Aktualności
Teraz czytasz
Ujemna dynamika zysków amerykańskich spółek
0

Ujemna dynamika zysków amerykańskich spółek

utworzył Forex Club5 kwietnia 2023

Wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon wyników amerykańskich spółek. Inwestorzy z niepewnością oczekują na publikacje raportów przedsiębiorstw wchodzących w skład najważniejszych indeksów giełdowych. Oczekiwania analityków są stonowane, a I kwartał bieżącego roku może okazać się najsłabszy od blisko 3 lat.

Prognozowany spadek zysków

Obawy związane z rozprzestrzenieniem się kryzysu bankowego jak i rosnące ryzyko recesji w amerykańskiej gospodarce przełożyły się na rewizje szacunków zysków spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Na przestrzeni I kwartału mediana prognoz zysku obniżyła się aż o 6.30%. Wartość ta zdecydowanie przewyższa średnią z ostatnich lat. Zmiana oczekiwań dotycząca wyników za I kwartał znajduje również odzwierciedlenie w przewidywaniach dotyczących całego 2023 r. Rewizja szacunku zysku przypadającego na 1 akcję w tym okresie wyniosła 3.80%.

Pesymistyczne nastawienie widoczne jest także w dynamice wyników. Analitycy zakładają, że szacowany zysk za I kwartał zmniejszył się o 6.60%, co oznacza, że minione 3 miesiące będą najprawdopodobniej najgorszym okresem od załamania wynikającego z wybuchu pandemii koronawirusa (w II kwartale 2020 r. zyski spadły o 31.80%). Co więcej, realizacja bazowego scenariusza sprawi, że będzie to drugi kwartał z rzędu z ujemnym wynikiem. Aktualnie przewiduje się, że sytuacja w kolejnych miesiącach będzie się poprawiać, a spółki osiągną wzrost zysków w III kwartale br. (2.30%). Przyspieszenie powinno nastąpić pod koniec roku, kiedy szacowana dynamika zysku ma wynieść 9.30%.

Wśród spółek z poszczególnych branż oczekuje się pewnego rodzaju dychotomii. Analitycy przewidują, że pięć z 11 sektorów odnotuje wzrost zysków w ujęciu rocznym. Na czele tego zestawienia można znaleźć spółki z sektora dóbr luksusowych (33.80%) i przemysłu (12.90%). Na drugim biegunie w minionym kwartale plasować się będą spółki z branży surowcowej (-35.90%), ochrony zdrowia (-20.50%), technologii informacyjnych (-15.00%) czy usług telekomunikacyjnych (-14.80%).

wyniki spółek usa

Szacowana dynamika zysków w wybranych sektorach w I kwartale 2023 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Factset

Równocześnie, obniżeniu uległy prognozy dotyczące przychodów amerykańskich spółek. Dynamika najprawdopodobniej pozostanie dodatnia, jednak skala wzrostu będzie ograniczona (1.90%), co oznacza najniższą wartość od III kwartału 2020 r. (-1.10%). Szacunki zakładają, że kwartał na plus zakończy siedem sektorów, na czele z branżą finansową. Natomiast najsłabiej w zestawieniu prezentuje się sektor spółek surowcowych.

Podsumowanie

Rozpoczynający się sezon wyników amerykańskich spółek może mieć istotne znaczenie dla nastrojów na globalnych parkietach giełdowych. Jeżeli oczekiwania rynkowe się zrealizują to będzie to kolejny sygnał dla inwestorów, że koniunktura w spółkach się pogarsza. Biorąc pod uwagę wzrost niepewności rynkowej jak również ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji makroekonomicznej, wskazanym podejściem na najbliższe tygodnie będzie zachowanie ostrożności i bieżące obserwowanie wydarzeń na giełdach.


Autor: Piotr Langner, Doradca Inwestycyjny, WealthSeed

Nota prawna

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Historyczne wyniki inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.