku pracy. Gromadzi on dane na temat szacunkowej zmiany zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Warto pamiętać, że dane prezentowane w raporcie dotyczą zatrudnienia pozarolniczego.

Raporty o amerykańskim rynku pracy

W Stanach Zjednoczonych publikowanych jest kilka raportów badających kondycję amerykańskiego rynku pracy. Raporty są publikowane zarówno przez amerykańskie agencje rządowe, jak i prywatne instytucje. Do najpopularniejszych wskaźników przygotowanych przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Department of Labor) należy raport NFP (Non Farm Payrolls).

Raport ADP

Wspomniany raport jest przygotowywany na podstawie danych zebranych przez Automatic Data Processing Inc. Firma jest notowana na amerykańskiej giełdzie i jest jednym z komponentów indeksu S&P 500. Według prezentacji inwestorskiej spółka ADP obsługuje firmy zatrudniające około 22 mln pracowników (1/6 amerykańskiego rynku pracy). Firma oferuje oprogramowanie obsługujące HCM (Human Capital Management), czyli np. procesy związane z rekrutacją, czy wypłacaniem wynagrodzeń. Ze względu na to, że firma obsługuje amerykańskie firmy działające w wielu branżach, to zmiany zatrudnienia w firmach są raportowane przez Automatic Data Processing „na bieżąco”. Raport jest przygotowany za pomocą Moody’s Analytics.

Z racji tego, że dane są agregowane „na bieżąco” raport ADP pojawia się dwa dni wcześniej od rządowych danych. Z tego powodu jest to pierwszy „sprawdzian” kondycji rynku pracy. Po nim publikowane są bardziej szczegółowe i kompleksowe dane rządowe, jakie są publikowane w raporcie NFP.

Co uwzględnia raport ADP?

Raport ADP przedstawia dane na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy. Dane dotyczą tylko amerykańskiego sektora prywatnego. Jednak należy pamiętać, że dane ADP nie uwzględniają sektora rolniczego. Warto jednak odnotować, że sektor rolniczy ma marginalny udział w generowaniu Produktu Krajowego Brutto. Jednak plusem tego rozwiązania jest to, że rządowy raport NFP również nie zawiera danych z sektora rolniczego. 

ADP National Employment Report® publikowany jest co miesiąc i zbiera dane 460 000 amerykańskich firm, które zatrudniają ponad 26 mln pracowników. Metodologia ADP jest zbieżna z U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), dzięki temu raporty maja podobne odczyty. Raport Non Farm Payrolls (NFP) jest publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca. ADP jest wydawany dwa dni wcześniej (w środę).

Dane publikowane przez ADP National Employment Report® są również dzielone na wielkość firmy i rynek, na którym działa. Raport, oprócz zbiorczej informacji o zmianie zatrudnienia, pokazuje także dynamikę zatrudnienia w następującym przedziale zatrudnienia:

 • 1-19 pracowników;
 • 20-49;
 • 50-499;
 • 500 – 999;
 • Powyżej 999.

Kolejnym podziałem przedstawienia wyników jest publikacja zmian zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz usługowym. Oprócz podziału zbiorczego w raporcie ADP znajduje się informacja o zmianie zatrudnienia w poszczególnych sektorach. Wśród nich można wymienić m.in:

 • Sektor budowlany;
 • Przemysł surowcowy;
 • Sektor wytwórczy;
 • Handel, transport i sektor użyteczności publicznej;
 • Sektor finansowy;
 • Edukacja i Opieka zdrowotna.

Przykładowy raport

2 czerwca 2021 roku opublikowany został ADP National Employment Report® za maj 2021 roku. Według danych prywatnej firmy, w maju 2021 roku przybyło niespełna 1 mln nowych miejsc pracy (978 000). Największy przyrost został odnotowany w sektorze usług, gdzie wzrost zatrudnienia był szacowany na 850 000 pracowników. Odmrażanie amerykańskiej gospodarki było bardzo widoczne w sektorze wypoczynkowym (podróże, hotele), gdzie w ciągu miesiąca zatrudnienie wzrosło o 444 000. 

W raporcie znalazła się także informacja o zatrudnianiu w podziale na wielkość firmy:

Wielkość firmy Zmiana zatrudnienia m/m Szacowane zatrudnienie:
1-19 +177 000 20 445 000
20-49 +156 000 11 798 000
50-499 + 338 000 28 660 000
500 – 999 + 88 000 8 122 000
Powyżej 999 + 220 000 52 978 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu ADP

Czasy Covid-19

W odpowiedzi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS Cov-2 w Stanach Zjednoczonych na szeroką skalę wprowadzane było „zamykanie gospodarki”. W efekcie lokale usługowe przez długi czas nie działało w normalny sposób i wiele firm było zmuszonych do redukcji zatrudnienia. Spowodowało to, że między kwietniem, a czerwcem 2020 roku trwały duże zmiany w poziomie zatrudnienia. W kwietniu 2020 roku raport ADP wskazywał na redukcję zatrudnienia o około 19,4 mln. Z kolei w maju oraz czerwcu udało się odbudować część zatrudnienia. W maju firmy zwiększyły zatrudnienie o około 3,2 mln, natomiast czerwiec 2020 zakończył się przyrostem miejsc pracy o 4,4 mln. W kolejnych miesiącach trwała odbudowa rynku pracy, ale nadal ogólny poziom zatrudnienia jest o 7 mln poniżej zatrudnienia z marca 2020 (122 mln vs 129 mln).

Wzrost zatrudnienia

W sytuacji, kiedy wskaźnik ADP pokazuje wzrost zatrudnienia można wysnuć wniosek o rozwoju gospodarki. Występuje efekt „koła zamachowego”, czyli popyt na pracę zwiększa zatrudnienie, to z kolei podnosi dochody gospodarstw domowych. Z reguły efekt bogacenia się ludności przekłada się na wzrost konsumpcji. To z kolei zwiększa zagregowany popyt w gospodarce, co poprawia kondycję określonych sektorów gospodarki.

Spadek zatrudnienia

W sytuacji, kiedy wskaźnik APD notuje spadek zatrudnienia oznacza to, że gospodarka „schładza się”. Następuje redukcja zatrudnienia, co przekłada się na redukcję dochodów w części gospodarstw domowych. To powoduje, że spadają wydatki konsumpcyjne, co mniejsza popyt na poszczególne produkty. Powoduje to w takich firmach presję na spadek przychodów, co musza niektóre firmy do redukcji wydatków inwestycyjnych i zmniejszenia zadłużenia.

Raport ADP – ważny trend i oczekiwania

Oczywiście sam wzrost zatrudnienia może być interpretowany jako negatywny sygnał. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy wzrost zatrudnienia jest mniejszy od oczekiwań rynkowych. W takiej sytuacji może to spowodować, że ożywienie gospodarcze jest słabsze od oczekiwań inwestorów i profesjonalistów. Odwrotna sytuacja jest wtedy, kiedy mimo ujemnego wyniku rynek może zareagować pozytywnie. Ma miejsce to wtedy, kiedy raport ADP przebija oczekiwania rynkowe (np. ADP pokazuje  -100 000, a rynek oczekiwał -200 000).

Jakie raport ma znaczenie dla inwestorów?

Raport ADP jest istotnym wskaźnikiem, który pozwala na wgląd do sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Zmiany zatrudnienia są wartościową miarą pokazującą sytuację amerykańskich firm. Jeśli firmy spodziewają się poprawy własnej sytuacji (więcej zleceń, klientów), to będą skłonne do zwiększenia zatrudnienia. W przypadku pogorszenia sytuacji ekonomicznej, przedsiębiorstwa mogą zredukować część swojego zatrudnienia, aby zredukować koszty wynagrodzeń.

Dla inwestorów oprócz fundamentalnego aspektu, ADP może również być miernikiem nastrojów rynkowych. Kiedy rynek akcji rośnie, mimo słabego odczytu raportu świadczy to o sile rynku, który potrafi „ignorować” negatywne informacje. Z kolei słabość rynku pojawia się w sytuacji, kiedy mimo lepszego od oczekiwań odczytu, rynek nie reaguje na pozytywną informację lub nawet spada. 

Co o tym sądzisz?
Lubię
33%
Interesujące
67%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.