Aktualności
Teraz czytasz
Wg wstępnych szacunków inflacja w Polsce wyniosła 17,9%
0

Wg wstępnych szacunków inflacja w Polsce wyniosła 17,9%

utworzył Forex Club31 października 2022

Według szybkiego szacunku inflacja w Polsce w październiku br. wyniosła 17,9%. To kolejny rekordowy poziom w tym cyklu, ale odczyt jest lekko poniżej oczekiwań rynkowych, które wynosiły 18,0%.

Inflacja w Polsce wyniosła 17,9%

Troszeczkę lepszą inflacje od oczekiwań zawdzięczamy w pewnej mierze niższym wzrostom nośników energii (+2,0% miesiąc do miesiąca), oraz cenom paliw (+4,1% miesięcznie). Natomiast dużo do inflacji dodały wzrosty cen żywności (+2,7% miesiąc do miesiąca). Różnica pomiędzy stopą referencyjną NBP a inflacją wynosi już 11,2 punktów procentowych. To oznacza dalsza presję na kolejne podwyżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej (najbliższe posiedzenie już w środę 9 listopada br.). Inflację bazową szacujemy na 11,1% rok do roku (to także kolejna „górka” w tym cyklu).

1 inflacja w polsce pazdziernik 2022

Roczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), oraz inflacji bazowej w Polsce. Źródło: opracowanie własne, GUS

Miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 1,8% (najmocniej od kwietnia br.), czyli  na bazie miesięcznej nie widać jeszcze osłabienia presji inflacyjnej. A to właśnie w miesięcznych zmianach (szczególnie inflacji bazowej) powinniśmy zobaczyć pierwsze oznaki hamowania inflacji. A to ciągle jeszcze przed nami. Rynek oczekiwał miesięcznego wzrostu inflacji o 1,7%.

2 srednia inflacja w polsce 2022

Miesięczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej) w Polsce. Źródło: opracowanie własne, GUS

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na około +1,1% w sierpniu br. (to trzeci najmocniejszy miesięczny wzrost w tym cyklu, dokładne wyliczenia NBP opublikuje w połowie października br.). Można powiedzieć, że miesięczna inflacja bazowa się niestety pozostaje na wysokim poziomie.

3 srednia inflacja bazowa w polsce 2022

Miesięczne zmiany inflacji bazowej (po wyłącznie cen żywności i energii) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej). Źródło: opracowanie własne, NBP.

Ceny „żywności i napojów bezalkoholowych” w szybkim szacunku wzrosły aż 2,7% w październiku br. – bardziej niż za wzorcem sezonowym podążając za podobnym wzrostem cen żywności z 2021 roku (w poprzednim roku miesięczne zmiany inflacji żywności przyspieszyły w końcówce roku). Pamiętajmy, że w 2022 roku nie było spadków cen żywności w wakacje. Wieloletnia średnia miesięczna zmiana tej serii w październiku to jedynie +0,67%.

4 zywnosc i napoje 2022

Miesięczna zmiana serii „Żywność i napoje bezalkoholowe” w 2022 roku na tle średniej ścieżki za lata 2000-2021 (wzorzec sezonowy). Źródło: opracowanie własne, GUS

GUS w szybkim szacunku podaje też zmiany cen „Nośników energii”, oraz zmiany cen „Paliw do prywatnych środków transportu”.

Nośniki energii” (czyli m.in. energia elektryczna, gaz, opał (węgiel), energia cieplna) w szybkim szacunku wzrosły w październiku br. o 2,0% względem września br., a zmiana roczna to aż 41,7%.

5 nosniki energii

Miesięczna zmiana cen „Nośniki energii”, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej). Źródło: opracowanie własne, GUS

6 nosniki energii roczny

Roczna zmiana cen „Nośniki energii” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji. Źródło: opracowanie własne, GUS

Paliwa do prywatnych środków transportu” (czyli głównie olej napędowy i benzyna) w szybkim szacunku wzrosły w październiku br. o 4,1% (po trzech miesiącach spadków), a zmiana rok do roku wyniosła 19,5%.

7 paliwa srodki transportu

Miesięczna zmiana cen „Paliwa do prywatnych środków transportu”, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej). Źródło: opracowanie własne, GUS

8 paliwa i nosniki energii a inflacja 2022

Roczna zmiana cen „Paliwa do prywatnych środków transportu” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji. Źródło: opracowanie własne, GUS


O Autorze

Jarosław JamkaJarosław Jamka – Doświadczony ekspert zarządzający funduszami, od ponad 25 lat zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Osobiście zarządzał funduszami akcji, obligacji, mutli-asset oraz global macro cross-asset. Przez wiele lat zarządzał największym polskim funduszem emerytalnym o aktywach powyżej 30 mld zł. Jako dyrektor inwestycyjny kierował pracą wielu zespołów zarządzających. Doświadczenie zdobywał jako: Członek Zarządu ING PTE, Wiceprezes i Prezes Zarządu ING TUnŻ, Wiceprezes Zarządu Money Makers S.A., Wiceprezes Zarządu Ipopema TFI, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI, Członek Zarządu Skarbiec TFI, a także Członek Rad Nadzorczych ING PTE oraz AXA PTE. Od 12 lat specjalizuje się w zarządzaniu globalnymi klasami aktywów (global macro cross-asset).


Nota prawna

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Historyczne wyniki inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.