Aktualności
Teraz czytasz
SII wnioskuje do MF o obniżenie podatku „belki” do 9%
0

SII wnioskuje do MF o obniżenie podatku „belki” do 9%

utworzył Paweł Mosionek27 marca 2019

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) w ramach procesu konsultacji  publicznych nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego  (SRRK) skierowało do Minister Finansów opinię do opublikowanego przez Ministerstwo dokumentu Strategii. Głównym postulatem jest obniżenie podatku „belki”, z obowiązujących obecnie 19% do 9%. Tą zmianą nie zostałyby jednak objęte transakcje na instrumentach CFD.

Przeczytaj koniecznie: Rozlicz podatek z transakcji Forex/CFD w 2019 roku – Baza informacji

Nie tylko podatki

W opinii SII zawarte są także inne propozycje rozwiązań, które miałyby zainteresować Polaków inwestowaniem na rynku kapitałowym, jak i skłonić do długoterminowego oszczędzania. Są to m.in. zamiar wzmocnienia ochrony uczestników rynku kapitałowego, intensyfikacja działań edukacyjnych związanych z ekonomią i inwestowaniem, stworzenie sądu i prokuratury dedykowanych sprawom związanym z rynkiem finansowym, a także propozycja kompensacji strat z jednostek funduszy inwestycyjnych z zyskami z innych inwestycji kapitałowych.

Ministerstwo Finansów ma własne pomysły

Tymczasem choć Ministerstwo Finansów właściwie identyfikuje konieczność wzmocnienia roli inwestorów detalicznych w kontekście planów rozwoju rynku kapitałowego, to proponowane zachęty dla inwestorów w dalekim stopniu odbiegają od rozwiązań zarówno oczekiwanych przez Stowarzyszenia, jak również indywidualnych uczestników rynków finansowych. Natomiast przedstawione w projekcie SRRK propozycje zachęt dla inwestorów istotnie zostały okrojone względem rozwiązań przedstawionych przez Ministerstwo w sierpniu 2018 r.

Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

„Strategia proponowana przez Ministerstwo w pewnym sensie sprawia wrażenie strategii zachowawczej względem inwestorów indywidualnych. Nie jest to strategia nastawiona na preferowanie i premiowanie uczestników rynku, którzy świadomie i długoterminowo chcieliby budować swoje oszczędności, w tym przede wszystkim oszczędności emerytalne w oparciu o rodzimy rynek kapitałowy”.

Niższy podatek dla transakcji długoterminowych

Pomysł SII skupia się na rozwiązaniach, które były zaproponowane w dokumencie Strategii 2018 roku, czyli m.in.: odwojenia limitów rocznych wpłat na IKE i IKZE, zniesienia 10% PIT od wypłat z IKZE, uatrakcyjnienia emerytalnych planów inwestycyjnych (w tym IKE/IKZE), zniesienie ograniczeń czasowych zawartych w obecnie obowiązujących przepisach (zobowiązanie do oszczędzania przez okres 5 lat kalendarzowych), zmniejszenia „podatku Belki” do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe oraz zezwolenia rodzicom na otwieranie kont IKZE dla dzieci. 

SII zaproponowało też dodatkowe zachęty podatkowe dla inwestorów indywidualnych w postaci zmniejszenia „podatku Belki” do poziomu 4% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres co najmniej 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe, a w przypadku inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF SII proponuje, aby nie pobierano podatku od dywidend.

To by oznaczało, że zmianami nie zostałyby objęte transakcje na rynku Forex. SII natomiast wyraziło zdecydowany przeciw wobec zamiarom MF dot. uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych.

Piotr Cieślak dodaje:

„Zachowawcze propozycje Ministerstwa Finansów w SRRK w szczególności odnoszące się do zachęt podatkowych są niezrozumiałe w obliczu faktu, że Ministerstwo ma pełną świadomość, iż przyszłe emerytury Polaków wypłacane z ZUS będą stanowić zaledwie ułamek wynagrodzeń, które obecnie trafiają do kieszeni Polaków. Stąd też negatywnym zaskoczeniem jest, że w zaproponowanej strategii nie zawarto zdecydowanie większej ilości rozwiązań motywujących do oszczędzania emerytalnego przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym”.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.