Aktualności
Teraz czytasz
Statystyki zyskowności polskich traderów za I kwartał 2019
0

Statystyki zyskowności polskich traderów za I kwartał 2019

utworzył Paweł Mosionek16 kwietnia 2019

Zamknięcie I kwartału 2019 r. oznacza, że polscy brokerzy przygotowali dla nas kolejną porcję statystyk dot. zysków i strat swoich klientów. Czy „efekt ESMA” trwa nadal i tendencja poprawy wyników została utrzymana? Po bardzo pozytywnych wynikach IV kw. można by mieć takie oczekiwania ale prawdę powiedzą nam liczby.

W ostatnim czasie podobny raport, tyle, że w dłuższym horyzoncie czasowym przygotowała Komisja Nadzoru Finansowego. Statystyki, które obejmowały cały 2018 rok kalendarzowy pokazały, iż 21,1% traderów zanotowało zysk. To wynik rekordowy, mimo, iż tylko nieznacznie lepszy niż w 2017 r., w którym 20,3% traderów zamknęło bilans na plusie. Statystyki te podważa Izba Domów Maklerskich, która sporządziła własny raport, w którym wskazywała, iż interwencja ESMA wcale nie poprawiła wyników. Jednak to sprawozdanie cechuje się niską próbą statystyczną, co w naszej ocenie w znaczącym stopniu obniża jego wiarygodność.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które weszły w życie we wrześniu 2016 roku polskie DM mają obowiązek raportować statystyki dot. odsetka zarabiających i tracących klientów z podziałem na klasy aktywów. Dane muszą zostać przedstawione na stronie brokera do 10-go dnia miesiąca otwierającego nowy kwartał za poprzednie 3 miesiące.

Stabilizacja na walutach

W poniższych tabelach prezentujemy wyniki traderów z podziałem na instrumenty finansowe wyrażone w procentach, którzy zawierali transakcje u polskich domów maklerskich oferujących handel Forex/CFD. W czwartym wierszu znajduje się zmiana wartości procentowych w odniesieniu do danych przedstawionych w IV kwartale 2018 roku, dzięki czemu możemy zobaczyć postępy (lub ich brak) w ujęciu krótkoterminowym.

Niebieskim kolorem zostały oznaczone wartości największe (zysk/strata) względem wszystkich brokerów w zestawieniu.

Forex

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 41,67 48,51 51,22 53,0 46,43 48,2
Strata 58,26 51,43 48,78 47,0 53,57 51,8
Zmiana do ub. kw. -0,08 -0,46 -0,8 -0,2 -0,81 +1,7

CFD na towary

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 47,98 53,75 56,7 48,3 58,58 50,8
Strata 51,8 45,96 43,3 51,7 40,92 49,2
Zmiana do ub. kw. +6,68 +10,33 +6,27 +2,9 +10,38 +9,0

CFD na indeksy

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 38,35 39,08 46,56 34,7 41,10 40,3
Strata 65,83 60,70 53,44 65,5 58,66 59,7
Zmiana do ub. kw. +4,23 -6,35 +3,14 -3,9 -1,42 +0,1

CFD na obligacje i stopy procentowe

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 40,96 54,76 66,67 47,06 66,7
Strata 57,53 42,86 33,33 52,94 33,3
Zmiana do ub. kw. -0,71 +22,56 -13,33 -5,66 +6,7

CFD na akcje

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 39,51 31,76 18,3
Strata 60,45 68,24 81,7
Zmiana do ub. kw. +12,88 -6,38 -8,1

Kryptowaluty

Konsekwentnie, TMS Brokers jako jedyny polski broker przedstawił statystyki dotyczące wyników klientów spekulujących na CFD opartych o kryptowaluty. Odsetek zarabiających traderów wyniósł 23,3%, a stratnych 76,7%. Względem IV kwartału jest to wynik o +1,6% lepszy.

Podsumowanie tabeli

Po wyraźnej poprawie odnotowanej na instrumentach walutowych w IV kwartale 2018 roku, przyszedł czas na stabilizację statystyk. Wszyscy brokerzy przedstawili dane bardzo zbliżone, a największe odchylenie względem wcześniejszych 3 miesięcy odnotowano na korzyść klientów TMS Brokers (+1,7%). Najlepsze rezultaty osiągneli klienci DM Alior Banku, a najgorsze XTB.

W przypadku towarów widać znaczącą poprawę – w mForex i BossaFX nawet dwucyfrową. Tak świetnych i „równych” rezultatów u polskich brokerów jeszcze nie widzieliśmy. Jedynie w DM Alior Banku i XTB klientów tracących było więcej, niż zarabiających, a różnica między tymi dwiema firmami była jedynie symboliczna (0,1%).

Na tle klientów spekulujących na indeksach giełdowych wyróżnia się Noble Securities, gdzie odsetek profitowych traderów wynosi ponad 46% (podobną dysproporcję obserwowaliśmy 3 miesiące wcześniej – wtedy liderem była BossaFX). Drugi w kolejce jest mForex, a stawkę zamyka największy polski broker – XTB.

Dla instrumentów opartych o stopy procentowe i obligacje dane zazwyczaj cechują się niską próbą statystyczną, co wyraźnie potwierdzają duże fluktuacje w wynikach większości brokerów. Jedynie w XTB odsetek został na stabilnym poziomie, choć jednocześnie utrzymał się negatywny wydźwięk – 57% klientów zanotowało stratę. Najlepiej poszło klientom TMS Brokers, gdzie 2/3 z nich zarobiła.

Dla CFD na akcje liderem okazało się XTB odnotowując znaczną, bo prawie 13-procentową poprawę. Anty-liderem został TMS Brokers z rekordowo słabym wynikiem (81,7% tracących).

Egzekucja zleceń – czas i poślizgi

czas forexPonownie tylko trzej polscy brokerzy przedstawili dodatkowe raporty, które dotyczą egzekucji zleceń pod kątem czasu wykonania. XTB jako jedyna firma rozszerza te dane o informacje dotyczące skali poślizgów cenowych oraz średnich spreadów.

W przypadku Bossa standardowy czas egzekucji w I kw. 2019 r. wyniósł 88 milisekund i był to wynik o 6 ms gorszy względem IV kw. z roku ubiegłego. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów łącznie wynik ten jest gorszy już o 12 milisekund, co oznacza, że w pół roku czas egzekucji pogorszył się o ok. 15%.

Średni czas obejmuje „zlecenia klientów” rozumiane jako zlecenie oczekujące, po cenie rynkowej, a także anulacje i modyfikacje parametrów tych zleceń.

Broker Noble Securities przekazał w komunikacie informacje dot. standardowego czasu wykonania zleceń klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach). Względem IV kwartału 2018 r., w I kwartale roku obecnego egzekucja wyniosła średnio 385,22 milisekund, . W poprzednim raporcie odnotowano poprawę o 17 milisekund. Tym razem jest to wynik gorszy o niecałe 6 milisekund.

Średni czas wykonania zleceń w XTB w I kwartale 2019 roku wyniósł 139 milisekund i jest to rezultat znacznie gorszy, niż w ub. badanym okresie (59 milisekund). Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń, wyniósł 582 milisekund i jest to wynik ponad 2 razy gorszy niż w IV kw..

Poślizgi przy egzekucji zleceń w XTB

Największy polski broker jako jedyny opublikował dane dotyczące poślizgów cenowych. Dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 66.02% transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 16,74% z pozytywnym, a 17,24% z poślizgiem negatywnym dla klienta. Dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 61.40% zostało wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia, 19.28% z odchyleniem pozytywnym oraz 19.32% z odchyleniem negatywnym dla klienta. Różnice względem IV kw. są marginalne.

XTB ponownie przedstawiło średnią wartość spreadów z podziałem na przedziały wolumenów:

  1. od 0.0 do 1.0 lota,
  2. od 1.01 do 5.0 lotów,
  3. od 5.01 do 15.0 lotów,
  4. od 15.01 do 30.0 lotów,
  5. od 30.0 lotów w górę.

Zagraniczni brokerzy Forex

Mimo, iż obowiązek publikowania cokwartalnych statystyk nałożony jest przez KNF tylko na polskie domy maklerskie, to do akcji regularnie przyłączają się z własnej woli dwaj brokerzy zagraniczni – Admiral Markets oraz CMC Markets. Jak wypadli traderzy korzystający z usług tych firm? Wyniki prezentujemy w poniższych tabelach.

CMC Markets

Brytyjski broker ponownie przedstawił dodatkowo wyniki dotyczące kryptowalut. Okazały się one jednak lepsze o 6% względem ub. kwartału. Pogorszenie rezultatów widać tylko na towarach – na przekór wyników zaprezentowanych przez polskie DM. Wyraźny wzrost widać na CFD na akcje (aż 20%) oraz na obligacje i stopy procentowe (+13%).

Waluty Towary Indeksy Obligacje i stopy % CFD na Akcje Kryptowaluty
Zysk 44 45 34 58 49 40
Strata 54 55 66 42 51 60
Zmiana względem ub. kw. +1 -2 +2 +13 +20 +6

 

Admiral Markets

Wyniki klientów Admiral Markets nie odbiegają znacząco od tendencji zaobserwowanej u polskich brokerów. I kw. 2019 przyniósł poprawę na towarach i pogorszenie na walutach. To jednak nadal pozytywne dane obrazujące, iż ok. połowa traderów zanotowała zysk. Najgorzej wypadły indeksy, co również odzwierciedla stan rzeczy widoczny w polskich DM.

Waluty Towary Indeksy CFD na Akcje
Zysk 49,13 53,20 38,32 40,00
Strata 50,87 46,31 61,68 60,00
Zmiana względem ub. kw. -2,7 +3,0 -0,80 -0,98

Admiral Markets, jako jedyny broker regularnie publikuje szczegółowe dane dotyczące egzekucji zleceń swoich klientów on-line.

Co o tym sądzisz?
Lubię
89%
Interesujące
11%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.