Aktualności
Teraz czytasz
KNF nakłada 9,9 mln zł kary na XTB za nadużycia sprzed 3 lat
0

KNF nakłada 9,9 mln zł kary na XTB za nadużycia sprzed 3 lat

utworzył Paweł Mosionek18 września 2018

Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała o nałożeniu kary na X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. kary w wysokości 9,9 mln zł – taka decyzja zapadła na posiedzeniu KNF 18 września 2018 r.. Jest to skutek nieprawidłowości w realizacji zleceń klientów sprzed trzech lat. To pierwsza tak wysoka kara finansowa nałożona na brokera Forex w Polsce.

Grzywna 9,9 mln zł za niesymetryczne poślizgi i…

Sprawa nie jest nowa. Oficjalne oskarżenia KNF wymierzone w stronę XTB pojawiły się już w listopadzie zeszłego roku, o czym pisaliśmy tutaj. Zastrzeżenia Nadzoru dotyczyły sposobu realizacji zleceń klientów brokera w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2015 r.. Głównie odnosiły się one do niesymetrycznych poślizgów zleceń (tzw. parametru „deviation”) w modelu egzekucji Instant, gdzie na sposobie realizacji mieli tracić traderzy.

Fragment komunikatu KNF:

Ww. podmiot monitorował odchylenia cenowe zapewniając, aby ceny transakcyjne nie odbiegały znacząco od cen instrumentów bazowych. X-TRADE BROKERS stosował w systemach transakcyjnych niesymetryczne ustawienie parametru deviation, wprowadzając ograniczenie odchylenia ceny z chwili złożenia zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny kierunkowo korzystnej dla klienta, natomiast pozostawił bez ograniczeń odchylenie ceny ze zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny danego waloru na niekorzyść klienta”.

Straty klientów oszacowano na poziomie od 8 do 23,5 mln zł. Tak duża rozbieżność w szacunkach może wynikać z problemu określenia jakiego rodzaju poślizgi odnotowane byłyby w rzeczywistości (np. jaki poślizg dodatni by wystąpił, gdyby do tego dopuszczono).

Poślizgi to nie jedyna rzecz do której polski nadzór miał zastrzeżenia. Jak wskazuje treść komunikatu, broker miał również korzystać z parametru delay, odpowiedzialnego za celowe opóźnianie realizacji zleceń klientów.

Komisja Nadzoru Finansowego pisze:

„Ponadto w odniesieniu do określonej kategorii klientów podlegających obserwacji przez Dział Tradingu, jako narzędzie służące dodatkowej weryfikacji ceny w złożonych przez nich zleceniach X-TRADE BROKERS stosował ustawiony na jednej z platform transakcyjnych tzw. parametr delay, powodujący w praktyce wstrzymywanie egzekucji zleceń takich klientów na czas określony tym parametrem wyrażony w milisekundach”

W zeszłym roku przedstawiciel Zarządu XTB odpierał zarzuty:

“Nie zgadzamy się z uwagami KNF.  Złożyliśmy do Komisji obszerne zastrzeżenia merytoryczne i prawne oraz szczegółowe analizy wskazując bezpodstawność uwag  w protokole po kontroli. Wszystkie zalecenia Komisji wdrożyliśmy niezwłocznie, podtrzymując jednak w całości nasze zastrzeżenia do protokołu po kontroli KNF.”

Pełna treść komunikatu KNF

Stanowisko X-Trade Brokers

W odpowiedzi na Komunikat z 404. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd XTB w pełni podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i twierdzi, iż nie ma żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki.  Dodatkowo, zapowiada, iż od decyzji nadzorcy będzie się odwoływać.

Oficjalne stanowisko XTB:

W toku postępowania przed KNF, Zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznej dewiacji nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów. Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznej dewiacji, KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT. 

Akcje w dół o 5%

X-Trade Brokers jest spółką akcyjną notowaną na polskiej giełdzie. W dniu dzisiejszym inwestorzy zareagowali zbyciem akcji, co w konsekwencji doprowadziło do spadku kursu o lekko ponad 5%. Ciężko mówić o fali wyprzedaży – czyżby rynek w pewnym stopniu zdyskontował potencjał otrzymania kary finansowej już wcześniej?

xtb akcje

XTB – wykres 1-miesięczny. źródło: Stooq

Co o tym sądzisz?
Lubię
67%
Interesujące
33%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.